Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "drus" has 2 results.
     
drus: masculine nominative singular stem: dru
drus: feminine nominative singular stem: dru
     Monier-Williams
          Search  
2 results for druḥ
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
drusallakam. Buchanania Latifolia View this entry on the original dictionary page scan.
kadrusutam. idem or 'm. idem or 'm. "kadru-'s son", a serpent ' ' View this entry on the original dictionary page scan.
Ayurvedic Medical
Dictionary
     Dr. Potturu with thanks
     
     Purchase Kindle edition

danti

1. Plant wild croton, Baliospermum montanum, syn. Croton polyandrus.

devadāru

Plant Himalayan cedar, heart wood of Cedrus deodara.

     Wordnet Search "druḥ" has 17 results.
     

druḥ

khalaḥ, durjanaḥ, duṣṭaḥ, adhamaḥ, piśunaḥ, durvidhaḥ, viśvakadruḥ, nṛśaṃsaḥ, ghātukaḥ, krūraḥ, pāpaḥ, vañcakaḥ   

yaḥ durācarati।

durjanena saha saṃgatiḥ na karaṇīyā।

druḥ

vṛkṣaḥ, taruḥ, drumaḥ, pādapaḥ, druḥ, mahīruhaḥ, śākhī, viṭapī, amokahaḥ, kuṭaḥ, sālaḥ, palāśī, āgamaḥ, agacchaḥ, viṣṭaraḥ, mahīruṭ, kuciḥ, sthiraḥ, kāraskaraḥ, nagaḥ, agaḥ, kuṭāraḥ, viṭapaḥ, kujaḥ, adriḥ, śikharī, kuṭhaḥ, kuñjaḥ, kṣitiruhaḥ, aṅgaghripaḥ, bhūruhaḥ, bhūjaḥ, mahījaḥ, dharaṇīruhaḥ, kṣitijaḥ, śālaḥ   

śākhā-parṇa-skandha-mūlādi-yuktā dīrghajīvīnī vanaspatiḥ।

vṛkṣāṇāṃ rakṣaṇaṃ kartavyam।

druḥ

sāgaraḥ, samudraḥ, abdhiḥ, akūpāraḥ, pārāvāraḥ, saritpatiḥ, udanvān, udadhiḥ, sindhuḥ, sarasvān, sāgaraḥ, arṇavaḥ, ratnākaraḥ, jalanidhiḥ, yādaḥpatiḥ, apāmpatiḥ, mahākacchaḥ, nadīkāntaḥ, tarīyaḥ, dvīpavān, jalendraḥ, manthiraḥ, kṣauṇīprācīram, makarālayaḥ, saritāmpatiḥ, jaladhiḥ, nīranijhiḥ, ambudhiḥ, pāthondhiḥ, pādhodhiḥ, yādasāmpatiḥ, nadīnaḥ, indrajanakaḥ, timikoṣaḥ, vārāṃnidhiḥ, vārinidhiḥ, vārdhiḥ, vāridhiḥ, toyanidhiḥ, kīlāladhiḥ, dharaṇīpūraḥ, kṣīrābdhiḥ, dharaṇiplavaḥ, vāṅkaḥ, kacaṅgalaḥ, peruḥ, mitadruḥ, vāhinīpatiḥ, gaṅagādharaḥ, dāradaḥ, timiḥ, prāṇabhāsvān, urmimālī, mahāśayaḥ, ambhonidhiḥ, ambhodhiḥ, tariṣaḥ, kūlaṅkaṣaḥ, tāriṣaḥ, vārirāśiḥ, śailaśiviram, parākuvaḥ, tarantaḥ, mahīprācīram, sarinnāthaḥ, ambhorāśiḥ, dhunīnāthaḥ, nityaḥ, kandhiḥ, apānnāthaḥ   

bhūmeḥ paritaḥ lavaṇayuktā jalarāśiḥ।

sāgare mauktikāni santi।

druḥ

aśokaḥ, śokanāśaḥ, viśokaḥ, vañjuladrumaḥ, vañjalaḥ, madhupuṣpaḥ, apaśokaḥ, kaṅkelliḥ, kelikaḥ, raktapallavaḥ, citraḥ, vicitraḥ, karṇapūraḥ, subhagaḥ, dohalī, tāmrapallavaḥ, rogitaruḥ, hemapuṣpaḥ, rāmā, vāmāṅgighātanaḥ, piṇḍīpuṣpaḥ, naṭaḥ, pallavadruḥ   

svanāmakhyātavṛkṣaviśeṣaḥ yaḥ sadā haritaḥ asti।

aśokaḥ bhārate sarvatra dṛśyate।

druḥ

āmram, cūtam, sahakāram, kāmaśaram, kāmavallabham, kāmāṅgam, kīrevṛḥ, mādhavadrumam, bhṛṅgāmīṣṭam, sīdhurasam, madhūlī, kokilotsavam, vasantadūtam, āmraphalam, modākhyam, manmathālayaḥ, madhvāvāsaḥ, sumadanaḥ, pikarāgaḥ, nṛpapriyaḥ, priyāmbuḥkokilāvāsaḥ, mākandaḥ, ṣaṭpadātithiḥ, madhuvrataḥ, vasantadruḥ, pikaprayaḥ, strīpriyaḥ, gandhabandhuḥ, alipriyaḥ, madirāsakhaḥ   

