Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Root Search
  
"ī" has 3 results.
    
        Root Word (Pāṇini Dhātupāṭha:)Full Root MarkerSenseClassSutra
√īīgatiprajanakāntyasanakhādaneṣu251
√īīgatau1215
√īīgatau435
  
"ī" has 7 results.
        Root WordIAST MeaningMonier Williams PageClass
√ईīgoing / gati347/3Cl.2
√ईīprevading / vyāpti1137/3Cl.2
√ईīconceiving, bringing forth / prajana658/2Cl.2
√ईīshining, being beautiful / kānti270/3Cl.2
√ईīthrowing casting / asana117/2Cl.2
√ईīeating / khādana339/2Cl.2
√ईīgoing / gati347/3Cl.4
     Amarakosha Search  
1268 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
abhayā2.2.59FeminineSingularśivā, haimavatī, pūtanā, avyathā, śreyasī, harītakī, kāyasthā, cetakī, amṛtā, pathyā
abhīpsitam3.1.53MasculineSingularpriyam, abhīṣṭam, hṛdyam, dayitam, vallabham
ābhīrī2.6.13FeminineSingularmahāśūdrī
abhrakam2.9.101NeuterSingularsauvīram, kāpotāñjanam, yāmunam
abhram1.3.6-7NeuterSingularmudiraḥ, ambubhṛt, jaladharaḥ, stanayitnuḥ, dhūmayoniḥ, jīmūtaḥ, vāridaḥ, dhārādharaḥ, vārivāhaḥ, jalamuk, ghanaḥ, taḍitvān, balāhakaḥ, meghaḥcloud
abhyamitryaḥ2.8.76MasculineSingularabhyamitrīyaḥ, abhyamitrīṇaḥ
āḍhakīFeminineSingularkākṣī, mṛtsnā, tuvarikā, mṛttālakam, surāṣṭrajam
ādṛtaḥ3.3.92MasculineSingularpadavī
āgaḥ3.3.238NeuterSingularguṇaḥ, strīpuṣpam
agniḥMasculineSingularjvalanaḥ, barhiḥ, śociṣkeśaḥ, bṛhadbhānuḥ, analaḥ, śikhāvān, hutabhuk, saptārciḥ, citrabhānuḥ, appittam, vaiśvānaraḥ, dhanañjayaḥ, jātavedāḥ, śuṣmā, uṣarbudhaḥ, kṛśānuḥ, rohitāśvaḥ, āśuśukṣaṇiḥ, dahanaḥ, damunāḥ, vibhāvasuḥ, vahniḥ, kṛpīṭayoniḥ, tanūnapāt, kṛṣṇavartmā, āśrayāśaḥ, pāvakaḥ, vāyusakhaḥ, hiraṇyaretāḥ, havyavāhanaḥ, śukraḥ, śuciḥ, vītihotraḥfire god
agnijvālāFeminineSingularsubhikṣā, dhātakī, dhātṛpuṣpikā
agresaraḥ2.8.73MasculineSingularpurogamaḥ, purogāmī, purogaḥ, praṣṭhaḥ, agrataḥsaraḥ, puraḥsaraḥ
ahiḥ3.3.246MasculineSingularkopaḥ, pīḍā
aho2.4.9MasculineSingularhī
ajaśṛṅgīFeminineSingularviṣāṇī
ākrośanam03.04.2006NeuterSingularabhīṣaṅgaḥ
akṣāntiḥFeminineSingularīrṣyādetraction
alam3.3.260MasculineSingularprabandhaḥ, cirātītam, nikaṭāgāmikam
ālokanam2.4.31NeuterSingularnidhyānam, darśanam, īkṣaṇam, nirvarṇanam
amaraḥ1.1.7-9MasculineSingularnirjaraḥ, vibudhaḥ, sumanasaḥ, āditeyaḥ, aditinandanaḥ, asvapnaḥ, gīrvāṇaḥ, daivatam, devaḥ, suraḥ, tridiveśaḥ, diviṣad, ādityaḥ, amartyaḥ, dānavāriḥ, devatā, tridaśaḥ, suparvā, divaukāḥ, lekhaḥ, ṛbhuḥ, amṛtāndhāḥ, vṛndārakaḥimmortal
