Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "dhātrī" has 1 results.
     
dhātrī: feminine nominative singular stem: dhātṛ
     Amarakosha Search  
2 results
     
     Monier-Williams
          Search  
28 results for dhātrī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
dhātrīf. "female supporter", a nurse etc. View this entry on the original dictionary page scan.
dhātrīf. midwife View this entry on the original dictionary page scan.
dhātrīf. mother View this entry on the original dictionary page scan.
dhātrīf. the earth etc. View this entry on the original dictionary page scan.
dhātrīf. Emblica Officinalis (some derive it fr. dhe- see dhāyas-and ) .
dhātrīdharam. "earth-bearer", mountain View this entry on the original dictionary page scan.
dhātrīmodakam. a kind of pastille (in med.) View this entry on the original dictionary page scan.
dhātrīpattran. the leaf of Flacourtia Cataphracta View this entry on the original dictionary page scan.
dhātrīphalan. the fruit of Emblica Officinalis View this entry on the original dictionary page scan.
dhātrīputram. "the son of a nurse", an actor (varia lectio for dharmī-p-). View this entry on the original dictionary page scan.
dhātrīśvarī(trīśv-) f. Grislea Tomentosa View this entry on the original dictionary page scan.
bhūtadhātrīf. "supporter of beings", sleep View this entry on the original dictionary page scan.
bhūtadhātrīf. the earth View this entry on the original dictionary page scan.
bṛhaddhātrīf. a particular medicament View this entry on the original dictionary page scan.
dharmadhātrīf. female law-supporter etc. (said of the water) View this entry on the original dictionary page scan.
hastadhātrīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
hṛddhātrīf. a particular medicament (prob. wrong reading for bṛhad-dh-) View this entry on the original dictionary page scan.
jagaddhātrīf. "world-nurse", sarasvatī- View this entry on the original dictionary page scan.
jagaddhātrīf. durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
kāṣṭhadhātrīphalan. the fruit of the plant Emblica officinalis View this entry on the original dictionary page scan.
kṣīradhātrīf. a wet-nurse View this entry on the original dictionary page scan.
kṣudradhātrīf. Name of a plant (equals karkaṭa-) View this entry on the original dictionary page scan.
maladhātrīf. a nurse who attends to a child's bodily necessities View this entry on the original dictionary page scan.
sāmānyadhātrīf. a common nurse or foster-mother View this entry on the original dictionary page scan.
vaidhātrīf. a species of plant (equals brāhmī-) View this entry on the original dictionary page scan.
vajradhātrī f. Name of a Buddhist śakti- View this entry on the original dictionary page scan.
vidhātrīf. a female creator, mother of (compound), View this entry on the original dictionary page scan.
viṣadhātrīf. "venom-preserver", Name of a goddess who protects men from snakes (she was wife of the ṛṣi- jarat-kāru- and sister of vāsuki-; see manasā-) View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
dhātrī धात्री 1 A nurse, wet-nurse, fostermother; उवाच धात्र्या प्रथमोदितं वचः R.3.25; Ku.7.25. -2 A mother; Y.3.82; सुविचार्य गुणान् दोषान् कुर्याद् धात्रीं तदेदृशीम् Bhāva. P. -3 The earth; सद्यस्तनं परिमलं परिपीय धात्र्याः Rām. Ch.5.5. -4 The tree called आमलक. -Comp. -पुत्रः 1 a fosterbrother. -2 an actor. -पुष्पिका N. of a tree (धव). -फलम् An Āmalaka fruit. धात्रेयिका dhātrēyikā धात्रेयी dhātrēyī धात्रेयिका धात्रेयी 1 A foster-sister; धात्रेयिकायाश्चतुरं वचश्च Māl.1.33; कथितमेव नो मालतीधात्रेय्या लवङ्गिकया Māl.1; Mb.3.269.9,1,16. -2 A nurse, wet-nurse.
vidhātrī विधात्री Long pepper.
     Macdonell Search  
1 result
     
dhātrī f. nurse; midwife; waiting woman; mother; earth.
     Vedabase Search  
10 results
     
