Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "bhārgavī" has 1 results.
     
bhārgavī: feminine nominative singular stem: bhārgava
     Amarakosha Search  
2 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
dūrvāFeminineSingularbhārgavī, ruhā, anantā, śataparvikā, sahasravīryā
lakṣmīḥ1.1.27FeminineSingularbhārgavī, , haripriyā, padmā, kṣīrasāgarakanyakā, ramā, lokamātā, śrīḥ, padmālayā, lokajananī, kṣīrodatanayā, indirā, kamalālaxmi, goddess of wealth
     Monier-Williams
          Search  
8 results for bhārgavī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
bhārgavīf. a female descendant of bhṛgu- View this entry on the original dictionary page scan.
bhārgavīf. Bhargava's id est śukra-'s daughter View this entry on the original dictionary page scan.
bhārgavīf. Name of deva-yānī- f. View this entry on the original dictionary page scan.
bhārgavīf. of lakṣmī- View this entry on the original dictionary page scan.
bhārgavīf. of pārvatī- View this entry on the original dictionary page scan.
bhārgavīf. Panicum Dactylon and another species View this entry on the original dictionary page scan.
bhārgavīyamfn. relating to bhṛgu- View this entry on the original dictionary page scan.
bhārgavīyan. Name of work (yāny-adbhutāni-Name of the 70th pariśiṣṭa- of the ) View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
bhārgavī भार्गवी 1 The Dūrvā grass. -2 An epithet of Lakṣmī. -3 Of Pārvatī. -4 Of Devayānī; सर्वत्र सङ्ग- मुत्सृज्य स्वप्नौपम्येन भार्गवी Bhāg.9.19.28.
     Macdonell Search  
1 result
     
bhārgavīya a. relating to Bhrigu.
     Vedabase Search  
1 result
     
bhārgavī Devayānī, the daughter of ŚukrācāryaSB 9.19.26
     DCS with thanks   
1 result
     
bhārgavī noun (feminine) a female descendant of Bhṛgu (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Bhargava's i.e. Śukra's daughter (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Devayāni (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Lakṣmī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Pārvatī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Panicum Dactylon and another species (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 14340/72933
     Wordnet Search "bhārgavī" has 2 results.
     

bhārgavī

lakṣmīḥ, ramā, kamalā, nārāyaṇī, padmahastā, śrīḥ, viṣṇupriyā, mā, māyā, haripriyā, padmā, padmālayā, bhārgavī, cañcalā, indirā, abjavāhanā, abjā, abdhijā, ambujāsanā, amalā, īśvarī, devaśrī, padmamālinī, padmaguṇā, piṅgalā, maṅgalā, śriyā, śrīpradā, sindhujā, jaganmayī, amalā, varavarṇinī, vṛṣākapāyī, sindhukanyā, sindhusutā, jaladhijā, kṣīrasāgarasutā, dugdhābdhitanayā, kṣīrasāgarakanyakā, kṣīrodatanayā, lokajananī, lokamātā   

dhanasya adhiṣṭhātrī devatā yā viṣṇupatnī asti iti manyate।

dhanaprāptyarthe janāḥ lakṣmīṃ pūjayanti।

bhārgavī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

Parse Time: 0.790s Search Word: bhārgavī Input Encoding: IAST: bhārgavī