Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "janis" has 2 results.
     
janis: feminine nominative singular stem: jani
janis: feminine nominative singular stem: jana
     DCS with thanks   
1 result
     
janisuta noun (masculine) name of Hanuman
Frequency rank 52664/72933
     Wordnet Search "janiḥ" has 5 results.
     

janiḥ

mātā, jananī, janmadā, janayitrī, prasūḥ, janiḥ, janī, janitrī, sāvitrī, akkā, ambā, ambikā, ambālikā   

yā janma dadāti poṣayati ca।

ādau mātā guroḥ patnī brāhmaṇī rājapatnikā gāvī dhātrī tathā pṛthvī saptaitā mātaraḥ smṛtāḥ

janiḥ

strī, nārī, narī, mānuṣī, manuṣī, mānavī, lalanā, lalitā, ramaṇī, rāmā, vanitā, priyā, mahilā, yoṣā, yoṣitā, yoṣit, yoṣīt, vadhūḥ, bharaṇyā, mahelā, mahelikā, māninī, vāmā, aṅganā, abalā, kāminī, janiḥ, janī, joṣā, joṣitā, joṣit, dhanikā, parigṛhyā, pramadā, pratīpadarśinī, vilāsinī, sindūratilakā, sīmantinī, subhrūḥ, śarvarī   

manuṣyajātīyānāṃ strī-puṃrūpīyayoḥ prabhedadvayayoḥ prathamā yā prajananakṣamā asti।

adhunā vividheṣu kṣetreṣu strīṇām ādhipatyam vartate।

janiḥ

janma, jātiḥ, janiḥ, jananam, janimā, utpattiḥ, udbhavaḥ, sambhavaḥ, bhavaḥ, januḥ   

astitvasya sambhavanam।

kṛṣṇasya janma mathurāyām abhavat।

janiḥ

putraḥ, putrakaḥ, sutaḥ, sūnu, tanayaḥ, nandanaḥ, ātmajaḥ, svajaḥ, ātmasambhavaḥ, aṅgajaḥ, śarīrajaḥ, tanujaḥ, tanūjaḥ, tanūjaniḥ, prasūtaḥ, dārakaḥ, kumāraḥ, udvahaḥ   

manuṣyāṇāṃ pumān apatyam।

lālayet pañcavarṣāṇi daśa varṣāṇi tāḍayet prāpte tu ṣoḍaśe varṣe putraṃ mitravadācaret।

janiḥ

todanam, totram, pratodaḥ, aṅkuśaḥ, prājanam, śṛṇiḥ, pravayaṇam, ājaniḥ, go-ajanaḥ, go-ajanam, go-ajanī   

vṛṣabhādīn paśūn prerayitum upayujyamānaḥ daṇḍaḥ।

todanasya mukhe kīlakaḥ asti।

Parse Time: 1.244s Search Word: janiḥ Input Encoding: Devanagari IAST: janis