Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
śatamūlīFeminineSingularśatāvarī, ṛṣyaproktā, abhīruḥ, nārāyaṇī, varī, bahusutā, aheruḥ, abhīrupatrī, indīvarī
     Monier-Williams
          Search  
4 results for śatāvarī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
śatāvarīf. Asparagus Racemosus View this entry on the original dictionary page scan.
śatāvarīf. a kind of plant, zedoary (equals śaṭī-) View this entry on the original dictionary page scan.
śatāvarīf. Name of the wife of indra- View this entry on the original dictionary page scan.
mahāśatāvarīf. a species of plant View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
2 results
     
śatāvarī noun (feminine) Asparagus racemosus (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the wife of Indra (Monier-Williams, Sir M. (1988))
zedoary (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 2327/72933
mahāśatāvarī noun (feminine) a species of plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 38158/72933
     Wordnet Search "śatāvarī" has 2 results.
     

śatāvarī

śacī, śaciḥ, indrāṇī, paulomī, pulomajā, sacī, saciḥ, pūtakratāyī, māhendrī, aindrī, jayavāhinī, śatāvarī   

indrasya patnī।

pulomnaḥ kanyā śacī।

śatāvarī

śatāvarī, śatamūlī, bahusutā, abhīruḥ, indīvarī, varī, ṛṣyaproktā, bhīrupatrī, nārāyaṇī, aheruḥ, raṅgiṇī, śaṭī, dvīpiśatruḥ, ṛṣyagatā, śatapadī, pīvarī, dhīvarī, vṛṣyā, divyā, dīpikā, darakaṇṭhikā, sūkṣmapatrā, supatrā, bahumūlā, śatāhvayā, khāṭurasā, śatāhvā, laghuparṇikā, ātmaguptā, jaṭā, mūlā, śatavīryā, mahauṣadhī, madhurā, śatamūlā, keśikā, śatapatrikā, viśvasthā, vaiṇavī, pārṣṇī, vāsudevapriyaṅkarī, durmanyā, tailavallī, ṛṣyaproktā   

kṣupakavat vallīviśeṣaḥ।

śatāvaryāḥ mūlaṃ bījaṃ ca auṣadhanirmāṇāya upayujyate।

Parse Time: 0.725s Search Word: śatāvarī Input Encoding: IAST: śatāvarī