Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"bhuvane" has 4 results
bhuvane: neuter nominative dual stem: bhuvana
bhuvane: neuter accusative dual stem: bhuvana
bhuvane: neuter locative singular stem: bhuvana
bhuvane: neuter vocative dual stem: bhuvana
Monier-Williams Search
35 results for bhuvane
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
bhuvaneśam. lord of the world View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśam. Name of a rudra- View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśam. of a place View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśānīf. the mistress of the world View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśīf. Name of a goddess View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśīpārijātam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśīyantran. Name of a mystical diagram View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneṣṭhāmfn. being in the world or in all existing things View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvaram. "lord of the world", a prince, king View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvaram. Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvaram. of an author View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvaran. Name of a temple and city sacred to śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvaramāhātmyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvarīf. See below View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvarīf. "mistress of the world", Name of various goddesses View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvarīdaṇḍakamn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvarīdīpadānan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvarīkakṣapuṭatantran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvarīkalpam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvarīkavacan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvarīpaddhatif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvarīpañcāṅgan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvarīpaṭalan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvarīpūjāyantran. Name of a mystical diagram View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvarīrahasyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvarīsahasranāmann. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvarīsahasranāmastotran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvarīśāntiprayogam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvarīstotran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvarīvarivasyārahasyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhuvaneśvaryarcanapaddhatif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
meruvirahatantrebhuvaneśvarīsahasranāmastotran. Name of a stotra-. View this entry on the original dictionary page scan.
tribhuvaneśvaram. equals na-guru- View this entry on the original dictionary page scan.
tribhuvaneśvaram. indra- View this entry on the original dictionary page scan.
tribhuvaneśvaraliṅgan. Name of a liṅga- View this entry on the original dictionary page scan.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results20 results
antarikṣaprā bhuvaneṣv arpitaḥ RV.9.86.14b.
dhāteva bhuvanebhyaḥ AVP.1.71.1d.
dhiyaṃjinvo bhuvane viśve (TB. -jinvo viśve bhuvane) arpitaḥ RV.6.58.2b; MS.4.14.16b: 244.2; TB.2.8.5.4b.
dyāvāpṛthivī bhuvaneṣv arpite TS.4.7.13.2d.
ahaṃ viśveṣu bhuvaneṣv antaḥ # RV.10.183.3b; ApMB.1.11.9b; MG.1.14.16b; VārG.16.1c.
ā varīvarti bhuvaneṣv antaḥ # RV.1.164.31d; 10.177.3d; AVś.9.10.11d; VS.37.17d; MS.4.9.6d: 126.4; śB.14.1.4.10; ā.2.1.6.10; TA.4.7.1d; 5.6.5; JUB.3.37.1d,5; N.14.3d.
ukṣā bibharti bhuvanāni (SV.ArS. ukṣā mimeti bhuvaneṣu; JB. ukṣā mimāti bhuvaneṣu) vājayuḥ # RV.9.83.3b; SV.2.227b; ArS.2.2b; JB.3.54b.
ukṣā mimeti (and mimāti) bhuvaneṣu # see ukṣā bibharti.
ekā yamasya bhuvane virāṣāṭ # RV.1.35.6b.
garbhaṃ bibharti bhuvaneṣv antaḥ # KS.31.14c; TB.3.3.9.10c; Apś.2.1.3c; Mś.1.2.4.5c.
jāgarṣi tvaṃ bhuvane jātavedaḥ # RVKh.5.44.1a.
