Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "jīvanī" has 1 results.
     
jīvanī: feminine nominative singular stem: jīvana
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
jīvantīFeminineSingularjīvanī, jīvā, jīvanī, madhuḥ, sravā
     Monier-Williams
          Search  
24 results for jīvanī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
jīvanīf. Name of several plants (jīvant/ī-, kākoli-, doḍī-, medā-, mahā-medā-, yūthī-) (see /a--; puruṣa-j/īv-.) View this entry on the original dictionary page scan.
jīvanīyamfn. vivifying (a class of drugs), 107 View this entry on the original dictionary page scan.
jīvanīyamfn. prepared from jīvanīya- milk View this entry on the original dictionary page scan.
jīvanīyan. impersonal or used impersonally to be lived View this entry on the original dictionary page scan.
jīvanīyan. a form of milk View this entry on the original dictionary page scan.
jīvanīyan. water View this entry on the original dictionary page scan.
jīvanīf. the plant jīvantī- View this entry on the original dictionary page scan.
anupajīvanīyamfn. yielding no livelihood, (Compar. -tara-,"yielding no livelihood at all") View this entry on the original dictionary page scan.
anupajīvanīyamfn. having no livelihood View this entry on the original dictionary page scan.
hastasaṃjīvanīf. Name of a work on palmistry. View this entry on the original dictionary page scan.
hastasaṃjīvanīf. a sign a with the hand View this entry on the original dictionary page scan.
kāvyasaṃjīvanīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
kṛṣṇajīvanīf. a species of the tulasī- plant View this entry on the original dictionary page scan.
manmathasaṃjīvanīf. "exciting love", Name of a surāṅganā- View this entry on the original dictionary page scan.
mṛtasaṃjīvanīf. revival of a dead person View this entry on the original dictionary page scan.
mṛtasaṃjīvanīf. Name of several works. View this entry on the original dictionary page scan.
mṛtyusaṃjīvanīf. a spell which causes the dead to live View this entry on the original dictionary page scan.
mṛtyusaṃjīvanīvidhānan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
prākṛtasaṃjīvanīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
raghuvaṃśasaṃjīvanīf. Name of Comm. of raghu-vaṃśa-. View this entry on the original dictionary page scan.
rasikajīvanīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
saṃjīvanīf. a kind of plant (equals rudantī-) (varia lectio jīvinī-) View this entry on the original dictionary page scan.
smarajīvanīf. Name of a surāṅganā- View this entry on the original dictionary page scan.
upajīvanīyamfn. affording or serving for livelihood View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
jīvanīya जीवनीय a. [जीव्-बा˚ करणे अनीयर्] 1 To be lived. -2 Supporting life. -यम् 1 Water. -2 Fresh milk.
anupajīvanīya अनुपजीवनीय a. Not yielding or granting livelihood, having no livelihood.
     Macdonell Search  
1 result
     
jīvanīya fp. one should live; life-giving; n. water.
     Vedabase Search  
2 results
     
     DCS with thanks   
6 results
     
jīvanī noun (feminine) name of several plants (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 12955/72933
jīvanīya noun (masculine neuter) a form of milk (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a pharmacological varga water (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 6507/72933
jīvanīya adjective prepared from Jīvanīya milk (Monier-Williams, Sir M. (1988))
vivifying (a class of drugs) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 9176/72933
jīvanī noun (feminine) the plant Jivantī (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 19348/72933
mṛtasaṃjīvanī noun (masculine feminine neuter) a kind of plant name of several wks (Monier-Williams, Sir M. (1988))
revival of a dead person (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a magical potion invented by Nāgārjuna
Frequency rank 9910/72933
saṃjīvanī noun (feminine) a kind of elixir (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))
causing life (Monier-Williams, Sir M. (1988))
making alive (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a lexicon and of Mallinātha's Commentaries (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 11837/72933
Ayurvedic Medical
Dictionary
     Dr. Potturu with thanks
     
     Purchase Kindle edition

pañcapañcamūla

(panca.panca.mūla) the roots mentioned in bṛhatpañcamūla, madhyamapañcamūla, jīvanīyapañcamūla, tṛṇapañcamūla together with the roots of svādamṣṭa, śaireya and karamardika.

