Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
Results for ga
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
abādham3.1.83MasculineSingularnirargalam
abjaḥ3.3.38MasculineSingularkaṭiḥ, gajagaṇḍaḥ
āḍambaraḥ3.3.176MasculineSingularpiṅgalaḥ, vipulaḥ, nakulaḥ, viṣṇuḥ
adhobhuvanamNeuterSingularpātālam, balisadma, rasātalam, galokaḥa festival
adhyakṣaḥ3.3.233MasculineSingularsāraṅga
ādrakam2.9.38NeuterSingularśṛṅgaveram
agham3.3.32NeuterSingularabhiṣvaṅga, spṛhā, gabhastiḥ
agresaraḥ2.8.73MasculineSingularpurogamaḥ, purogāmī, puroga, praṣṭhaḥ, agrataḥsaraḥ, puraḥsaraḥ
airāvataḥ1.1.48MasculineSingularabhramuvallabhaḥ, abhramātaṅga, airāvaṇaḥthe elephant of indra
airāvataḥMasculineSingulargaraṅga
ajā2.9.77FeminineSingularstabhaḥ, chāga, bastaḥ, chagalakaḥ
ajamodāMasculineSingularbrahmadarbhā, yavānikā, ugragandhā
ākāraḥ3.4.15MasculineSingulariṅga, iṅgitam
ākrandaḥ3.3.97MasculineSingularvṛṣāṅgam, prādhānyam, rājaliṅgam
ākrośanam03.04.2006NeuterSingularabhīṣaṅga
aṃgārakaḥ1.3.25MasculineSingularmahīsutaḥ, kujaḥ, bhaumaḥ, lohitāṅgamars
āmraḥMasculineSingularmākandaḥ, cūtaḥ, pikavallabhaḥ, rasālaḥ, kāmāṅga, madhudūtaḥ
aṅgahāraḥMasculineSingularaṅgavikṣepaḥa appropriate vocative for female friend
anupadam3.1.77MasculineSingularanvak, anvakṣam, anugam
anveṣitam3.1.105MasculineSingularmṛgitam, gaveṣitam, anviṣṭam, mārgitam
apāmārgaMasculineSingularpratyakparṇī, kīśaparṇī, kiṇihī, śaikharikaḥ, kharamañjarī, dhāmārgavaḥ, mayūrakaḥ
āpannasattvā2.6.22FeminineSingulargarbhiṇī, gurviṇī, antarvatnī
aparādhaḥ2.8.26MasculineSingularāga, mantuḥ
ārohaḥ3.3.246MasculineSingularīṣat, abhivyāptiḥ, sīmā, dhātuyogajaḥ
arśasaḥ2.6.59MasculineSingulararśorogayutaḥ
artiḥ3.3.74FeminineSingularyuga, agnitrayaḥ
aryaḥ3.3.154MasculineSingularasākalyam, gajānāṃmadhyamaṃgatam
āspadam3.3.101NeuterSingularvidvān, supragalbhaḥ
aśvaḥ2.8.44MasculineSingular‍saptiḥ, gandharvaḥ, vājī, turaga, saindhavaḥ, arvā, turaṅgam, ghoṭakaḥ, ghoड़ा, hayaḥ, vāhaḥ, turaṅga
aṭavīFeminineSingulargahanam, kānanam, vanam, araṇyam, vipinam
aukṣakam2.9.60NeuterSingulargavyā
avagītaḥ3.1.92MasculineSingularagarhaṇaḥ
avarṇaḥMasculineSingularākṣepaḥ, garhaṇam, jugupsā, parīvādaḥ, nindā, upakrośaḥ, nirvādaḥ, kutsā, apavādaḥcensure, blame, or contempt
avekṣā2.4.28FeminineSingularpratijāgaraḥ
āveśikaḥ2.7.36MasculineSingularāgantuḥ, atithiḥ
ayanam2.1.15NeuterSingularpadavī, mārga, vartanī, saraṇiḥ, panthāḥ, vartma, padyā, sṛtiḥ, adhvā, ekapadī, paddhatiḥ
bahulaḥ3.3.207MasculineSingularkṣārakaḥ, samūhaḥ, ānāyaḥ, gavākṣaḥ
bāṇaḥ2.8.87MasculineSingularmārgaṇaḥ, khaga, pṛṣatkaḥ, pa‍ttrī, kalambaḥ, ajihmaga, i‍ṣuḥ, śaraḥ, ā‍śuga, ‍viśikhaḥ, ropaḥ
bata3.3.252MasculineSingularārambhaḥ, praśnaḥ, kārtsnyam, maṅgalam, anantaram
bhaṃgaMasculineSingularūrmiḥ, vīciḥ, taraṅgawave
bhāṇḍam3.3.50NeuterSingulararbhakaḥ, straiṇagarbhaḥ
bheṣajam2.6.50NeuterSingularjāyuḥ, auṣadham, bhaiṣajyam, agadaḥ
bhoḥ2.4.7MasculineSingularhai, pāṭ, pyāṭ, aṅga, he
bhramaḥMasculinePluraljalanirgamaḥa drain
bhūḥ2.1.2-3FeminineSingularkṣmā, mahī, dhātrī, kumbhinī, ratnagarbhā, bhūmiḥ, rasā, dharā, kṣoṇī, kṣitiḥ, vasudhā, gotrā, pṛthvī, medinī, gahvarī, ilā, bhūtadhātrī, garāmbarā, anantā, sthirā, dharaṇī, kāśyapī, vasumatī, vasundharā, pṛthivī, avaniḥ, vipulā, gauḥ, kṣamā, jaga, acalā, viśvambharā, dharitrī, jyā, sarvaṃsahā, urvī, kuḥ
bhūriḥ3.3.190NeuterSingularagāram, nagaram, mandiram
bhūtiḥ3.3.76FeminineSingularjagat, chandoviśeṣaḥ, kṣitiḥ
brahmā1.1.16-17MasculineSingularprajāpatiḥ, viścasṛṭ, aṇḍajaḥ, kamalodbhavaḥ, satyakaḥ, ātmabhūḥ, pitāmahaḥ, svayaṃbhūḥ, abjayoniḥ, kamalāsanaḥ, vedhāḥ, vidhiḥ, pūrvaḥ, sadānandaḥ, haṃsavāhanaḥ, surajyeṣṭhaḥ, hiraṇyagarbhaḥ, caturāsanaḥ, druhiṇaḥ, sraṣṭā, vidhātā, nābhijanmā, nidhanaḥ, rajomūrtiḥ, parameṣṭhī, lokeśaḥ, dhātā, virañciḥbramha
buddham3.1.110MasculineSingularmanitam, viditam, pratipannam, avasitam, avagatam, budhitam
ca3.3.258MasculineSingularsambhāvyam, krodhaḥ, upagamaḥ, kutsanam, prākāśyam
cakram2.8.56NeuterSingularrathāṅgam
cāmpeyaḥ2.2.65MasculineSingularkesaraḥ, gakesaraḥ, kāñcanāhvayaḥ
caṇḍālaḥ2.10.19MasculineSingularantevāsī, janaṅgamaḥ, plavaḥ, pukkasaḥ, śvapacaḥ, divākīrttiḥ, cāṇḍālaḥ, niṣādaḥ, mātaṅga
caṇḍāṃśoḥ paripārśvikaḥ1.3.31MasculinePluraldaṇḍaḥ, māṭharaḥ, piṅgalaḥsun's attendant
cariṣṇuḥ3.1.73MasculineSingularjaṅgamam, caram, trasam, iṅgam, carācaram
citrāFeminineSingulargavākṣī, goḍumbā
cūrṇam1.2.135NeuterSingularvāsayoga
daivajñaḥ2.8.13MasculineSingularmauhūrttaḥ, sāṃvatsaraḥ, ‍kārtāntikaḥ, jyautiṣikaḥ, daivajñaḥ, gaṇakaḥ, mauhūrttikaḥ
daivam1.4.28NeuterSingularniyatiḥ, vidhiḥ, diṣṭam, bhāgadheyam, bhāgyamdestiny or luck
devakhātamNeuterSingularbilam, guhā, gahvaram
dharmadhvajī2.7.58MasculineSingularliṅgavṛttiḥ
dīnaḥ3.1.48MasculineSingularniḥsvaḥ, durvidhaḥ, daridraḥ, durgataḥ
dravyam3.3.162NeuterSingulargaurī, śrīḥ
dūrvāFeminineSingularbhārga, ruhā, anantā, śataparvikā, sahasravīryā
dvijāFeminineSingularkauntī, kapilā, bhasmagandhinī, hareṇū, reṇukā
dyauḥ1.2.1FeminineSingularvyoma, nabhaḥ, anntam, viyat, vihāyaḥ, dyuḥ, meghādhvā, dyauḥ, puṣkaram, antarīkṣam, suravartma, viṣṇupadam, vihāyasaḥ, tārāpathaḥ, mahābilam, abhram, ambaram, gaganam, kham, ākāśam, nākaḥ, antarikṣamsky
ekāgraḥ3.1.79MasculineSingularekatālaḥ, ananyavṛttiḥ, ekāyanaḥ, ekasarga, ekāgryaḥ, ekāyanagataḥ
elābālukamNeuterSingularbālukam, aileyam, sugandhi, haribālukam
gadaḥ1.1.35MasculineSingularyonger of brother of krishna
gaḍakaḥ1.10.17MasculineSingularśakulārbhakaḥsheat fish
gaḍḍaḥ3.5.18MasculineSingular
gadyam3.5.31NeuterSingular
gahvaram3.3.191NeuterSingularbhayaḥ, śvabhraḥ
gairikam3,.3.12NeuterSingularsāṣṭaṃśataṃsuvarṇam, hema, urobhūṣaṇam, palam, dīnāraḥ
gairikamNeuterSingular
gajabandhanī2.8.43FeminineSingularvārī
gajabhakṣyāFeminineSingularsuvahā, hlādinī, surabhī, rasā, maheraṇā, kundurukī, sallakī
gambhārī2.4.35FeminineSingularśrīparṇī, bhadraparṇī, kāśmaryaḥ, sarvatobhadrā, kāśmarī, madhuparṇikā
gaṃgā1.10.31FeminineSingularbhāgīrathī, tripathagā, trisrotā, viṣṇupadī, bhīṣmasūḥ, jahnutanayā, suranimnagāganges(river)
gaṇadevatāḥ1.1.10MasculinePluraldivinity,coming from aadityas
gaṇaḥ3.3.52MasculineSingularbhāskaraḥ, varṇabhedaḥ
gaṇanīyam3.1.64MasculineSingulargaṇeyam
gaṇarātramNeuterSingulara multitude of nights
gaṇḍaḥ2.6.91MasculineSingularkapolaḥ
gaṇḍaḥ2.8.37MasculineSingularkaṭaḥ
gaṇḍaḥ3.5.12MasculineSingular
gaṇḍakaḥ2.2.5MasculineSingularkhaḍga, khaḍgī
gaṇḍaśailaḥ2.3.6MasculinePlural
gandhanam3.3.122NeuterSingularavakāśaḥ, sthitiḥ
gandhaphalīFeminineSingular
gandharasaḥ2.9.105MasculineSingular‍nāgasaṃbhavam
gandharvaḥ1.1.57MasculineSingularcelestial musicians
gandharvaḥ3.3.140MasculineSingularśiśuḥ, bāliśaḥ
gandhasāraḥ1.2.132MasculineSingularcandanaḥ, malayajaḥ, bhadraśrīḥ
gandhāśmani2.9.103MasculineSingular‍kulālī, kulatthikā
gandhiparṇamNeuterSingularśukam, barhipuṣpam, sthauṇeyam, kukkuram
gandholī2.5.30FeminineSingularvaraṭā
gaṇḍīraḥMasculineSingularsamaṣṭhilā
gaṇḍūṣā3.5.10FeminineSingular
gāṅgerukīFeminineSingulargabālā, jhaṣā, hrasvagavedhukā
gaṇikā2.6.19FeminineSingularrūpājīvā, vārastrī, veśyā
gaṇikā3.3.22FeminineSingularbāṇaḥ, aliḥ
gaṇitam3.1.64MasculineSingularsaṃkhyātam
gañjā2.1.18FeminineSingularrumā, lavaṇākaraḥ
gañjāFeminineSingularmadirāgṛham
gantrī2.8.53FeminineSingularkambalivāhyakam
garbhāgāramNeuterSingularvāsagṛham, pānīyaśālikā
garbhaḥ2.6.39MasculineSingularbhrūṇaḥ
garbhaḥ3.3.143MasculineSingularsaṃsad, sabhyaḥ
garbhakaḥ1.2.136MasculineSingular
garbhāśayaḥ2.6.38MasculineSingular‍jarāyuḥ, ulbam
gardabhāṇḍaḥ2.2.43MasculineSingularplakṣaḥ, kandarālaḥ, kapītanaḥ, supārśvakaḥ
garhyavādī3.1.34MasculineSingularkadvadaḥ
gartaḥMasculineSingularavaṭaḥa hole or vacuity
garut2.5.38NeuterSingularpakṣaḥ, chadaḥ, pattram, patattram, tanūruham
garutmānMasculineSingularnāgāntakaḥ, viṣṇurathaḥ, garuḍaḥ, suparṇaḥ, tārkṣyaḥ, pannagāśanaḥ, vainateyaḥ, khageśvaraḥa heavanly bird
garutmān3.3.64MasculineSingularpavanaḥ, amaraḥ
garvaḥMasculineSingularabhimānaḥ, ahaṅkāraḥpride
gauḍaḥ3.5.18MasculineSingular
gauḥ2.9.67-72FeminineSingularupasaryā, rohiṇī, bahusūtiḥ, kapilā, navasūtikā, ekahāyanī, droṇakṣīrā, bandhyā, saurabheyī, garbhopaghātinī, arjunī, acaṇḍī, dhavalā, vaṣkayiṇī, dvivarṣā, pīnoghnī, tryabdā, samāṃsamīnā, sandhinī, vaśā, praṣṭhauhī, naicikī, pareṣṭukā, pāṭalā, suvratā, caturabdā, droṇadugdhā, avatokā, usrā, kālyā, aghnyā, sukarā, kṛṣṇā, dhenuḥ, ekābdā, pīvarastanī, trihāyaṇī, māheyī, vehad, śṛṅgiṇī, bālagarbhiṇī, śavalī, cirasūtā, dvihāyanī, sukhasaṃdohyā, caturhāyaṇī, dhenuṣyā, sravadgarbhā, mātā(49)cow
gauraḥ3.3.197MasculineSingularvyāsaktaḥ, ākulaḥ
gaurī2.6.8FeminineSingularnagnikā, anāgatārtavā
gauṣṭhīnam2.1.13NeuterSingular
gavalam2.9.101NeuterSingularamalam, girijam
gavedhuḥ2.9.25FeminineSingulargavedhukā
gavīśvaraḥ2.9.59MasculineSingular‍gomān, ‍gomī
gavyam2.9.51MasculineSingular
gavyūtiḥFeminineSingular
ghoṇṭā2.4.169FeminineSingularkhapuraḥ, ga, kramukaḥ, guvākaḥ
godhikātmajaḥ2.2.7MasculineSingulargaudhāraḥ, gaudheraḥ, gaudheyaḥ
golomīFeminineSingulargaṇḍālī, śakulākṣakaḥ, śatavīryā
gṛdhnuḥ3.1.21MasculineSingulargardhanaḥ, lubdhaḥ, abhilāṣukaḥ, tṛṣṇakaḥ
grīṣmaḥ1.4.19MasculineSingulartapaḥ, ūṣmakaḥ, nidāghaḥ, uṣṇopagamaḥ, uṣṇaḥ, ūṣmāgamaḥsummer
guptiḥ3.3.81FeminineSingularphalguḥ, aroga
halam2.9.14NeuterSingularsīraḥ, lāṅgalam, godāraṇam
haṃsaḥ2.5.26MasculineSingularcakrāṅga, mānasaukāḥ, śvetagarut
hastī2.8.35MasculineSingularpadmī, karī, gajaḥ, anekapaḥ, dantī, stamberamaḥ, vāraṇaḥ, mataṅgajaḥ, dviradaḥ, hāthī, ibhaḥ, kuñjaraḥ, dvipaḥ, dantāvalaḥ
hāstikam2.8.36NeuterSingulargajatā
hīnam3.3.135MasculineSingulargauṣṭhapatiḥ, godhuk
īṣā2.9.15FeminineSingularlāṅgaladaṇḍaḥ
ītiḥ3.3.75FeminineSingularnāgānāṃnadī, nāgānāṃnaga
garūkaḥ3.1.31MasculineSingulargaritā
garyā2.4.19FeminineSingularga
jagaFeminineSingularlokaḥ, viṣṭapam, bhuvanam, jagat
jaga3.3.78FeminineSingularyoniḥ, liṅgam
jalpākaḥ3.1.33MasculineSingularvācālaḥ, vācāṭaḥ, bahugarhyavāk
janatā2.4.42FeminineSingularkhaḍga, śaraḥ
jaṭā3.3.44FeminineSingulargahanam, kṛcchram
jayā2.2.66FeminineSingulartarkārī, kaṇikā, vaijayantikā, jayantī, jayaḥ, agnimanthaḥ, nādeyī, gaṇikārikā, śrīparṇam
jyeṣṭhaḥ3.3.47MasculineSingulargauḥ, bhūḥ, vāk
kaḍaṅgaraḥ2.9.23MasculineSingularkaḍaṅgaraḥ
kaḍāraḥ1.5.16MasculineSingularkadruḥ, piṅgalaḥ, kapilaḥ, piṅga, piśaṅgatwany
kaḥ3.3.5MasculineSingularsugataḥ
kalilam3.1.84MasculineSingulargahanam
kaliṅga2.5.18MasculineSingulardhūmyāṭaḥ, bhṛṅga
kāmaḥ3.3.146MasculineSingulargaraḥ, vaṇik
kāmpilyaḥFeminineSingularrocanī, karkaśaḥ, candraḥ, raktāṅga
kaniṣṭhaḥ3.3.47MasculineSingulargauḥ, bhūḥ, vāk
kanīyān3.3.243MasculineSingularnirbandhaḥ, parāga, arkādayaḥ
kaṇṭhaḥ2.6.89MasculineSingulargalaḥ
kapiḥ2.5.4MasculineSingularśākhāmṛga, valīmukhaḥ, markaṭaḥ, vānaraḥ, plavaṅga, kīśaḥ, plavaga, vanaukāḥ
kapilā2.2.63FeminineSingularbhasmagarbhā
karaḥ2.8.27MasculineSingularbhāgadheyaḥ, baliḥ
karkayā2.9.31FeminineSingularāluḥ, galantikā
karparī2.9.102FeminineSingularrasagarbham, tākṣryaśailam
kāśamMasculineSingularikṣugandhā, poṭagalaḥ
kattṛṇamNeuterSingularpauram, saugandhikam, dhyāmam, devajagdhakam, rauhiṣam
keyūram2.6.108NeuterSingularaṅgadam
khadyotaḥ2.5.31MasculineSingularjyotiriṅgaṇaḥ
khaga3.3.24MasculineSingulargajaḥ
khaga2.5.35-36MasculineSingularvihaṅgamaḥ, pakṣī, śakunaḥ, pattrī, pattrarathaḥ, vājī, viṣkiraḥ, garutmān, vihaṅga, vihāyāḥ, śakuniḥ, dvijaḥ, pataga, aṇḍajaḥ, vikiraḥ, patatriḥ, pitsan, vihaga, śakuntiḥ, śakuntaḥ, patatrī, patan, nagaukāḥ, viḥ, nīḍodbhavaḥ, nabhasaṅgamaḥ
khalinī2.4.42FeminineSingularkhalyā, svarga, ākāśaḥ
kīlaḥ3.3.204Ubhaya-lingaSingularkṛttikāḥ, gauḥ, agniḥ, śitiḥ
kiraṇaḥ1.3.33MasculineSingulardhṛṣṇiḥ, aṃśuḥ, karaḥ, ghṛṇiḥ, mayūkhaḥ, dīdhitiḥ, bhānuḥ, gabhasti, usraḥ, marīciḥray
kokaḥ2.5.25MasculineSingularrathāṅga
kovidāraḥ2.4.22MasculineSingularyugapatrakaḥ, camarikaḥ, kuddālaḥ
kṛṣṇāFeminineSingularkolā, uṣaṇā, gadhī, śauṇḍī, kaṇā, vaidehī, pippalī, capalā, upakulyā
kṛtahastaḥ2.8.69MasculineSingular‍suprayogaviśikhaḥ, ‍kṛtapuṅkhaḥ
kṛtam3.3.83NeuterSingulargarhitaḥ, janyaḥ
kṣayaḥ3.3.153MasculineSingularpuṣyaḥ, kaliyugam
kṣīravidārīFeminineSingularmahāśvetā, ṛkṣagandhikā
kṣitiḥ3.3.77FeminineSingulargatiḥ
kṣveḍaḥ1.8.9MasculineSingularviṣam, garalamthe venom of a snake
kuberaḥ1.1.68-69MasculineSingularekapiṅga, paulastyaḥ, dhanādhipaḥ, manuṣyadharmā, tryambakasakhaḥ, śrīdaḥ, yakṣaḥ, vaiśravaṇaḥ, rājarājaḥ, guhyakeśvaraḥ, aiḍaviḍaḥ, naravāhanaḥ, kinnareśaḥ, dhanadaḥ, yakṣarāṭ, puṇyajaneśvaraḥkuber
kubjaḥ2.6.48MasculineSingulargaḍulaḥ
kukūlam3.3.211NeuterSingulardanturaḥ, tuṅga
kuñjaraḥ3.1.58MasculineSingularṛṣabhaḥ, siṃhaḥ, śārdūlaḥ, ga, vyāghraḥ, puṅgavaḥ
