Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
2 results for carbh
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
चर्भटm. equals cirbh- View this entry on the original dictionary page scan.
चर्भटीf. equals rcarī-, cries of joy View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
carbhaṭaḥ चर्भटः A kind of cucumber.
carbhaṭī चर्भटी 1 Noise of merriment. -2 Cucumber. -3 A proud or arrogant saying.
     Wordnet Search "carbh" has 1 results.
     

carbh

indravāruṇī, viśālā, aindrī, citrā, gavākṣī, gajacirbhacā, mṛgervāru, piṭaṅgikī, mṛgādanī, indrā, aruṇā, gavādanī, kṣudrasahā, indracarbhiṭī, sūryā, viṣaghnī, gaṇakarṇikā, amarā, mātā, sukarṇī, suphalā, tārakā, vṛṣabhākṣī, potapuṣpā, indravallarī, hemapuṣpī, kṣudraphalā, vāruṇī, bālakapriyā, raktairvāruḥ, viṣalatā, śakravallī, viṣāpahā, amṛtā, viṣavallī, citraphalā   

latāviśeṣaḥ yaḥ bheṣajayuktaḥ dīrghajīvī asti tathā ca yasya parṇāni tāmbulasya parṇasadṛśāni santi।

indravāruṇeḥ puṣpāṇi pītavarṇīyāni santi tathā ca samūharūpeṇa santi।

Parse Time: 0.549s Search Word: carbh Input Encoding: Devanagari IAST: carbh