Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "bharga" has 1 results.
     
bharga: masculine vocative singular stem: bharga
     Amarakosha Search  
4 results
     
     Monier-Williams
          Search  
15 results for bharga
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
भर्गm. ( bhṛj-) radiance, splendour, effulgence View this entry on the original dictionary page scan.
भर्गm. Name of rudra-- śiva- (as Name of the number 11 ) View this entry on the original dictionary page scan.
भर्गm. of brahmā- View this entry on the original dictionary page scan.
भर्गm. of a man with the patronymic prāgātha- (author of ) View this entry on the original dictionary page scan.
भर्गm. of a king, the son of veṇu-hotra- View this entry on the original dictionary page scan.
भर्गm. of a son of vītihotra- View this entry on the original dictionary page scan.
भर्गm. of a son of vahni- View this entry on the original dictionary page scan.
भर्गm. (plural) Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
भर्गn. Name of a sāman- View this entry on the original dictionary page scan.
भर्गभूमिm. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
भर्गस्n. radiance, lustre, splendour, glory ([ confer, compare Greek ; Latin fulgur]) View this entry on the original dictionary page scan.
भर्गस्n. Name of a brahmā- View this entry on the original dictionary page scan.
भर्गस्n. of a sāman- View this entry on the original dictionary page scan.
भर्गशिखाf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
भर्गस्वत्(bh/a-) mfn. clear, shrill (said of the voice) View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
bharga भर्गः 1 N. of Śiva. -2 Of Brahman. -3 Radiance, lustre; आदित्यान्तर्गतं वर्चो भर्गाख्यं तन्मुमुक्षुभिः Yogiyājñavalkya. -4 Roasting.
bhargas भर्गस् n. Radiance, Iustre; देवस्य भर्गो मनसेदं जजान Bhāg.5.7.14; ऊँ तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि Gāyatrīmantra, Rv.3.62.1.
     Macdonell Search  
1 result
     
bharga m. effulgence (V.); ep. of Siva; -as, n. glorious form (V.).
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
3 results
     
bharga te bhakṣayāmi Apś.21.22.6. See next but one.
bharga me vocaḥ śś.5.1.10. See bhargo me.
bhargas te bhakṣayāmi Mś.7.2.7.22. Var. lect. of mahas te etc. See prec. but one.
     Vedabase Search  
3 results
     
bharga BhargaSB 9.17.9
bharga the self-effulgenceSB 5.7.14
bharga the son named BhargaSB 9.23.16
     DCS with thanks   
3 results
     
bharga noun (masculine) effulgence (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a king (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a man with the patr. Prāgātha (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a people (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a son of Vahni (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a son of Vītihotra (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Brahmā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Rudra-Śiva (as name of the number 11) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
radiance (Monier-Williams, Sir M. (1988))
splendour (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the son of Veṇuhotra (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 11030/72933
bhargabhūmi noun (masculine) name of a king (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 60578/72933
bhargas noun (neuter) glory (Monier-Williams, Sir M. (1988))
lustre (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Brahmā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Sāman (Monier-Williams, Sir M. (1988))
radiance (Monier-Williams, Sir M. (1988))
splendour (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 18258/72933
Ayurvedic Medical
Dictionary
     Dr. Potturu with thanks
     
     Purchase Kindle edition

bhārgava

Go to bhārangi.

     Wordnet Search "bharga" has 17 results.
     

bharga

hīram, hīrakaḥ, dṛḍhāṅgam, lohajit, sūcīmukham, ratnamukhyam, avikam, varārakam, aśiram, kuliśam, bhiduram, paviḥ, abhedyam, dṛḍham, bhārgavakam, śatakoṭiḥ, ṣaṭkoṇam, bahudhāram   

atikaṭhoraḥ prabhāśīlaḥ mahārhaḥ ratnaviśeṣaḥ- asya guṇāḥ sārakatva-śītatva-kaṣāyatvādayaḥ।

