Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"girika" has 2 results
girika: masculine vocative singular stem: girika
girika: neuter vocative singular stem: girika
Amarakosha Search
1 result
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
āsphoṭāFeminineSingularviṣṇukrāntā, aparājitā, girikarṇī
Monier-Williams Search
22 results for girika
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
girikamfn. ? (said of the hearts of the gods) View this entry on the original dictionary page scan.
girikamfn. (kir- ) View this entry on the original dictionary page scan.
girikam. śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
girikam. (gaRa yāvādi- ) equals giri-guḍa- View this entry on the original dictionary page scan.
girikam. Name of a chief of the nāga-s View this entry on the original dictionary page scan.
girikam. of an attendant of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
girikam. Name of the wife of vasu- (daughter of the mountain kolāhala- and of the river śaktimatī-) (see caṇḍa-g-.) View this entry on the original dictionary page scan.
girikacchapam. a mountain tortoise View this entry on the original dictionary page scan.
girikadalīf. the mountain or wild kadalī- View this entry on the original dictionary page scan.
girikadambam. a mountain Kadamba tree View this entry on the original dictionary page scan.
girikadambakam. idem or 'm. a mountain Kadamba tree ' View this entry on the original dictionary page scan.
girikandaram. a mountain cave or cavern View this entry on the original dictionary page scan.
girikaṇṭakam. indra-'s thunderbolt View this entry on the original dictionary page scan.
girikarṇāf. Clitoria Ternatea View this entry on the original dictionary page scan.
girikarṇīf. equals ṇā- View this entry on the original dictionary page scan.
girikarṇīf. Alhagi Maurorum View this entry on the original dictionary page scan.
girikarṇikāf. f. Clitoria Ternatea ' i, iv'> View this entry on the original dictionary page scan.
girikarṇikāf. "having mountains for seed-vessels", the earth View this entry on the original dictionary page scan.
girikarṇikāf. a variety of Achyranthes with white blossoms View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍagirikam. Name of a man, View this entry on the original dictionary page scan.
haimagirikam. plural the inhabitants of hema-giri- View this entry on the original dictionary page scan.
nīlagirikarṇikāf. a blue variety of Clitoria Ternatea View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
1 result
girika गिरिकः [गिरौ कायति कै-क] 1 N. of Śiva. -2 A ball for playing. -का 1 a small mouse. -2 N. of Vasu's queen; महिष्यामृतुमत्यां स गिरिकायां नराधिपः Bm.1.23. गिरि giri (री rī) यकः yakḥ गिरियाकः giriyākḥ गिरि (री) यकः गिरियाकः A ball for playing with.
5 results
girika noun (masculine) name of a chief of the Nāgas (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of an attendant of Śiva (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a plant Śiva (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 51295/72933
girikadalī noun (feminine) the mountain or wild Kadalī (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 34640/72933
girikadambaka noun (masculine)
Frequency rank 27835/72933
girikarṇikā noun (feminine) aparājitā; Clitoria ternatea Linn. a variety of Achyranthes with white blossoms (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Indigofera tinctoria Linn. Salvadora indica Wight. Salvadora persica Linn. the earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 7811/72933
girikarṇī noun (feminine) aparājitā Alhagi Maurorum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Clitoria ternatea Linn.
Frequency rank 10341/72933
 

adrikarṅi

Go to girikarṅika.

āsphoṭa

1. trembling; quivering; 2. Plant Vallaris solanacea. girikarṇika, kovidāra. (Clitoria ternata and Bauhinia variegata) Calotropis gigantea, Echies dichotomoa, Jasminum sambac, Clotorea ternata are also known by this name; breadflower.

girikarṇika

Plant 1. a variety of prickly chaff flower whitish in colour. Achyranthes aspera. 2. blue pea, Clitoria ternatea; 3. wild guava, Careya arborea.