amarṣaṇaḥ3.1.30MasculineSingularkrodhanaḥ, krodhī
aṃgārakaḥ1.3.25MasculineSingularmahīsutaḥ, kujaḥ, bhaumaḥ, lohitāṅgaḥmars
āṅ3.3.247MasculineSingularāśī, kṣema, puṇyam
anādaraḥ1.7.22NeuterSingularparibhāvaḥ, asūrkṣaṇam, tiraskriyā, rīḍhā, avamānanā, avajñā, paribhavaḥ, avahelanamdisrespect
aṅgam2.6.71NeuterSingularapaghanaḥ, pratīkaḥ, avayavaḥ
aṅgāradhānikā2.9.30FeminineSingularaṅgāraśakaṭī, hasantī, hasa‍nī
antaram3.3.195NeuterSingularvraṇakārī
antikā2.9.29FeminineSingularuddhānam, adhiśryaṇī, culliḥ, aśmantam
antram2.6.66NeuterSingularpurītat
anubhāvaḥ3.3.217MasculineSingularātmīyaḥ, ghanaḥ
anujaḥ2.6.43MasculineSingularjaghanyajaḥ, kaniṣṭhaḥ, yavīyān, avarajaḥ
anuttaraḥ3.3.198MasculineSingularanyaḥ, nīcaḥ
āpaḥ1.10.3-4FemininePluralsalilam, payaḥ, jīvanam, kabandham, puṣkaram, arṇaḥ, nīram, śambaram, vāḥ, kamalam, kīlālam, bhuvanam, udakam, sarvatomukham, toyaḥ, kṣīram, meghapuṣpam, vāri, jalam, amṛtam, vanam, pāthaḥ, ambhaḥ, pānīyam, ambu, ghanarasaḥwater
apāmārgaḥMasculineSingularpratyakparṇī, kīśaparṇī, kiṇihī, śaikharikaḥ, kharamañjarī, dhāmārgavaḥ, mayūrakaḥ
āpannasattvā2.6.22FeminineSingulargarbhiṇī, gurviṇī, antarvatnī
apratyakṣam3.1.78MasculineSingularatīndriyam
āranālaḥ2.9.38NeuterSingularabhiṣutam, avantisomam, dhānyāmlam, kuñjalam, sauvīram, kāñjikam, kulmāṣam
arciḥ3.3.238MasculineSingulartejaḥ, purīṣaḥ
argharātraḥMasculineSingularniśīthaḥmid-night
ārohaḥ3.3.246MasculineSingularīṣat, abhivyāptiḥ, sī, dhātuyogajaḥ
artanam2.4.32NeuterSingularṛtī, hṛṇī, ghṛṇā
arthaḥ3.3.92MasculineSingularāsthānī, yatnaḥ
aruṣkaraḥ3.3.197MasculineSingularupari, udīcī, aśreṣṭhaḥ
aśmasāraḥ2.9.99MasculineSingularkuśī
āsphoṭāFeminineSingularviṣṇukrāntā, aparājitā, girikarṇī
āsravaḥ2.4.29MasculineSingularkleśaḥ, ādīnavaḥ
āsthā3.3.94FeminineSingularputraḥ, parīvāraḥ
āśuvrīhiḥ2.9.16MasculineSingularpāṭalaḥ, vrīhiḥ
aśvā2.8.46FeminineSingularvāmī, vaḍavā
aśvaḥ2.8.44MasculineSingular‍saptiḥ, gandharvaḥ, vājī, turagaḥ, saindhavaḥ, arvā, turaṅgam, ghoṭakaḥ, ghoड़ा, hayaḥ, vāhaḥ, turaṅgaḥ
aśvārohaḥ2.8.61MasculineSingularsādī
aśvayuk1.3.21FeminineSingularaśvinīthe head of aries
ātaṃkaḥ3.3.10MasculineSingularyavānī
ātañcanam3.3.122NeuterSingularkrīḍādiḥ
ati3.3.249MasculineSingularpratīcī, caramaḥ
atimuktaḥMasculineSingularpuṇḍrakaḥ, vāsantī, mādhavīlatā
atiśayaḥ1.1.67MasculineSingularbhṛśam, gāḍham, tīvram, atimātram, ativelam, dṛḍham, nitāntam, nirbharam, atyartham, bharaḥ, bāḍham, ekāntam, udgāḍhammuch or excessive
