Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "bhairavī" has 1 results.
     
bhairavī: feminine nominative singular stem: bhairava
     Monier-Williams
          Search  
21 results for bhairavī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
bhairavīf. See below View this entry on the original dictionary page scan.
bhairavīf. of va- View this entry on the original dictionary page scan.
bhairavīf. Name of a particular form of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
bhairavīf. a girl of 12 years (representing durgā- at the durgā- festival) View this entry on the original dictionary page scan.
bhairavīf. (in music) Name of a rāgiṇī-. View this entry on the original dictionary page scan.
bhairavīpaṭalam. or n. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhairavīrahasyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhairavīrahasyavidhim. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhairavītantran. View this entry on the original dictionary page scan.
bhairavīyamfn. relating, to bhairava- View this entry on the original dictionary page scan.
bhairavīyapañcasaṃdhim. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhairavīyatantran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
ānandabhairavīf. Name of gaurī- View this entry on the original dictionary page scan.
bālabhairavīdīpadānan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
caitanyabhairavīf. a form of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
kauleśabhairavīf. a form of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
rudrabhairavīf. a form of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
śmaśānabhairavīf. a form of durgā-
tripurabhairavīf. durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
tripurābhairavīf. equals ra-bh-, Tantr. View this entry on the original dictionary page scan.
unmattabhairavīf. a form of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
bhairavīya a. relating to Bhairava.
     Dictionary of Sanskrit
     Grammar
     KV Abhyankar
"bhairavī" has 1 results.
     
bhairavīname given to a commentary in general written by Bhairavamiśra, which see a reference to some preceding word, not necessarily on the same page.. The commentary on the Paribhāṣenduśekhara is more popularly known as Bhairavī.
     DCS with thanks   
12 results
     
bhairavī noun (feminine) (in music) name of a Rāgiṇī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a girl of 12 years (representing Durgā at the Durgā festival) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a particular form of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of an attendant of Devī (K.R. von Kooji (1972), 50)
Frequency rank 4737/72933
bhairavībhāva noun (masculine) the state of being Bhairava
Frequency rank 29494/72933
ānandabhairavī noun (feminine) name of Gaurī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of alchemical preparation
Frequency rank 33070/72933
ugrabhairavī noun (feminine) name of a goddess
Frequency rank 33319/72933
unmattabhairavī noun (feminine) a form of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 47421/72933
kālabhairavī noun (feminine) a form of Durgā
Frequency rank 49285/72933
caṇḍabhairavī noun (feminine) name of a goddess
Frequency rank 34849/72933
tripurabhairavī noun (feminine) name of a guṭikā
Frequency rank 53958/72933
dhūmrabhairavī noun (feminine) a form of Durgā
Frequency rank 15792/72933
mahābhairavī noun (feminine) name of a guṭikā
Frequency rank 61798/72933
rudrabhairavī noun (feminine) a form of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 63747/72933
vajrabhairavī noun (feminine) name of a guṭikā
Frequency rank 64471/72933
     Wordnet Search "bhairavī" has 5 results.
     

bhairavī

bhairavīyātanā   

hindumatānusāraṃ mṛtyusamaye bhairavena dattā yātanā।

hindumatānusāraṃ durātmānaḥ bhairavīyātanāṃ sahante।

bhairavī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

bhairavī

bhairavī   

prātaḥkāle geyā ekā rāgiṇī।

saḥ bhairavīṃ gāyati।

bhairavī

bhairavī   

durgāyāḥ rūpam।

durjanaṃ hantuṃ mātā durgā bhairavī abhavat।

bhairavī

vasantabhairavī   

ekā rāgiṇī।

gāyakaḥ vasantabhairavīṃ gāyati।

Parse Time: 0.984s Search Word: bhairavī Input Encoding: IAST: bhairavī