Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Monier-Williams Search
4 results for citrala
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
चित्रलmfn. variegated View this entry on the original dictionary page scan.
चित्रलm. equals tra-mṛga- View this entry on the original dictionary page scan.
चित्रलताf. Rubia Munjista View this entry on the original dictionary page scan.
चित्रलताf. Name of an apsaras- View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
1 result
citrala चित्रल a. Variegated, spotted. -लः The variegated colour.
1 result
citrala noun (feminine) name of an Apsaras (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Rubia Munjista (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 52332/72933
Wordnet Search
"citrala" has 1 results.

citrala

mañjiṣṭhā, vikasā, jiṅgī, samaṅgā, kālameṣikā, maṇḍūkaparṇī, bhaṇḍīrī, bhaṇḍī, yojanavallī, kālameṣī, kālī, jiṅgiḥ, bhaṇḍirī, bhaṇḍiḥ, hariṇī, raktā, gaurī, yojanāvallikā, vaprā, rohiṇī, citralatā, citrā, citrāṅgī, jananī, vijayā, mañjūṣā, raktayaṣṭikā, kṣatriṇī, rāgāḍhyā, kālabhāṇḍikā, aruṇā, jvarahantrī, chatrā, nāgakumārikā, bhaṇḍīralatikā, rāgāṅgī, vastrabhūṣaṇā   

latāprakāraḥ yasyāḥ puṣpāṇi pītāni tathā ca laghūni santi।

mañjiṣṭhāyāḥ daṇḍāt tathā ca sūlāt raktaḥ varṇaḥ prāpyate।

Parse Time: 1.748s Search Word: citrala Input Encoding: Devanagari IAST: citrala