hīraiḥ yuktānām alaṅkārāṇāṃ mūlyam adhikam asti।

bharga

śivaḥ, śambhuḥ, īśaḥ, paśupatiḥ, pinākapāṇiḥ, śūlī, maheśvaraḥ, īśvaraḥ, sarvaḥ, īśānaḥ, śaṅkaraḥ, candraśekharaḥ, phaṇadharadharaḥ, kailāsaniketanaḥ, himādritanayāpatiḥ, bhūteśaḥ, khaṇḍaparaśuḥ, girīśaḥ, giriśaḥ, mṛḍaḥ, mṛtyañjayaḥ, kṛttivāsāḥ, pinākī, prathamādhipaḥ, ugraḥ, kapardī, śrīkaṇṭhaḥ, śitikaṇṭhaḥ, kapālabhṛt, vāmadevaḥ, mahādevaḥ, virūpākṣaḥ, trilocanaḥ, kṛśānuretāḥ, sarvajñaḥ, dhūrjaṭiḥ, nīlalohitaḥ, haraḥ, smaraharaḥ, bhargaḥ, tryambakaḥ, tripurāntakaḥ, gaṅgādharaḥ, andhakaripuḥ, kratudhvaṃsī, vṛṣadhvajaḥ, vyomakeśaḥ, bhavaḥ, bhaumaḥ, sthāṇuḥ, rudraḥ, umāpatiḥ, vṛṣaparvā, rerihāṇaḥ, bhagālī, pāśucandanaḥ, digambaraḥ, aṭṭahāsaḥ, kālañjaraḥ, purahiṭ, vṛṣākapiḥ, mahākālaḥ, varākaḥ, nandivardhanaḥ, hīraḥ, vīraḥ, kharuḥ, bhūriḥ, kaṭaprūḥ, bhairavaḥ, dhruvaḥ, śivipiṣṭaḥ, guḍākeśaḥ, devadevaḥ, mahānaṭaḥ, tīvraḥ, khaṇḍaparśuḥ, pañcānanaḥ, kaṇṭhekālaḥ, bharuḥ, bhīruḥ, bhīṣaṇaḥ, kaṅkālamālī, jaṭādharaḥ, vyomadevaḥ, siddhadevaḥ, dharaṇīśvaraḥ, viśveśaḥ, jayantaḥ, hararūpaḥ, sandhyānāṭī, suprasādaḥ, candrāpīḍaḥ, śūladharaḥ, vṛṣāṅgaḥ, vṛṣabhadhvajaḥ, bhūtanāthaḥ, śipiviṣṭaḥ, vareśvaraḥ, viśveśvaraḥ, viśvanāthaḥ, kāśīnāthaḥ, kuleśvaraḥ, asthimālī, viśālākṣaḥ, hiṇḍī, priyatamaḥ, viṣamākṣaḥ, bhadraḥ, ūrddharetā, yamāntakaḥ, nandīśvaraḥ, aṣṭamūrtiḥ, arghīśaḥ, khecaraḥ, bhṛṅgīśaḥ, ardhanārīśaḥ, rasanāyakaḥ, uḥ, hariḥ, abhīruḥ, amṛtaḥ, aśaniḥ, ānandabhairavaḥ, kaliḥ, pṛṣadaśvaḥ, kālaḥ, kālañjaraḥ, kuśalaḥ, kolaḥ, kauśikaḥ, kṣāntaḥ, gaṇeśaḥ, gopālaḥ, ghoṣaḥ, caṇḍaḥ, jagadīśaḥ, jaṭādharaḥ, jaṭilaḥ, jayantaḥ, raktaḥ, vāraḥ, vilohitaḥ, sudarśanaḥ, vṛṣāṇakaḥ, śarvaḥ, satīrthaḥ, subrahmaṇyaḥ   

devatāviśeṣaḥ- hindūdharmānusāraṃ sṛṣṭeḥ vināśikā devatā।

śivasya arcanā liṅgarūpeṇa pracalitā asti।

bharga

lakṣmīḥ, ramā, kamalā, nārāyaṇī, padmahastā, śrīḥ, viṣṇupriyā, mā, māyā, haripriyā, padmā, padmālayā, bhārgavī, cañcalā, indirā, abjavāhanā, abjā, abdhijā, ambujāsanā, amalā, īśvarī, devaśrī, padmamālinī, padmaguṇā, piṅgalā, maṅgalā, śriyā, śrīpradā, sindhujā, jaganmayī, amalā, varavarṇinī, vṛṣākapāyī, sindhukanyā, sindhusutā, jaladhijā, kṣīrasāgarasutā, dugdhābdhitanayā, kṣīrasāgarakanyakā, kṣīrodatanayā, lokajananī, lokamātā   

dhanasya adhiṣṭhātrī devatā yā viṣṇupatnī asti iti manyate।

dhanaprāptyarthe janāḥ lakṣmīṃ pūjayanti।

bharga

śukrācāryaḥ, asurācāryaḥ, daityaguruḥ, kāvyaḥ, uśanāḥ, bhārgavaḥ, kaviḥ   

ekaḥ ṛṣiḥ yaḥ dānavānāṃ guruḥ asti iti manyante।

śukrācāryaḥ dānavānāṃ utthānārthe prāyatata।

bharga

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

bharga

paraśurāmaḥ, bhārgavaḥ, jāmadagnyaḥ, bhṛgupatiḥ, bhṛgūlāpatiḥ   

jamadagniṛṣeḥ patiḥ yaḥ ṣaṣṭhaḥ avatāraḥ asti iti manyate।

paraśurāmeṇa ekaviṃśativāraṃ kṣatriyāṇāṃ nāśaḥ kṛtaḥ।

bharga

bhārgavaḥ   

bhṛguvaṃśe jātaḥ puruṣaḥ।

śukrācāryaparaśurāmādayaḥ bhārgavāḥ santi।

bharga

bhārgava   

bhṛgusambandhī।

bhārgaveṣu puruṣeṣu bhagavataḥ avatāraḥ paraśurāmaḥ api ekaḥ।

bharga

bharga   

ekaḥ puruṣaḥ ।

bhargasya ullekhaḥ ṛgvede vartate

bharga

bharga   

ekaḥ rājā ।

bhargaḥ veṇuhotrasya putraḥ āsīt

bharga

bharga   

vītihotrasya putraḥ ।

bhargasya ullekhaḥ bhāgavatapurāṇe vartate

bharga

bharga   

vahneḥ putraḥ ।

bhargasya ullekhaḥ kośe vartate

bharga

bharga   

ekā jātiḥ ।

bhargasya ullekhaḥ mahābhārate vartate

bharga

bhārgavaḥ   

ekā jātiḥ ।

bhārgavasya ullekhaḥ mahābhārate vartate

bharga

bhargabhūmiḥ   

ekaḥ rājā ।

viṣṇu-purāṇe bhargabhūmiḥ samullikhitaḥ

bharga

bharga   

ekasya sāmnaḥ nāma ।

lāṭyāyanena bhargaḥ nirdiṣṭaḥ āsīt

bharga

gargabhūmiḥ , bhargabhūmiḥ   

ekaḥ rājaputraḥ ।

gargabhūmeḥ varṇanaṃ vāyupurāṇe vartate

Parse Time: 0.962s Search Word: bharga Input Encoding: Devanagari IAST: bharga