kūrcaśīrṣaḥMasculineSingularśṛṅga, hrasvāṅga, jīvakaḥ, madhurakaḥ
kūṭaḥMasculineSingularśikharam, śṛṅgam
kuṭharaḥ2.9.75MasculineSingulargarga
lakṣmīḥ1.1.27FeminineSingularbhārga, , haripriyā, padmā, kṣīrasāgarakanyakā, ramā, lokamātā, śrīḥ, padmālayā, lokajananī, kṣīrodatanayā, indirā, kamalālaxmi, goddess of wealth
madanaḥ1.1.25-26MasculineSingularbrahmasūḥ, māraḥ, kandarpaḥ, kāmaḥ, sambarāriḥ, ananyajaḥ, makaradhvajaḥ, viśvaketuḥ, pradyumnaḥ, darpakaḥ, pañcaśaraḥ, manasijaḥ, puṣpadhanvā, ātmabhūḥ, manmathaḥ, mīnaketanaḥ, anaṅga, smaraḥ, kusumeṣuḥ, ratipatiḥkamadeva
madhucchiṣṭam2.9.108NeuterSingular‍kunaṭī, golā, ‍manoguptā, ‍manohvā, gajihvikā, naipālī
madhuvrataḥ2.5.31MasculineSingularbhramaraḥ, puṣpaliṭ, madhupaḥ, ṣaṭpadaḥ, dvirephaḥ, madhuliṭ, aliḥ, bhṛṅga, alī, madhukaraḥ
madhyam3.3.169MasculineSingularyugam, saṃśayaḥ
gadhaḥ2.8.99MasculineSingularmagadhaḥ
gadhīFeminineSingulargaṇikā, yūthikā, ambaṣṭhā
mahaḥ3.3.239NeuterSingularbalam, mārga
mahīlatā1.10.21FeminineSingulargaṇḍūpadaḥ, kiñculakaḥa worm
mandaḥ3.3.102MasculineSingularparyāhāraḥ, mārga
mandākinīFeminineSingularviyadgaṅgā, svarṇadī, suradīrghikāthe river of heaven
mandāraḥMasculineSingularāsphotaḥ, gaṇarūpaḥ, vikīraṇaḥ, arkaparṇaḥ, arkāhvaḥ, vasukaḥ
maṇḍūkaparṇaḥ2.2.56MasculineSingularkuṭannaṭaḥ, śukanāsaḥ, kaṭvaṅga, araluḥ, dīrghavṛntaḥ, syonākaḥ, naṭaḥ, śoṇakaḥ, ṛkṣaḥ, ṭuṇṭukaḥ, pattrīrṇaḥ
manthanī2.9.75FeminineSingularkramelakaḥ, mayaḥ, mahāṅga
mantraḥ3.3.175MasculineSingularabhiyoga, cauryam, saṃhananam
marakata2.9.93NeuterSingularśoṇaratnam, padmarāga
mārgaśīrṣaḥMasculineSingularsahāḥ, mārga, āgrahāyaṇikaḥagrahayana
mārkavaḥMasculineSingularbhṛṅgarājaḥ
maruḥ3.3.171MasculineSingularbhaṅga, nārīruk, bāṇaḥ
masūraḥ2.9.17MasculineSingularmaṅgalyakaḥ
mattaḥ2.8.36MasculineSingularprabhinnaḥ, garjitaḥ
mayūraḥ2.5.32MasculineSingularmeghanādānulāsī, nīlakaṇṭhaḥ, bhujaṅgabhuk, śikhāvalaḥ, śikhī, barhiṇaḥ, kekī, barhī
meḍhraḥ2.9.77MasculineSingularkrayavikrayikaḥ, ‍naigamaḥ, vāṇijaḥ, vaṇik, ‍paṇyājīvaḥ, āpaṇikaḥ, ‍sārthavāhaḥ
melakaḥ2.4.29MasculineSingularsaṅga, saṅgamaḥ
mitraḥ3.3.175MasculineSingularparicchadaḥ, jaṅgamaḥ, khaḍgakośaḥ
mṛga2.2.9-11MasculineSingularhariṇaḥ, ajinayoniḥ, kuraṅga, vātāyuḥ
mṛganābhiḥ1.2.130MasculineSingularmṛgamadaḥ, kastūrī
mṛgaśīrṣamNeuterSingularmṛgaśiraḥ, āgrahāyaṇīthe wing of pegasus
mṛga2.10.24NeuterSingularmṛgavyam, ākheṭaḥ, ācchodanam
muktiḥ1.5.6FeminineSingularśreyaḥ, niḥśreyasam, amṛtam, mokṣaḥ, kaivalyam, apavarga, nirvāṇambeatitude
naḍaḥMasculineSingulardhamanaḥ, poṭagalaḥ
gasīsaḥ2.9.106NeuterSingulartrapu, raṅgam, vaṅgam
nagnaḥ3.1.38MasculineSingulardigambaraḥ, avāsāḥ
nākulīFeminineSingularrāsnā, suvahā, sugandhā, gandhanākulī, nakuleṣṭā, bhujaṅgākṣī, surasā, chatrākī
namaskārīFeminineSingulargaṇḍakālī, samaṅgā, khadirā
nārakaḥMasculineSingularnarakaḥ, nirayaḥ, durgatiḥhell
nārikelaḥ1.4.168MasculineSingularlāṅga
nāsā2.6.90FeminineSingulargandhavahā, ghoṇā, nāsikā, ghrāṇam
nasyotaḥ2.9.64MasculineSingularyugapārśvaga
nigādaḥ3.4.12MasculineSingularnigadaḥ
nigālaḥ2.8.48MasculineSingulargaloddeśaḥ
nikṛṣṭaḥ3.1.53MasculineSingularrephaḥ, garhyaḥ, kutsitaḥ, avamaḥ, arvā, kheṭaḥ, kupūyaḥ, yāpyaḥ, pratikṛṣṭaḥ, aṇakaḥ, avadyaḥ, adhamaḥ
nimnamMasculineSingulargabhīram, gambhīramdeep
niṣkalā2.6.22FeminineSingularvigatārtavā
niṣprabhaḥ3.1.99MasculineSingularvigataḥ, ārokaḥ
nivātaḥ3.3.91MasculineSingularāgamaḥ, ṛṣijuṣṭajalam, guruḥ, nipānam
nūpuraḥ2.6.110MasculineSingularpādāṅgadam, tulākoṭiḥ, mañjīraḥ, haṃsakaḥ, pādakaṭakaḥ
pādastrīyaḥ2.9.90MasculineSingular‍bhāga, vaṇṭakaḥ
padātiḥ2.8.68MasculineSingularpādātikaḥ, pa‍dājiḥ, padga, padikaḥ, pa‍ttiḥ, padaga
padmākaraḥMasculineSingulartaḍāgaone deep enough for the lotus
palaṅkaṣāFeminineSingulargokṣurakaḥ, vanaśṛṅgāṭaḥ, ikṣugandhā, śvadaṃṣṭrā, svādukaṇṭakaḥ, gokaṇṭakaḥ
parāga3.3.26MasculineSingularsaṃhananam, upāyaḥ, dhyānam, saṅgatiḥ, yuktiḥ
parājayaḥ2.8.117MasculineSingularbhaṅga
pāraśavaḥ3.3.218MasculineSingulargaurī, pheravaḥ
parirambhaḥ2.4.30MasculineSingularpariṣvaṅga, saṃśleṣaḥ, upagūhanam
pārśvabhāga2.8.40MasculineSingularpakṣabhāga
pataṅga3.3.25MasculineSingulargajaḥ
pathikaḥ2.8.16MasculineSingularadhvanyaḥ, pānthaḥ, adhvanīnaḥ, adhvaga
payodharaḥ3.3.171MasculineSingularajātaśṛṅgagauḥ, kāleऽpiaśmaśruḥnā
pīluḥ3.3.201MasculineSingularprāṇyaṅgajābaliḥ, karaḥ, upahāraḥ
pinākaḥ1.1.38MasculineSingularajagavambow of shiva
pītaḥMasculineSingularharidrābhaḥ, gauraḥyellow
praiṣaḥ3.3.227MasculineSingularcakram, vyavahāraḥ, kaliḥ, indriyam, drumaḥ, dyūtāṅgam, karṣaḥ
prajā3.3.38FeminineSingularkākaḥ, bhagaṇḍaḥ
prajane2.9.71FeminineSingularbālagarbhiṇī
prajñuḥ2.6.47MasculineSingularpragatanāsikaḥ
praṇayaḥ3.3.159MasculineSingularbhūmniantagamanam
prāptiḥ3.3.75FeminineSingularsaṅga, sabhā
prapunnāḍaḥMasculineSingulareḍagajaḥ, dadrughnaḥ, cakramardakaḥ, padmāṭaḥ, uraṇākhyaḥ
prāpyam3.1.92MasculineSingulargamyam, samāsādyam
praśnaḥMasculineSingularanuyoga, pṛcchāa question
prāvāraḥ2.6.118MasculineSingularuttarāsaṅga, bṛhatikā, saṃvyānam, uttarīyam
pṛthukaḥ3.3.3MasculineSingularga, vardhakyaḥ
pūḥFeminineSingularnaga, pattanam, puṭabhedanam, sthānīyam, nigamaḥ, purī
punaḥ3.3.261MasculineSingularsvarga, paraḥlokaḥ
punnāga2.4.25MasculineSingulardevavallabhaḥ, puruṣaḥ, tuṅga, kesaraḥ
pūtigandhiḥMasculineSingulardurgandhaḥan ill smelling substance
rākṣasīFeminineSingularkṣemaḥ, duṣpatraḥ, gaṇahāsakaḥ, caṇḍā, dhanaharī
rasāñjanam2.9.102NeuterSingulargandhikaḥ, saugandhikaḥ
rāṣṭaḥ3.3.192MasculineSingularpadmam, karihastāgram, tīrthaḥ, vādyabhāṇḍamukham, oṣadhiviśeṣaḥ, jalam, vyoma, khaḍgaphalam
rathaḥ2.8.51MasculineSingularśatāṅga, syandanaḥ
ratnam3.3.133NeuterSingularūnaḥ, garhyaḥ
ṛkṣagandhāFeminineSingularchagalāntrī, āvegī, vṛddhadārakaḥ, juṅga
rodasī3.3.237FeminineSingularkhaga, bālyādiḥ
roga2.6.51MasculineSingulargadaḥ, āmayaḥ, ruk, rujā, upatāpaḥ, vyādhiḥ
rogahārī2.6.57MasculineSingularagadaṅkāraḥ, bhiṣak, vaidyaḥ, cikitsakaḥ
rucakaḥMasculineSingularmātuluṅgakaḥ
rūkṣaḥ3.3.233MasculineSingularga, dravaḥ, śṛṅgārādiḥ, viṣam, vīryam, guṇaḥ
rupyam2.9.92NeuterSingularharinmaṇiḥ, gārutmatam, aśmagarbhaḥ
sacivaḥ3.3.214MasculineSingularpuṣpam, garbhamocanam, utpādaḥ, phalam
sahodaraḥ2.6.34MasculineSingularsahajaḥ, sagarbhyaḥ, samānodaryaḥ, sodaryaḥ
śākyamuniḥ1.1.14-15MasculineSingularsarvārthasiddhaḥ, śauddhodaniḥ, gautamaḥ, arkabandhuḥ, māyādevīsutaḥ, śākyasiṃhaḥbuddha
saṃbhedaḥMasculineSingularsindhusaṅgamaḥthe mouth of a river
śaṃbhuḥMasculineSingularkapardī, kapālabhṛt, virūpākṣaḥ, sarvajñaḥ, haraḥ, tryambakaḥ, andhakaripuḥ, vyomakeśaḥ, sthāṇuḥ, ahirbudhnyaḥ, paśupatiḥ, mahānaṭaḥ, maheśvaraḥ, īśānaḥ, bhūteśaḥ, giriśaḥ, kṛttivāsāḥ, ugraḥ, śitikaṇṭhaḥ, mahādevaḥ, kṛśānuretāḥ, nīlalohitaḥ, bharga, gaṅgādharaḥ, vṛṣadhvajaḥ, bhīmaḥ, umāpatiḥ, īśaḥ, gajāriḥ, śūlī, śarvaḥ, candraśekharaḥ, girīśaḥ, mṛtyuñjayaḥ, prathamādhipaḥ, śrīkaṇṭhaḥ, vāmadevaḥ, trilocanaḥ, dhūrjaṭiḥ, smaraharaḥ, tripurāntakaḥ, kratudhvaṃsī, bhavaḥ, rudraḥ, aṣṭamūrtiḥ, śivaḥ, īśvaraḥ, śaṅkaraḥ, khaṇḍaparaśuḥ, mṛḍaḥ, pinākī(51)shiva, god
śambhuḥ3.3.142MasculineSingulargauḥ, strī
saṃgaraḥ3.3.174MasculineSingulartūryam, ravaḥ, gajendrāṇāṃgarjitam
saṃgatamMasculineSingularhṛdayaṅgamamproper
saṃkramaḥ2.4.25MasculineSingulardurgasaṃcaraḥ
saṃsiddhiḥ1.7.37FeminineSingularnisarga, prakṛtiḥ, svarūpam, svabhāvaḥthe natural state
samudraḥ1.10.1MasculineSingulargaraḥ, udadhiḥ, pārāvāraḥ, apāṃpatiḥ, ratnākaraḥ, sarasvān, udanvān, akūpāraḥ, yādaḥpatiḥ, arṇavaḥ, sindhuḥ, saritpatiḥ, abdhiḥ, jalanidhiḥthe sea or ocean
samūhaḥ2.5.41MasculineSingularvyūhaḥ, vrajaḥ, nikaraḥ, saṅghātaḥ, samudayaḥ, gaṇaḥ, nikurambam, sandohaḥ, stomaḥ, vrātaḥ, sañcayaḥ, samavāyaḥ, saṃhatiḥ, kadambakam, nivahaḥ, visaraḥ, oghaḥ, vāraḥ, samudāyaḥ, kṣayaḥ, vṛndam
saṃvīkṣaṇam2.4.30NeuterSingularmṛgaṇā, mṛga, vicayanam, mārgaṇam
saṃvit1.5.5FeminineSingularpratiśravaḥ, saṃśravaḥ, pratijñānam, abhyupagamaḥ, āśravaḥ, āgūḥ, samādhiḥ, aṅgīkāraḥ, niyamaḥagreement
śamyā2.9.14FeminineSingularyugakīlakaḥ
śāradaḥ3.3.102MasculineSingularparyāhāraḥ, mārga
śaraṇam3.3.59NeuterSingularasambādhaṃcamūgatiḥ, ghaṇṭāpathaḥ, prāṇyutpādaḥ
sāraṅga3.3.28MasculineSingularvāk, svarga, bhūḥ, dik, paśuḥ, ghṛṇiḥ, vajram, iṣuḥ, jalam, netram
sārasanam2.8.64NeuterSingularadhikāṅga
sarpaḥ1.8.6-8MasculineSingulardvirasanaḥ, kumbhīnasaḥ, bhogadharaḥ, bhujaṅga, āśīviṣaḥ, vyālaḥ, gūḍhapāt, phaṇī, dandaśūkaḥ, pannaga, pavanāśanaḥ, gokarṇaḥ, phaṇadharaḥ, pṛdākuḥ, ahiḥ, viṣadharaḥ, sarīsṛpaḥ, cakṣuḥśravā, darvīkaraḥ, bileśayaḥ, bhogī, lelihānaḥ, kañcukī, hariḥ, bhujaga, bhujaṅgamaḥ, cakrī, kuṇḍalī, kākodaraḥ, dīrghapṛṣṭhaḥ, uraga, jihvagaa snake or serpent
sarvajñaḥ1.1.13MasculineSingularmārajit, tathāgataḥ, sugataḥ, śrīghanaḥ, advayavādī, jinaḥ, bhagavān, dharmarājaḥ, muniḥ, munīndraḥ, daśabalaḥ, lokajit, samantabhadraḥ, buddhaḥ, śāstā, vināyakaḥ, ṣaḍabhijñaḥa gina or buddha
śaṭīFeminineSingulargandhamūlī, ṣaḍgranthikā, karcūraḥ, palāśaḥ
sātiḥ3.3.74FeminineSingularudayaḥ, adhigamaḥ
sāyakaḥ3.3.2MasculineSingularutsaṅga, cihnaḥ
śikhā3.3.24FeminineSingularśaraḥ, arkaḥ, vihaga
śilīFeminineSingulargaṇḍūpadīa small worm
siṃhaḥ2.5.1MasculineSingularmṛgadviṭ, puṇḍarīkaḥ, mṛgaripuḥ, kesarī, mṛgendraḥ, citrakāyaḥ, mṛgāśanaḥ, kaṇṭhīravaḥ, haryakṣaḥ, pañcanakhaḥ, mṛgadṛṣṭiḥ, hariḥ, pañcāsyaḥ
sindūram2.9.106NeuterSingularvapram, ‍nāgam, yogeṣṭam
śiraḥ2.6.96NeuterSingularśīrṣam, mūrdhan, mastakaḥ, uttamāṅgam
skandadeśaḥ2.9.64MasculineSingulargalakambalaḥ
śobhāñjanaḥMasculineSingulartīkṣṇagandhakaḥ, akṣīvaḥ, mocakaḥ, śigruḥ
srastam3.1.104MasculineSingularpannam, cyutam, galitam, dhvastam, bhraṣṭam, skannam
śrṛṅkhalā2.8.41MasculineSingularnigaḍaḥ, andukaḥ
stanitam1.3.8NeuterSingularmeghanirghoṣaḥ, rasitam, garjitamthe rattling of thunder
sthāvaraḥ3.1.72MasculineSingularjaṅgametaraḥ
śubhram3.3.200MasculineSingularkuraṅga
śuciḥ3.3.33MasculineSingularviṣṇuḥ, haraḥ, chāga
sudhā3.3.109FeminineSingulargarvitaḥ, paṇḍitaṃmanyaḥ
śuklaḥ1.5.12MasculineSingulardhavalaḥ, sitaḥ, śyetaḥ, śuciḥ, valakṣaḥ, avadātaḥ, viśadaḥ, śubhraḥ, arjunaḥ, gauraḥ, pāṇḍaraḥ, śvetaḥwhite
śukraḥMasculineSingularbhārgavaḥ, kaviḥ, daityaguruḥ, kāvyaḥ, uśanāḥvenus
sūkṣmam3.3.152MasculineSingularturaṅga, garuḍaḥ
śunakaḥ2.10.22MasculineSingularmṛgadaṃśakaḥ, bhaṣakaḥ, śvā, kauleyakaḥ, sārameyaḥ, kukkuraḥ
śuṇḍī2.9.38FeminineSingularmahauṣadham, ‍viśvam, garam, viśvabheṣajam
surā2.10.39FeminineSingularva‍ruṇātmajā, halipriyā, madyam, pari‍srutā, prasannā, para‍srut, kaśyam, ‍‍kādambarī, gandhokṣamā, hālā, madirā, irā
surabhiḥMasculineSingularghrāṇatarpaṇaḥ, iṣṭagandhaḥ, sugandhiḥfragrant
sūraḥ1.3.28-30MasculineSingularsahasrāṃśuḥ, raviḥ, chāyānāthaḥ, jagaccakṣuḥ, pradyotanaḥ, lokabāndhavaḥ, aryamā, dhāmanidhiḥ, divākaraḥ, braghnaḥ, bhāsvān, haridaśvaḥ, arkaḥ, aruṇaḥ, taraṇiḥ, virocanaḥ, tviṣāṃpatiḥ, haṃsaḥ, savitā, tejasāṃrāśiḥ, karmasākṣī, trayītanuḥ, khadyotaḥ, sūryaḥ, bhaga, dvādaśātmā, abjinīpatiḥ, ahaskaraḥ, vibhākaraḥ, saptāśvaḥ, vikartanaḥ, mihiraḥ, dyumaṇiḥ, citrabhānuḥ, grahapatiḥ, bhānuḥ, tapanaḥ, padmākṣaḥ, tamisrahā, lokabandhuḥ, dinamaṇiḥ, inaḥ, ādityaḥ, aṃśumālī, bhāskaraḥ, prabhākaraḥ, vivasvān, uṣṇaraśmiḥ, mārtaṇḍaḥ, pūṣā, mitraḥ, vibhāvasuḥ, aharpatiḥ(53)the sun
sūryasūtaḥMasculineSingulararuṇaḥ, anūruḥ, kāśyapiḥ, garuḍāgrajaḥthe dawn
svacchandaḥ3.3.200MasculineSingularcaturthaṃyugam
svaḥ1.1.6MasculineSingulardyauḥ, svarga:, dyauḥ, nākaḥ, triviṣṭapam, tridivaḥ, tridaśālayaḥ, suralokaḥheaven
śvaḥśreyasamNeuterSingularśivam, kuśalam, bhāvukam, kalyāṇam, śastam, bhavyam, śubham, bhadram, kṣemam, bhavikam, maṅgalamhappy, well,or right
śvasanaḥMasculineSingularvāyuḥ, pṛṣadaśvaḥ, anilaḥ, mārutaḥ, samīraṇaḥ, pavanaḥ, mātariśvā, gandhavahaḥ, āśuga, marut, nabhasvān, pavamānaḥ, sparśanaḥ, sadāgatiḥ, gandhavāhaḥ, samīraḥ, jagatprāṇaḥ, vātaḥ, prabhañjanaḥair or wind
śyāmā2.2.55FeminineSingulargovandanī, priyakaḥ, viśvaksenā, priyaṅguḥ, latā, kārambhā, phalā, gundrā, mahilāhvayā, gandhaphalī, phalinī
tālamālam2.9.104NeuterSingulargaireyam, arthyam, girijam, aśmajam
tālaparṇīFeminineSingulardaityā, gandhakuṭī, murā, gandhinī
talinam3.3.134MasculineSingularaparāddhaḥ, abhigrastaḥ, vyāpadgataḥ
tāmbūlavallīFeminineSingulartāmbūlī, gavallī
tīkṣṇam3.3.59MasculineSingularpaśuśṛṅgam, ibhadantaḥ
tilaparṇī1.2.133FeminineSingularrañjanam, raktacandanam, kucandanam, patrāṅgam
truṭiḥ3.3.43FeminineSingularicchā, ga
tūṇī2.8.90FeminineSingularupāsaṅga, tūṇīraḥ, niṣaṅga, i‍ṣudhiḥ, tūṇaḥ
tvakpatramNeuterSingulartvacam, cocam, varāṅgakam, utkaṭam, bhṛṅgam
tvaṣṭā3.3.41MasculineSingularśailaśṛṅgam, anṛtam, niścalaḥ, ayoghanam, kaitavaḥ, māyā, sīrāṅgam, rāśiḥ, yantraḥ
