Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
3 results
     
     Monier-Williams
          Search  
8 results for carcikā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
carcikāf. equals carcā- View this entry on the original dictionary page scan.
carcikāf. Name of durgā- (see gharma--, vi--). View this entry on the original dictionary page scan.
carcikāf. of rcaka- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
gharmacarcikāf. eruptions caused by heat and suppressed perspiration View this entry on the original dictionary page scan.
gharmavicarcikāf. equals gharm/a-carcikā- View this entry on the original dictionary page scan.
gomacarcikāf. equals -prakāṇḍa- View this entry on the original dictionary page scan.
macarcikāf. (in fine compositi or 'at the end of a compound') excellence, anything excellent or good of its kind (see go-m-) gaRa matallikādi- () View this entry on the original dictionary page scan.
vicarcikāf. ( carc-) "coating, cover", a form of cutaneous eruption, itch, scab View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
vicārin विचारिन् a. 1 Roaming, wandering; लोकालोकविचारि- चारणगणैरुद्गीयमानं यशः Nāg.5.18. -2 Dissolute, wanton. -3 Deliberating, judging. विचर्चिका vicarcikā विचर्ची vicarcī विचर्चिका विचर्ची Itch, scab; एकं कुष्ठं स्मृतं पूर्वं गजचर्म ततः स्मृतम् । ततश्चर्मदलं प्रोक्तं ततश्चापि विचर्चिका ॥ Bhāva P.
     DCS with thanks   
3 results
     
carcikā noun (feminine) name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 27977/72933
macarcikā noun (feminine) anything excellent or good of its kind (Monier-Williams, Sir M. (1988))
excellence (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 61133/72933
vicarcikā noun (feminine) a form of cutaneous eruption (Monier-Williams, Sir M. (1988))
itch (Monier-Williams, Sir M. (1988))
scab (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 8501/72933
     Wordnet Search "carcikā" has 3 results.
     

carcikā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

carcikā

kaṇḍūtiḥ, kacchū, kaṇḍū, kharjuḥ, rākā, vicarcikā, sṛkaṇḍuḥ, kaṇḍūlabhāvaḥ, khasaḥ   

gātragharṣaṇasya icchā।

mama pāde kaṇḍūtiḥ vartate।

carcikā

pāmā, pāma, vicarcikā, kacchū, kacchuḥ   

carmarogaviśeṣaḥ।

pāmni adhikaṃ kaṇḍūyate।

Parse Time: 0.810s Search Word: carcikā Input Encoding: IAST: carcikā