Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
12 results for ajaṭā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
ajaṭāf. Flacourtia Cataphracta equals ajaḍā- and ajjhaṭā-. View this entry on the original dictionary page scan.
amṛtajaṭāf. the plant Valeriana jaṭāmāṃsī-. View this entry on the original dictionary page scan.
avakirṇajaṭābhāramfn. whose tresses of hair are scattered or have become loose View this entry on the original dictionary page scan.
bhūtajaṭāf. Nardostachys Jatamansi View this entry on the original dictionary page scan.
bhūtajaṭāf. another species of Valeriana View this entry on the original dictionary page scan.
brahmajaṭāf. Artemisia Indica View this entry on the original dictionary page scan.
ekajaṭāf. Name of a goddess ([ ]) View this entry on the original dictionary page scan.
kramajaṭāf. See -caṭa-. View this entry on the original dictionary page scan.
kṛṣṇajaṭāf. Nardostachys jaṭā-māṃsī- View this entry on the original dictionary page scan.
rudrajaṭāf. " rudra-'s hair", a species of creeper View this entry on the original dictionary page scan.
tālajaṭāf. the fibres of the palm-tree under the outer bark View this entry on the original dictionary page scan.
yajurvedajaṭāvalif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
ajaṭā अजटा [नास्ति जटा शिफा यस्याः सा] N. of a plant भूम्यालकी or कपिकच्छू, Seeअज्झटा.
     DCS with thanks   
7 results
     
ajaṭā noun (feminine) Flacourtia Cataphracta (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 31454/72933
ekajaṭā noun (feminine) name of a goddess (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Rākṣasī
Frequency rank 27260/72933
kṛṣṇajaṭā noun (feminine) Nardostachys Jaṭā-māṃsī (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 50007/72933
puṣkarajaṭā noun (feminine) pauṣkara
Frequency rank 29060/72933
brahmajaṭā noun (masculine feminine) Artemisia Indica (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 37717/72933
bhūtajaṭā noun (feminine) another species of Valeriana (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Nardostachys Jatamansi (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 24924/72933
rudrajaṭā noun (feminine) a species of creeper (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 63738/72933
     Wordnet Search "ajaṭā" has 6 results.
     

ajaṭā

damanakaḥ, damanaḥ, dāntaḥ, gandhotkaṭā, muniḥ, jaṭilā, daṇḍī, pāṇḍurāgaḥ, brahmajaṭā, puṇḍarīkaḥ, tāpasapatrī, patrī, pavitrakaḥ, devaśekharaḥ, kulapatraḥ, vinītaḥ, tapasvīpatraḥ, muniputraḥ, tapodhanaḥ, gandhotkaṭaḥ, brabmajaṭī, kulaputrakaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ, sugandhīpatrayuktavṛkṣaḥ āyurvede asya guṇāḥ kuṣṭhadoṣadvandvatridoṣaviṣavisphoṭavikāraharatvādi proktāḥ;

dviguṇanagaṇamiha vitanu hi damanakamiti gadati śuci hi [cintāmaṇi]

ajaṭā

jaṭājūṭaḥ, kapardaḥ, śivajaṭā   

śivasya jaṭābandhaḥ।

gaṅgā jaṭājūṭe nibaddhā।

ajaṭā

jaṭāmāṃsī, tapasvinī, jaṭā, māṃsī, jaṭilā, lomaśā, misī, naladam, vahninī, peṣī, kṛṣṇajaṭā, jaṭī, kirātinī, jaṭilā, bhṛtajaṭā, peśī, kravyādi, piśitā, piśī, peśinī, jaṭā, hiṃsā, māṃsinī, jaṭālā, naladā, meṣī, tāmasī, cakravartinī, mātā, amṛtajaṭā, jananī, jaṭāvatī, mṛgabhakṣyā, miṃsī, misiḥ, miṣikā, miṣiḥ   

auṣadhīyavanaspateḥ sugandhitaṃ mūlam।

jaṭāmāṃsyāḥ upayogaḥ vibhinneṣu auṣadheṣu bhavati।

ajaṭā

rudrajaṭā, raudrī, jaṭā, rudrā, saumyā, sugandhā, suvahā, ghanā, īśvarī, rudralatā, supatrā, sugandhapatrā, surabhiḥ, patravallī, jaṭāvallī, rudrāṇī, netrapuṣkarā, mahājaṭā, jaṭārudrā   

kṣupaviśeṣaḥ।

rudrajaṭāyāḥ parṇāni mayūraśikhāyāḥ parṇāni iva bhavanti।

ajaṭā

śālaparṇī, śālaparṇaḥ, triparṇī, triparṇikā, sarivanā, śāliparṇī, dhavaniḥ, śālapatrā, tṛṇagandhā, pītinī, pītanī, rudrajaṭā, saumyā, śālānī, dīrghamūlā, niścalā, vātaghnī, dhruvā, granthaparṇī, kukuraḥ, pīlumūlaḥ, pīvarī, śālikā, śubhapatrikā, nīlapuṣpaḥ, parṇī, astamatī, pālindī, pālindhī   

ekaḥ kṣupaḥ ।

śālaparṇī bheṣajyarūpeṇa upayujyate

ajaṭā

ekajaṭā   

ekā devī ।

ekajaṭāyāḥ ullekhaḥ tantrasāre asti

Parse Time: 0.963s Search Word: ajaṭā Input Encoding: IAST IAST: ajaṭā