ucchratāḥ3.1.69MasculineSingularuccaḥ, prāṃśuḥ, unnataḥ, udagraḥ, tuṅga
udāraḥ3.3.200MasculineSingulardrumaprabhedaḥ, mātaṅga, kāṇḍaḥ, puṣpam
udumbaraḥMasculineSingularjantuphalaḥ, yajñāṅga, hemadugdhaḥ
udvāntaṃ3.1.96MasculineSingularudgatam
udyānam3.3.124NeuterSingularupakaraṇam, māraṇam, anuvrajyā, mṛtasaṃskāraḥ, gatiḥ, dravyopapādanam, nirvartanam
ukṣā2.9.60MasculineSingularsaurabheyaḥ, ba‍līvardaḥ, gauḥ, ṛṣabhaḥ, ‍vṛṣabhaḥ, ‍vṝṣaḥ, anaḍvān, ‍bhadraḥ
umā1.1.44FeminineSingularkātyāyanī, haimavatī, bhavānī, sarvamaṅga, durgā, ambikā, girijā, cāmuṇḍā, gaurī, īśvarī, rudrāṇī, aparṇā, mṛḍānī, āryā, menakātmajā, carmamuṇḍā, kālī, śivā, śarvāṇī, pārvatī, caṇḍikā, dākṣāyaṇī, karmamoṭī, carcikābhavaani
unduruḥ2.2.13MasculineSingularākhuḥ, adhogantā, khanakaḥ, vṛkaḥ, puṃdhvajaḥ, mūṣakaḥ, unduraḥ
ūrīkṛtam3.1.110MasculineSingularupaśrutam, viditam, āśrutam, samāhitam, saṅgīrṇam, aṅgīkṛtam, upagatam, saṃśrutam, pratijñātam, urarīkṛtam
utpātaḥ2.8.111MasculineSingularupasarga, utpātaḥ
utthitaḥ3.3.91MasculineSingularkṣīṇarāga, vṛddhaḥ
vacāFeminineSingulargolomī, śataparbikā, ugragandhā, ṣaḍgrandhā
vāgurā2.10.26FeminineSingularmṛgabandhanī
vaṃśakam2.6.127NeuterSingularrājārham, loham, kri, mijam, joṅgakam, aguru
vāṇāFeminineSingulardāsī, ārtagalaḥ
vanīyakaḥ3.1.48MasculineSingularyācakaḥ, arthī, yācānakaḥ, mārgaṇaḥ
varaḥ3.3.181MasculineSingularyāpanam, gatiḥ
varīyān3.3.243MasculineSingulargadantakam, dvāram, āpīḍam, kvātharasaḥ
vārtam3.3.82MasculineSingularyugam, paryāptiḥ
varvarāFeminineSingulartuṅgī, kharapuṣpikā, ajagandhikā, kavarī
vaśā3.3.225FeminineSingulardivyaḥ, kuḍmalaḥ, khaḍgapidhānam, arthaughaḥ
vātapramīmṛga2.2.8FeminineSingularvātamṛga
vātāyanamNeuterSingulargavākṣaḥ
vellamNeuterSingularcitrataṇḍulā, taṇḍulaḥ, kṛmighnaḥ, viḍaṅgam, amoghā
veṇī2.2.69FeminineSingularkharā, ga, devatāḍaḥ, jīmūtaḥ
vidārīFeminineSingularkroṣṭrī, kṣīraśuklā, ikṣugandhā
vigraḥ2.6.46MasculineSingulargatanāsikaḥ
vikalāṅga2.6.46MasculineSingularapogaṇḍaḥ
vināyakaḥMasculineSingulargaṇādhipaḥ, ekadantaḥ, herambaḥ, lambodaraḥ, vighnarājaḥ, gajānanaḥ, dvaimāturaḥganesh
vipralambhaḥ2.4.28MasculineSingularviprayoga
virajastamāḥ2.7.48MasculineSingulardvayātiga
viśaḥ3.3.222MasculineSingularbhṛtiḥ, bhoga
viṣṇuḥ1.1.18-21MasculineSingularadhokṣajaḥ, vidhuḥ, yajñapuruṣaḥ, viśvarūpaḥ, vaikuṇṭhaḥ, hṛṣīkeśaḥ, svabhūḥ, govindaḥ, acyutaḥ, janārdanaḥ, cakrapāṇiḥ, madhuripuḥ, devakīnandanaḥ, puruṣottamaḥ, kaṃsārātiḥ, kaiṭabhajit, purāṇapuruṣaḥ, jalaśāyī, muramardanaḥ, kṛṣṇaḥ, dāmodaraḥ, mādhavaḥ, puṇḍarīkākṣaḥ, pītāmbaraḥ, viśvaksenaḥ, indrāvarajaḥ, padmanābhaḥ, trivikramaḥ, śrīpatiḥ, balidhvaṃsī, viśvambharaḥ, śrīvatsalāñchanaḥ, narakāntakaḥ, mukundaḥ, nārāyaṇaḥ, viṣṭaraśravāḥ, keśavaḥ, daityāriḥ, garuḍadhvajaḥ, śārṅgī, upendraḥ, caturbhujaḥ, vāsudevaḥ, śauriḥ, vanamālī(45)vishnu, the god
viṣṭaraḥ3.3.177MasculineSingularmahāraṇyam, durgapathaḥ
vṛkaḥ2.2.8MasculineSingularkokaḥ, īhāmṛga
vṛkṣaḥMasculineSingulardrumaḥ, śālaḥ, taruḥ, śākhī, druḥ, kuṭaḥ, pādapaḥ, mahīruhaḥ, agamaḥ, palāśī, anokahaḥ, viṭapī
vṛttam3.3.85MasculineSingulariṅga
vyāḍaḥ3.3.48MasculineSingularninditaḥ, varga, avasaraḥ, vāri, daṇḍaḥ, bāṇaḥ
vyādhaḥ2.10.19MasculineSingularmṛgavadhājīvaḥ, mṛgayuḥ, lubdhakaḥ
vyāghrapucchaḥ2.2.50MasculineSingularvyaḍambakaḥ, pañcāṅgulaḥ, rucakaḥ, gandharvahastakaḥ, varddhamānaḥ, cañcuḥ, erubūkaḥ, maṇḍaḥ, citrakaḥ, eraṇḍaḥ
vyañjanam3.3.123NeuterSingularudgamaḥ, pauruṣam, tantram, sanniviṣṭhaḥ
vyasanam3.3.127NeuterSingularsaṅgatiḥ, ratiḥ
vyuṣṭiḥ3.3.44FeminineSingulardakṣaḥ, amandaḥ, agadaḥ
yajñaḥ2.7.15MasculineSingularkratuḥ, savaḥ, adhvaraḥ, ga, saptatantuḥ, makhaḥ
yātrā2.8.97FeminineSingulargamanam, gamaḥ, vrajyā, abhiniryāṇam, prasthānam
yāvat3.3.254MasculineSingularpraśnaḥ, śaṅkā, saṃbhāvanā, garhā, samuccayaḥ
yoga3.3.27MasculineSingularyānādyaṅgam
yuddham2.8.107NeuterSingularāyodhanam, pravidāraṇam, saṃkhyam, ‍samaraḥ, kalahaḥ, abhisaṃpātaḥ, saṃyoga, saṃgrāmaḥ, ‍saṃyat, samit, janyam, mṛdham, samīkam, a‍nīkaḥ, ‍vigrahaḥ, kaṃliḥ, abhyāmardaḥ, āhavaḥ, ‍samitiḥ, yut, pradhanam, āskandanam, ‍sāṃparāthikam, raṇaḥ, saṃprahāraḥ, saṃsphoṭaḥ, ‍samāghātaḥ, samudāyaḥ, ājiḥ
yugmam2.5.41NeuterSingularyugalam, yugam
śārṅgam1.1.29NeuterSingularthe name of the bow of krishna
sphulliṅgaMasculineSingularagnikaṇaḥa spark of fire
diggajāḥ1.3.3MasculinePluralelephant
agastyaḥMasculineSingularkumbhasambhavaḥ, maitrāvaruṇiḥagyasta, the sage
mṛgaśīrṣamNeuterSingularmṛgaśiraḥ, āgrahāyaṇīthe wing of pegasus
mṛgatṛṣṇā1.3.35FeminineSingularmarīcikāmirage
uparāgaMasculineSingulargrahaḥan eclipse
mārgaśīrṣaḥMasculineSingularsahāḥ, mārga, āgrahāyaṇikaḥagrahayana
cittābhogaMasculineSingularmanaskāraḥcosciousness of pleasure or pain
pūtigandhiḥMasculineSingulardurgandhaḥan ill smelling substance
śruteraṅgamNeuterSingularone of the vedanga among six
mithyābhiyogaMasculineSingularabhyākhyānama groundless demand
saṃgatamMasculineSingularhṛdayaṅgamamproper
aṅgahāraḥMasculineSingularaṅgavikṣepaḥa appropriate vocative for female friend
saṃvegaMasculineSingularsambhramaḥhurry
riṅgaṇamNeuterSingularskhalanamcreeding or tumbling
ajagaraḥMasculineSingularśayuḥ, vāhasaḥsort of snake
alagardaḥMasculineSingularjalavyālaḥa water snake
bhogaMasculineSingularthe boly of a snake
bhaṃgaMasculineSingularūrmiḥ, vīciḥ, taraṅgawave
saugandhikamNeuterSingularkahlāramwhite water lily
jagaFeminineSingularlokaḥ, viṣṭapam, bhuvanam, jagat
śākhānagaram2.2.1NeuterSingular
aṅganamNeuterSingularcatvaram, ajiram
argalam2.2.17MasculineSingularviṣkambham
parāga2.4.17MasculineSingularsumanorajaḥ
punnāga2.4.25MasculineSingulardevavallabhaḥ, puruṣaḥ, tuṅga, kesaraḥ
kaliṅgam2.2.67NeuterSingularindrayavam, bhadrayavam
gadhīFeminineSingulargaṇikā, yūthikā, ambaṣṭhā
apāmārgaMasculineSingularpratyakparṇī, kīśaparṇī, kiṇihī, śaikharikaḥ, kharamañjarī, dhāmārgavaḥ, mayūrakaḥ
ikṣugandhāFeminineSingularkāṇḍekṣuḥ, kokilākṣaḥ, ikṣuraḥ, kṣuraḥ
lāṅgaFeminineSingularśāradī, toyapippalī, śakulādanī
mudgaparṇīFeminineSingularkākamudgā, sahā
vidārigandhāFeminineSingularaṃśumatī, śālaparṇī, sthirā, dhruvā
dhāmārgavaḥMasculineSingularghoṣakaḥ
lāṅgalikīFeminineSingularagniśikhā
ṛkṣagandhāFeminineSingularchagalāntrī, āvegī, vṛddhadārakaḥ, juṅga
udvegam2.4.169NeuterSingular
vātapramīmṛga2.2.8FeminineSingularvātamṛga
mṛga2.2.9-11MasculineSingularhariṇaḥ, ajinayoniḥ, kuraṅga, vātāyuḥ
kaliṅga2.5.18MasculineSingulardhūmyāṭaḥ, bhṛṅga
śāraṅga2.5.19MasculineSingularstokakaḥ, cātakaḥ
pataṅga2.5.31MasculineSingularśalabhaḥ
khaga2.5.35-36MasculineSingularvihaṅgamaḥ, pakṣī, śakunaḥ, pattrī, pattrarathaḥ, vājī, viṣkiraḥ, garutmān, vihaṅga, vihāyāḥ, śakuniḥ, dvijaḥ, pataga, aṇḍajaḥ, vikiraḥ, patatriḥ, pitsan, vihaga, śakuntiḥ, śakuntaḥ, patatrī, patan, nagaukāḥ, viḥ, nīḍodbhavaḥ, nabhasaṅgamaḥ
khagagatikriyā2.5.39FemininePlural
vargaMasculineSingular
vikalāṅga2.6.46MasculineSingularapogaṇḍaḥ
roga2.6.51MasculineSingulargadaḥ, āmayaḥ, ruk, rujā, upatāpaḥ, vyādhiḥ
rogahārī2.6.57MasculineSingularagadaṅkāraḥ, bhiṣak, vaidyaḥ, cikitsakaḥ
aṅgam2.6.71NeuterSingularapaghanaḥ, pratīkaḥ, avayavaḥ
bhagam2.6.77NeuterSingularyoniḥ
pragaṇḍaḥ2.6.81MasculineSingular
apāṅga2.6.95MasculineSingular
aṅgalīyakaḥ2.6.108MasculineSingularūrmikā
udgamanīyam2.6.113NeuterSingular
aṅgasaṃskāraḥ2.6.122MasculineSingularparikarma
lavaṅgam2.6.126NeuterSingulardevakusumam, śrīsaṃjñam
maṅgalyā2.6.128FeminineSingular
mṛganābhiḥ1.2.130MasculineSingularmṛgamadaḥ, kastūrī
ābhoga1.2.138MasculineSingularparipūrṇatā
samudgakaḥ1.2.140MasculineSingularsaṃpuṭakaḥ
sugahanā2.7.20FeminineSingular
tyāga2.7.31MasculineSingularaṃhatiḥ, prādeśanam, vitaraṇam, utsarjanam, apavarjanam, pratipādanam, viśrāṇanam, dānam, nirvapaṇam, sparśanam, visarjanam, vihāyitam
trivarga2.7.62MasculineSingular
caturvarga2.7.62MasculineSingular
rakṣivarga2.8.6MasculineSingularanīkasthaḥ
nītivedināṃ trivarga2.8.19MasculineSingular
senāṅgam2.8.34NeuterSingular
pārśvabhāga2.8.40MasculineSingularpakṣabhāga
dantabhāga2.8.40MasculineSingular
rathāṅgam2.8.56NeuterSingularapaskaraḥ
prāsaṅga2.8.58MasculineSingular
jagaraḥ2.8.66MasculineSingularkaṅkaṭakaḥ, kavacaḥ, tanutram, varma, daṃśanam, uraśchadaḥ
khaḍga2.8.90MasculineSingularkṛpāṇaḥ, asiḥ, riṣṭiḥ, kaukṣethakaḥ, maṇḍalāgraḥ, nistriṃśaḥ, karavālaḥ, candrahāsaḥ
mudgaraḥ2.8.91MasculineSingulardrughaṇaḥ, ghanaḥ
sṛga2.8.92MasculineSingularbhindīpālaḥ
senābhigamanam2.8.96NeuterSingular
gadhaḥ2.8.99MasculineSingularmagadhaḥ
karigarjitam2.8.109NeuterSingularvṛṃhitam
prayoga2.9.4MasculineSingularvṛddhajīvikā, kusīdam
lāṅgalapaddhatiḥ2.9.15FeminineSingularsī‍tā
kaḍaṅgaraḥ2.9.23MasculineSingularkaḍaṅgaraḥ
paurogavaḥ2.9.28MasculineSingular
haiyaṅgavīnam2.9.53NeuterSingular
āśitaṅgavīnaḥ2.9.60MasculineSingular
jaradgavaḥ2.9.62MasculineSingular
padyarāga2.9.93MasculineSingularmauktikam
gasīsaḥ2.9.106NeuterSingulartrapu, raṅgam, vaṅgam
prāṅga2.9.112NeuterSingular‍tryūṣaṇam, vyoṣam
gadhaḥ2.10.2MasculineSingular
palagaṇḍaḥ2.10.6MasculineSingularlepakaḥ
mṛga2.10.24NeuterSingularmṛgavyam, ākheṭaḥ, ācchodanam
kuraṅgakaḥ2.10.24MasculineSingular
jagalaḥ2.10.42NeuterSingularmedakaḥ
vārāṅgarūpopetaḥ3.1.11MasculineSingularsiṃhahananaḥ
pragalbhaḥ3.1.24MasculineSingularpratibhānvitaḥ
garūkaḥ3.1.31MasculineSingulargaritā
āttagarvaḥ3.1.39MasculineSingularabhibhūraḥ
nṛgavādyā3.1.49MasculineSingularjarāyujaḥ
antargatam3.1.86MasculineSingularvismṛtam
avagaṇitam3.1.107MasculineSingularavamatam, avajñātam, avamānitam, paribhūtam
āsaṅgavacanam3.2.2NeuterSingularturāyaṇam
udvega3.4.12MasculineSingularudbhramaḥ
abhiyoga3.4.13MasculineSingularabhigrahaḥ
garyā2.4.19FeminineSingularga
upabhoga2.4.20MasculineSingularnirveśaḥ
naga3.3.24MasculineSingularsūryaḥ, pakṣī
aga3.3.24MasculineSingularkramukaḥ, vṛndaḥ
āśuga3.3.24MasculineSingularpravāhaḥ, javaḥ
mṛga3.3.24MasculineSingularsnānīyam, rajaḥ, kausumaḥreṇuḥ
khaga3.3.24MasculineSingulargajaḥ
pataṅga3.3.25MasculineSingulargajaḥ
ga3.3.25MasculineSingulartilakaḥ
vega3.3.25MasculineSingularsṛṣṭiḥ, svabhāvaḥ, nirmokṣaḥ, niścayaḥ, adhyāsaḥ
parāga3.3.26MasculineSingularsaṃhananam, upāyaḥ, dhyānam, saṅgatiḥ, yuktiḥ
ga3.3.26MasculineSingularsukham, stryādibhṛtāvahaḥ, phaṇaḥ, kāyaḥ
mātaṅga3.3.26MasculineSingularhariṇaḥ, śabalaḥ, cātakaḥ
apāṅga3.3.26MasculineSingularkapiḥ
sarga3.3.27MasculineSingularśāpaḥ, parābhavaḥ
yoga3.3.27MasculineSingularyānādyaṅgam
bhoga3.3.28MasculineSingularkṛtādayaḥ, yugmam
sāraṅga3.3.28MasculineSingularvāk, svarga, bhūḥ, dik, paśuḥ, ghṛṇiḥ, vajram, iṣuḥ, jalam, netram
plavaga3.3.29MasculineSingularcihnam, śephaḥ
abhisaṅga3.3.29MasculineSingularprādhānyam, sānu
yuga3.3.29MasculineSingularguhyam, mūrdhā
yugam3.3.29NeuterSingularyatnaḥ, arkaḥ, śrīḥ, kīrtiḥ, kāmaḥ, māhātmyam, vīryam
svarga3.3.30MasculineSingularparighātaḥ, astram
liṅgam3.3.30NeuterSingularvṛndaḥ, ambhasāṃrayaḥ
śṛṅgam3.3.31NeuterSingularmūlyam, pūjāvidhiḥ
varāṅgam3.3.31NeuterSingularduḥkham, vyasanam, aṅghaḥ
bhagam3.3.31NeuterSingulariṣṭam, alpam
bhogavatī3.3.76FeminineSingularchandaḥ, daśamam
jaga3.3.78FeminineSingularyoniḥ, liṅgam
jagat3.3.86MasculineSingularkṛtrimam, lakṣaṇopetam
plavaṃgamaḥ3.3.145MasculineSingularvaṇikpathaḥ, puram, vedaḥ
nigamaḥ3.3.147MasculineSingularalasaḥ, kuṭilaḥ
naigamaḥ3.3.147MasculineSingularceṣṭā, alaṅkāraḥ, bhrāntiḥ
saṃgaraḥ3.3.174MasculineSingulartūryam, ravaḥ, gajendrāṇāṃgarjitam
garam3.3.196MasculineSingularadhastāt
āga3.3.238NeuterSingularguṇaḥ, strīpuṣpam
khaga3.3.238MasculineSingularrāhuḥ, dhvāntaḥ, guṇaḥ
svarga3.5.11MasculineSingular
ga3.5.11MasculineSingular
kuḍaṅgakaḥ3.5.17MasculineSingular
samudga3.5.17MasculineSingular
pudgalaḥ3.5.20MasculineSingular
udyoga3.5.33MasculineSingular
saṅgamam3.5.34MasculineSingular
yugaṃdharam3.5.35MasculineSingular
     Monier-Williams
          Search  
Results for ga16172 results for ga
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
(3rd consonant of the alphabet) , the soft guttural having the sound g in give View this entry on the original dictionary page scan.
m. Name of gaṇeśa- View this entry on the original dictionary page scan.
mf(ā-)n. ( gam-) only in fine compositi or 'at the end of a compound' going, moving (exempli gratia, 'for example' yāna--,going in a carriage ; śīghra--,going quickly ; see antarikṣa--etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
mf(ā-)n. having sexual intercourse with (see anya-strī--) View this entry on the original dictionary page scan.
mf(ā-)n. reaching to (see kaṇṭha--) View this entry on the original dictionary page scan.
mf(ā-)n. staying, being, abiding in etc. (exempli gratia, 'for example' pañcama--,abiding in or keeping the fifth place, ) View this entry on the original dictionary page scan.