dhātrī a type of treeCC Madhya 22.117
dhātrī for a nurseCC Madhya 22.98
dhātrī the nurseSB 10.56.21
dhātrī-ucitām just suitable for the nurseSB 3.2.23
dhātrī-ucitām just suitable for the nurseSB 3.2.23
dhātrīm unto the nurseSB 6.14.45
jagat-kṣema-dhātrī the performer of everything auspicious for the worldCC Madhya 3.28
jagat-kṣema-dhātrī the performer of everything auspicious for the worldCC Madhya 3.28
jagat-kṣema-dhātrī the performer of everything auspicious for the worldCC Madhya 3.28
vidhātrī which may bring aboutCC Antya 1.139
     DCS with thanks   
16 results
     
dhātrī noun (feminine) a nurse (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Emblica officinalis Gaertn. midwife (Monier-Williams, Sir M. (1988))
mother (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of an attendant of Devī (K.R. von Kooji (1972), 51) Phyllanthus emblica Linn. (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Woodfordia floribunda Salisb. (G.J. Meulenbeld (1974), 565) [rel.] name of Devī
Frequency rank 1576/72933
dhātrīpattra noun (neuter) the leaf of Flacourtia Cataphracta (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 36002/72933
dhātrīphala noun (neuter) vayaḥsthā
Frequency rank 55403/72933
dhātrīphalā noun (feminine) a kind of plant
Frequency rank 55404/72933
kāṣṭhadhātrīphala noun (neuter) the fruit of the plant Emblica officinalis (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 34056/72933
kṣīradhātrī noun (feminine) a wet-nurse (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 50595/72933
kṣudradhātrī noun (feminine) name of a plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 50651/72933
jagaddhātrī noun (feminine) Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Sarasvati (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 17918/72933
bhūtadhātrī noun (feminine) sleep (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 24925/72933
bhūdhātrī noun (feminine) Flacourtia cataphracta Roxb. Phyllanthus niruri Linn. Phyllanthus urinaria Linn.
Frequency rank 10449/72933
manodhātrī noun (feminine)
Frequency rank 61445/72933
lokadhātrī noun (feminine) name of the earth (?) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 64268/72933
vidhātrī noun (feminine) a female creator (Monier-Williams, Sir M. (1988))
mother of (comp.) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 65662/72933
vaidhātrī noun (feminine) a species of plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 66705/72933
saptadhātrīka noun (masculine) a kind of plant
Frequency rank 68814/72933
hṛddhātrī noun (feminine) a particular medicament (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 72662/72933
     Wordnet Search "dhātrī" has 15 results.
     

dhātrī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

dhātrī

āmalakī, tiṣyaphalā, amṛtā, vayasthā, vayaḥsthā, kāyasthā, śrīphalā, dhātrikā, śivā, śāntā, dhātrī, amṛtaphalā, vṛṣyā, vṛttaphalā, rocanī, karṣaphalā, tiṣyā   

phalavṛkṣaviśeṣaḥ yasya phalāni auṣadharūpeṇa upayujyante।

jhañjāvāte asya āmalakeḥ ekā śākhā bhagnā।

dhātrī

āmalakaḥ, dhātrīphalam, amṛtaphalam, vṛṣyaphalam   

phalaviśeṣaḥ- yad vartulākāraṃ kaṭu asti tathā ca yad oṣadharūpeṇa upayujyate।

etad āmalakasya sandhitam।

dhātrī

dhātrī, grāhikā, kulabhṛtyā   

sā strī yā prasūtāyāḥ upacārāṇi tathā ca suśruṣāṃ karoti।

cikitsakena prasūtāyāḥ avekṣaṇārthe dhātrī niyuktā।

dhātrī

dhātrī, aṅkapālī, upamātā, kulabhṛtyā, dogdhrī, kṣīradhātrī, dhanyā, dhātrikā, dhātreyikā, dhātreyikāyī, mātṛkā, vardhāpikā   

vyavasāyaviśeṣaḥ- kā api strī upajīvikārthe svāminaḥ śiśūn svaṃ dugdhaṃ pāyayitvā poṣayati tathā ca tebhyaḥ kauṭumbikān ācārān pāṭhayati।

mātuḥ viyogāt dhātrī eva śyāmaṃ paryapālayat।

dhātrī

brāhmī, somalatā, sarasvatī, saumyā, suraśreṣṭhā, śāradā, suvarcalā, kapotavagā, vaidhātrī, divyatejāḥ, mahauṣadhī, svayaṃbhuvī, saumyalatā, sureṣṭā, brahmakanyakā, maṇaḍūkamātā, maṇḍukī, surasā, medhyā, vīrā, bhāratī, varā, parameṣṭhinī, divyā, śāradā   