ātmaguptāFeminineSingularṛṣyaproktā, śūkaśimbiḥ, ajaḍā, kapikacchuḥ, avyaṇḍā, markaṭī, kaṇḍūrā, prāvṛṣāyaṇī
atyalpam3.1.62MasculineSingularaṇīyaḥ, alpiṣṭham, alpīyaḥ, kanīyaḥ
avagītam3.3.85NeuterSingularpītaḥ, vṛddhaḥ, sitaḥ
avalgujaḥMasculineSingularvākucī, somarājī, pūtaphalī, suvalliḥ, somavallikā, kālameśī, kṛṣṇaphalā
avarṇaḥMasculineSingularākṣepaḥ, garhaṇam, jugupsā, parīvādaḥ, nindā, upakrośaḥ, nirvādaḥ, kutsā, apavādaḥcensure, blame, or contempt
avaskaraḥ3.3.175MasculineSingulardvāḥsthaḥ, pratīhārī, dvāram
avaśyāyaḥMasculineSingulartuṣāraḥ, tuhinam, himam, prāleyam, mahikā, nīhāraḥfrost
avyathāFeminineSingularcāraṭī, padmacāriṇī, aticarā, padmā
ayanam2.1.15NeuterSingularpadavī, mārgaḥ, vartanī, saraṇiḥ, panthāḥ, vartma, padyā, sṛtiḥ, adhvā, ekapadī, paddhatiḥ
āyuḥMasculineSingularjīvitakālaḥ
baddhaḥ3.1.41MasculineSingularkīlitaḥ, saṃyataḥ
badhyaḥ3.1.44MasculineSingularśīrṣacchedyaḥ
bāhudāFeminineSingularsaitavāhinīdhavala(river)
bahusūtiḥ2.9.71FeminineSingularvaṣkayiṇī
balabhadraḥ1.1.23-24MasculineSingularbaladevaḥ, balaḥ, saṅkarṣaṇaḥ, tālāṅkaḥ, halāyudhaḥ, revatīramaṇaḥ, pralambaghnaḥ, kālindībhedanaḥ, halī, rauhiṇeyaḥ, kāmapālaḥ, acyutāgrajaḥ, ānakadundubhiḥ, sīrapāṇiḥ, musalī, nīlāmbaraḥ, rāmaḥbalaram
bālaḥ3.3.213MasculineSingularpatiḥ, śākhī, naraḥ
bālamFeminineSingularbarhiṣṭham, udīcyam, keśāmbunāma, hrīberam
balavat2.4.2MasculineSingularatīva, nirbharam, suṣṭhu, kimuta, svasti
bāṇaḥ2.8.87MasculineSingularmārgaṇaḥ, khagaḥ, pṛṣatkaḥ, pa‍ttrī, kalambaḥ, ajihmagaḥ, i‍ṣuḥ, śaraḥ, ā‍śugaḥ, ‍viśikhaḥ, ropaḥ
bāndhakineyaḥ2.6.26MasculineSingularbandhulaḥ, asatīsutaḥ, ‍kaulaṭeraḥ, ‍kaulaṭeyaḥ
bandhyaḥMasculineSingularaphalaḥ, avakeśī
bhāgineyaḥ2.6.32MasculineSingularsvasrīya
bhairavam1.7.19MasculineSingularbhīṣaṇam, pratibhayam, bhīṣmam, ghoram, bhīmam, bhayānakam, dāruṇam, bhayaṅkaramhorrer
bhaṃgaḥMasculineSingularūrmiḥ, vīciḥ, taraṅgaḥwave
bhartsanamNeuterSingularapakāragīreproach
bhayadrutaḥ3.1.41MasculineSingularkāndiśīkaḥ
bhekīFeminineSingularvarṣābhvīa female frog
bhikṣuḥ2.7.45MasculineSingularpārāśarī, maskarī, parivrāṭ, karmandī
bhrātṛjaḥ2.6.36MasculineSingularbhrātrīyaḥ
bhrātṛvyaḥ3.3.154MasculineSingularśapathaḥ, jñānam, viśvāsaḥ, hetuḥ, randhraḥ, adhīnaḥ, śabdaḥ
bhṛṅgārī2.5.30FeminineSingularcīrukā, cīrī, jhillikā
bhrūṇaḥ3.3.51MasculineSingularmaurvī, dravyāśritaḥ, sattvādikaḥ, śuklādikaḥ, sandhyādikaḥ