Wordnet Search
"girika" has 7 results.

girika

vajram, kuliśam, bhaduram, paviḥ, śatakoṭiḥ, svaruḥ, śambaḥ, dambholiḥ, aśaniḥ, kulīśam, bhidiram, bhiduḥ, svarus, sambaḥ, saṃvaḥ, aśanī, vajrāṃśaniḥ, jambhāriḥ, tridaśāyudham, śatadhāram, śatāram, āpotram, akṣajam, girikaṇṭakaḥ, gauḥ, abhrottham, meghabhūtiḥ, girijvaraḥ, jāmbaviḥ, dambhaḥ, bhidraḥ, ambujam, hlādinī, didyut, nemiḥ, hetiḥ, namaḥ. sṛkaḥ, vṛkaḥ, vadhaḥ, arkaḥ, kutasaḥ , kuliśaḥ, tujaḥ, tigmam, meniḥ, svadhitiḥ sāyakaḥ, paraśuḥ   

indrasya pradhānaṃ śastram।

ekadā indreṇa hanumān vajreṇa prahṛtaḥ।

girika

viṣṇukrāntā, aparājitā, āsphoṭā, girikarṇī, harikrāntā, nīlapuṣpā, nīlakrāntā, sunīlā, vikrāntā, charddikā   

latāviśeṣaḥ।

viṣṇukrāntāyāḥ nīlavarṇīyaṃ puṣpaṃ bhavati।

girika

gokarṇī, adrikarṇī, supuṣpā, nagakarṇī, girikarṇā, bhūrilagnā, mahārasā, mahāpuṣpā, śvetagokarṇī, harikrāntā   

latāviśeṣaḥ।

asmin vṛkṣe gokarṇī abhisarpitā।

girika

aparājitaḥ, adrikarṇī, aśvakhurī, kumārī, gavākṣaḥ, girikarṇā, ghṛṣṭi, chardikā, tailaspandā, dadhipuṣpikā, nagakarṇī, badarā, bhūrilagnā, mahāpuṣpā, mahāśvetā, mahārasā, maheśvarī, vyaktagandhā, supuṣpā, supuṣpī, sumukhī, harīkrāntā, śvetapuṣpā, śvetagokarṇī, śvetadhāman, nīlakrāntā, nīlapuṣpā, nīlagirikarṇikā, nīlādrikarṇikā, nīlādriparājitā, āsphotā, viṣṇukrāntā, kaṭabhī, garddabhī, sitapuṣpī, śvetā, śvetabhaṇḍā, bhadrā, suputrī, gardabhaḥ   

bhūmau prakīrṇaḥ vallarīviśeṣaḥ।

eṣā bhūmiḥ aparājitena ācchāditā ।

girika

pṛthivī, bhūḥ, bhūmiḥ, acalā, anantā, rasā, viśvambharā, sthirā, dharā, dharitrī, dharaṇī, kṣauṇī, jyā, kāśyapī, kṣitiḥ, sarvasahā, vasumatī, vasudhā, urvī, vasundharā, gotrā, kuḥ, pṛthvī, kṣmā, avaniḥ, medinī, mahī, dharaṇī, kṣoṇiḥ, kṣauṇiḥ, kṣamā, avanī, mahiḥ, ratnagarbhā, sāgarāmbarā, abdhimekhalā, bhūtadhātrī, ratnāvatī, dehinī, pārā, vipulā, madhyamalokavartmā, dhāraṇī, gandhavatī, mahākāntā, khaṇḍanī, girikarṇikā, dhārayitrī, dhātrī, acalakīlā, gauḥ, abdhidvīpā, iḍā, iḍikā, ilā, ilikā, irā, ādimā, īlā, varā, ādyā, jagatī, pṛthuḥ, bhuvanamātā, niścalā, śyāmā   

martyādyadhiṣṭhānabhūtā।

pṛthivī pañcamam bhūtam

girika

girikadalī, girijā   

ekaḥ vṛkṣaḥ ।

girikadalī ullekhaḥ kośe vartate

girika

mālinī, samudrānta, durālabha, ātmamūlī, idamkāryā, sutā, kacchurā, kṣudreṅgudī, gāndhārikā, girikarṇī, tāmramūlā, triparṇikā, dīrghamūlī, duḥsparśā, padmamukhī, phañjikā, marūdbhavā, rodanī, rodanikā, virūpā, viśāladā   

ekaḥ kṣupaḥ ।

mālinyāḥ ullekhaḥ kośe vartate

Parse Time: 1.645s Search Word: girika Input Encoding: IAST: girika