Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
2 results
     
     DCS with thanks   
1 result
     
ṛṣyaproktā noun (feminine) Mucuna Pruritus
Frequency rank 20978/72933
     Wordnet Search "ṛṣyaproktā" has 2 results.
     

ṛṣyaproktā

kaṇḍūrā, ātmaguptā, jahā, avyaṇḍā, prāvṛṣāyaṇī, ṛṣyaproktā, śūkaśimbiḥ, kapikacchuḥ, markaṭī, ajahā, śūkaśimbī, śūkaśimbā, ṛṣabhaḥ, svaguptā   

latāviśeṣaḥ yasya bījaguptiḥ śimbīsadṛśā asti।

śukaśimbā bahu vardhitā।

ṛṣyaproktā

śatāvarī, śatamūlī, bahusutā, abhīruḥ, indīvarī, varī, ṛṣyaproktā, bhīrupatrī, nārāyaṇī, aheruḥ, raṅgiṇī, śaṭī, dvīpiśatruḥ, ṛṣyagatā, śatapadī, pīvarī, dhīvarī, vṛṣyā, divyā, dīpikā, darakaṇṭhikā, sūkṣmapatrā, supatrā, bahumūlā, śatāhvayā, khāṭurasā, śatāhvā, laghuparṇikā, ātmaguptā, jaṭā, mūlā, śatavīryā, mahauṣadhī, madhurā, śatamūlā, keśikā, śatapatrikā, viśvasthā, vaiṇavī, pārṣṇī, vāsudevapriyaṅkarī, durmanyā, tailavallī, ṛṣyaproktā   

kṣupakavat vallīviśeṣaḥ।

śatāvaryāḥ mūlaṃ bījaṃ ca auṣadhanirmāṇāya upayujyate।

Parse Time: 1.553s Search Word: ṛṣyaproktā Input Encoding: IAST IAST: ṛṣyaproktā