Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "adanti" has 3 results.
     
adanti: neuter nominative plural stem: adat.
adanti: neuter accusative plural stem: adat.
adanti: third person plural present present class 2 parasmaipadaad
     Monier-Williams
          Search  
5 results for adanti
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
acyutadanta m. Name of the ancestor of a warrior tribe called ācyutadanti- or ācyutanti- (though possibly these refer to two distinct tribes). View this entry on the original dictionary page scan.
acyutantam. Name of the ancestor of a warrior tribe called ācyutadanti- or ācyutanti- (though possibly these refer to two distinct tribes). View this entry on the original dictionary page scan.
kiṃvadantif. equals -vadantī- before View this entry on the original dictionary page scan.
śuklapuṣpīf. equals nāgadantī- View this entry on the original dictionary page scan.
śvetaghaṇṭāf. a kind of plant (equals nāgadantī-) View this entry on the original dictionary page scan.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
6 results
     
adanti tvā kakkaṭāsaḥ AVP.4.21.2a.
adanti tvā pipīlikāḥ AVś.7.56.7a; AVP.1.48.4a.
madanti devagopāḥ # RV.8.46.32e.
madanti devā ubhayāni havyā # AVś.7.109.2d. See madantu etc.
madanti devīr amṛtā ṛtāvṛtaḥ (Mś.Apś. -vṛdhaḥ) # Vait.13.20; Apś.11.1.9; Mś.2.2.1.11. P: madanti śB.3.4.3.22; Kś.8.2.12. Metrical.
madanti vīrā vidatheṣu ghṛṣvayaḥ # RV.1.85.1d.
     Vedabase Search  
63 results
     
adanti devourSB 4.8.66
adanti eatSB 3.5.49
adanti swallowsSB 1.15.25-26
adanti they eat or enjoySB 11.12.22-23
adanti will eatSB 8.24.24
abhivadanti the ṛg Veda mantras praiseSB 5.23.1
nadanti are vibrating in jubilationSB 8.21.23
nadanti they thunderSB 12.4.12
pravadanti sayBG 2.42-43
pravadanti sayBG 5.4
pravadanti they callSB 3.25.31
pravadanti is calledSB 11.3.37
pravadanti they go on discussingSB 11.5.10
samadanti will eatSB 6.11.16
samadanti and partake ofSB 10.87.28
vadanti sma they spokeSB 10.53.39
vadanti sayBG 8.11
vadanti they saySB 1.2.11
vadanti they saySB 2.4.21
vadanti they saySB 2.5.12
vadanti do they saySB 3.1.10
vadanti do saySB 3.4.13
vadanti do saySB 3.8.15
vadanti they speakSB 3.25.35
vadanti they saySB 3.31.39
vadanti explainSB 4.11.22
vadanti they saySB 4.25.40
vadanti they saySB 5.11.7
vadanti they saySB 5.11.9
vadanti saySB 5.12.11
vadanti the great learned sages saySB 5.16.28
vadanti they say authoritativelySB 5.18.4
vadanti they saySB 5.24.3
vadanti they suggest (in regard to one's means of livelihood)SB 7.14.6
vadanti all learned men saySB 8.5.43
vadanti saySB 8.6.12
vadanti they callSB 9.24.27
vadanti the learned Vedic scholars concludeSB 10.3.19
vadanti are lodging this complaintSB 10.8.34
vadanti they saySB 10.43.29
vadanti people callSB 10.51.39-40
vadanti sma they spokeSB 10.53.39
vadanti they saySB 10.68.45
vadanti saySB 10.77.30
vadanti (the Vedas) saySB 10.87.20
vadanti speakSB 11.3.32
vadanti they speakSB 11.5.6
vadanti speakSB 11.5.8
vadanti they speakSB 11.14.1
vadanti they speakSB 11.14.9
vadanti propoundSB 11.14.10
vadanti they saySB 11.15.33
vadanti speakSB 11.21.26
vadanti (expert astrologers) saySB 11.23.53
vadanti they saySB 11.27.2
vadanti they saySB 11.30.36
vadanti they sayCC Adi 2.11
vadanti they sayCC Adi 2.63
vadanti they sayCC Madhya 20.158
vadanti they sayCC Madhya 24.74
vadanti they sayCC Madhya 24.81
vadanti they sayCC Madhya 25.132
vadanti they speakNBS 83
     DCS with thanks   
9 results
     
adantika adjective without teeth
Frequency rank 31631/72933
kākadanti noun (feminine) Name einer Pflanze
Frequency rank 48964/72933
gajadanti noun (feminine) a kind of plant
Frequency rank 50953/72933
gucchadanti noun (feminine) Musa sapientum (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 51343/72933
pūruṣadanti noun (feminine)
Frequency rank 59729/72933
bhadradanti noun (feminine) a species of Croton (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 60536/72933
mahāpuruṣadanti noun (feminine) name of a plant
Frequency rank 29606/72933
śītadanti noun (feminine) Tiaridium Indicum
Frequency rank 67754/72933
sthūladanti noun (feminine) a kind of animal
Frequency rank 71811/72933
     Wordnet Search "adanti" has 7 results.
     

