Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "dīptis" has 1 results.
     
dīptis: feminine nominative singular stem: dīpti
     Monier-Williams
          Search  
5 results for dīptiḥ
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
dīptif. brightness, light, splendour, beauty (see gṛha--) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
dīptif. the flash-like flight of an arrow View this entry on the original dictionary page scan.
dīptif. lac View this entry on the original dictionary page scan.
dīptif. brass View this entry on the original dictionary page scan.
dīptim. Name of one of the viśve- devā-s. View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
dīpti f. radiance; brilliance, grace; N. of a god (one of the Visvedevas).
     DCS with thanks   
1 result
     
dīpti noun (feminine) beauty (Monier-Williams, Sir M. (1988))
brass (Monier-Williams, Sir M. (1988))
brightness (Monier-Williams, Sir M. (1988))
lac (Monier-Williams, Sir M. (1988))
light (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Methonica superba splendour (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the flash-like flight of an arrow (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 4152/72933
     Wordnet Search "dīptiḥ" has 6 results.
     

dīptiḥ

prakāśaḥ, dyutiḥ, dīptiḥ, tejaḥ, pradīpaḥ, jyotiḥ, jyotiḥ, prabhā, ābhā, chaviḥ, ālokaḥ, ruciḥ, ruc, kāntiḥ, chaṭā, nibhā, bhā, bhāḥ, chāyā, tviṣā, tviṣ, śociḥ, śobhā, varcaḥ, mahaḥ, dyotaḥ, dūśānam, marīciḥ, jhallikā   

sā śaktiḥ tattvaṃ vā yayā anyāni vastūni dṛggocarāṇi bhavanti।

sūryasya āgamanena diśaḥ prakāśeṇa kāsyanti।

dīptiḥ

dyutiḥ, ābhā, dīptiḥ, ratnadyutiḥ, ratnadīptiḥ, ratnaprabhā, ratnakiraṇaḥ, prakāśaḥ   

ratnasya śobhā prakāśaḥ ca।

saḥ cauraḥ tasya suvarṇakārasya āpaṇād prāptānām ratnānāṃ dyutiṃ dṛṣṭvā harṣabharitaḥ abhavat।

dīptiḥ

lākṣā, rākṣā, jatu, yāvaḥ, alaktaḥ, drumāmayaḥ, raṅgamātā, khadirikā, raktā, palaṅkaṣā, krimihā, drumavyādhiḥ, alaktakaḥ, palāśī, mudriṇī, dīptiḥ, jantukā, gandhamādinī, nīlā, dravarasā, pittāriḥ   

raktavarṇīyaḥ padārthaḥ yaḥ viśiṣṭe vṛkṣe raktavarṇīyābhiḥ kṛmibhiḥ nirmīyate।

duryodhanena pāṇḍavān hantuṃ lākṣāyāḥ gṛhaṃ nirmitam।

dīptiḥ

ābhā, tejaḥ, kāntiḥ, dīptiḥ   

kānteḥ śobhā।

tasya ābhā mukhopari dṛśyate।

dīptiḥ

śobhā, saundaryam, kāntiḥ, dīptiḥ, ramaṇīyatā, chavi, chaṭā, saundarya, sauṃdarya, kāṃti, kānti, dīpti, ramaṇīyatā, bahāra, sundaratā, indirā   

śobhanasya avasthā bhāvo vā।

sūryāstakāle ākāśasya śobhā vardhate।

dīptiḥ

vṛkadīptiḥ   

kṛṣṇaputraḥ।

vṛkadīpteḥ varṇanaṃ purāṇeṣu prāpyate।

     Wordnet Search "dīptiḥ" has 5 results.
     

dīptiḥ

prakāśaḥ, dyutiḥ, dīptiḥ, tejaḥ, pradīpaḥ, jyotiḥ, jyotiḥ, prabhā, ābhā, chaviḥ, ālokaḥ, ruciḥ, ruc, kāntiḥ, chaṭā, nibhā, bhā, bhāḥ, chāyā, tviṣā, tviṣ, śociḥ, śobhā, varcaḥ, mahaḥ, dyotaḥ, dūśānam, marīciḥ, jhallikā   

sā śaktiḥ tattvaṃ vā yayā anyāni vastūni dṛggocarāṇi bhavanti।

sūryasya āgamanena diśaḥ prakāśeṇa kāsyanti।

dīptiḥ

dyutiḥ, ābhā, dīptiḥ, ratnadyutiḥ, ratnadīptiḥ, ratnaprabhā, ratnakiraṇaḥ, prakāśaḥ   

ratnasya śobhā prakāśaḥ ca।

saḥ cauraḥ tasya suvarṇakārasya āpaṇād prāptānām ratnānāṃ dyutiṃ dṛṣṭvā harṣabharitaḥ abhavat।

dīptiḥ

lākṣā, rākṣā, jatu, yāvaḥ, alaktaḥ, drumāmayaḥ, raṅgamātā, khadirikā, raktā, palaṅkaṣā, krimihā, drumavyādhiḥ, alaktakaḥ, palāśī, mudriṇī, dīptiḥ, jantukā, gandhamādinī, nīlā, dravarasā, pittāriḥ   

raktavarṇīyaḥ padārthaḥ yaḥ viśiṣṭe vṛkṣe raktavarṇīyābhiḥ kṛmibhiḥ nirmīyate।

duryodhanena pāṇḍavān hantuṃ lākṣāyāḥ gṛhaṃ nirmitam।

dīptiḥ

ābhā, tejaḥ, kāntiḥ, dīptiḥ   

kānteḥ śobhā।

tasya ābhā mukhopari dṛśyate।

dīptiḥ

śobhā, saundaryam, kāntiḥ, dīptiḥ, ramaṇīyatā, chavi, chaṭā, saundarya, sauṃdarya, kāṃti, kānti, dīpti, ramaṇīyatā, bahāra, sundaratā, indirā   

śobhanasya avasthā bhāvo vā।

sūryāstakāle ākāśasya śobhā vardhate।

Parse Time: 1.427s Search Word: dīptiḥ Input Encoding: IAST: dīpti