mf(ā-)n. relating to or standing in connection with (see a--, agra--, a-jihma--, atyanta--,etc.; agre-g/a-,etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
mf(ī- )n. ( gai-) only in fine compositi or 'at the end of a compound' singing (see chando--, purāṇa--, sāma--) View this entry on the original dictionary page scan.
m. a gandharva- or celestial musician View this entry on the original dictionary page scan.
n. idem or 'f. a song ' View this entry on the original dictionary page scan.
(used in works on prosody as an abbreviation of the word guru-to denote) a long syllable View this entry on the original dictionary page scan.
(in music used as an abbreviation of the word gāndhāra-to denote) the third note. View this entry on the original dictionary page scan.
गब्दिकाf. Name of a country gaRa sindhv-ādi- View this entry on the original dictionary page scan.
गभm. ( gabh- equals gambh- equals jambh-) "slit", the vulva View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तलn. equals gabhasti-mat- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तिm. "fork (?)", arm, hand View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तिm. () a ray of light, sunbeam etc. View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तिm. the sun View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तिm. Name of an āditya-, Ramapujasar. View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तिm. of a ṛṣi- View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तिf. Name of svāhā- (the wife of agni-) View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तिm. (or f.) dual number the two arms or hands View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तीf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तिmfn. shining ("fork-like", double-edged or sharp-edged, pointed?) (see sy/ūma-g-) View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तिm. (also probably "apole",in syūma-- g-, parasmE-pada 1273) View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तिहस्तm. equals -pāṇi- View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तिमालिन्m. "garlanded with rays", the sun View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तिमत्mfn. shining, brilliant View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तिमत्m. the sun View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तिमत्m. a particular hell View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तिमत्m. (gabhas-tala- ) View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तिमत्m. n. Name of one of the nine divisions of bhāratavarṣa- View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तिनेमिm. "the felly of whose wheel is sharp-edged (?)", Name of kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तिपाणिm. "having rays for hands", the sun View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तिपूत(g/abh-) mfn. purified with the hands View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तीश्वरn. Name of a liṅga- View this entry on the original dictionary page scan.
गभस्तिवारm. Sunday, View this entry on the original dictionary page scan.
गभीका varia lectio for gargarikā- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
गभीरmf(-)n. deep (opposed to gādha-and dīna-) etc.
गभीरmf(-)n. () deep in sound, deep-sounding, hollow-toned View this entry on the original dictionary page scan.
गभीरmf(-)n. profound, sagacious, grave, serious, solemn, secret, mysterious View this entry on the original dictionary page scan.
गभीरmf(-)n. (gambh- etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
गभीरmf(-)n. dense, impervious View this entry on the original dictionary page scan.
गभीरmf(-)n. (gambh- ) View this entry on the original dictionary page scan.
गभीरmf(-)n. not to be penetrated or investigated or explored, inscrutable View this entry on the original dictionary page scan.
गभीरmf(-)n. "inexhaustible", uninterrupted (time) View this entry on the original dictionary page scan.
गभीरmf(-)n. (gambh-, ) View this entry on the original dictionary page scan.
गभीरm. Name of a son of manu- bhautya- or of rambha- View this entry on the original dictionary page scan.
गभीरवेपस्(r/a--) mfn. (equals gambh-) moved deeply or inwardly, deeply excited View this entry on the original dictionary page scan.
गभीरिकाf. "deep-sounding", a large drum View this entry on the original dictionary page scan.
गभीरिकाf. a gong View this entry on the original dictionary page scan.
गभिषक्ind. ( sañj- see ānuṣ/ak-) deeply down, far down or within View this entry on the original dictionary page scan.
गभोलिकm. a small round pillow View this entry on the original dictionary page scan.
गभ्वरn. (equals gahv-) an abyss, depth View this entry on the original dictionary page scan.
गभ्वरSee gabh/a-. View this entry on the original dictionary page scan.
गच्छm. ( gam-) a tree View this entry on the original dictionary page scan.
गच्छm. the period (number of terms) of a progression on 19 View this entry on the original dictionary page scan.
गच्छm. family, race View this entry on the original dictionary page scan.
गच्छm. plural Name of a people (varia lectio for kakṣa-). View this entry on the original dictionary page scan.
गच्छत्mfn. pr. p. P. fr. gam- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
गड् cl.1 P. ḍati-, to distil or drop, run as a liquid : cl.10 P. gaḍayati-, to cover, hide, . View this entry on the original dictionary page scan.
गद् cl.1 P. dati- (perf. jagāda-; Aorist agadīt-[ ] or agādīt- ), to speak articulately, speak, say, relate, tell anything (accusative) to any one (accusative) etc.: cl.10 P. gadayati-, to thunder : Desiderative jigadiṣati-, to intend or wish to speak or tell ; ([ confer, compare Lithuanian gadijos,zadas,zodis,giedmi; Pol.gadae4; Hibernian or Irish gadh.]) View this entry on the original dictionary page scan.
गडm. a kind of gold-fish (the young of the Ophiocephalus Lata or another species, Cyprinus Garra) View this entry on the original dictionary page scan.
गडm. a screen, covering, fence View this entry on the original dictionary page scan.
गडm. a moat, ditch View this entry on the original dictionary page scan.
गडm. an impediment View this entry on the original dictionary page scan.
गडm. Name of a district (part of malva-, commonly Garha or Garha maṇḍala-) View this entry on the original dictionary page scan.
गडाf. (in music) a kind of rāgiṇī- (see tṛṇa-g-, payo-g-.) View this entry on the original dictionary page scan.
गदm. a sentence View this entry on the original dictionary page scan.
गदm. disease, sickness etc. View this entry on the original dictionary page scan.
गदm. Name of a son of vasu-deva- and younger brother of kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
गदm. of another son of vasu-deva- by a different mother, ix, 24, 51 View this entry on the original dictionary page scan.
गदn. poison View this entry on the original dictionary page scan.
गदाf. a series of sentences View this entry on the original dictionary page scan.
गदn. a mace, club, bludgeon etc. View this entry on the original dictionary page scan.
गदn. Bignonia suaveolens View this entry on the original dictionary page scan.
गदn. Name of a musical instrument View this entry on the original dictionary page scan.
गदn. of a constellation View this entry on the original dictionary page scan.
गदn. varia lectio for gadhā- (see a-gad/a-, /a-vijñāta-g-.) View this entry on the original dictionary page scan.
गदाf. of da- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
गदाभृत्m. (equals -dhara-), Name of kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
गडदेशजn. "coming from the district gaḍa- (in the province of Ajmir)", rock or fossil salt View this entry on the original dictionary page scan.
गदाधरmfn. having a sick lip View this entry on the original dictionary page scan.
गदाधरmfn. bearing a club View this entry on the original dictionary page scan.
गदाधरm. kṛṣṇa- (see kaumodakī-) View this entry on the original dictionary page scan.
गदाधरm. Name of a physician View this entry on the original dictionary page scan.
गदाधरm. of the author of the work viṣaya-vicāra- View this entry on the original dictionary page scan.
गदाधरm. of the father of mukunda-priya- and uncle of rāmānanda- View this entry on the original dictionary page scan.
गदाधरभट्टm. Name of an author. View this entry on the original dictionary page scan.
गदागदm. dual number " gada- and agada-", the two aśvin-s (physicians of heaven) (see gadāntaka-.)
गदाग्रजm. "elder brother of gada-", Name of kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
गदाग्रणीm. "chief of all diseases", consumption View this entry on the original dictionary page scan.
गदाग्रपाणि(g-) mfn. having a mace in the right hand View this entry on the original dictionary page scan.
गदाहस्तmfn. armed with a mace View this entry on the original dictionary page scan.
गदाहस्तmfn. mace-handed View this entry on the original dictionary page scan.
गदाह्वn. equals khya- View this entry on the original dictionary page scan.
गदाह्वयm. idem or 'n. equals khya- ' View this entry on the original dictionary page scan.
गडकm. (equals ḍa-) a kind of gold-fish (see paṅka-g-.) View this entry on the original dictionary page scan.
गडाख्यn. idem or 'n. idem or 'n. "coming from the district gaḍa- (in the province of Ajmir)", rock or fossil salt ' ' View this entry on the original dictionary page scan.
गदाख्यn. "named after a disease (id est after leprosy)", Costus speciosus (kuṣṭha-) View this entry on the original dictionary page scan.
गडलवणn. idem or 'n. "coming from the district gaḍa- (in the province of Ajmir)", rock or fossil salt ' View this entry on the original dictionary page scan.
गदाम्बरm. a cloud View this entry on the original dictionary page scan.
गदनn. telling, relating View this entry on the original dictionary page scan.
गदनिग्रहm. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
गदान्तकm. dual number "removing sickness", Name of the two aśvin-s View this entry on the original dictionary page scan.
गदापाणिm. Name (also title or epithet) of viṣṇu-, View this entry on the original dictionary page scan.
गदापर्वन्n. Name of part of View this entry on the original dictionary page scan.
गदारातिm. "the enemy of diseases", a drug, medicament View this entry on the original dictionary page scan.
गदसिंहm. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
गदवर्मन्m. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
गदावसान(v-) n. "resting-place of the mace (thrown by jarāsandhas-)", Name of a place near mathurā- View this entry on the original dictionary page scan.
गदायNom. A1. y/ate-,"to become sick", to become lazy or idle View this entry on the original dictionary page scan.
गडयन्तm. (fr. pr. p.)"covering" , a cloud (see gaṇḍ-.) View this entry on the original dictionary page scan.
गडयित्नुm. idem or 'm. (fr. pr. p.)"covering" , a cloud (see gaṇḍ-.)' (see garday-.) View this entry on the original dictionary page scan.
गदयित्नुmfn. loquacious, talkative View this entry on the original dictionary page scan.
गदयित्नुmfn. libidinous, lustful View this entry on the original dictionary page scan.
गदयित्नुm. a sound View this entry on the original dictionary page scan.
गदयित्नुm. a bow View this entry on the original dictionary page scan.
गदयित्नुm. a Name of kāma- (the god of love) View this entry on the original dictionary page scan.
गदयित्नुm. for gaḍay- (a cloud) View this entry on the original dictionary page scan.
गदायुद्धn. a fight with clubs View this entry on the original dictionary page scan.
गदायुद्धपर्वन्n. equals gadā-p-. View this entry on the original dictionary page scan.
गदायुध(y-) mfn. armed with a club View this entry on the original dictionary page scan.
गड्डालिकाf. idem or 'f. a single ewe going in front of a flock of sheep ' (only in compound) View this entry on the original dictionary page scan.
गड्डालिकाप्रवाहेण instrumental case ind. "like the current of the gaḍḍālikā- river", very slowly View this entry on the original dictionary page scan.
गड्डारिकाf. Name of a river with a very slow current (of which the source and course are unknown) View this entry on the original dictionary page scan.
गड्डारिकाf. a single ewe going in front of a flock of sheep View this entry on the original dictionary page scan.
गड्डुकm. a kind of water-jar View this entry on the original dictionary page scan.
गड्डुकm. a vessel used for boiled rice, bhagavatī- Scholiast or Commentator View this entry on the original dictionary page scan.
