Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"dharme" has 7 results
dharme: feminine nominative dual stem: dharma
dharme: neuter nominative dual stem: dharma
dharme: feminine accusative dual stem: dharma
dharme: neuter accusative dual stem: dharma
dharme: masculine locative singular stem: dharma
dharme: neuter locative singular stem: dharma
dharme: neuter vocative dual stem: dharma
Monier-Williams Search
13 results for dharme
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
dharmeṇaind. dharma
dharmendram. "lord of justice", Name of yama- View this entry on the original dictionary page scan.
dharmepsumfn. wishing to gain religious merit View this entry on the original dictionary page scan.
dharmeśam. equals mendra-, View this entry on the original dictionary page scan.
dharmesthitamfn. dharma
dharmeśvaram. idem or 'm. equals mendra-, ' ( dharmeśvaratīrtha -tīrtha- n. ; dharmeśvaraliṅga -liṅga- n. ) View this entry on the original dictionary page scan.
dharmeśvaram. Name of a deva-putra- View this entry on the original dictionary page scan.
dharmeśvaram. of several men View this entry on the original dictionary page scan.
dharmeśvaram. of several authors (also ra-daivājña-and gni-hotrin-) View this entry on the original dictionary page scan.
dharmeśvaraliṅgan. dharmeśvara
dharmeśvaratīrthan. dharmeśvara
dharmeyum. Name of a son of raudrāśva- View this entry on the original dictionary page scan.
saudharmendram. Name of a jaina- saint View this entry on the original dictionary page scan.
Macdonell Search
1 result
dharmepsu a. striving after moral merit.
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result0 results2 results
dharme sarvaṃ pratiṣṭhitam TA.10.63.1d; MahānU.22.1d.
dharmeṇa pāpam apa nudanti TA.10.63.1c; MahānU.22.1c.
Vedabase Search
110 results
dharme for religiosityMM 5
dharme in religionSB 4.7.57
dharme in religiositySB 11.25.7
dharme in religious activitiesSB 4.16.4
dharme in the activities, in such an occupationCC Adi 17.75
dharme occupational dutySB 4.4.19
dharme religionBG 1.39
SB 12.2.12-16
dharme the personality of religionSB 1.17.21
dharme to the practicesSB 6.5.4-5
dharme unto religious principlesSB 7.4.27
dharme when their religious principlesSB 12.2.12-16
dharme dhana-upārjana to earn both material and spiritual wealthCC Madhya 15.130
dharme dhana-upārjana to earn both material and spiritual wealthCC Madhya 15.130
dharme dhana-upārjana to earn both material and spiritual wealthCC Madhya 15.130
dharmeṇa according to regulative principlesSB 3.12.55
dharmeṇa according to religious principlesSB 10.73.21
SB 10.84.43
SB 6.4.16
dharmeṇa along with regulative principlesSB 12.8.7-11
dharmeṇa by devotional serviceSB 3.15.14
dharmeṇa by DharmarājaSB 5.23.1
dharmeṇa by engagementSB 3.7.12
dharmeṇa by occupationSB 4.14.18
dharmeṇa by prescribed dutiesSB 3.32.34-36
dharmeṇa by religious dutiesSB 11.20.32-33
dharmeṇa by religious principlesSB 5.15.11
dharmeṇa fairlySB 10.61.32
dharmeṇa in compliance with the codes of royal principlesSB 1.9.49
dharmeṇa on religious principlesSB 3.1.36
dharmeṇa on the principles of devotional serviceSB 3.13.11
dharmeṇa on the right pathSB 3.1.6
dharmeṇa religiouslySB 10.49.18
dharmeṇa with religionSB 1.17.33
dharmeṇa with the religious systemSB 6.16.42
dharmera of inborn natureCC Adi 1.88-89
dharmera of religionCC Adi 14.90
dharmera of the characteristicsCC Madhya 20.377
dharmera of the religionCC Adi 14.17
dharmera prakāśa spreading of real religious principlesCC Antya 5.84
dharmera prakāśa spreading of real religious principlesCC Antya 5.84
dharmeṣu and of religiositySB 10.69.43
dharmeṣu in executing their respective dutiesSB 4.21.24
adharme in the matter of immortalitySB 3.12.29
adharme in irreligious principlesSB 4.14.23
adharme in irreligionSB 4.19.12
adharme utkṛṣyamāṇe because of increasing irreligious lifeSB 5.6.9
adharme in irreligious principlesSB 9.9.44
adharme in irreligionSB 9.20.12
adharme in irreligionSB 11.25.27
adharmeṇa against the principles of God's willSB 1.10.25
adharmeṇa by unfair tricksSB 3.1.8