     Wordnet Search "jīvanī" has 6 results.
     

jīvanī

jalam, vāri, ambu, ambhaḥ, payaḥ, salilam, sarilam, udakam, udam, jaḍam, payas, toyam, pānīyam, āpaḥ, nīram, vāḥ, pāthas, kīlālam, annam, apaḥ, puṣkaram, arṇaḥ, peyam, salam, saṃvaram, śaṃvaram, saṃmbam, saṃvatsaram, saṃvavaraḥ, kṣīram, pāyam, kṣaram, kamalam, komalam, pīvā, amṛtam, jīvanam, jīvanīyam, bhuvanam, vanam, kabandham, kapandham, nāram, abhrapuṣpam, ghṛtam, kaṃ, pīppalam, kuśam, viṣam, kāṇḍam, savaram, saram, kṛpīṭam, candrorasam, sadanam, karvuram, vyoma, sambaḥ, saraḥ, irā, vājam, tāmarasa, kambalam, syandanam, sambalam, jalapītham, ṛtam, ūrjam, komalam, somam, andham, sarvatomukham, meghapuṣpam, ghanarasaḥ, vahnimārakaḥ, dahanārātiḥ, nīcagam, kulīnasam, kṛtsnam, kṛpīṭam, pāvanam, śaralakam, tṛṣāham, kṣodaḥ, kṣadmaḥ, nabhaḥ, madhuḥ, purīṣam, akṣaram, akṣitam, amba, aravindāni, sarṇīkam, sarpiḥ, ahiḥ, sahaḥ, sukṣema, sukham, surā, āyudhāni, āvayāḥ, induḥ, īm, ṛtasyayoniḥ, ojaḥ, kaśaḥ, komalam, komalam, kṣatram, kṣapaḥ, gabhīram, gambhanam, gahanam, janma, jalāṣam, jāmi, tugryā, tūyam, tṛptiḥ, tejaḥ, sadma, srotaḥ, svaḥ, svadhā, svargāḥ, svṛtikam, haviḥ, hema, dharuṇam, dhvasmanvatu, nāma, pavitram, pāthaḥ, akṣaram, pūrṇam, satīnam, sat, satyam, śavaḥ, śukram, śubham, śambaram, vūsam, vṛvūkam, vyomaḥ, bhaviṣyat, vapuḥ, varvuram, varhiḥ, bhūtam, bheṣajam, mahaḥ, mahat, mahaḥ, mahat, yaśaḥ, yahaḥ, yāduḥ, yoniḥ, rayiḥ, rasaḥ, rahasaḥ, retam   

sindhuhimavarṣādiṣu prāptaḥ dravarupo padārthaḥ yaḥ pāna-khāna-secanādyartham upayujyate।

jalaṃ jīvanasya ādhāram। /ajīrṇe jalam auṣadhaṃ jīrṇe balapradam। āhārakāle āyurjanakaṃ bhuktānnopari rātrau na peyam।

jīvanī

jalaukā, raktapā, jalaukasaḥ, jalūkā, jalākā, jaloragī, jalāyukā, jalikā, jalāsukā, jalajantukā, veṇī, jalālokā, jalaukasī, jalaukasam, jalaukasā, raktapāyinī, raktasandaśikā, tīkṣṇā, vamanī, jalajīvanī, raktapātā, vedhinī, jalasarpiṇī, jalasūciḥ, jalāṭanī, jalākā, jalapaṭātmikā, jalikā, jalālukā, jalavāsinī   

jalajantuviśeṣaḥ, yaḥ prāṇināṃ śarīrasthaṃ duṣṭaśoṇitaṃ nirharet।

priyadarśanaḥ jalaukā babhūva।

jīvanī

sañjīvanī   

purāṇeṣu varṇitaṃ tad mūlaṃ yad mṛtaṃ jīvitaṃ karoti।

lakṣmaṇasya mūrchanā dūrīkartuṃ hanumatā sañjīvanī ānītā।

jīvanī

jīvantī, jīvanī, jīvā, jīvanīyā, madhusravā, madhuḥ, sravā, payasvinī, jīvyā, jīvadā, jīvadātrī, śākaśreṣṭhā, jīvabhadrā, bhadrā, maṅgalyā, kṣudrajīvā, yaśasyā, śṛṅgāṭī, jīvadṛṣṭā, kāñjikā, śaśaśimbikā, supiṅgalā, madhuśvāsā, jīvavṛṣā, sukhaṅkarī, mṛgarāṭikā, jīvapatrī, jīvapuṣpā, jīvanī   

latāviśeṣaḥ।

jīvantī auṣadharūpeṇa upayujyate।

jīvanī

medā, medodbhavā, jīvanī, śreṣṭhā, maṇicchidrā, vibhāvarī, vasā, svalpaparṇikā, medaḥsārā, snehavatī, medinī, madhurā, snigdhā, medhā, dravā, sādhvī, śalyadā, bahurandhrikā, puruṣadantikā, jīvanī   

auṣadhiviśeṣaḥ।

medā jvarasya nivāraṇārtham upayuktā bhavati।

jīvanī

kākolī, madhurā, kākī, kālikā, vāyasolī, kṣīrā, dhmāṃkṣikā, vīrā, śuklā, dhīrā, medurā, dhmāṃkṣolī, svādumāṃsī, vayaḥsthā, jīvanī, śuklakṣīrā, payasvinī, payasyā, śītapākī   

śatāvaryāḥ iva latāprakāraḥ।

kākolyāḥ mūlaṃ bheṣajarūpeṇa upayujyate।

Parse Time: 2.136s Search Word: jīvanī Input Encoding: IAST: jīvanī