गड्डूकm. a kind of water-jar View this entry on the original dictionary page scan.
गड्डुकand ḍḍūka- See gaḍu-. View this entry on the original dictionary page scan.
गडेरm. idem or 'm. idem or 'm. (fr. pr. p.)"covering" , a cloud (see gaṇḍ-.)' (see garday-.)' View this entry on the original dictionary page scan.
गडेरm. a torrent View this entry on the original dictionary page scan.
गडेर raka- See gaḍ-. View this entry on the original dictionary page scan.
गडेरकm. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गmfn. stammering, View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गदmf(ā-)n. stammering, stuttering (said of persons and of utterances) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गदn. stammering, indistinct or convulsive utterance (as sobbing etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गदभाषणn. stammering View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गदभाषिन्mfn. stammering (in fine compositi or 'at the end of a compound') View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गदध्वनिm. low inarticulate expression of joy or grief View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गदगलmfn. stammering View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गदकmfn. equals gadgade kuśala- gaRa ākarṣādi- View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गदपदn. inarticulate speech View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गदरुद्धmfn. (speech) stopped by sobs, View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गदशब्दmfn. idem or 'mfn. idem or 'mfn. idem or 'mfn. (speech) stopped by sobs, ' ' ' View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गदस्वरmf(ā-)n. idem or 'mfn. idem or 'mfn. idem or 'mfn. idem or 'mfn. (speech) stopped by sobs, ' ' ' ' View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गदस्वरm. stammering utterance View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गदस्वरm. a buffalo View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गदस्वरm. Name of a bodhi-sattva- View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गदताf. stammering View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गदत्वn. idem or 'f. stammering ' View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गदवाच्mfn. idem or 'mfn. idem or 'mfn. (speech) stopped by sobs, ' ' View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गदवाक्यmfn. idem or 'mfn. (speech) stopped by sobs, ' View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गदिकाf. stammering View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गदितmfn. stammered () View this entry on the original dictionary page scan.
गद्गद्यNom. P. dyati-, to stammer gaRa kaṇḍv-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
गध् cl.4. gadhyati-, to be mixed View this entry on the original dictionary page scan.
गधाf. a particular part of a cart (varia lectio gadā-). View this entry on the original dictionary page scan.
गढादेशm. Name of a country (see gaḍa-.) View this entry on the original dictionary page scan.
गधितmfn. (see --, p/ari--.) View this entry on the original dictionary page scan.
गध्यmfn. ( ) to be seized or gained as booty View this entry on the original dictionary page scan.
गध्यmfn. see v/āja-gandhya-. View this entry on the original dictionary page scan.
गडिm. equals gali- (a young steer) View this entry on the original dictionary page scan.
गदिf. speaking, speech View this entry on the original dictionary page scan.
गडिक gaRa sutaṃgamādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
गदिन्mfn. (fr. da-) sick View this entry on the original dictionary page scan.
गदिन्mfn. (fr. -) armed with a club (said of kṛṣṇa-) View this entry on the original dictionary page scan.
गदिन्m. Name of kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
गदिसिंहm. Name of a grammarian. View this entry on the original dictionary page scan.
गदितmfn. spoken View this entry on the original dictionary page scan.
गदितmfn. said, related etc. View this entry on the original dictionary page scan.
गदितmfn. spoken to View this entry on the original dictionary page scan.
गदितmfn. enumerated View this entry on the original dictionary page scan.
गदितmfn. named, called View this entry on the original dictionary page scan.
गदितn. speaking, speech (varia lectio) View this entry on the original dictionary page scan.
गडोलm. (equals gaṇḍ-; gaḍ- ) raw sugar View this entry on the original dictionary page scan.
गडोलm. a mouthful View this entry on the original dictionary page scan.
गडोत्थn. idem or 'n. idem or 'n. idem or 'n. "coming from the district gaḍa- (in the province of Ajmir)", rock or fossil salt ' ' ' View this entry on the original dictionary page scan.
गडुm. an excrescence on the neck (goitre or bronchocele), hump on the back Va1rtt. 3; i, 3, 37 View this entry on the original dictionary page scan.
गडुm. any superfluous addition (to a poem) (see ) View this entry on the original dictionary page scan.
गडुm. a humpbacked man View this entry on the original dictionary page scan.
गडुm. a javelin, spear View this entry on the original dictionary page scan.
गडुm. an earthworm View this entry on the original dictionary page scan.
गडुm. a water-pot (see dor-g-.) View this entry on the original dictionary page scan.
गडुकm. a water-pot View this entry on the original dictionary page scan.
गडुकm. a finger-ring View this entry on the original dictionary page scan.
गडुकm. Name of a man, (plural) his descendants gaRa upakādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
गडुकण्ठmfn. having a goitre Va1rtt. 3 and View this entry on the original dictionary page scan.
गडुलmf(ī- gaRa gaurādi-)n. (gaṇa-s sidhmādi-, brāhmaṇādi-,[in compound or in fine compositi or 'at the end of a compound' ] kaḍārādi-) humpbacked (see gaṇḍula-.) View this entry on the original dictionary page scan.
गडुरmfn. hump-backed View this entry on the original dictionary page scan.
गडुशिरस्mfn. having an excrescence on the head View this entry on the original dictionary page scan.
गड्वादिa gaṇa- of Va1rtt. 3 () . View this entry on the original dictionary page scan.
गद्यmfn. () to be spoken or uttered View this entry on the original dictionary page scan.
गद्यn. prose, composition not metrical yet framed in accordance with harmony, elaborate prose composition View this entry on the original dictionary page scan.
गद्यालकm. idem or '([ ]) m. idem or '([ ]) m. idem or 'm. idem or 'm. a weight (= 32 guñjā-s or berries of Abrus precatorius, or = 64 such guñjā-s with physicians;= 6 māṣa-s of 7 or 8 guñjā-s each ) ' ' ' ' View this entry on the original dictionary page scan.
गद्याणm. a weight (= 32 guñjā-s or berries of Abrus precatorius, or = 64 such guñjā-s with physicians;= 6 māṣa-s of 7 or 8 guñjā-s each ) View this entry on the original dictionary page scan.
गद्यान([ ]) m. idem or 'm. idem or 'm. a weight (= 32 guñjā-s or berries of Abrus precatorius, or = 64 such guñjā-s with physicians;= 6 māṣa-s of 7 or 8 guñjā-s each ) ' ' View this entry on the original dictionary page scan.
गद्याणकm. idem or 'm. a weight (= 32 guñjā-s or berries of Abrus precatorius, or = 64 such guñjā-s with physicians;= 6 māṣa-s of 7 or 8 guñjā-s each ) ' View this entry on the original dictionary page scan.
गद्यानक([ ]) m. idem or '([ ]) m. idem or 'm. idem or 'm. a weight (= 32 guñjā-s or berries of Abrus precatorius, or = 64 such guñjā-s with physicians;= 6 māṣa-s of 7 or 8 guñjā-s each ) ' ' ' View this entry on the original dictionary page scan.
गद्यपद्यमयmf(ī-)n. consisting of prose and verses, . View this entry on the original dictionary page scan.
गद्यरामायणकाव्यn. a rāmāyaṇa- written in prose View this entry on the original dictionary page scan.
गगलn. venom of serpents View this entry on the original dictionary page scan.
गगणfor gagana- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
गगनn. the atmosphere, sky, firmament etc. View this entry on the original dictionary page scan.
गगनn. talc View this entry on the original dictionary page scan.
गगनभ्रमणm. equals -ga- View this entry on the original dictionary page scan.
गगनचरm. "moving in the air", a bird View this entry on the original dictionary page scan.
गगनचारिन्mfn. coming from the sky (voice) View this entry on the original dictionary page scan.
गगनाधिवासिन्m. equals na-ga- View this entry on the original dictionary page scan.
गगनाध्वगm. "wandering in the sky", the sun View this entry on the original dictionary page scan.
गगनाध्वगm. a planet View this entry on the original dictionary page scan.
गगनाध्वगm. a celestial spirit View this entry on the original dictionary page scan.
गगनध्वजm. the sun View this entry on the original dictionary page scan.
गगनध्वजm. a cloud View this entry on the original dictionary page scan.
गगनगm. "moving in the sky", a planet View this entry on the original dictionary page scan.
गगनगञ्जm. a kind of samādhi- View this entry on the original dictionary page scan.
गगनगञ्जm. Name of a bodhisattva-, View this entry on the original dictionary page scan.
गगनगतिm. "moving in the air", a sky-inhabitant View this entry on the original dictionary page scan.
गगनाग्रn. summit or highest part of heaven View this entry on the original dictionary page scan.
गगनकुसुमn. "flower in the sky", any unreal or fanciful thing, impossibility. View this entry on the original dictionary page scan.
गगनलिह्mfn. reaching up to heaven View this entry on the original dictionary page scan.
गगनाम्बुn. rain-water View this entry on the original dictionary page scan.
गगनमूर्धन्m. Name of a dānava- View this entry on the original dictionary page scan.
गगननगरn. "a town in the sky", Fata Morgana View this entry on the original dictionary page scan.
गगनानन्दm. Name of a teacher. View this entry on the original dictionary page scan.
गगनाङ्गनाf. a metre of 4 x 25 syllabic instants. View this entry on the original dictionary page scan.
गगनान्गणn. the celestial vault or sky, View this entry on the original dictionary page scan.
गगनापगाf. equals na-sindhu- View this entry on the original dictionary page scan.
गगनपरिधानmfn. "sky-clothed", stark-naked, View this entry on the original dictionary page scan.
गगनप्रियm. "fond of the sky", Name of a dānava- View this entry on the original dictionary page scan.
गगनपुष्पn. equals -kusuma- (see kha-p-.) View this entry on the original dictionary page scan.
गगनारविन्दn. equals nakusuma- View this entry on the original dictionary page scan.
गगनरोमन्थm. "ruminating on the sky", nonsense, absurdity View this entry on the original dictionary page scan.
गगनरोमन्थायितn. "something like ruminating on the sky", absurdity, iv, 48. View this entry on the original dictionary page scan.
गगनसद्m. an inhabitant of the air, celestial being View this entry on the original dictionary page scan.
गगनसद्m. equals -ga- View this entry on the original dictionary page scan.
गगनसिंहm. Name (also title or epithet) of a kacchapa-ghāta- king, View this entry on the original dictionary page scan.
गगनसिन्धुf. the heavenly gaṅgā- View this entry on the original dictionary page scan.
गगनस्पर्शनm. "touching the sky", Name of one of the 8 marut-s View this entry on the original dictionary page scan.
गगनस्पर्शनm. air, wind View this entry on the original dictionary page scan.
गगनस्पृश्mfn. touching id est inhabiting the air View this entry on the original dictionary page scan.
गगनस्पृश्mfn. equals -lih- View this entry on the original dictionary page scan.
गगनस्थmfn. situated or being in the sky View this entry on the original dictionary page scan.
गगनस्थितmfn. idem or 'mfn. situated or being in the sky ' View this entry on the original dictionary page scan.
गगनतलn. the vault of the sky, firmament View this entry on the original dictionary page scan.
गगनवल्लभn. "sky-favourite", Name of a town of the vidyā-dhara-s View this entry on the original dictionary page scan.
गगनविहारिन्mfn. moving or sporting in the sky (the moon) View this entry on the original dictionary page scan.
गगनविहारिन्m. a heavenly luminary View this entry on the original dictionary page scan.
गगनविहारिन्m. the sun View this entry on the original dictionary page scan.
गगनविहारिन्m. a celestial being or divinity View this entry on the original dictionary page scan.
गगनायस् n. a particular mineral View this entry on the original dictionary page scan.
गगनायसn. a particular mineral View this entry on the original dictionary page scan.
गगनेचरmfn. going in the air View this entry on the original dictionary page scan.
गगनेचरm. a bird View this entry on the original dictionary page scan.
गगनेचरm. a planet View this entry on the original dictionary page scan.
गगनेचरm. a lunar mansion View this entry on the original dictionary page scan.
गगनेचरm. a heavenly spirit View this entry on the original dictionary page scan.
गगनोल्मुकm. the planet Mars View this entry on the original dictionary page scan.
गग्घ् varia lectio for kakh-, to laugh View this entry on the original dictionary page scan.
गग्नु varia lectio for vagnu- View this entry on the original dictionary page scan.
गह् (see gabh/a-and gāh-) cl.10 P. gahayati-, to enter deeply into (accusative) (see jaṃh-.) View this entry on the original dictionary page scan.
गह? See dur-g-. View this entry on the original dictionary page scan.
गहादिa gaṇa- of (iv, 2, 138 ) View this entry on the original dictionary page scan.
गहनmf(ā-)n. (gaRa kṣubhnādi-) deep, dense, thick, impervious, impenetrable, inexplicable, hard to be understood etc. View this entry on the original dictionary page scan.
गहनाf. ornament View this entry on the original dictionary page scan.
गहनn. an abyss, depth ("water" ) View this entry on the original dictionary page scan.
गहनn. an inaccessible place, hiding-place, thicket, cave, wood, impenetrable darkness etc. View this entry on the original dictionary page scan.
गहनn. pain, distress View this entry on the original dictionary page scan.
गहनn. a metre consisting of thirty-two syllables. View this entry on the original dictionary page scan.
गहनत्वn. density (ati--) View this entry on the original dictionary page scan.
गहनत्वn. impenetrability View this entry on the original dictionary page scan.
गहनवत्mfn. having hiding-places or thickets View this entry on the original dictionary page scan.
गहनायNom. A1. yate-,"to lie in wait for any one in a secret place", to have treacherous intentions towards another vArttika View this entry on the original dictionary page scan.
गहनीकृतmfn. made inaccessible View this entry on the original dictionary page scan.
गहिm. plural Name of a family View this entry on the original dictionary page scan.
गहीयmfn. fr. ha- View this entry on the original dictionary page scan.
गह्मन्m. (equals g/ambhan-) depth (varia lectio gaṃh-). View this entry on the original dictionary page scan.
गह्स्नष्ठmf(ā-)n. being in the depth, View this entry on the original dictionary page scan.
गह्वरmf(ā-, ī-)n. (gaRa aśmādi-) deep, impervious, impenetrable View this entry on the original dictionary page scan.
गह्वरmf(ā-, ī-)n. confused (in mind) View this entry on the original dictionary page scan.
गह्वरm. an arbour, bower View this entry on the original dictionary page scan.
गह्वरm. a cave, cavern View this entry on the original dictionary page scan.
गह्वराf. the plant Embelia Ribes View this entry on the original dictionary page scan.
गह्वरm. the earth View this entry on the original dictionary page scan.
गह्वरn. "an abyss, depth"("water" ) See re-ṣṭh/a- View this entry on the original dictionary page scan.
गह्वरn. a hiding-place, thicket, wood etc. View this entry on the original dictionary page scan.
गह्वरn. an impenetrable secret, riddle View this entry on the original dictionary page scan.
गह्वरn. a deep sigh View this entry on the original dictionary page scan.
गह्वरn. hypocrisy View this entry on the original dictionary page scan.
गह्वरn. Abrus precatorius (?) View this entry on the original dictionary page scan.
गह्वरेष्ठmfn. being at the bottom or lowest depths View this entry on the original dictionary page scan.
गह्वरीf. a cave, cavern View this entry on the original dictionary page scan.
गह्वरीभूतmfn. having become a desert or vacuity View this entry on the original dictionary page scan.
गह्वरितmfn. absorbed (in one's thoughts) View this entry on the original dictionary page scan.
गह्यm. Name (also title or epithet) of an agni-, View this entry on the original dictionary page scan.
गै cl.1 P. g/āyati-, rarely A1. te- (1. sg. g/āye-[ ] & gāyiṣe-[ ] etc.) , exceptionally cl.2. gāti- ( : cl.3 P. jigāti- ; perf. jagau- etc.; Aorist agāsīt-; preceding geyāt- ; pr. p. P. g/āyat- etc.; ind.p. gītvā-[with preposition -gāya-() -g/īya- etc.]; infinitive mood gātum-), to sing, speak or recite in a singing manner, sing to (dative case ), praise in song (with accusative), relate in metrical language etc. ; to sing before (accusative) : Passive voice gīy/ate- (parasmE-pada y/amāna-), to be sung or praised in song etc. ; to be called (perf. jage-), etc.: Causal gāpayati- (Potential 3. plural gāyayeyur- ), to cause to sing or praise in song etc.: Intensive jegīyate- () , to sing ; to be sung or praised in song ; to be asserted obstinately ; ([ confer, compare 3. -; confer, compare also Lithuanian zaidziu.]) View this entry on the original dictionary page scan.
गैलपूरणmfn. filling or swelling the cheeks, . View this entry on the original dictionary page scan.
गैरmfn. (fr. 3. gir/i-) coming from or growing on mountains View this entry on the original dictionary page scan.
गैरकंवूलor ri-k- (fr. $ and $), the 9th yoga- (in astronomy) View this entry on the original dictionary page scan.
गैरायणm. patronymic fr. gir/i- gaRa aśvādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
गैरेयn. "mountain-born", bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
गैरेयn. red chalk View this entry on the original dictionary page scan.
गैरीf. Methonica superba View this entry on the original dictionary page scan.
गैरिकmfn. equals ra- View this entry on the original dictionary page scan.
गैरिकn. gold View this entry on the original dictionary page scan.
गैरिकn. red chalk (sometimes used as a red ornament)
गैरिकm. plural a class of ascetics, (in Prakritgeruya) View this entry on the original dictionary page scan.
गैरिकाf. red chalk View this entry on the original dictionary page scan.
गैरिकाचलm. a mountain containing red chalk View this entry on the original dictionary page scan.
गैरिकधातुm. idem or 'f. red chalk ' View this entry on the original dictionary page scan.
गैरिकाकाख्यm. the plant jala-madhūka- View this entry on the original dictionary page scan.
गैरिकाक्ष m. the plant jala-madhūka- View this entry on the original dictionary page scan.
गैरिकाञ्जनn. an unguent prepared from red chalk View this entry on the original dictionary page scan.
गैरिक्षितm. patronymic fr. giri-kṣ/it- Name of trasadasyu- View this entry on the original dictionary page scan.
गैरिक्षितm. plural Name of (a family of) the yaska-s View this entry on the original dictionary page scan.
गैरीयक(perhaps) equals reya- View this entry on the original dictionary page scan.
गैष्टिmfn. for g/av-iṣṭi- View this entry on the original dictionary page scan.
गज् (for garj-) cl.1 P. jati- () , to sound, roar ; (derived fr. gaja-) to be drunk or confused : cl.10 P. gajayati-, to sound, roar View this entry on the original dictionary page scan.
गजm. an elephant etc. (in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-). ) View this entry on the original dictionary page scan.
गजm. (equals dig-g-) one of the 8 elephants of the regions View this entry on the original dictionary page scan.
गजm. (hence) the number"eight" View this entry on the original dictionary page scan.
गजm. a measure of length (commonly Gaz, equal to two cubits = 1 3/4 Or 2 hasta-s) View this entry on the original dictionary page scan.
गजm. a mound of earth (sloping on both sides) on which a house may be erected View this entry on the original dictionary page scan.