bhūḥ2.1.2-3FeminineSingularkṣmā, mahī, dhātrī, kumbhinī, ratnagarbhā, bhūmiḥ, rasā, dharā, kṣoṇī, kṣitiḥ, vasudhā, gotrā, pṛthvī, medinī, gahvarī, ilā, bhūtadhātrī, sāgarāmbarā, anantā, sthirā, dharaṇī, kāśyapī, vasumatī, vasundharā, pṛthivī, avaniḥ, vipulā, gauḥ, kṣamā, jagatī, acalā, viśvambharā, dharitrī, jyā, sarvaṃsahā, urvī, kuḥ
bhūrjaḥ2.2.46MasculineSingularcarmī, mṛdutvak
bhūtikam3.3.8NeuterSingularmahendraḥ, guggulu, ulūkaḥ, vyālagrāhī
bilvaḥMasculineSingularśailūṣaḥ, mālūraḥ, śrīphalaḥ, śāṇḍilyaḥ
brahmā1.1.16-17MasculineSingularprajāpatiḥ, viścasṛṭ, aṇḍajaḥ, kamalodbhavaḥ, satyakaḥ, ātmabhūḥ, pitāmahaḥ, svayaṃbhūḥ, abjayoniḥ, kamalāsanaḥ, vedhāḥ, vidhiḥ, pūrvaḥ, sadānandaḥ, haṃsavāhanaḥ, surajyeṣṭhaḥ, hiraṇyagarbhaḥ, caturāsanaḥ, druhiṇaḥ, sraṣṭā, vidhātā, nābhijanmā, nidhanaḥ, rajomūrtiḥ, parameṣṭhī, lokeśaḥ, dhātā, virañciḥbramha
brahmabandhuḥ3.3.111MasculineSingularmūrkhaḥ, nīcaḥ
brāhmīFeminineSingularvāṇī, sarasvatī, bhāratī, bhāṣā, gī, vākthe goddess of spech
brāhmīFeminineSingularsomavallarī, matsyākṣī, vayasthā
bṛhaspatiḥ1.3.24MasculineSingularāṅgirasaḥ, surācāryaḥ, vācaspatiḥ, gīrpatiḥ, citraśikhaṇḍijaḥ, dhiṣaṇaḥ, guruḥ, jīvaḥthe janet
buddhiḥ1.5.1FeminineSingularpratipat, upalabdhiḥ, śemuṣī, dhiṣaṇā, cetanā, saṃvit, prekṣā, prajñā, manīṣā, jñaptiḥ, cit, matiḥ, dhīunderstanding or intellect
cāmaram2.8.31NeuterSingularpra‍kīrṇam
caṇḍālaḥ2.10.19MasculineSingularantevāsī, janaṅgamaḥ, plavaḥ, pukkasaḥ, śvapacaḥ, divākīrttiḥ, cāṇḍālaḥ, niṣādaḥ, mātaṅgaḥ
cāṇḍālikā2.10.32FeminineSingularkāṇḍolavīṇā, caṇḍālavallakī
candrikāFeminineSingularjyotsnā, kaumudīmoon-light
cāraṇaḥ2.10.12MasculineSingular‍kuśīlavaḥ
cāṣaḥ2.5.18MasculineSingularkikīdiviḥ
caṭikāśiraḥ2.9.111NeuterSingular‍golomī
caturabdā2.9.69FeminineSingulartrihāyaṇī
caurakaḥ2.10.24MasculineSingularparāskandī, taskaraḥ, aikāgārikaḥ, ‍‌pratirodhī, dasyuḥ, malimlucaḥ, ‍‍‍pāṭaccaraḥ, moṣakaḥ, stenaḥ
chandaḥ3.3.240NeuterSingularambu, kṣīram
chātraḥ2.7.13MasculineSingularantevāsī, śiṣyaḥ
churikā2.8.93FeminineSingularśastrī, asiputrī, asidhenukā
citrāFeminineSingulargavākṣī, goḍumbā
citrāFeminineSingularmūṣikaparṇī, pratyakśreṇī, dravantī, raṇḍā, vṛṣā, nyagrodhī, sutaśreṇī, śambarī, upacitrā
citrabhānuḥ3.3.112MasculineSingularpakṣī, śaraḥ
citrakaraḥ2.10.7MasculineSingularraṅgājīvaḥ
citram1.5.17MasculineSingularkarburaḥ, kirmīraḥ, kalmāṣaḥ, śabalaḥ, etaḥvariegated
dampatī2.6.38FeminineDual‍jampatī, ‍jāyāpatī, bhāryāpatī
