Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
jaṭāmāṃsīf. equals -vatī- View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
jaṭāmāṃsī noun (feminine) Nardostachys Jaṭāmāṃsī
Frequency rank 16779/72933
     Wordnet Search "jaṭāmāṃsī" has 1 results.
     

jaṭāmāṃsī

jaṭāmāṃsī, tapasvinī, jaṭā, māṃsī, jaṭilā, lomaśā, misī, naladam, vahninī, peṣī, kṛṣṇajaṭā, jaṭī, kirātinī, jaṭilā, bhṛtajaṭā, peśī, kravyādi, piśitā, piśī, peśinī, jaṭā, hiṃsā, māṃsinī, jaṭālā, naladā, meṣī, tāmasī, cakravartinī, mātā, amṛtajaṭā, jananī, jaṭāvatī, mṛgabhakṣyā, miṃsī, misiḥ, miṣikā, miṣiḥ   

auṣadhīyavanaspateḥ sugandhitaṃ mūlam।

jaṭāmāṃsyāḥ upayogaḥ vibhinneṣu auṣadheṣu bhavati।

Parse Time: 0.683s Search Word: jaṭāmāṃsī Input Encoding: IAST: jaṭāmāṃsī