गजm. equals -puṭa- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
गजm. (in music) a kind of measure View this entry on the original dictionary page scan.
गजm. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
गजm. of an asura- (conquered by śiva-) View this entry on the original dictionary page scan.
गजm. of an attendant on the sun View this entry on the original dictionary page scan.
गजाf. equals -vīthi- View this entry on the original dictionary page scan.
गजबन्धनn. a post to which an elephant is bound View this entry on the original dictionary page scan.
गजबन्धनीf. idem or 'n. a post to which an elephant is bound ' View this entry on the original dictionary page scan.
गजबन्धिनीf. idem or 'f. idem or 'n. a post to which an elephant is bound ' ' View this entry on the original dictionary page scan.
गजभक्षाf. (equals -priyā-) the gum Olibanum tree View this entry on the original dictionary page scan.
गजभक्षकm. "elephant's (favourite) food", Ficus religiosa View this entry on the original dictionary page scan.
गजभक्ष्याf. idem or 'f. (equals -priyā-) the gum Olibanum tree ' View this entry on the original dictionary page scan.
गजभुजंगमm. dual number an elephant and a serpent View this entry on the original dictionary page scan.
गजचर्मन्n. an elephant's skin View this entry on the original dictionary page scan.
गजचर्मन्n. a kind of leprosy. View this entry on the original dictionary page scan.
गजच्छायाf. "an elephant's shadow", a particular constellation (see ) View this entry on the original dictionary page scan.
गजचिर्भटाf. Cucumis maderaspatanus View this entry on the original dictionary page scan.
गजचिर्भिटm. idem or 'f. Cucumis maderaspatanus ' View this entry on the original dictionary page scan.
गजचिर्भिटाf. another kind of gourd View this entry on the original dictionary page scan.
गजदघ्नmfn. (see ) as high or tall as an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजदैत्यभिद्m. "conqueror of the daitya- (or asura-) gaja-", Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
गजदानn. the exudation from an elephant's temples View this entry on the original dictionary page scan.
गजादन varia lectio for śana-. View this entry on the original dictionary page scan.
गजदन्तm. an elephant's tusk, ivory View this entry on the original dictionary page scan.
गजदन्तm. a pin projecting from a wall View this entry on the original dictionary page scan.
गजदन्तm. Name of gaṇeśa- (who is represented with an elephant's head) View this entry on the original dictionary page scan.
गजदन्तm. a particular position of the hands View this entry on the original dictionary page scan.
गजदन्तमयmf(ī-)n. made of ivory View this entry on the original dictionary page scan.
गजदन्तफलाf. a kind of pumpkin View this entry on the original dictionary page scan.
गजढक्काf. a kettle-drum carried on an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजाधिपतिm. equals ja-rāja- View this entry on the original dictionary page scan.
गजाध्यक्षm. the master of the elephants View this entry on the original dictionary page scan.
गजादिनामाf. "named by gaja- and other names of an elephant " equals ja-pippalī- View this entry on the original dictionary page scan.
गजद्वयसmfn. (see ) equals -daghna- View this entry on the original dictionary page scan.
गजगामिनीf. a woman of a stately elephant-like walk View this entry on the original dictionary page scan.
गजगतिf. a stately gait like that of an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजाग्रणीm. "the most excellent among the elephants", Name of indra-'s elephant airāvata- View this entry on the original dictionary page scan.
गजाह्वn. equals ja-hvaya- View this entry on the original dictionary page scan.
गजाह्वाf. equals ja-pippalī- View this entry on the original dictionary page scan.
गजाह्वयn. equals jasāhv- View this entry on the original dictionary page scan.
गजाह्वयm. plural the inhabitants of hāstina-pura- View this entry on the original dictionary page scan.
गजझम्पm. (in music) a kind of measure. View this entry on the original dictionary page scan.
गजाजीवm. "getting his livelihood by elephants", an elephant-keeper or driver View this entry on the original dictionary page scan.
गजकन्दm. (equals hasti-k-) a kind of bulbous plant View this entry on the original dictionary page scan.
गजकन्याf. a female elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजकर्णm. "elephant-ear", Name of a yakṣa- View this entry on the original dictionary page scan.
गजकर्णीf. a kind of bulbous plant View this entry on the original dictionary page scan.
गजाख्यm. "named after an elephant (see gaja-skandha-) ", Cassia Alata or Tora View this entry on the original dictionary page scan.
गजकृष्णाf. Scindapsus officinalis View this entry on the original dictionary page scan.
गजकूर्माशिन्m. "devouring an elephant and a tortoise", Name of garuḍa- (in allusion to his swallowing both those animals whilst engaged in a contest with each other see ) View this entry on the original dictionary page scan.
गजालानn. a rope for fettering an elephant, View this entry on the original dictionary page scan.
गजलीलm. (in music) a kind of measure. View this entry on the original dictionary page scan.
गजमाचलm. equals kari-m- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
गजमदm. equals -dāna- View this entry on the original dictionary page scan.
गजमल्लm. Name of a man. View this entry on the original dictionary page scan.
गजमानm. Name (also title or epithet) of a man, View this entry on the original dictionary page scan.
गजमण्डलिकाf. a ring or circle of elephants surrounding a car etc.
गजमण्डनn. the ornaments with which an elephant is decorated (especially the coloured lines on his head) View this entry on the original dictionary page scan.
गजमात्रmfn. as tall as an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजमौक्तिकn. equals -muktā- View this entry on the original dictionary page scan.
गजमोचनm. equals -moṭana- View this entry on the original dictionary page scan.
गजमोटनm. equals -mācala- View this entry on the original dictionary page scan.
गजमुखm. "elephant-faced", gaṇeśa- View this entry on the original dictionary page scan.
गजमुक्ताf. pearl supposed to be found in the projections of an elephant's forehead View this entry on the original dictionary page scan.
गजनक्रm. "elephant-crocodile", a rhinoceros View this entry on the original dictionary page scan.
गजाननm. equals ja-mukha- View this entry on the original dictionary page scan.
गजनासाf. the trunk of an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजनवी= $. View this entry on the original dictionary page scan.
गजाण्डn. "an elephant's testicle", a kind of carrot View this entry on the original dictionary page scan.
गजानीकm. "having an army of elephants", Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
गजनिमीलिकाf. (equals ibha-n-) "shutting the eyes (at anything) like an elephant", feigning not to look at anything View this entry on the original dictionary page scan.
गजनिमीलिकाf. inattention, carelessness View this entry on the original dictionary page scan.
गजनिमीलितn. (equals likā-) feigning not to look at anything View this entry on the original dictionary page scan.
गजपादपm. "elephant-tree", Bignonia suaveolens View this entry on the original dictionary page scan.
गजापसदm. a low-born elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजपतिm. a lord or keeper of elephants View this entry on the original dictionary page scan.
गजपतिm. a title given to kings (exempli gratia, 'for example' to an old king in the south of jambu-dvīpa-) View this entry on the original dictionary page scan.
गजपतिm. a stately elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजपिप्पलीf. equals -kṛṣṇā- View this entry on the original dictionary page scan.
गजप्रयन्तृm. an elephant-driver View this entry on the original dictionary page scan.
गजप्रियाf. "dear to elephants", Boswellia serrata View this entry on the original dictionary page scan.
गजपुंगवm. a large elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजपुरn. the town called after the elephant (id est hāstina-pura-) View this entry on the original dictionary page scan.
गजपूर्वsee gaja-, p, 643 View this entry on the original dictionary page scan.
गजपुष्पमयmf(ī-)n. made of gaja-puṣpī- flowers (as a wreath) View this entry on the original dictionary page scan.
गजपुष्पीf. Name of a flower View this entry on the original dictionary page scan.
गजपुटm. a small hole in the ground for a fire (over which to prepare food or medicine) View this entry on the original dictionary page scan.
गजराजm. "king of elephants", a noble elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजराजमुक्ताf. equals gaja-m-. View this entry on the original dictionary page scan.
गजरथपुरn. Name (also title or epithet) of a town, View this entry on the original dictionary page scan.
गजरेवm. Name of an author of Prakrit verses View this entry on the original dictionary page scan.
गजारिm. (equals ja-mācala-) "enemy of elephants", a lion View this entry on the original dictionary page scan.
गजारिm. Name of a tree View this entry on the original dictionary page scan.
गजारोहm. "riding on an elephant", an elephant-driver View this entry on the original dictionary page scan.
गजारूढmfn. riding on an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजसाह्वयn. (equals -pura-) "named after an elephant", the city hāstina-pura- View this entry on the original dictionary page scan.
गजाशनm. equals ja-bhakṣaka- (varia lectio dana-) View this entry on the original dictionary page scan.
गजाशनाf. equals ja-priyā- View this entry on the original dictionary page scan.
गजाशनाf. hemp View this entry on the original dictionary page scan.
गजाशनाf. a lotus-root View this entry on the original dictionary page scan.
गजशास्त्रn. a work treating of elephants or the method of breaking them in commentator or commentary on View this entry on the original dictionary page scan.
गजशिक्षाf. the knowledge or science of elephants, elephant-lore View this entry on the original dictionary page scan.
गजसिंहm. Name of an author of Prakrit verses View this entry on the original dictionary page scan.
गजसिंहm. of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
गजसिंहचरित्रn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
गजशिरस्m. "elephant-headed", Name of an attendant in skanda-'s retinue View this entry on the original dictionary page scan.
गजशिरस्m. Name of a dānava- View this entry on the original dictionary page scan.
गजशीर्षm. "elephant-headed", Name of a nāga- View this entry on the original dictionary page scan.
गजस्कन्धm. "having shoulders like an elephant", Name of a dānava- View this entry on the original dictionary page scan.
गजस्कन्धm. "having a stem like an elephant's trunk", Cassia Alata or Tora View this entry on the original dictionary page scan.
गजस्नानn. "ablution of elephants", unproductive efforts (as elephants, after squirting water over their bodies, end by throwing dust and rubbish) View this entry on the original dictionary page scan.
गजस्थानn. a place where elephants are kept, elephant's stall View this entry on the original dictionary page scan.
गजस्थानn. Name of a locality View this entry on the original dictionary page scan.
गजासुहृद्m. "enemy of gaja-" idem or 'm. equals ja-daitya-bhid- ' View this entry on the original dictionary page scan.
गजसुकुमारचरित्रn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
गजासुरm. the asura- gaja- (slain by śiva-) View this entry on the original dictionary page scan.
गजासुरद्वेषिन्m. equals ja-daitya-bhid- View this entry on the original dictionary page scan.
गजास्यm. equals ja-mukha- View this entry on the original dictionary page scan.
गजताf. the state of an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजताf. a multitude of elephants View this entry on the original dictionary page scan.
गजतुरंगविलसितn. Name of a metre (see ṛṣabha-gaja-v-.) View this entry on the original dictionary page scan.
गजत्वn. the state of an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजवदनm. equals -mukha- View this entry on the original dictionary page scan.
गजवधूf. a female elephant, View this entry on the original dictionary page scan.
गजवाजn. gaRa rājadantādi- () View this entry on the original dictionary page scan.
गजवल्लभाf. equals -priyā- View this entry on the original dictionary page scan.
गजवल्लभाf. a kind of kadalī- (growing on mountains) View this entry on the original dictionary page scan.
गजवरm. the choicest or best of elephants View this entry on the original dictionary page scan.
गजवत्mfn. furnished with elephants View this entry on the original dictionary page scan.
गजविकाशीf. a variety of nightshade View this entry on the original dictionary page scan.
गजविलसिताf. Name of a metre View this entry on the original dictionary page scan.
गजवीथिf. "the course of the elephant"or that division of the moon's course in the heavens which contains the signs rohiṇī-, mṛga-śiras-, and ārdrā-, or (according to others) punar-vasu-, tiṣya-, and āśleṣā- View this entry on the original dictionary page scan.
गजवीथीf. "the course of the elephant"or that division of the moon's course in the heavens which contains the signs rohiṇī-, mṛga-śiras-, and ārdrā-, or (according to others) punar-vasu-, tiṣya-, and āśleṣā- View this entry on the original dictionary page scan.
गजव्रजmfn. walking like an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजव्रजn. the pace of an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजव्रजn. a troop of elephants View this entry on the original dictionary page scan.
गजयानविद्mfn. expert in managing an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजयोधिन्mfn. fighting on an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजयोधिन्mfn. View this entry on the original dictionary page scan.
गजायुर्वेदm. Name of a medical work on the elephants. View this entry on the original dictionary page scan.
गजयूथn. a herd of elephants View this entry on the original dictionary page scan.
गजेक्षणm. "elephant-eyed", Name of a dānava- View this entry on the original dictionary page scan.
गजेन्द्रm. equals ja-rāja- View this entry on the original dictionary page scan.
गजेन्द्रकर्णm. "having ears like the chief among elephants", Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
गजेन्द्रमोक्षणn. "liberation of the elephant (into which a gandharva- had been transformed)", Name of (also said to be the Name of a part of ) View this entry on the original dictionary page scan.
गजेन्द्रनाथm. a very princely elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजेन्द्रविक्रमmfn. having the valour of an excellent elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजेष्टाf. "dear to elephants", Batatas paniculata View this entry on the original dictionary page scan.
गजीf. a female elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजीभूतmfn. one who has become an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजिन्mfn. riding on an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गजोदरm. "elephant-bellied", Name of an attendant in skanda-'s retinue
गजोदरm. of a dānava- View this entry on the original dictionary page scan.
गजोषणाf. equals ja-pippalī- View this entry on the original dictionary page scan.
गकारm. the letter ga-.
गल् cl.1 P. lati-, to drip, drop, ooze, trickle, distil etc. ; to fall down or off ; to vanish, perish, pass away : Causal gālayati-, to cause to drop, filter, strain ; to cause (the water of a dropsical person) to go off ; to fuse, liquefy, dissolve, melt : A1. te-, to flow : Intens.p. jalgalyamāna-, causing to drop from one's body ; ([ confer, compare Old German qvall,quillu,qualandquella,"a well."]) View this entry on the original dictionary page scan.
गल् (=2. gṝ-) cl.1 P. lati-, to eat, swallow View this entry on the original dictionary page scan.
गलm. "oozing", resin (especially that of the plant Shorea robusta), .L. View this entry on the original dictionary page scan.
गलm. equals galaka- View this entry on the original dictionary page scan.
गलm. a kind of musical instrument View this entry on the original dictionary page scan.
गलm. a reed (large kind of Saccharum cylindricum) View this entry on the original dictionary page scan.
गलm. a rope (made of that reed) View this entry on the original dictionary page scan.
गलाf. (for medo-g-) a plant akin to the Mimosa pudica View this entry on the original dictionary page scan.
गलm. ( ) "swallower", the throat, neck etc. (in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-).[ gaRa kroḍādi-] ; f(ī-). gaRa bahv-adi-); ([ confer, compare Latin gula.]) View this entry on the original dictionary page scan.
गलचर्मन्n. the gullet, throat View this entry on the original dictionary page scan.
गलडाf. gaRa bāhv-ādi- () View this entry on the original dictionary page scan.
गलडाf. see jal-, lagahā-. View this entry on the original dictionary page scan.
गलद्वारn. "throat-door", the mouth View this entry on the original dictionary page scan.
गलगण्डin compound neck and cheek View this entry on the original dictionary page scan.
गलगण्डm. goitre View this entry on the original dictionary page scan.
गलगण्डm. equals gaṇḍa-mālā- View this entry on the original dictionary page scan.
गलगण्डिन्mfn. having a goitre View this entry on the original dictionary page scan.
गलगोडीf. a kind of snake View this entry on the original dictionary page scan.
गलगोडिकाf. a kind of snake View this entry on the original dictionary page scan.
गलगोलीf. idem or 'f. a kind of snake ' View this entry on the original dictionary page scan.
गलग्रहm. seizing by the throat, throttling View this entry on the original dictionary page scan.
गलग्रहm. compression of the throat (a kind of disease) View this entry on the original dictionary page scan.
गलग्रहm. a fish-sauce (prepared with salt, pepper, ghee etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
गलग्रहm. Name of certain days in the dark fortnight (viz. the 4th, 7th, 8th, 9th, 13th, and 3 following days) View this entry on the original dictionary page scan.
गलग्रहm. begun but immediately interrupted study, View this entry on the original dictionary page scan.
गलग्रनिहिm. a noose or sling for the neck, View this entry on the original dictionary page scan.
गलहस्तm. "the hand at the throat", seizing by the throat, throttling View this entry on the original dictionary page scan.
गलहस्तयNom. P. yati-, to seize by the throat, throttle, strangle View this entry on the original dictionary page scan.
गलहस्तितmfn. seized by the throat View this entry on the original dictionary page scan.
गलकm. a kind of fish (small kind of Cyprinus, perhaps Cyprinus Garra) View this entry on the original dictionary page scan.
गलकm. the throat, neck (varia lectio) View this entry on the original dictionary page scan.
गलकम्बलm. a bull's dewlap View this entry on the original dictionary page scan.
गलकम्बलm. (go-g-) View this entry on the original dictionary page scan.
गलमेखलाf. a necklace View this entry on the original dictionary page scan.
गलमोचिकाf. "dropping resin", Name of a plant View this entry on the original dictionary page scan.
गलमोटनn. wringing the neck, View this entry on the original dictionary page scan.
गलनmfn. dropping, flowing View this entry on the original dictionary page scan.
गलनn. dropping, trickling View this entry on the original dictionary page scan.
गलनn. melting, fusing View this entry on the original dictionary page scan.
गलनn. falling down or off View this entry on the original dictionary page scan.
गलनn. leaking View this entry on the original dictionary page scan.
गलानिक varia lectio for nila-. View this entry on the original dictionary page scan.
गलानिलm. (equals gaṅgāteya-) a prawn or shrimp View this entry on the original dictionary page scan.
गलनीयmfn. fusible, soluble View this entry on the original dictionary page scan.
गलाङ्कुरm. a particular disease of the throat (inflammation of the throat and enlargement of the tonsils). View this entry on the original dictionary page scan.
गलन्तीf. idem or 'f. a water-jar (with a hole in the bottom from which water drops upon a liṅga- or a tulasi- plant) ' View this entry on the original dictionary page scan.
गलन्तिकाf. a water-jar (with a hole in the bottom from which water drops upon a liṅga- or a tulasi- plant) View this entry on the original dictionary page scan.
गलरन्ध्रn. the throat, View this entry on the original dictionary page scan.
गलशालूकn. tumour in the throat View this entry on the original dictionary page scan.
गलस्तनीf. (equals le-st-) "having (small fleshy protuberances, resembling) nipples depending from the throat", a she-goat View this entry on the original dictionary page scan.
गलशुण्डीf. swelling of the uvula View this entry on the original dictionary page scan.
गलशुण्डिकाf. the uvula, View this entry on the original dictionary page scan.
गलशुण्डिकाf. swelling of the uvula View this entry on the original dictionary page scan.
गलशुण्डिकाf. du. the soft palate View this entry on the original dictionary page scan.
गलत्कुष्ठn. equals galita-k- View this entry on the original dictionary page scan.
गलौघm. tumour in the throat View this entry on the original dictionary page scan.