tad id āsa bhuvaneṣu jyeṣṭham # RV.10.120.1a; AVś.5.2.1a; 20.107.4a; AVP.6.1.1a; SV.2.833a; VS.33.80a; JB.2.9,12,144; KB.19.9; 25.11; ā.1.3.4.1; 5.1; 5.1.6.1,5; Vait.39.15; śś.15.2.18; 18.1.14; Apś.21.22.3a; Mś.7.2.6.6a; N.14.24a. Ps: tad id āsa ā.5.1.6.9; Aś.7.3.21; 9.8.9; 9.6; 10.3; 10.5.22; Kauś.15.1; 22.1; 59.17; tat ā.1.3.3.1. Designated as tad-id-āsīya (sc. sūkta) Aś.9.8.22; 10.5.22; śś.11.2.6; 14.39.9; 84.5; 15.8.1; 16.21.31; 23.18. Cf. BṛhD.8.40.
trayaḥ kṛṇvanti bhuvaneṣu retaḥ # RV.7.33.7a; JB.2.241a (bis).
prati gṛhṇāmi bhuvane syonam # AVP.5.28.4b.
prathamāya januṣe bhūma neṣṭhāḥ (Aś. bhūmaneṣṭhāḥ; AVś. bhuvaneṣṭhāḥ; AVP. bhūmaniṣṭhāḥ) # AVś.4.1.2b; AVP.5.2.1b; Aś.4.6.3b; śś.5.9.6b.
prasvaḥ stha preyaṃ prajayā bhuvane śoceṣṭa # ApMB.1.9.3 (ApG.2.6.11).
bṛhad dha tasthau bhuvaneṣv antaḥ # RV.8.101.14c; ā.2.1.1.4c,7. See next, bṛhan ha, and mahad dha.
mahad dha tasthau bhuvaneṣv antaḥ # śB.2.5.1.5d. See under bṛhad dha.
ni paptaṃ bhuvane śiśriyāṇaḥ # AVś.12.1.31d; MS.4.14.11d: 233.17.
yuvaṃ viśveṣu bhuvaneṣv antaḥ # RV.1.157.5b.
Vedabase Search
44 results
bhuvane in the worldCC Adi 11.24
bhuvane within this material worldCC Madhya 8.97
bhuvanera of all the universeCC Madhya 2.68
bhuvanera of all the universesCC Madhya 2.67
bhuvanera planetary systemsCC Adi 12.16
bhuvaneṣu within the worldsBs 5.39
CC Adi 5.155
bhuvaneśvara āilā reached the place known as BhuvaneśvaraCC Madhya 16.99
bhuvaneśvara āilā reached the place known as BhuvaneśvaraCC Madhya 16.99
bhuvaneśvara-pathe on the way to BhuvaneśvaraCC Madhya 5.140
bhuvaneśvara-pathe on the way to BhuvaneśvaraCC Madhya 5.140
tri-bhuvane in the three worldsCC Adi 4.236
caudda-bhuvane within the fourteen worldsCC Adi 5.222
tri-bhuvane all over the three worldsCC Adi 7.28
tri-bhuvane within the three worldsCC Madhya 1.199
caudda-bhuvane in those fourteen planetary systemsCC Madhya 1.267
tri-bhuvane within the three worldsCC Madhya 4.134
tri-bhuvane in the three worldsCC Madhya 9.298
tri-bhuvane in the three worldsCC Madhya 9.307
tri-bhuvane within the three worldsCC Madhya 16.121
tri-bhuvane the three worldsCC Madhya 18.123
tri-bhuvane throughout the three worldsCC Madhya 21.139
tri-bhuvane the three worldsCC Madhya 21.140
e-tina bhuvane within these three worldsCC Antya 6.104
caudda bhuvane the fourteen worldsCC Antya 15.68
caudda-bhuvane throughout the fourteen worldsCC Antya 19.92
tri-bhuvane within the three worldsMM 32
caudda-bhuvane within the fourteen worldsCC Adi 5.222
caudda-bhuvane in those fourteen planetary systemsCC Madhya 1.267
caudda bhuvane the fourteen worldsCC Antya 15.68
caudda-bhuvane throughout the fourteen worldsCC Antya 19.92
e-tina bhuvane within these three worldsCC Antya 6.104
e-tina bhuvane within these three worldsCC Antya 6.104
tri-bhuvane in the three worldsCC Adi 4.236
tri-bhuvane all over the three worldsCC Adi 7.28
tri-bhuvane within the three worldsCC Madhya 1.199
tri-bhuvane within the three worldsCC Madhya 4.134
tri-bhuvane in the three worldsCC Madhya 9.298
tri-bhuvane in the three worldsCC Madhya 9.307
tri-bhuvane within the three worldsCC Madhya 16.121
tri-bhuvane the three worldsCC Madhya 18.123
tri-bhuvane throughout the three worldsCC Madhya 21.139
tri-bhuvane the three worldsCC Madhya 21.140
tri-bhuvane within the three worldsMM 32
4 results
bhuvaneśa noun (masculine) name of a king name of a place (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Rudra (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 18273/72933
bhuvaneśvara noun (masculine) a king (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a prince (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of an author (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Brahmā name of Viṣṇu name of Śiva (Monier-Williams, Sir M. (1988))
[rel.] name of Indra
Frequency rank 13101/72933
bhuvaneśvarī noun (feminine) name of an attendant of Devī (K.R. von Kooji (1972), 50) name of various goddesses (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 21944/72933
bhuvaneśī noun (feminine) name of a goddess (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 19780/72933
Wordnet Search
"bhuvane" has 3 results.

bhuvane

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

bhuvane

bhuvaneśvaram   

uḍisārājyasya rājadhānī।

bhuvaneśvaraṃ tu darśanīyaṃ nagarameva।

bhuvane

bhuvaneśī   

ekā devatā ।

bhuvaneśyāḥ ullekhaḥ kośe vartate

Parse Time: 1.953s Search Word: bhuvane Input Encoding: IAST: bhuvane