daraḥ3.3.192MasculineSingularvinā, tādarthyam, paridhānam, avasaraḥ, ātmīyaḥ, bhedaḥ, avadhiḥ, antarātmā, bahiḥ, chidram, antardhiḥ, avakāśaḥ, madhyaḥ
daraḥMasculineSingularsādhvasam, bhayam, trāsaḥ, bhītiḥ, bhīfear or terror
devalaḥ2.10.11MasculineSingulardevājīvaḥ
dhamanīFeminineSingularhanuḥ, haṭṭavilāsinī, añjanakeśī
dhanurdharaḥ2.8.70MasculineSingulardha‍nuṣmān, dhānuṣkaḥ, niṣaṅgī, atrī, dhanvī
dhānyam2.9.22NeuterSingularvrīhiḥ, stambakariḥ
dharmarājaḥ1.1.61-62MasculineSingularantakaḥ, daṇḍadharaḥ, yamarāṭ, kṛtāntaḥ, pitṛpatiḥ, vaivasvataḥ, kālaḥ, śamanaḥ, paretarāṭ, śrāddhadevaḥ, yamaḥ, yamunābhrātā, samavartīyama
dhurāvahaḥ2.9.66MasculineSingularsarvadhurīṇaḥ
dhūrtaḥ2.10.44MasculineSingularakṣadhūrttaḥ, dyūtakṛt, akṣadevī, kitavaḥ
ḍimbhaḥ3.3.142MasculineSingularbherī, akṣedundubhiḥ
dīpaḥ1.2.139MasculineSingularpradīpaḥ
dīpakaḥ3.3.11MasculineSingularanvayaḥ, śīlaḥ
dohadam1.7.27NeuterSingularabhilāṣaḥ, lipsā, ī, icchā, kāmaḥ, vāñchā, spṛhā, tarpaḥ, manorathaḥ, tṛṭ, kāṅkṣādesire or longing
dravaḥ1.7.32MasculineSingularkrīḍā, khelā, narma, keliḥ, parīhāsaḥdalliance or blandishnment
dravyam3.3.162NeuterSingulargaurī, śrī
drdruṇaḥ2.6.59MasculineSingulardardrurogī
droṇī1.10.11FeminineSingularkāṣṭhāmbuvāhinīan oval vessel of wood used for holding or pouring out of water
drutāvadīrṇaḥ3.1.88MasculineSingularavadīrṇaḥ
dugdham2.9.52NeuterSingularpayaḥ, kṣīram
duhitā2.6.27FeminineSingulartanayā, ‍sunū, ‍sutā, putrī, ātmajā
durnāmāFeminineSingulardīrghakośikāa cockle
dūrvāFeminineSingularbhārgavī, ruhā, anantā, śataparvikā, sahasravīryā
dvāḥFeminineSingulardvāram, pratīhāraḥ
dvārapālaḥ2.8.6MasculineSingularpratīhāraḥ, dvāsthaḥ, ‍dvāsthitaḥ, darśakaḥ
dviguṇākṛtam2.9.9MasculineSingulardvitīyākṛtam, dvihalyam, dvisītyam, ‍śambākṛtam
dvijāFeminineSingularkauntī, kapilā, bhasmagandhinī, hareṇū, reṇukā
dvīpam1.10.8NeuterSingularantarīpamisland
dyauḥ1.2.1FeminineSingularvyoma, nabhaḥ, anntam, viyat, vihāyaḥ, dyuḥ, meghādhvā, dyauḥ, puṣkaram, antarīkṣam, suravartma, viṣṇupadam, vihāyasaḥ, tārāpathaḥ, mahābilam, abhram, ambaram, gaganam, kham, ākāśam, nākaḥ, antarikṣamsky
dyāvāpṛthivyauFeminineDualrodasī, divaspṛthivyau, rodasyau, dyāvābhūmī
dyūtaḥ2.10.45MasculineSingularpaṇaḥ, akṣavatī, kaitavam
ekahāyanī2.9.69FeminineSingularcaturhāyaṇī
etahi2.4.22MasculineSingularadhunā, sāmpratam, saṃprati, idānīm
gairikam3,.3.12NeuterSingularsāṣṭaṃśataṃsuvarṇam, hema, urobhūṣaṇam, palam, dīnāraḥ
