Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "cāmuṇḍā" has 1 results.
     
cāmuṇḍā: feminine nominative singular stem: cāmuṇḍā
     Amarakosha Search  
1 result
     
     Monier-Williams
          Search  
7 results for cāmuṇḍā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
cāmuṇḍāf. a form of durgā- (see carma-muṇḍā-) (fr. caṇḍa-and muṇḍa-) View this entry on the original dictionary page scan.
cāmuṇḍāf. one of the 7 mothers View this entry on the original dictionary page scan.
cāmuṇḍāf. one of the 8 nāyikā-s of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
cāmuṇḍāf. of ḍa- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
cāmuṇḍāmantram. plural prayers addressed to cāmuṇḍā- View this entry on the original dictionary page scan.
cāmuṇḍātantran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
siddhicāmuṇḍātīrthan. Name of a tīrtha- View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
cāmuṇḍā चामुण्डा A terrific form of Durgā; Māl.5.25; (the word is thus derived; यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपा- गता । चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि ॥).
     DCS with thanks   
2 results
     
cāmuṇḍā noun (feminine) a form of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
one of the 7 mothers (Monier-Williams, Sir M. (1988))
one of the 8 Nāyikās of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 8111/72933
cāmuṇḍākālikā noun (feminine) a form of Durgā
Frequency rank 52231/72933
     Wordnet Search "cāmuṇḍā" has 1 results.
     

cāmuṇḍā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

Parse Time: 0.762s Search Word: cāmuṇḍā Input Encoding: IAST IAST: cāmuṇḍā