गलावलm. Name of a tree View this entry on the original dictionary page scan.
गलवार्त्तmfn. living only for one's throat View this entry on the original dictionary page scan.
गलविद्रधिm. abscess in the throat View this entry on the original dictionary page scan.
गलाविल varia lectio for nila-. View this entry on the original dictionary page scan.
गलव्रत(equals gara-v-) a peacock View this entry on the original dictionary page scan.
गल्भ् cl.1 A1. lbhate-, to be bold or confident ; ([see ava--and pra-galbh-; confer, compare garv-; confer, compare also Hibernian or Irish galbha,"rigour, hardness."]) View this entry on the original dictionary page scan.
गल्भmfn. bold See apa-g-. View this entry on the original dictionary page scan.
गल्भायNom. A1. yate-, to be bold View this entry on the original dictionary page scan.
गल्दm. speech (see g/arda-) (varia lectio) View this entry on the original dictionary page scan.
गल्द according to to some in mfn. ="ardent, eager". View this entry on the original dictionary page scan.
गल्दाf. idem or ' according to to some in mfn. ="ardent, eager".' View this entry on the original dictionary page scan.
गल्दाf. (1. gal-) straining (?) () . View this entry on the original dictionary page scan.
गले locative case of 2. gala-. View this entry on the original dictionary page scan.
गलेचोपकmfn. moving the neck on View this entry on the original dictionary page scan.
गलेगण्डm. "having a pendulous fleshy purse hanging from the throat", the bird called Adjutant or Ardea Argala. View this entry on the original dictionary page scan.
गलेस्तनीf. equals gala-st- (see ajāgala-stana-.) View this entry on the original dictionary page scan.
गल्ह्= garh-, to blame View this entry on the original dictionary page scan.
गलिm. (equals gaḍi-) a young steer View this entry on the original dictionary page scan.
गलितmfn. dropped, oozed, trickling View this entry on the original dictionary page scan.
गलितmfn. fallen down or off, loosed View this entry on the original dictionary page scan.
गलितmfn. lost, perished, decayed etc. View this entry on the original dictionary page scan.
गलितmfn. waning (as the moon) View this entry on the original dictionary page scan.
गलितmfn. "dropped"(said of the verses omitted in the pada-pāṭha- of the because of their occurrence in a previous passage) View this entry on the original dictionary page scan.
गलितmfn. for gālita- (liquefied, melted) View this entry on the original dictionary page scan.
गलितmfn. swallowed View this entry on the original dictionary page scan.
गलितSee 1. and 2. gal-. View this entry on the original dictionary page scan.
गलितदन्तmfn. having the teeth decayed, toothless View this entry on the original dictionary page scan.
गलितकm. a kind of dance, gesticulation View this entry on the original dictionary page scan.
गलितकm. Name of a metre View this entry on the original dictionary page scan.
गलितकुष्ठn. advanced and incurable leprosy (when the fingers and toes fall off) View this entry on the original dictionary page scan.
गलितनखmfn. having the claws or nails fallen off View this entry on the original dictionary page scan.
गलितनखदन्तmfn. one who has lost his claws and teeth View this entry on the original dictionary page scan.
गलितनयनmfn. one who has lost his eyes, blind, View this entry on the original dictionary page scan.
गलितप्रदीपm. "light of dropped verses", Name of a treatise giving in full the verses omitted in the pada-pāṭha- of the View this entry on the original dictionary page scan.
गलितप्रदीपिकाf. idem or 'm. "light of dropped verses", Name of a treatise giving in full the verses omitted in the pada-pāṭha- of the ' View this entry on the original dictionary page scan.
गल्लm. (fr. gaṇḍa-) the cheek View this entry on the original dictionary page scan.
गल्लm. see ajagallikā-. View this entry on the original dictionary page scan.
गल्लचातुरीf. a small round pillow to put underneath the cheek View this entry on the original dictionary page scan.
गल्लक equals galv-arka- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
गल्लकSee galū-. View this entry on the original dictionary page scan.
गल्लकीf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
गल्लमसूरीf. idem or 'f. a small round pillow to put underneath the cheek ' View this entry on the original dictionary page scan.
गल्लवाद्यn. sounding or music produced with the cheek View this entry on the original dictionary page scan.
गल्लिकाSee aja-g-. View this entry on the original dictionary page scan.
गल्लोपधानीयn. equals lla-cāturī- varia lectio () for gaṇḍop- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
गलोद्भवm. the tuft of hair on the neck of a horse View this entry on the original dictionary page scan.
गलोड्यm. Name of a plant (see gāl-, gil-) View this entry on the original dictionary page scan.
गलूm. a sort of gem View this entry on the original dictionary page scan.
गलूनm. Name of a minister View this entry on the original dictionary page scan.
गलूनसm. (with āirkṣākāyaṇa-) Name (also title or epithet) of a teacher, View this entry on the original dictionary page scan.
गलुन्तm. ? View this entry on the original dictionary page scan.
गल्व्(in compound for -). View this entry on the original dictionary page scan.
गल्वSee musāra-g-. View this entry on the original dictionary page scan.
गल्वर्कm. crystal View this entry on the original dictionary page scan.
गल्वर्कm. See masāra-g- View this entry on the original dictionary page scan.
गल्वर्कm. a small crystalline vessel for drinking spirituous liquor, (in Prakritgallakka ) View this entry on the original dictionary page scan.
गल्वर्कm. (gallaka-) View this entry on the original dictionary page scan.
गल्वर्कSee galū-. View this entry on the original dictionary page scan.
गल्याf. (gaRa pāśādi-) a quantity of gala- reeds View this entry on the original dictionary page scan.
गल्याf. a quantity of ropes (made of the gala-reed) View this entry on the original dictionary page scan.
गल्याf. (gaRa pāśādi-) a multitude of throats View this entry on the original dictionary page scan.
गल्याSee 1. and 2. gal-. View this entry on the original dictionary page scan.
गम् Ved. cl.1 P. g/amati- (; subjunctive gamam-, g/amat-[ gamātas-, gamātha- ], gamāma-, gaman- ; Potential gam/ema- ; infinitive mood g/amadhyai- ) : cl.2 P. g/anti- (; imperative 3. sg. gantu-,[2. sg. gadhi-See ā--,or gahi-See adhi--, abhy-ā--, ā--, upā--],2. plural g/antā-or gantana- ; imperfect tense 2. and 3. sg. /agan-[ ] , 1. plural /aganma-[ ; confer, compare ] , 3. plural /agman- ; subjunctive [or Aorist subjunctive confer, compare ]1. plural ganma-,3. plural gm/an- ; Potential 2. sg. gamyās- ; preceding 3. sg. gamy/ās- ; pr. p. gm/at-, ) : cl.3 P. jaganti- (; Potential jagamyām-, yāt- ; imperfect tense 2. and 3. sg. ajagan-,2. plural ajaganta-or tana- ) : Ved. and Class. cl.1 P. (also A1. etc.) , with substitution of gacch- ([= ]) for gam-, g/acchati- (confer, compare ; subjunctive cchāti- ;2. sg. gacchās-[ ] or gacchāsi-[ ];2. plural gacchāta- ;3. plural g/acchān- ; imperfect tense /agacchat-; Potential gacchet-; pr. p. g/acchat- etc.; Aorist agamat- ;for A1.with prepositions confer, compare future gamiṣyati- etc.; 1st future g/antā-[ ] etc.; perf. 1. sg. jagamā-[ ],3. sg. jagāma-,2. dual number jagmathur-,3. plural jagm/ur- etc.; parasmE-pada jaganv/as-[ etc.] or jagmivas- f. jagm/uṣī- etc.;Ved. infinitive mood g/antave-, g/antav/ai-;Class. infinitive mood gantum-:Ved. ind.p. gatvāya-, gatv/ī-;Class. ind.p. gatv/ā-[ etc.] , with prepositions -gamya-or -gatya- ) to go, move, go away, set out, come etc. ; to go to or towards, approach (with accusative or locative case or dative case [ ; confer, compare ] or prati-[ ]) etc. ; to go or pass (as time exempli gratia, 'for example' kāle gacchati-,time going on, in the course of time) ; to fall to the share of (accusative) etc. ; to go against with hostile intentions, attack ; to decease, die ; to approach carnally, have sexual intercourse with (accusative) etc. ; to go to any state or condition, undergo, partake of, participate in, receive, obtain (exempli gratia, 'for example' mitratāṃ gacchati-,"he goes to friendship" id est he becomes friendly) etc. ; jānubhyām avanīṃ-gam-,"to go to the earth with the knees", kneel down ; dharaṇīṃ mūrdhnā-gam-,"to go to the earth with the head", make a bow ; m/anasā-gam-, to go with the mind, observe, perceive ; (without m/anasā-) to observe, understand, guess ; (especially Passive voice gamyate-,"to be understood or meant") and ; doṣeṇa- or doṣato-gam-, to approach with an accusation, ascribe guilt to a person (accusative) : Causal gamayati- (; imperative 2. sg. Ved. gamayā-or gāmaya-[ ] , 3. sg. gamayatāt- ; perf. gamay/āṃ cakāra- etc.) to cause to go ( ) or come, lead or conduct towards, send to (dative case ), bring to a place (accusative [ ] or locative case) etc. ; to cause to go to any condition, cause to become etc. ; to impart, grant ; to send away ; "to let go", not care about ; to excel ; to spend time etc. ; to cause to understand, make clear or intelligible, explain ; to convey an idea or meaning, denote ; (causal of the causal) to cause a person (accusative) to go by means of jigamiśati- another : Desiderative j/igamiṣati- ( jigāṃsate- ; imperfect tense ajigāṃsat- ) to wish to go, be going ; to strive to obtain ; to wish to bring (to light, prak/āśam-) : Intensive j/aṅganti- (), jaṅgamīti- or jaṅgamyate- ( ), to visit (parasmE-pada g/anigmat-) (imperfect tense aganīgan-) ; ([ confer, compare ; Gothic qvam; English come; Latin venioforgvemio.])
गम् genitive case ablative gm/as- See 2. kṣ/am-. View this entry on the original dictionary page scan.
गमmf(ā-)n. () in fine compositi or 'at the end of a compound' going (exempli gratia, 'for example' araṃ--, kāma--, kha--, tiryag--,etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
गमmf(ā-)n. riding on (in compound) View this entry on the original dictionary page scan.
गमm. going, course View this entry on the original dictionary page scan.
गमm. march, decampment View this entry on the original dictionary page scan.
गमm. intercourse with a woman (in compound) View this entry on the original dictionary page scan.
गमm. going away from (ablative) View this entry on the original dictionary page scan.
गमm. (in mathematics) removal (as of fractions) , View this entry on the original dictionary page scan.
गमm. a road View this entry on the original dictionary page scan.
गमm. flightiness, superficiality View this entry on the original dictionary page scan.
गमm. hasty perusal View this entry on the original dictionary page scan.
गमm. a game played with dice and men (as backgammon etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
गमm. a similar reading in two texts View this entry on the original dictionary page scan.
गमध्यैVed. infinitive mood See sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order 1. gam-. View this entry on the original dictionary page scan.
गमागमm. going and coming, going to and fro View this entry on the original dictionary page scan.
गमागमm. sg. and plural negotiation (see gatāgata-) View this entry on the original dictionary page scan.
गमागमकारिन्m. a negotiator, messenger View this entry on the original dictionary page scan.
गमकmfn. causing to understand, making clear or intelligible, explanatory, leading to clearness or conviction (exempli gratia, 'for example' hetu-,"a convincing reason") View this entry on the original dictionary page scan.
गमकmfn. indicative of (genitive case) View this entry on the original dictionary page scan.
गमकn. (in music) a deep natural tone View this entry on the original dictionary page scan.
गमकारित्वn. inconsiderateness, rashness View this entry on the original dictionary page scan.
गमकताf. convincingness View this entry on the original dictionary page scan.
गमकत्वn. idem or 'f. convincingness ' View this entry on the original dictionary page scan.
गमनn. going, moving, manner of going etc. (in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-).) View this entry on the original dictionary page scan.
गमनn. going to or approaching (with accusative or genitive case [ ] or prati-or a local adverb or in fine compositi or 'at the end of a compound') etc. View this entry on the original dictionary page scan.
गमनn. going away, departure, decampment, setting out (for war or for an attack) View this entry on the original dictionary page scan.
गमनmfn. in fine compositi or 'at the end of a compound' sexual intercourse (with a woman) View this entry on the original dictionary page scan.
गमनmfn. (with a man) View this entry on the original dictionary page scan.
गमनn. in fine compositi or 'at the end of a compound' undergoing, attaining, iv, 22 View this entry on the original dictionary page scan.
गमनn. footmarks (?), View this entry on the original dictionary page scan.
गमनाबाधn. hindrance in travelling View this entry on the original dictionary page scan.
गमनागमनn. sg. going and coming, death and re-birth, View this entry on the original dictionary page scan.
गमनार्हmfn. to be sought, fit, desirable View this entry on the original dictionary page scan.
गमनवत्mfn. furnished with motion (in fine compositi or 'at the end of a compound') View this entry on the original dictionary page scan.
गमनवत्mfn. passing away on View this entry on the original dictionary page scan.
गमनिकाf. explanatory paraphrase View this entry on the original dictionary page scan.
गमनीयmfn. accessible, approachable, that may be gone to or reached (by genitive case) (superl. -tama-) (Prakrit) View this entry on the original dictionary page scan.
गमनीयmfn. to be understood, intelligible View this entry on the original dictionary page scan.
गमनीयmfn. to be followed or practised or observed View this entry on the original dictionary page scan.
गमनीयmfn. in fine compositi or 'at the end of a compound' relating to going etc. (exempli gratia, 'for example' guru-strī--,"relating to or consisting in the intercourse with the wife of a teacher", as a sin ) . View this entry on the original dictionary page scan.
गमथm. a traveller View this entry on the original dictionary page scan.
गमथm. a road View this entry on the original dictionary page scan.
गमात्रa particular high number View this entry on the original dictionary page scan.
गमयितव्यmfn. to be spent (time) View this entry on the original dictionary page scan.
गमयितृmfn. causing to arrive at, leading to (in compound) View this entry on the original dictionary page scan.
गम्ब् cl.1 P. bati-, to go or move View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भन्n. depth View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भन् bh/ara- See gabh/a-. View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भरn. idem or 'n. depth ' ("water") . View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भारीf. the tree Gmelina arborea (also its flower, fruit, and root) View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भारिकाf. equals bhārī- View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरmfn. equals gabh- (only in the beginning of pāda-s, six times) etc. (in post-Vedic writings gambh-is more used than gabh-;the deepness of a man's navel, voice, and character are praised together ;hence a person who is said to have a deep navel, voice, and character is called trigambhīra tri-gambhīr/a- mf(ā-)n. ) View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरm. (equals jambh-) the lemon tree View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरm. a lotus View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरm. a mantra- of the View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरm. (equals gabh-) Name of a son of bhautya- (varia lectio) View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीराf. a hiccup, violent singultus (with hikkā- ) View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीराf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरn. "depth", with jamad-agneḥ- Name of a sāman-. View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरSee View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरबुद्धिm. "of profound mind", Name of a son of manu- indra-sāvarṇi- View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरचेतस्(r/a--) mfn. of profound mind View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरधीरmfn. deep and solemn, View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरध्वनिm. a deep sound, low tone View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरगतिmfn. extending deeply (as a sore) View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरकmf(ikā-)n. lying deep (a vein) View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरकSee View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरकुक्षिताf. having a deep abdomen (one of the 80 minor marks of a buddha-) View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरनाभिताf. the having a deep navel (confer, compare above), View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरनादm. deep or hollow sound, thundering, roaring View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरनिर्घोषm. "deep-sounding", Name of a nāga- View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरपक्षm. Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरपाणिलेखताf. the having deep lines in the hand, ibidem or 'in the same place or book or text' as the preceding View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरार्थmfn. having a profound sense or meaning View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरशंस(r/a--) mfn. ruling secretly or in a hidden manner (as varuṇa-) (["whose praise is inexhaustible" ]) View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरसत्त्वस्वरनाभिmfn. equals tri-g- (See above) View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरशीलm. "of a profound character", Name of a Brahman View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरस्वामिन्m. "the inscrutable lord", Name of a statue of nārāyaṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरताf. depth (of water) View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरताf. depth (of a sound) View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरताf. profoundness, earnestness, sagacity View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरत्वn. idem or 'f. profoundness, earnestness, sagacity ' View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरवेधmfn. very penetrating View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरवेदिन्mfn. "deeply sensitive", restive (an elephant) Introd. 9 View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरवेदिन्mfn. inscrutable View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरवेपस्(r/a--) mfn. equals gabh- View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरवेपस् according to to some,"singing in a deep tone"or"constantly speeding". View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरिकाf. with dṛṣṭi-, a particular disease of the eye (which causes the pupil to contract and the eye to sink in its socket), View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भीरिकाf. (equals -) Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भिष्ठmfn. superl. of gabhīr/a- View this entry on the original dictionary page scan.
गम्भिष्ठSee gabh/a-.
गंह्मन् varia lectio for gah- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
गमिm. the gam- Introd. on Va1rtt. 5. View this entry on the original dictionary page scan.
गमिकmfn. being on a journey, travelling, View this entry on the original dictionary page scan.
गमिन्mfn. intending to go (with accusative or in fine compositi or 'at the end of a compound') Va1rtt. on ii, 1, 24 on ii, 3, 70. View this entry on the original dictionary page scan.
गमिष्णुmfn. going View this entry on the original dictionary page scan.
गमिष्णुmfn. intending to go to (accusative) View this entry on the original dictionary page scan.
गमिष्ठmfn. (superl. fr. g/antṛ-) most ready to go, most willing to come View this entry on the original dictionary page scan.
गमितmfn. caused to go, sent, brought View this entry on the original dictionary page scan.
गमितmfn. reduced, driven to View this entry on the original dictionary page scan.
गमितmfn. made to decease or die View this entry on the original dictionary page scan.
गम्यmfn. to be gone or gone to, approachable, accessible, passable, attainable (often a-- negative) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
गम्यmfn. to be fixed (as to the number, saṃkhyayā-), countable View this entry on the original dictionary page scan.
गम्यmfn. accessible to men (a woman), fit for cohabitation View this entry on the original dictionary page scan.
गम्यmfn. (a man) with whom a woman may have intercourse, View this entry on the original dictionary page scan.
गम्यmfn. libidinous, dissolute View this entry on the original dictionary page scan.
गम्यmfn. "easily brought under the influence of (a drug)", curable by (genitive case) View this entry on the original dictionary page scan.
गम्यmfn. approaching, impending View this entry on the original dictionary page scan.
गम्यmfn. to be perceived or understood, intelligible, perceptible etc. View this entry on the original dictionary page scan.
गम्यmfn. intended, meant View this entry on the original dictionary page scan.
गम्यmfn. desirable, suitable, fit View this entry on the original dictionary page scan.
गम्यादिa gaṇa- of View this entry on the original dictionary page scan.
गम्यमानmfn. (Passive voice p.) being gone or gone to View this entry on the original dictionary page scan.
गम्यमानmfn. being understood View this entry on the original dictionary page scan.