gajabandhanī2.8.43FeminineSingularvārī
gajabhakṣyāFeminineSingularsuvahā, hlādinī, surabhī, rasā, maheraṇā, kundurukī, sallakī
gālavaḥMasculineSingularmārjanaḥ, śābaraḥ, lodhraḥ, tirīṭaḥ, tilvaḥ
gambhārī2.4.35FeminineSingularśrīparṇī, bhadraparṇī, kāśmaryaḥ, sarvatobhadrā, kāśmarī, madhuparṇikā
gaṃgā1.10.31FeminineSingularbhāgīrathī, tripathagā, trisrotā, viṣṇupadī, bhīṣmasūḥ, jahnutanayā, suranimnagāganges(river)
gaṇḍakaḥ2.2.5MasculineSingularkhaḍgaḥ, khaḍgī
gandhasāraḥ1.2.132MasculineSingularcandanaḥ, malayajaḥ, bhadraśrī
gandhāśmani2.9.103MasculineSingular‍kulālī, kulatthikā
gaṇikā2.6.19FeminineSingularrūpājī, vārastrī, veśyā
garbhāgāramNeuterSingularvāsagṛham, pānīyaśālikā
gardabhāṇḍaḥ2.2.43MasculineSingularplakṣaḥ, kandarālaḥ, kapītanaḥ, supārśvakaḥ
gauḥ2.9.67-72FeminineSingularupasaryā, rohiṇī, bahusūtiḥ, kapilā, navasūtikā, ekahāyanī, droṇakṣī, bandhyā, saurabheyī, garbhopaghātinī, arjunī, acaṇḍī, dhavalā, vaṣkayiṇī, dvivarṣā, pīnoghnī, tryabdā, samāṃsamī, sandhinī, vaśā, praṣṭhauhī, naicikī, pareṣṭukā, pāṭalā, suvratā, caturabdā, droṇadugdhā, avatokā, usrā, kālyā, aghnyā, sukarā, kṛṣṇā, dhenuḥ, ekābdā, pīvarastanī, trihāyaṇī, māheyī, vehad, śṛṅgiṇī, bālagarbhiṇī, śavalī, cirasūtā, dvihāyanī, sukhasaṃdohyā, caturhāyaṇī, dhenuṣyā, sravadgarbhā, mātā(49)cow
gavīśvaraḥ2.9.59MasculineSingular‍gomān, ‍gomī
ghanāghanaḥ3.3.117MasculineSingularnartakī, dūtī
ghanaḥ3.3.117MasculineSingularsravantī
ghoṣaḥMasculineSingularābhīrapallī
ghṛtāmṛtam3.3.82MasculineSingularmahābhītiḥ, jīvanāpekṣikarma
golomīFeminineSingulargaṇḍālī, śakulākṣakaḥ, śatavīryā
gopālaḥ2.9.58MasculineSingularābhīraḥ, ballavaḥ, ‍gopaḥ, ‍gosaṃkhyaḥ, ‍godhuk
gopānasīFeminineSingularvalabhī
grāmadhīnaḥ2.10.9MasculineSingulargrāmādhīnaḥ
grāmyam1.6.19MasculineSingularaślīlamrustic
gṛhagodhikā2.2.14FeminineSingularmusalī
gṛhapatiḥ2.8.14MasculineSingularsatrī
gṛhāvagrahaṇīFeminineSingulardehalī
gṛhayāluḥ3.1.25MasculineSingulargrahī
gulmaḥ2.6.66MasculineSingularplī
halam2.9.14NeuterSingularsīraḥ, lāṅgalam, godāraṇam
hañjikāFeminineSingularvardhakaḥ, bhārgī, brāhmaṇayaṣṭikā, aṅgāravallī, bāleyaśākaḥ, brāhmaṇī, varvaraḥ, padmā
hāraḥ2.6.106MasculineSingularmuktāvalī
haridrā2.9.41FeminineSingularpī, vrarṇinī, niśākhyā, kāñcanī
hariḥ3.3.183MasculineSingularnidrā, pramī
hastī2.8.35MasculineSingularpadmī, karī, gajaḥ, anekapaḥ, dantī, stamberamaḥ, vāraṇaḥ, mataṅgajaḥ, dviradaḥ, hāthī, ibhaḥ, kuñjaraḥ, dvipaḥ, dantāvalaḥ