phalaviśeṣaḥ, āmravṛkṣasya phalam asya guṇāḥ varṇarucimāṃsaśukrabalakāritvam।

rāmāya āmraḥ rocate।

druḥ

āmraḥ, āmravṛkṣaḥ, cūtaḥ, sahakāraḥ, kāmaśaraḥ, kāmavallabhaḥ, kāmāṅgaḥ, kīrevṛḥ, mādhavadrumaḥ, bhṛṅgāmīṣṭaḥ, sīdhurasaḥ, madhūlī, kokilotsavaḥ, vasantadūtaḥ, amraphalaḥ, modākhyaḥ, manmathālayaḥ, madhvāvāsaḥ, sumadanaḥ, pikarāgaḥ, nṛpapriyaḥ, priyāmbuḥ, kokilāvāsaḥ, mākandaḥ, ṣaṭpadātithiḥ, madhuvrataḥ, vasantadruḥ, pikaprayaḥ, strīpriyaḥ, gandhabandhuḥ, alipriyaḥ, madirāsakhaḥ   

phalavṛkṣaviśeṣaḥ- dīrghajīvī pādapaḥ yasya pītavarṇīyaṃ phalam atīva madhuram।

āmravṛkṣe śukāḥ nivasanti।

druḥ

palāśaḥ, kiṃśukaḥ, parṇaḥ, vātapothaḥ, yājñikaḥ, triparṇaḥ, vakrapuṣpaḥ, pūtadruḥ, brahmavṛkṣakaḥ, brahmopanetā, kāṣṭhadruḥ, karakaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ yasya puṣpāṇi raktāni santi।

asmin udyāne naike palāśāḥ santi।

druḥ

tālaḥ, tāladrumaḥ, patrī, dīrghaskandhaḥ, dhvajadrumaḥ, vṛkṣarājaḥ, madhurasaḥ, madāḍhyaḥ, dīrghapādapaḥ, cirāyuḥ, tarurājaḥ, dīrghapatraḥ, gucchapatraḥ, āsavadruḥ, lekhyapatraḥ, mahonnataḥ   

sthāṇuvat śākhāvihīnaḥ dīrghaparṇayuktaḥ vṛkṣaḥ।

saḥ tālāt tālajataruṇatoyam udgṛhṇāti।

druḥ

dadruḥ   

ekaḥ carmarogaḥ yasmin atīva kaṇḍūyate।

saḥ dadruṇā pīḍitaḥ asti।

druḥ

āragvadhaḥ, rājavṛkṣaḥ, sampākaḥ, caturaṅgulaḥ, ārevataḥ, vyādhighātaḥ, kṛtamālaḥ, suvarṇakaḥ, manthānaḥ, rocanaḥ, dīrghaphalaḥ, nṛpadṛmaḥ, himapuṣpaḥ, rājatanuḥ, kaṇḍughnaḥ, jvarāntakaḥ, arujaḥ, svarṇapuṣpam, svarṇadruḥ, kuṣṭhasudanaḥ, karṇābharaṇakaḥ, mahārājadrumaḥ, karṇikāraḥ, svarṇāṅgaḥ, pragrahaḥ, śampākaḥ, śampātaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ yasya māṣaḥ dīrghaḥ asti।

āragvadhasya puṣpāṇi pītāni tathā ca parṇāni śirīṣasadṛśāni bhavanti।

druḥ

śutudrī, śitadruḥ, satalajanadī   

pañjābaprānte vartamānā ekā nadī।

pañjābaprānte vartamāneṣu pañcasu nadīṣu ekā śutudrī asti।

druḥ

dāruharidrā, pītadruḥ, kālīyakaḥ, haridravaḥ, dārvī, pacampacā, parjanī, pītikā, pītadāru, sthirarāgā, kāminī, kaṭaṅkaṭerī, parjanyā, pītā, dāruniśā, kālīyakam, kāmavatī, dārūpītā, karkaṭinī, dāru, niśā, haridrā   

vṛkṣaviśeṣaḥ।

dāruharidrāyāḥ kāṇḍaḥ mūlaṃ ca auṣadharūpeṇa upayujyate।

druḥ

tiniśaḥ, syandanaḥ, nemī, rathadruḥ, atimuktakaḥ, vañculaḥ, citrakṛt, cakrī, śatāṅgaḥ, śakaṭaḥ, rathaḥ, rathikaḥ, bhasmagarbhaḥ, meṣī, jaladharaḥ   

śiṃśapājātīyaḥ vṛkṣaḥ yasya patrāṇi khadiravat bhavanti।

tiniśasya kāṣṭham atīva dṛḍhaṃ bhavati।

druḥ

kadruḥ   

kaśyapamuneḥ patnī yā nāgasya mātā āsīt।

kadruḥ dakṣaprajāpateḥ kanyā vinatāyāḥ bhaginī ca āsīt।

druḥ

ācchakaḥ, rañjanadruḥ, pakṣīkaḥ, pakṣikaḥ, ākṣikaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ।

ācchakena raktavarṇaḥ nirmīyate।

druḥ

vitadruḥ   

nadīviśeṣaḥ ।

vitadruḥ pañjābākhyāpradeśe vartate iti uṇādisūtre varṇitaḥ asti

druḥ

dardruḥ   

ekaḥ khagaḥ ।

dardruḥ carakeṇa parigaṇitaḥ

Parse Time: 1.116s Search Word: druḥ Input Encoding: IAST: drus