Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "camu" has 1 results.
     
camu: feminine vocative singular stem: camū
     Monier-Williams
          Search  
13 results for camu
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
चमुपतिSee -p-. View this entry on the original dictionary page scan.
कुचमुखn. "breast-top", a nipple View this entry on the original dictionary page scan.
पञ्चमुद्राf. 5 gestures to be made in presenting offerings to an idol View this entry on the original dictionary page scan.
पञ्चमुखmf(ī-)n. 5-faced or 5-headed (also applied to prajā-pati-) View this entry on the original dictionary page scan.
पञ्चमुखm. Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
पञ्चमुखm. a lion View this entry on the original dictionary page scan.
पञ्चमुखm. an arrow with 5 points View this entry on the original dictionary page scan.
पञ्चमुखीf. Gendarussa Vulgaris View this entry on the original dictionary page scan.
पञ्चमुष्टि pañcamuṣṭī f. Trigonella Corniculata View this entry on the original dictionary page scan.
पञ्चमुष्टी pañcamuṣṭi f. Trigonella Corniculata View this entry on the original dictionary page scan.
पञ्चमुष्टिकm. a particular decoction View this entry on the original dictionary page scan.
परमेश्वरपञ्चमुखध्यानn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
शिवपञ्चमुखध्यानn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
     Wordnet Search "camu" has 6 results.
     

camu

siṃhaḥ, mṛgendraḥ, pañcāsyaḥ, haryakṣaḥ, keśarī, hariḥ, pārīndraḥ, śvetapiṅgalaḥ, kaṇṭhīravaḥ, pañcaśikhaḥ, śailāṭaḥ, bhīmavikramaḥ, saṭāṅkaḥ, mṛgarāṭ, mṛgarājaḥ, marutjlavaḥ, keśī, lamnaukāḥ, karidārakaḥ, mahāvīraḥ, śvetapiṅgaḥ, gajamocanaḥ, mṛgāriḥ, ibhāriḥ, nakharāyudhaḥ, mahānādaḥ, mṛgapatiḥ, pañcamukhaḥ, nakhī, mānī, kravyādaḥ, mṛgādhipaḥ, śūraḥ, vikrāntaḥ, dviradāntakaḥ, bahubalaḥ, dīptaḥ, balī, vikramī, dīptapiṅgalaḥ   

vanyapaśuḥ- mārjārajātīyaḥ hiṃsraḥ tathā ca balavān paśuḥ।

asmin kāvye kavinā śivarāyasya tulanā siṃhaiḥ kṛtā।

camu

pārvatī, ambā, umā, girijā, gaurī, bhagavatī, bhavānī, maṅgalā, mahāgaurī, mahādevī, rudrāṇī, śivā, śailajā, himālayajā, ambikā, acalakanyā, acalajā, śailasutā, himajā, śaileyī, aparṇā, śailakumārī, śailakanyā, jagadjananī, tribhuvanasundarī, sunandā, bhavabhāminī, bhavavāmā, jagadīśvarī, bhavyā, pañcamukhī, parvatajā, vṛṣākapāyī, śambhukāntā, nandā, jayā, nandinī, śaṅkarā, śatākṣī, nityā, mṛḍa़ाnī, hemasutā, adritanayā, haimavatī, āryā, ilā, vāruṇī   

śivasya patnī।

pārvatī gaṇeśasya mātā asti।

camu

vāsakaḥ, vaidyamātā, siṃhī, vāśikā, vṛṣaḥ, aṭarūṣaḥ, siṃhāsyaḥ, vāsikā, vājidantakaḥ, vāśā, vṛśaḥ, aṭaruṣaḥ, vāśakaḥ, vāsā, vāsaḥ, vājī, vaidyasiṃhī, mātṛsiṃhau, vāsakā, siṃhaparṇī, siṃhikā, bhiṣaṅmātā, vasādanī, siṃhamukhī, kaṇṭhīravī, śitakarṇī, vājidantī, nāsā, pañcamukhī, siṃhapatrī, mṛgendrāṇī   

auṣadhīyakṣupaḥ yaḥ catuṣpādam ārabhya aṣṭapādaparyantaṃ vistṛtaḥ bhavati evaṃ śvetapuṣpāṇi ca bhavanti।

vāsakasya phalaṃ pādonacaturaṅkulaṃ unnataṃ romāvṛtaṃ ca bhavati evaṃ pratyekasmin phale bījacatuṣṭayaṃ ca bhavati।

camu

pañcamudrā   

devatāpūjane pañcaprakārakāḥ mudrāḥ।

āvāhanī, sthāpanī, sannidhāpanī, sambodhanī, sammukhīkaraṇī ca pañcamudrāḥ santi।

camu

pañcamukhaḥ   

rudrākṣaviśeṣaḥ।

pañcamukhe pañca rekhāḥ bhavanti।

camu

siṃhaḥ, kesarī, keśarī, hapiḥ, mṛgendraḥ, mṛgarājaḥ, mṛgarāṭ, mṛgapatiḥ, paśurājaḥ, paśupatiḥ, śārdūlaḥ, vanarājaḥ, mṛgaripuḥ, mṛgāriḥ, gajāriḥ, kuñjarārātiḥ, dviradāntakaḥ, hastikakṣyaḥ, bhīmanādaḥ, bhīmavikrāntaḥ, bhāriḥ, haryyakṣaḥ, pañcāsyaḥ, pañcānanaḥ, pañcamukhaḥ, pañcavaktraḥ, pañcaśikhaḥ, vyālaḥ, saṭāṅkaḥ, jaṭilaḥ, araṇyarāj, araṇyarāṭ, ibhamācalaḥ, ibhāriḥ, karidārakaḥ, karimācalaḥ, kalaṅkaṣaḥ, palaṅkaṣaḥ, keśī, kravyādaḥ, gajāriḥ, nakhāyudhaḥ, nakharāyudhaḥ, nadanuḥ, pārindraḥ, pārīndraḥ, bahubalaḥ, bhāriḥ, bhīmavikrāntaḥ, mahānādaḥ, mahāvīraḥ, mṛgadviṣ, mṛgadviṭ, mṛgaprabhuḥ, raktajihvaḥ, vanahariḥ, visaṅkaṭaḥ, vikramī, vikrāntaḥ, śṛṅgoṣṇīṣaḥ, śailāṭaḥ, śaileyaḥ, sakṛtprajaḥ, harit, haritaḥ, hemāṅgaḥ   

siṃhajātīyaḥ naraḥ vanyapaśuḥ।

siṃhasya grīvā saṭayā āvṛtā asti।

Parse Time: 0.875s Search Word: camu Input Encoding: Devanagari IAST: camu