Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "gaus" has 4 results.
     
gaus: masculine nominative singular stem: go
gaus: feminine nominative singular stem: go
gaus: masculine vocative singular stem: go
gaus: feminine vocative singular stem: go
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
गौसहस्रिकmf(ī-)n. possessing 1000 cows View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
gausahasrika गौसहस्रिक a. Possessing thousand cows.
     Wordnet Search "gauḥ" has 7 results.
     

gauḥ

sarasvatī, prajñā, bhāratī, vāgīśvarī, vāgdevī, vīṇāvādinī, śāradā, haṃsavāhinī, girā, ilā, brāhmī, irā, jñānadā, gīrdevī, īśvarī, vācā, vacasāmīśā, varṇamātṛkā, gauḥ, śrīḥ, vākyeśvarī, antyasandhyeśvarī, sāyaṃsandhyādevatā, gaurī   

vidyāyāḥ vāṇyaḥ ca adhiṣṭhātrī devatā।

sarasvatyāḥ vāhanaṃ haṃsaḥ asti।

gauḥ

dik, āśā, harit, nideśinī, diśā, kakubhaḥ, haritaḥ, gauḥ   

kṣitijasya kalpiteṣu caturṣu vibhāgeṣu ekaḥ।

mama gṛham uttarasyāṃ diśi vartate।

gauḥ

gauḥ, māheṣī, saurabheyī, usrā, mātā, śṛṅgiṇī, arjunī, aghnyā, rohiṇī, māhendrī, ijyā, dhenuḥ, aghnā, dogdhrī, bhadrā, bhūgimahī, anaḍuhī, kalyāṇī, pānavī, gaurī, surabhiḥ, mabā, nilināciḥ, surabhī, anaḍvāhī, adhamā, bahulā, mahī, sarasvatī, usriyā, ahī, aditiḥ, ilā, jagatī, śarkarī   

grāmyapaśuviśeṣaḥ,yaḥ sāsnālāṅgulakakudakhuraviṣāṇī tathā ca tasyāḥ dugdhaṃ manuṣyāya puṣṭīkārakam iti manyante।

hindudharmīyāṇāṃ kṛte gauḥ avadhyā asti।

gauḥ

jyā, guṇaḥ, cāpaguṇaḥ, dhanurguṇaḥ, jīvam, gavyā, gavyam, gauḥ, piṅgā, bhāravaḥ, maurvikā, maurvī, śiñjinī, locakaḥ, śarasanajyā, śiñjā, śiñjālatā, sthāvaram, srāvan, jyāyuḥ   

dhanuṣaḥ sūtraṃ yasya sāhāyyena bāṇān kṣipanti।

saḥ jyāṃ badhnāti।

gauḥ

svargaḥ, suralokaḥ, nākaḥ, tridivaḥ, tridaśālayaḥ, suralokaḥ, dyoḥ, dyau, triviṣṭapam, mandaraḥ, avarohaḥ, gauḥ, ramatiḥ, phalīdayaḥ, svaḥ, aparalokaḥ, amaralokaḥ, indralokaḥ, devalokaḥ, devanikāyaḥ, paruḥ, puruḥ, ṣaḥ, sukhādhāraḥ, saurikaḥ, haḥ   

hindumatānusāreṇa saptalokeṣu tat sthānaṃ yatra puṇyātmā nivasati।

satkarmaṇā manuṣyaḥ svarge gacchati।

gauḥ

vajram, kuliśam, bhaduram, paviḥ, śatakoṭiḥ, svaruḥ, śambaḥ, dambholiḥ, aśaniḥ, kulīśam, bhidiram, bhiduḥ, svarus, sambaḥ, saṃvaḥ, aśanī, vajrāṃśaniḥ, jambhāriḥ, tridaśāyudham, śatadhāram, śatāram, āpotram, akṣajam, girikaṇṭakaḥ, gauḥ, abhrottham, meghabhūtiḥ, girijvaraḥ, jāmbaviḥ, dambhaḥ, bhidraḥ, ambujam, hlādinī, didyut, nemiḥ, hetiḥ, namaḥ. sṛkaḥ, vṛkaḥ, vadhaḥ, arkaḥ, kutasaḥ , kuliśaḥ, tujaḥ, tigmam, meniḥ, svadhitiḥ sāyakaḥ, paraśuḥ   

indrasya pradhānaṃ śastram।

ekadā indreṇa hanumān vajreṇa prahṛtaḥ।

gauḥ

pṛthivī, bhūḥ, bhūmiḥ, acalā, anantā, rasā, viśvambharā, sthirā, dharā, dharitrī, dharaṇī, kṣauṇī, jyā, kāśyapī, kṣitiḥ, sarvasahā, vasumatī, vasudhā, urvī, vasundharā, gotrā, kuḥ, pṛthvī, kṣmā, avaniḥ, medinī, mahī, dharaṇī, kṣoṇiḥ, kṣauṇiḥ, kṣamā, avanī, mahiḥ, ratnagarbhā, sāgarāmbarā, abdhimekhalā, bhūtadhātrī, ratnāvatī, dehinī, pārā, vipulā, madhyamalokavartmā, dhāraṇī, gandhavatī, mahākāntā, khaṇḍanī, girikarṇikā, dhārayitrī, dhātrī, acalakīlā, gauḥ, abdhidvīpā, iḍā, iḍikā, ilā, ilikā, irā, ādimā, īlā, varā, ādyā, jagatī, pṛthuḥ, bhuvanamātā, niścalā, śyāmā   

martyādyadhiṣṭhānabhūtā।

pṛthivī pañcamam bhūtam

Parse Time: 0.729s Search Word: gauḥ Input Encoding: Devanagari IAST: gaus