Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
2 results for adritanayā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
adritanayāf. "mountain-daughter", Name of pārvatī- View this entry on the original dictionary page scan.
adritanayāf. Name of a metre (of four lines, each containing twenty-three syllables). View this entry on the original dictionary page scan.
     Wordnet Search "adritanayā" has 2 results.
     

adritanayā

pārvatī, ambā, umā, girijā, gaurī, bhagavatī, bhavānī, maṅgalā, mahāgaurī, mahādevī, rudrāṇī, śivā, śailajā, himālayajā, ambikā, acalakanyā, acalajā, śailasutā, himajā, śaileyī, aparṇā, śailakumārī, śailakanyā, jagadjananī, tribhuvanasundarī, sunandā, bhavabhāminī, bhavavāmā, jagadīśvarī, bhavyā, pañcamukhī, parvatajā, vṛṣākapāyī, śambhukāntā, nandā, jayā, nandinī, śaṅkarā, śatākṣī, nityā, mṛḍa़ाnī, hemasutā, adritanayā, haimavatī, āryā, ilā, vāruṇī   

śivasya patnī।

pārvatī gaṇeśasya mātā asti।

adritanayā

aśvalalitaḥ, adritanayā   

varṇavṛttaviśeṣaḥ।

aśvalalite trayoviṃśatiḥ varṇāḥ santi।

Parse Time: 1.049s Search Word: adritanayā Input Encoding: IAST: adritanayā