adharmeṇa by the influence of irreligionSB 3.11.21
adharmeṇa by irreligious activitiesSB 3.30.33
adharmeṇa crookedly, without reference to the straight waySB 8.20.12
adharmeṇa by sinful activitySB 10.49.23
adharmeṇa against religious principlesSB 10.68.22
adharmeṇa by his irreligionSB 11.3.45
sva-dharme in one's prescribed dutiesBG 3.35
sva-dharme in prescribed dutiesSB 11.25.8
mat-dharme in devotional service to MeSB 11.26.1
yati-dharme accepted the sannyāsa orderCC Adi 7.34
veda-dharme in the Vedic systemCC Adi 11.9
tamaḥ-rajaḥ-dharme by remaining in the modes of ignorance and passionCC Antya 4.57
kariha nānā dharme-karme vyaya spend in various types of religious and fruitive activitiesCC Antya 9.143
sva-dharmeṇa by one's own occupational dutiesSB 3.6.34
sva-dharmeṇa by one's occupationSB 3.27.7
sva-dharmeṇa by executing one's prescribed dutiesSB 3.27.21
sva-dharmeṇa by one's prescribed dutiesSB 3.29.15
sva-dharmeṇa by his occupational dutiesSB 4.20.9
sva-dharmeṇa by his own dutySB 5.15.7
sva-dharmeṇa by discharging devotional serviceSB 5.24.18
pāramahaṃsya-dharmeṇa by executing the transcendental process of devotional serviceSB 6.9.33
sva-dharmeṇa by his constitutional activitiesSB 9.4.26
sva-dharmeṇa by one's own occupational dutySB 11.17.1-2
sva-dharmeṇa by his prescribed dutySB 11.18.44
kūṭa-dharmeṣu involving the practice of falsehoodSB 3.30.9
kūṭa-dharmeṣu of pretentious religiositySB 4.2.22
kūṭa-dharmeṣu in false occupational dutiesSB 4.25.6
nānā-dharmeṣu which have different varieties of qualitiesSB 11.7.40
sva-dharmeṣu in the duties of devotional service to the LordSB 11.10.1
kariha nānā dharme-karme vyaya spend in various types of religious and fruitive activitiesCC Antya 9.143
kariha nānā dharme-karme vyaya spend in various types of religious and fruitive activitiesCC Antya 9.143
kūṭa-dharmeṣu involving the practice of falsehoodSB 3.30.9
kūṭa-dharmeṣu of pretentious religiositySB 4.2.22
kūṭa-dharmeṣu in false occupational dutiesSB 4.25.6
mat-dharme in devotional service to MeSB 11.26.1
nānā-dharmeṣu which have different varieties of qualitiesSB 11.7.40
kariha nānā dharme-karme vyaya spend in various types of religious and fruitive activitiesCC Antya 9.143
pāramahaṃsya-dharmeṇa by executing the transcendental process of devotional serviceSB 6.9.33
tamaḥ-rajaḥ-dharme by remaining in the modes of ignorance and passionCC Antya 4.57
sva-dharme in one's prescribed dutiesBG 3.35
sva-dharmeṇa by one's own occupational dutiesSB 3.6.34
sva-dharmeṇa by one's occupationSB 3.27.7
sva-dharmeṇa by executing one's prescribed dutiesSB 3.27.21
sva-dharmeṇa by one's prescribed dutiesSB 3.29.15
sva-dharmeṇa by his occupational dutiesSB 4.20.9
sva-dharmeṇa by his own dutySB 5.15.7
sva-dharmeṇa by discharging devotional serviceSB 5.24.18
sva-dharmeṇa by his constitutional activitiesSB 9.4.26
sva-dharmeṣu in the duties of devotional service to the LordSB 11.10.1
sva-dharmeṇa by one's own occupational dutySB 11.17.1-2
sva-dharmeṇa by his prescribed dutySB 11.18.44
sva-dharme in prescribed dutiesSB 11.25.8
tamaḥ-rajaḥ-dharme by remaining in the modes of ignorance and passionCC Antya 4.57
upadharmeṣu towards false religious systemsSB 4.19.24-25
adharme utkṛṣyamāṇe because of increasing irreligious lifeSB 5.6.9
veda-dharme in the Vedic systemCC Adi 11.9
kariha nānā dharme-karme vyaya spend in various types of religious and fruitive activitiesCC Antya 9.143
yati-dharme accepted the sannyāsa orderCC Adi 7.34
3 results
dharmepu noun (masculine) name of a son of Raudrāśva
Frequency rank 55367/72933
dharmeyu noun (masculine) name of a son of Raudrāśva (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 55368/72933
dharmeśvara noun (neuter) name of a Tīrtha at the Narmadā
Frequency rank 55369/72933
Wordnet Search
"dharme" has 2 results.

dharme

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

dharme

dharmeyuḥ   

puruvaṃśīyasya rājñaḥ raudrāśvasya putraḥ।

dharmeyoḥ varṇanaṃ mahābhārate prāpyate।

Parse Time: 1.876s Search Word: dharme Input Encoding: IAST: dharme