kṣupaviśeṣaḥ-yaḥ bheṣajarupeṇa upayujyate yasya guṇāḥ vātāmlapittanāśitvaṃ tathā ca buddhiprajñāmedhākārītvam।

brāhmī prāyaḥ gaṅgātaṭe haridvāranagarasya samīpe dṛśyate।

dhātrī

dhātrī, upasūtikā, garbhagrāhikā, kulabhṛtyā, sāvikā   

prasavakāle yā sahāyatāṃ karoti sā strī।

idānīṃtane kāle grāmeṣu dhātrībhyaḥ sarvakāradvārā praśikṣaṇaṃ dīyate।

dhātrī

kṣudrāmalakaḥ, karkaḥ, kṣudradhātrī   

kṣudrāṇāṃ āmalakānāṃ vṛkṣaḥ।

asmin udyāne āmalakena saha kṣudrāmalakaḥ api asti।

dhātrī

kṣīradhātrī, dhātreyikā, dhātrī, dhātreyikāyī   

sā dhātrī yā dugdhaṃ pāyayati।

kṣīradhātrī śiśuṃ dugdhaṃ pāyayati।

dhātrī

dhātupuṣpikā, subhikṣā, agnijvālā, vahnipuṣpī, tāmrapuṣpī, dhāvanī, pārvatī, dhātakī, bahupuṣpikā, kusudā, sīdhupuṣpī, kuñjarā, madyavāsinī, gucchapuṣpī, sandhapuṣpī, rodhrapuṣpiṇī, tīvrajvālā, vahniśikhā, madyapuṣpā, dhātṛpuṣpī, dhātupuṣpī, dhātṛpuṣpikā, dhātrī, dhātupuṣpikā   

auṣadhopayogī vṛkṣaviśeṣaḥ।

dhātupuṣpikā unnatā sundarā ca bhavati।

dhātrī

pṛthivī, bhūḥ, bhūmiḥ, acalā, anantā, rasā, viśvambharā, sthirā, dharā, dharitrī, dharaṇī, kṣauṇī, jyā, kāśyapī, kṣitiḥ, sarvasahā, vasumatī, vasudhā, urvī, vasundharā, gotrā, kuḥ, pṛthvī, kṣmā, avaniḥ, medinī, mahī, dharaṇī, kṣoṇiḥ, kṣauṇiḥ, kṣamā, avanī, mahiḥ, ratnagarbhā, sāgarāmbarā, abdhimekhalā, bhūtadhātrī, ratnāvatī, dehinī, pārā, vipulā, madhyamalokavartmā, dhāraṇī, gandhavatī, mahākāntā, khaṇḍanī, girikarṇikā, dhārayitrī, dhātrī, acalakīlā, gauḥ, abdhidvīpā, iḍā, iḍikā, ilā, ilikā, irā, ādimā, īlā, varā, ādyā, jagatī, pṛthuḥ, bhuvanamātā, niścalā, śyāmā   

martyādyadhiṣṭhānabhūtā।

pṛthivī pañcamam bhūtam

dhātrī

tālīśapatram, tālīśam, patrākhyam, śukodaram, dhātrīpatram, arkavedham, karipatram, karicchadam, nīlam, nīlāmbaram, tālam, tālīpatram, tamāhvayam, tālīśapatrakam   

tejaḥpatrasya jāteḥ vṛkṣaviśeṣaḥ।

tālīśapatrasya parṇāni kāṇḍasya bhāgadvaye api bhavanti।

dhātrī

tālīśapatram, tālīśam, patrākhyam, śukodaram, dhātrīpatram, arkavedham, karipatram, karicchadam, nīlam, nīlāmbaram, tālam, tālīpatram, tālīśapatrakam   

vṛkṣaviśeṣaḥ।

tālīśapatram uttarabhāratadeśe, baṅgālarājye tathā samudrataṭavartiṣu kṣetreṣu dṛśyate।

dhātrī

kṣudradhātrī, karkaṭaḥ, kṣudrāmalakasaṃjñaḥ   

ekaḥ vṛkṣakaḥ ।

kṣudradhātrī kośe varṇitā asti

dhātrī

kṣudradhātrī, karkaṭaḥ , kṣudrāmalakasaṃjñaḥ   

ekaḥ kṣupaḥ ।

kṣudradhātrī kośe varṇitā asti

Parse Time: 1.077s Search Word: dhātrī Input Encoding: IAST: dhātrī