hastyārohaḥ2.8.60MasculineSingularādhoraṇaḥ, hastipakaḥ, niṣādī
hayapucchīFeminineSingularmāṣaparṇī, mahāsahā, kāmbojī
hetuḥMasculineSingularkāraṇam, bījamcause
himāṃśuḥ1.3.13-14MasculineSingularśaśadharaḥ, induḥ, sudhāṃśuḥ, niśāpatiḥ, somaḥ, kalānidhiḥ, nakṣatreśaḥ, candramāḥ, kumudabāndhavaḥ, śubhrāṃśuḥ, abjaḥ, glauḥ, dvijarājaḥ, kṣapākaraḥ, candraḥ, vidhuḥ, oṣadhīśaḥ, jaivātṛkaḥ, mṛgāṅkaḥthe moon
hiṅgulīFeminineSingularvārtākī, siṃhī, bhaṇṭākī, duṣpradharṣiṇī
hṛṣṭaḥ3.1.103MasculineSingularprītaḥ, mattaḥ, tṛptaḥ, prahlannaḥ, pramuditaḥ
huṃ3.3.260MasculineSingularvistāraḥ, aṅgīkṛtiḥ
ikṣvākuḥFeminineSingularkaṭutumbī
īlitaśaḥMasculineSingularvarṇitam, paṇitam, paṇāyim, īḍitam, gīrṇam, praṇum, śastam, abhiṣṭutam, panitam, panāyim, stutam
indraḥ1.1.45MasculineSingularmarutvān, pākaśāsanaḥ, puruhūtaḥ, lekharṣabhaḥ, divaspatiḥ, vajrī, vṛṣā, balārātiḥ, harihayaḥ, saṅkrandanaḥ, meghavāhanaḥ, ṛbhukṣāḥ, maghavā, vṛddhaśravāḥ, purandaraḥ, śakraḥ, sutrāmā, vāsavaḥ, vāstoṣpatiḥ, śacīpatiḥ, svārāṭ, duścyavanaḥ, ākhaṇḍalaḥ, viḍaujāḥ, sunāsīraḥ, jiṣṇuḥ, śatamanyuḥ, gotrabhid, vṛtrahā, surapatiḥ, jambhabhedī, namucisūdanaḥ, turāṣāṭ, sahasrākṣaḥindra, the king of the gods
īrvāruḥFeminineSingularkarkaṭī
īṣā2.9.15FeminineSingularlāṅgaladaṇḍaḥ
īṣatplāṇḍuḥ1.5.13MasculineSingulardhūsaraḥgray
īṣikā2.8.38FeminineSingularakṣikūṭakam
īśvarasadmaprabhedāḥ2.2.10MasculinePlural
ītiḥ3.3.75FeminineSingularnāgānāṃnadī, nāgānāṃnagarī
jālikaḥ3.3.20MasculineSingularkariṇī
jālmaḥ3.1.16MasculineSingularasamīkṣyakārī
jalocchvāsāḥMasculinePluralparīvāhāḥinundation
jambīraḥ2.4.24MasculineSingulardantaśaṭhaḥ, jambhaḥ, jambhīraḥ, jambhalaḥ
jananī2.6.29FeminineSingularjanayitrī, prasūḥ, mātā
janīFeminineSingularcakravartinī, saṃsparśā, jatūkā, rajanī, jatukṛt
jānūḥ2.6.73MasculineSingularurupūrvam, aṣṭhīvat
jātiḥ3.3.74FeminineSingularvīṇābhedaḥ
jātīkoṣam1.2.133NeuterSingularjātīphalam
jatukam2.9.40NeuterSingularsahasravedhi, ‍vāhlīkam, hiṅgu, rāmaṭham
jayā2.2.66FeminineSingulartarkārī, kaṇikā, vaijayantikā, jayantī, jayaḥ, agnimanthaḥ, nādeyī, gaṇikārikā, śrīparṇam
jāyakam2.6.126NeuterSingularkālīyakam, kālānusāryam
jīrakaḥ2.9.37MasculineSingularkaṇā, jaraṇaḥ, ajājī
jīvanauṣadhamNeuterSingularjīvātuḥ
jīvantīFeminineSingularjīvanī, jī, jīvanī, madhuḥ, sravā
jīvikā2.9.1FeminineSingular‍ājīvaḥ, vārtā, vṛttiḥ, vartanam, jīvanam
jvālaḥUbhaya-lingaSingulararciḥ, hetiḥ, śikhā, kīlaḥflame
