Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Amarakosha Search
1 result
Monier-Williams Search
9 results for jaladhara
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
jaladharam. "holding water", a (rain-) cloud etc. View this entry on the original dictionary page scan.
jaladharam. the ocean View this entry on the original dictionary page scan.
jaladharam. Cyperus rotundus View this entry on the original dictionary page scan.
jaladharam. Dalbergia ujjeinensis View this entry on the original dictionary page scan.
jaladharam. a metre of 4x32 syllabic instants View this entry on the original dictionary page scan.
jaladharagarjitaghoṣasusvaranakṣatrarājasaṃkusumitābhijñam. "having a voice musical as the sound of the thunder of the clouds and conversant with the appearance of the regents of the nakṣatra-s", Name of a buddha-, View this entry on the original dictionary page scan.
jaladharamālāf. equals jalada-paṅkti- View this entry on the original dictionary page scan.
jaladharamālāf. two metres of 4 x 12 syllables each View this entry on the original dictionary page scan.
pralayajaladharadhvānam. the rumbling or muttering of clouds at the dissolution of the world View this entry on the original dictionary page scan.
1 result
jaladhara noun (masculine) a conch a metre of 4x32 syllabic instants (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a raincloud (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Cyperus rotundus (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Dalbergia ujjeinensis (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the ocean (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 7549/72933
Wordnet Search
"jaladhara" has 3 results.

jaladhara

meghaḥ, abhramam, vārivāhaḥ, stanayitnuḥ, balābakaḥ, dhārādharaḥ, jaladharaḥ, taḍitvān, vāridaḥ, ambubhṛt, ghanaḥ, jīmūtaḥ, mudiraḥ, jalamuk, dhūmayoniḥ, abhram, payodharaḥ, ambhodharaḥ, vyomadhūmaḥ, ghanāghanaḥ, vāyudāruḥ, nabhaścaraḥ, kandharaḥ, kandhaḥ, nīradaḥ, gaganadhvajaḥ, vārisuk, vārmuk, vanasuk, abdaḥ, parjanyaḥ, nabhogajaḥ, madayitnuḥ, kadaḥ, kandaḥ, gaveḍuḥ, gadāmaraḥ, khatamālaḥ, vātarathaḥ, śnetanīlaḥ, nāgaḥ, jalakaraṅkaḥ, pecakaḥ, bhekaḥ, darduraḥ, ambudaḥ, toyadaḥ, ambuvābaḥ, pāthodaḥ, gadāmbaraḥ, gāḍavaḥ, vārimasiḥ, adriḥ, grāvā, gotraḥ, balaḥ, aśnaḥ, purubhojāḥ, valiśānaḥ, aśmā, parvataḥ, giriḥ, vrajaḥ, caruḥ, varāhaḥ, śambaraḥ, rauhiṇaḥ, raivataḥ, phaligaḥ, uparaḥ, upalaḥ, camasaḥ, arhiḥ, dṛtiḥ, odanaḥ, vṛṣandhiḥ, vṛtraḥ, asuraḥ, kośaḥ   

pṛthvīstha-jalam yad sūryasya ātapena bāṣparupaṃ bhūtvā ākāśe tiṣṭhati jalaṃ siñcati ca।

kālidāsena meghaḥ dūtaḥ asti iti kalpanā kṛtā

jaladhara

jaladharakedāraḥ   

ekaḥ saṅkaraḥ rāgaḥ।

jaladharakedāraḥ meghasya kedārasya ca yogena bhavati।

jaladhara

tiniśaḥ, syandanaḥ, nemī, rathadruḥ, atimuktakaḥ, vañculaḥ, citrakṛt, cakrī, śatāṅgaḥ, śakaṭaḥ, rathaḥ, rathikaḥ, bhasmagarbhaḥ, meṣī, jaladhara   

śiṃśapājātīyaḥ vṛkṣaḥ yasya patrāṇi khadiravat bhavanti।

tiniśasya kāṣṭham atīva dṛḍhaṃ bhavati।

Parse Time: 1.928s Search Word: jaladhara Input Encoding: IAST: jaladhara