adanti

kadalī, tṛṇasārā, gucchaphalā, vāraṇavuṣā, rambhā, mocā, kāṣṭhīlā, aṃśumatphalā, vāravuṣā, suphalā, sukumārā, sakṛtphalā, hastiviṣāṇī, gucchadantikā, niḥsārā, rājeṣṭā, bālakapriyā, ūrustambhā, bhānuphalā, vanalakṣmīḥ, kadalakaḥ, mocakaḥ, rocakaḥ, locakaḥ, vāravṛṣā, vāraṇavallabhā   

phalaviśeṣaḥ tat phalam yad gurutaram madhuram tathā ca puṣṭam।

saḥ kadalīm atti।

adanti

kadalī, tṛṇasārā, gucchaphalā, vāraṇavuṣā, rambhā, mocā, kāṣṭhīlā, aṃśumatphalā, vāravuṣā, suphalā, sukumārā, sakṛtphalā, hastiviṣāṇī, gucchadantikā, niḥsārā, rājeṣṭā, bālakapriyā, ūrustambhā, bhānuphalā, vanalakṣmīḥ, kadalakaḥ, mocakaḥ, rocakaḥ, locakaḥ, vāravṛṣā, vāraṇavallabhā   

vṛkṣaviśeṣaḥ-saḥ vṛkṣaḥ yasya parṇāni dīrghāṇi tathā ca phalaṃ gurutaraṃ madhuraṃ puṣṭam asti।

tasya prāṅgaṇe kadalī asti।

adanti

bhāṣā, bhāṣaṇam, vāk, vāṇī, vācā, goḥ, girā, uktiḥ, vākśaktiḥ, vadantiḥ, nigadaḥ, nigādaḥ, vyāhāraḥ, vyāhṛtiḥ, vacanam, vādaḥ, tāpaḥ, abhilāpaḥ, lapitam, lapanam, bhaṇitiḥ, bhāratī, sarasvatī, rādhanā, kāsūḥ   

mukhanirgataḥ sārthakaḥ dhvanisamūhaḥ।

bhāṣā samparkasya mādhyamam ।

adanti

vṛścikālī, vṛścipatrī, viṣaghnī, nāgadantikā, sarpadaṃśaṣṭrā, amarā, kālī, uṣṭradhūsarapucchikā, viṣāṇī, netrarogahā, uṣṭrikā, aliparṇī, dakṣiṇāvartakī, kālikā, āgamāvartā, devalāṅgūlikā, karabhī, bhūrīdugdhā, karkaśā, svarṇadā, yugmaphalā, kṣīraviṣāṇikā, bhāsurapuṣpā   

kṣupaviśeṣaḥ, yasya tīkṣṇapatrāṇāṃ daṃśaḥ vṛścikavat dāhakaḥ asti (āyurvede asya hṛdraktaśuddhikārīkatvaṃ raktapittavibandhārocakāpahatvam ityādi guṇāḥ proktāḥ);

atra vṛścikālī samudbhūtā/

vṛścikālī viṣaghnī tu kāsamārutanāśinī [rājavallabhaḥ]

adanti

bhadradantikā, jayāvahā   

ekaḥ śūlāgraḥ vṛkṣaviśeṣaḥ।

bhadradantikāyāḥ mūlam oṣadhyāṃ prayujyate।

adanti

medā, medodbhavā, jīvanī, śreṣṭhā, maṇicchidrā, vibhāvarī, vasā, svalpaparṇikā, medaḥsārā, snehavatī, medinī, madhurā, snigdhā, medhā, dravā, sādhvī, śalyadā, bahurandhrikā, puruṣadantikā, jīvanī   

auṣadhiviśeṣaḥ।

medā jvarasya nivāraṇārtham upayuktā bhavati।

adanti

puruṣadanti   

ekaṃ mūlam ।

puruṣadantikā iti bheṣajārthe upayuktaṃ mūlaṃ vartate

Parse Time: 1.249s Search Word: adanti Input Encoding: IAST: adanti