गम्यताf. accessibility View this entry on the original dictionary page scan.
गम्यताf. perceptibility, intelligibleness, clearness View this entry on the original dictionary page scan.
गम्यताf. the being intended or meant View this entry on the original dictionary page scan.
गम्यत्वn. idem or 'f. the being intended or meant ' , 61. View this entry on the original dictionary page scan.
गण् cl.10 P. gaṇayati- (Epic also A1. te-: Aorist ajīgaṇat-[ ] or ajag- ; ind.p. gaṇayya- [with a-- negative, ]) , to count, number, enumerate, sum up, add up, reckon, take into account etc. ; to think worth, value (with instrumental case exempli gratia, 'for example' na gaṇayāmi taṃ tṛṇena-,"I do not value him at a straw" ) ; to consider, regard as (with double accusative) ; to enumerate among (locative case) ; to ascribe, attribute to (locative case) ; to attend to, take notice of (accusative;often with na-,not to care about, leave unnoticed) etc. ; to imagine, excogitate ; to count one's number (said of a flock or troop)
गणm. a flock, troop, multitude, number, tribe, series, class (of animate or inanimate beings), body of followers or attendants etc. View this entry on the original dictionary page scan.
गणm. troops or classes of inferior deities (especially certain troops of demi-gods considered as śiva-'s attendants and under the special superintendence of the god gaṇeśa-; see -devatā-) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
गणm. a single attendant of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
गणm. Name of gaṇeśa- View this entry on the original dictionary page scan.
गणm. a company, any assemblage or association of men formed for the attainment of the same aims View this entry on the original dictionary page scan.
गणm. the 9 assemblies of ṛṣi-s under the arhat- mahā-vīra- View this entry on the original dictionary page scan.
गणm. a sect in philosophy or religion View this entry on the original dictionary page scan.
गणm. a small body of troops (= 3 gulma-s or 27 chariots and as many elephants, 81 horses, and 135 foot) View this entry on the original dictionary page scan.
गणm. a series or group of asterisms or lunar mansions classed under three heads (that of the gods, that of the men, and that of the rākṣasa-s) View this entry on the original dictionary page scan.
गणm. (in arithmetic) a number View this entry on the original dictionary page scan.
गणm. (in metre) a foot or four instants (see -cchandas-) View this entry on the original dictionary page scan.
गणm. (in grammar) a series of roots or words following the same rule and called after the first word of the series (exempli gratia, 'for example' ad-ādi-,the gaRa ad-etc. or the whole series of roots of the 2nd class; gargādi-,the gaRa garga-etc. or the series of words commencing with garga-) View this entry on the original dictionary page scan.
गणm. a particular group of sāman-s View this entry on the original dictionary page scan.
गणm. a kind of perfume View this entry on the original dictionary page scan.
गणm. equals vāc- (id est"a series of verses") View this entry on the original dictionary page scan.
गणm. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
गणाf. Name of one of the mothers in skanda-'s retinue (see ahar--, mar/ud--, v/ṛṣa--, s/a--, sapt/a--, s/arva--; deva--, mahā--,and vida-gaṇ/a-.) View this entry on the original dictionary page scan.
गणभर्तृm. (equals -nātha-) śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
गणभोग्यmfn. to be possessed in joint tenure by a number of persons (as opp. to eka-- bhogya-), View this entry on the original dictionary page scan.
गणभोजनn. eating in common View this entry on the original dictionary page scan.
गणभृत्m. equals -dhara- View this entry on the original dictionary page scan.
गणाभ्यन्तरm. "one of a troop or corporation", a member of any (religious) association, . View this entry on the original dictionary page scan.
गणचक्रn. Name of a magical circle View this entry on the original dictionary page scan.
गणचक्रकn. a guild dinner View this entry on the original dictionary page scan.
गणाचलm. equals ṇa-parvata- View this entry on the original dictionary page scan.
गणाचार्यm. "teacher common to all", teacher of the people View this entry on the original dictionary page scan.
गणच्छन्दस्n. a metre measured by feet. View this entry on the original dictionary page scan.
गणदासm. Name of a dancing-master View this entry on the original dictionary page scan.
गणदासm. of a physician View this entry on the original dictionary page scan.
गणदेवm. Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
गणदेवताf. plural troops of deities who generally appear in classes (āditya-s, viśva-s, vasu-s, tuṣita-s, ābhāsvara-s, anila-s, mahārājika-s, sādhya-s, and rudra-s) View this entry on the original dictionary page scan.
गणधरm. the head of an assemblage of ṛṣi-s under the arhat- mahā-vīra- View this entry on the original dictionary page scan.
गणधातुपरिभाषाf. Name of a grammatical treatise. View this entry on the original dictionary page scan.
गणाधिपm. the chief of a troop, () View this entry on the original dictionary page scan.
गणाधिपm. Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
गणाधिपm. of gaṇeśa- View this entry on the original dictionary page scan.
गणाधिपm. equals ṇa-dhara- View this entry on the original dictionary page scan.
गणाधिपतिm. (equals pa-) Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
गणाधिपतिm. of gaṇeśa- View this entry on the original dictionary page scan.
गणाधिपत्यn. the predominance among a troop of gods View this entry on the original dictionary page scan.
गणाधीशm. (equals dhipa-) Name of gaṇeśa- View this entry on the original dictionary page scan.
गणाध्यक्षm. idem or 'm. (equals dhipa-) Name of gaṇeśa- ' , . View this entry on the original dictionary page scan.
गणदीक्षाf. initiation of a number or class, performance of rites for a number of persons View this entry on the original dictionary page scan.
गणदीक्षाf. initiation of a particular kind in which gaṇeśa- is especially worshipped View this entry on the original dictionary page scan.
गणदीक्षाप्रभुm. Name of an author of mantra-s (with śākta-s). View this entry on the original dictionary page scan.
गणदीक्षिन्mfn. one who officiates for a number of persons or for a corporation (as a priest) View this entry on the original dictionary page scan.
गणदीक्षिन्mfn. one who has been initiated into the worship of gaṇeśa- View this entry on the original dictionary page scan.
गणद्रव्यn. property of a corporation View this entry on the original dictionary page scan.
गणद्वीपm. a group of islands (or the Name of a particular island?) View this entry on the original dictionary page scan.
गणगारि m. Name of a teacher View this entry on the original dictionary page scan.
गणाग्रणीm. (equals ṇa-nāyaka-) Name of gaṇeśa- View this entry on the original dictionary page scan.
गणहासm. a species of perfume View this entry on the original dictionary page scan.
गणहासकm. idem or 'm. a species of perfume ' View this entry on the original dictionary page scan.
गणहोमm. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
गणकmfn. bought for a large sum View this entry on the original dictionary page scan.
गणकm. one who reckons, arithmetician View this entry on the original dictionary page scan.
गणकm. a calculator of nativities, astrologer View this entry on the original dictionary page scan.
गणकm. plural Name of a collection of 8 stars View this entry on the original dictionary page scan.
गणकm. a female elephant View this entry on the original dictionary page scan.
गणकm. Jasminum auriculatum View this entry on the original dictionary page scan.
गणकm. Aeschynomene Sesban View this entry on the original dictionary page scan.
गणकm. equals gaṇikārikā- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
गणकm. counting, enumerating View this entry on the original dictionary page scan.
गणकm. apprehension View this entry on the original dictionary page scan.
गणकामmfn. desirous of a body of attendants View this entry on the original dictionary page scan.
गणकमहामात्रm. a finance minister, View this entry on the original dictionary page scan.
गणकारm. arranging into classes, classifier View this entry on the original dictionary page scan.
गणकारm. one who collects grammatical gaṇa-s View this entry on the original dictionary page scan.
गणकारm. varia lectio for ri-. View this entry on the original dictionary page scan.
गणकारि(or gaṇakāri-,"enemy of astrologers"?) m. Name of a man gaRa kurv-ādi- (see gāṇagāri-.) View this entry on the original dictionary page scan.
गणकारिSee gaṇa-kāri-. View this entry on the original dictionary page scan.
गणकारिताf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
गणकर्मन्n. a rite common to a whole class or to all View this entry on the original dictionary page scan.
गणकर्णिकाf. Cucumis coloquinthida View this entry on the original dictionary page scan.
गणकीf. the wife of an astrologer View this entry on the original dictionary page scan.
गणकृत्वस्ind. for a whole series of times View this entry on the original dictionary page scan.
गणकुमारm. Name of the founder of a sect worshipping haridrā-gaṇapati- View this entry on the original dictionary page scan.
गणमुख्यm. equals -puṃgava- View this entry on the original dictionary page scan.
गणनn. reckoning, counting, calculation View this entry on the original dictionary page scan.
गणनाf. idem or 'n. reckoning, counting, calculation ' etc. View this entry on the original dictionary page scan.
गणनाf. the being enumerated among (in compound) View this entry on the original dictionary page scan.
गणनाf. considering, supposing View this entry on the original dictionary page scan.
गणनाf. regarding, taking notice of (genitive case), consideration View this entry on the original dictionary page scan.
गणनाf. of na- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
गणनागतिf. a particular high number View this entry on the original dictionary page scan.
गणनामहामात्रm. a minister of finance View this entry on the original dictionary page scan.
गणनापतिm. an arithmetician View this entry on the original dictionary page scan.
गणनापतिm. "master of prudent calculation", gaṇeśa- View this entry on the original dictionary page scan.
गणनापत्त्रिकाf. reckoning-book View this entry on the original dictionary page scan.
गणनाथm. "lord of various classes of subordinate gods", śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
गणनाथm. gaṇeśa- View this entry on the original dictionary page scan.
गणनावर्तलिपिf. a kind of writing, View this entry on the original dictionary page scan.
गणनायकm. the leader of the attendants of any god View this entry on the original dictionary page scan.
गणनायकm. "chief of śiva-'s attendants", gaṇeśa- View this entry on the original dictionary page scan.
गणनायकm. the head of an assemblage or corporation View this entry on the original dictionary page scan.
गणनायिकाf. durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
गणनीयmfn. to be counted or reckoned or classed, calculable (see gaṇeya-.) View this entry on the original dictionary page scan.
गणान्नn. food prepared for a number of persons in common View this entry on the original dictionary page scan.
गणपm. (equals -nātha-) gaṇeśa- View this entry on the original dictionary page scan.
गणपm. the head of a corporation View this entry on the original dictionary page scan.
गणपादm. gaRa yuktārohyādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
गणपर्वतm. "the mountain frequented by troops of demi-gods", Name of the kailāsa- (this mountain being the residence of śiva-'s attendants as well as of the kiṃnara-s and yakṣa-s, attendants of kubera-) View this entry on the original dictionary page scan.
गणपाठm. a collection of the gaṇa-s or series of words following the same grammatical rule (ascribed to pāṇini-). View this entry on the original dictionary page scan.
गणपतिm. (ṇ/a--) (gaRa aśvapaty-ādi-) the leader of a class or troop or assemblage
गणपतिm. (bṛhaspati-) (see p.413) View this entry on the original dictionary page scan.
गणपतिm. (indra-) View this entry on the original dictionary page scan.
गणपतिm. śiva- (see pp. 77 and 211) View this entry on the original dictionary page scan.
गणपतिm. gaṇeśa- (see also mahā-g-) View this entry on the original dictionary page scan.
गणपतिm. Name of the author of a commentator or commentary on View this entry on the original dictionary page scan.
गणपतिm. of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
गणपतिm. plural Name of a family View this entry on the original dictionary page scan.
गणपतिभट्टm. Name of the father of govindānanda- View this entry on the original dictionary page scan.
गणपतिहृदयाf. Name of a goddess View this entry on the original dictionary page scan.
गणपतिखण्डm. n. Name of View this entry on the original dictionary page scan.
गणपतिनागm. Name (also title or epithet) of a king in āryāvarta-, View this entry on the original dictionary page scan.
गणपतिनाथm. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
गणपतिपूजनn. the worship of gaṇeśa- View this entry on the original dictionary page scan.
गणपतिपूर्वतापनीयोपनिषद्f. Name of an View this entry on the original dictionary page scan.
गणपतिपूर्वतापिनीf. idem or 'f. Name of an ' View this entry on the original dictionary page scan.
गणपतिस्तवराजm. Name of a hymn in praise of gaṇeśa- View this entry on the original dictionary page scan.
गणपतिस्तोत्रn. prayers addressed to gaṇeśa- View this entry on the original dictionary page scan.
गणपत्याराधनm. a hymn in honour of gaṇeśa- (attributed to kaṅkola-) View this entry on the original dictionary page scan.
गणपत्युपनिषद्f. Name of an View this entry on the original dictionary page scan.
गणपीठकn. the breast or bosom View this entry on the original dictionary page scan.
गणप्रमुखm. idem or 'm. idem or 'm. idem or 'mf(ī-)n. forming a number or assembly, ', .' ' View this entry on the original dictionary page scan.
गणपूज्यm. idem or 'mf(ī-)n. forming a number or assembly, ' , . View this entry on the original dictionary page scan.
गणपुंगवm. the head of a corporation View this entry on the original dictionary page scan.
गणपुरणmf(ī-)n. forming a number or assembly, View this entry on the original dictionary page scan.
गणपूर्वm. idem or 'm. idem or 'mf(ī-)n. forming a number or assembly, ', .' View this entry on the original dictionary page scan.
गणराज्यn. Name of an empire in the Deccan, . View this entry on the original dictionary page scan.
गणरत्नn. "pearls of gaṇa-s"(only in compound) View this entry on the original dictionary page scan.
गणरत्नकारm. "author of the pearls of gaṇa-s" id est vardhamāna- View this entry on the original dictionary page scan.
गणरत्नमहोदधिm. "great ocean in which the gaṇa-s form the pearls", a collection of grammatical gaṇa-s by vardhamāna-. View this entry on the original dictionary page scan.
गणरात्रm. n. a series of nights View this entry on the original dictionary page scan.
गणरूपm. the swallow-wort View this entry on the original dictionary page scan.
गणरूपकm. idem or 'm. the swallow-wort ' View this entry on the original dictionary page scan.
गणरूपिन्m. idem or 'm. idem or 'm. the swallow-wort ' ' View this entry on the original dictionary page scan.
गणशस्ind. () by troops or classes View this entry on the original dictionary page scan.
गणशस्ind. View this entry on the original dictionary page scan.
गणश्रीmfn. associated in troops, associating View this entry on the original dictionary page scan.
गणताf. the forming a class or multitude View this entry on the original dictionary page scan.
गणताf. the belonging to a party View this entry on the original dictionary page scan.
गणताf. a cabal View this entry on the original dictionary page scan.
गणताf. collusion View this entry on the original dictionary page scan.
गणताf. classification View this entry on the original dictionary page scan.
गणताf. arithmetic View this entry on the original dictionary page scan.
गणतिथmfn. forming a troop or assemblage View this entry on the original dictionary page scan.
गणतिथmfn. ( .) View this entry on the original dictionary page scan.
गणत्रिकाSee ṇayitr-. View this entry on the original dictionary page scan.
गणत्वn. the forming a multitude (dative case -tvāyai-) View this entry on the original dictionary page scan.
गणत्वn. the office of an attendant of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
गणवरn. Name of a town View this entry on the original dictionary page scan.
गणावराf. "last or lowest of her class", Name of an apsaras- varia lectio for guṇāv-. View this entry on the original dictionary page scan.
गणवत्mfn. (ṇ/a--) consisting of a series or class View this entry on the original dictionary page scan.
गणवत्mfn. followed by attendants View this entry on the original dictionary page scan.
गणवत्mfn. containing the word gaṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
गणवतीf. Name of the mother of divo-dāsa- or dhanvantari- View this entry on the original dictionary page scan.
गणवतीसुतm. "son of gaṇavatī-", Name of a sage and physician (also called divo-dāsa- or dhanvantari- or kāśi-rāja-) View this entry on the original dictionary page scan.
गणवृत्तn. equals -cchandas-. View this entry on the original dictionary page scan.
गणव्याख्यानn. " gaṇa--explanation", Name of a grammatical treatise. View this entry on the original dictionary page scan.
गणव्यूहm. Name of a sūtra- View this entry on the original dictionary page scan.
गणयागm. worship of the troops or classes of deities View this entry on the original dictionary page scan.
गणयज्ञm. equals -karman- View this entry on the original dictionary page scan.
गणयित्रिकाf. "counter", a rosary (only Prakrit ṅettiyā-) View this entry on the original dictionary page scan.
गणयित्रिकाf. (irregular ṇatr-and ṇitr-) View this entry on the original dictionary page scan.
गण्ड् (derived fr. gaṇḍa-) cl.1 P. ḍati-,"to affect the cheek" (see gaṇḍā-.) View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डm. (see galla-) the cheek, whole side of the face including the temple (also said of animals exempli gratia, 'for example' of an ox ;of a horse ;of an elephant[ see -karaṭa-] etc.) etc. (in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-). ; f(ī-). ) View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डm. the side, Ramapujasar. View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डm. a bubble, boil, pimple (Prakrit) View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डm. a goitre or any other excrescence of the neck View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डm. a joint, bone View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डm. the bladder View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डm. a mark, spot View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डm. part of a horse's trappings, stud or button fixed as an ornament upon the harness View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डm. a rhinoceros (see gaṇḍaka-and ḍāṅga-) View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डm. a hero (see gaṇḍīra-) View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डm. "the chief", best, excellent (only in compound; see -grāma-, -mūrkha-, -śilā-,etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डm. Name of the 10th astrological yoga- View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डm. an astronomical period (see gaṇḍānta-) View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डa pledge, View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डmn. the abrupt interchange of question and answer (one of the characteristics of the dramatic composition called vīthi-) View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डाf. Name of the female attendant of the seven sages View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डाf. the verbal root gaṇḍ-, View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डाf. for khaṇḍa- (see gaḍu-.) View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डभित्तिf. the cheek fancifully regarded as a flat wall, cheek-bone View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डदेशm. the region of the cheeks, cheek View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डदूर्वाf. a kind of grass, . View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डगात्रn. the fruit of Anona reticulata or squamosa (commonly ātā- or custard apple) View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डगोपालm. Name of a poet (called so after a verse of his) View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डगोपालिकाf. a particular worm View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डग्रामm. any large village View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डकm. a rhinoceros View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डकm. an obstacle View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डकm. disjunction, separation View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डकm. a mode of reckoning by fours View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डकm. a coin of the value of four cowries View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डकm. a kind of science (astrological science or part of it ) View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डकm. (in fine compositi or 'at the end of a compound') a mark, spot (?) View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डकm. a metre of 4 x 20 syllables View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डकm. Name of kāla- (brother of prasenajit-) View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डकm. plural Name of the videha-s living on the river gaṇḍakī- View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डकाf. a lump, ball View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डकालीf. (equals -kārī-) a kind of pot-herb View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डकण्डुm. "scratching the cheek", Name of a yakṣa- (ḍū- Bombay edition) View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डकरटm. an elephant's temple View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डकारीf. equals -kālī- View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डकारीf. Mimosa pudica View this entry on the original dictionary page scan.
गण्डकाषm. (= kapola-- k-), View this entry on the original dictionary page scan.</