jyā2.8.86FeminineSingularmaurvī, ‍śiñjinī, guṇaḥ
jyāniḥ3.4.9FeminineSingularnirjīrṇiḥ
jyautsnīFeminineSingularjālī, paṭolikā
kaivartaḥ1.10.15MasculineSingulardāśaḥ, dhīvaraḥfisherman
kākaḥ2.5.22MasculineSingularcirañjīvī, parabhṛt, sakṛtprajaḥ, karaṭaḥ, maukuliḥ, vāyasaḥ, ātmaghoṣaḥ, balipuṣṭaḥ, ekadṛṣṭiḥ, balibhuk, dhvāṅkṣaḥ, ariṣṭaḥ
kākamācīFeminineSingularvāyasī
kākenduḥMasculineSingularkulakaḥ, kākapīlukaḥ, kākatindukaḥ
kaladhautam3.3.83NeuterSingularyuktam, kṣmādiḥ, ṛtam, prāṇī, atītaḥ
kālaḥ3.3.202MasculineSingularsāmarthyam, sainyam, kākaḥ, sīrī, sthaulyam
kālānusāryamFeminineSingularśaileyam, vṛddham, aśmapuṣpam, śītaśivam
kalikā3.3.21FeminineSingulardarpaḥ, aśmadāraṇī
kalkaḥ3.3.14MasculineSingularkarṇabhūṣaṇam, karihastaḥ, aṅguliḥ, padmabījakośī
kāmaṃgāmī2.8.77MasculineSingularanukāmīnaḥ
kamaṇḍaluḥ2.7.50MasculineSingularkuṇḍī
kambuḥ3.3.141MasculineSingularjaḍībhāvaḥ, sthūṇā
kāmpilyaḥFeminineSingularrocanī, karkaśaḥ, candraḥ, raktāṅgaḥ
kāmukaḥ3.1.23MasculineSingularkamanaḥ, kamitā, kāmanaḥ, anukaḥ, abhikaḥ, kamraḥ, kāmayitā, abhīkaḥ
kāmukī2.6.9FeminineSingularvṛṣasyantī
kaṇā2.9.37FeminineSingularupakuñcikā, suṣavī, kāravī, pṛthvī, pṛ‍thuḥ, kālā
kāṇḍavān2.8.70MasculineSingularkāṇḍīraḥ
kandurvā2.9.31Ubhaya-lingaSingularsvedanī
kaṇiśam2.9.21NeuterSingularsasyamañjarī
kāntāram3.3.179MasculineSingularviṣṇuḥ, indraḥ, kapilaḥ, ahiḥ, aṃśuḥ, arkaḥ, anilaḥ, bhekaḥ, śukaḥ, siṃhaḥ, candraḥ, yamaḥ, kapiḥ, vājī
kanyā2.6.8FeminineSingularkumārī
kapiḥ2.5.4MasculineSingularśākhāmṛgaḥ, valīmukhaḥ, markaṭaḥ, vānaraḥ, plavaṅgaḥ, kīśaḥ, plavagaḥ, vanaukāḥ
kapitthaḥ2.4.21MasculineSingulardantaśaṭhaḥ, dadhitthaḥ, grāhī, manmathaḥ, dadhiphalaḥ, puṣpaphalaḥ
karabhaḥ2.9.76MasculineSingularchāgī
kāraṇāFeminineSingularyātanā, tīvravedanāagony
karaṭaḥ3.3.40MasculineSingularakāryam, matsaraḥ, tīkṣṇaḥ, rasaḥ
karatoyāFeminineSingularsadānīkaratoya(river)
karavālikā2.8.92FeminineSingularīlī
kāravellaḥMasculineSingularkaṭillakaḥ, suṣavī
kārikā3.3.15FeminineSingularprabhorbhāladarśī, kāryākṣamaḥ
karipippalīFeminineSingularkapivallī, kolavallī, śreyasī, vaśiraḥ
karkandhūḥFeminineSingularbadarī, kolī
karmakṣamaḥ3.1.16MasculineSingularalaṅkarmīṇaḥ
karṇajalaukā2.2.15FeminineSingularśatapadī
karṣakaḥ2.9.6MasculineSingular‍kṛṣikaḥ, ‍kṛṣīvalaḥ, kṣetrājīvaḥ
kartarī2.10.34FeminineSingularkṛpārṇī
kārtikeyaḥMasculineSingularmahāsenaḥ, kumāraḥ, śikhivāhanaḥ, bāhuleyaḥ, senānī, ṣaḍānanaḥ, śaktidharaḥ, viśākhaḥ, guhaḥ, skandaḥ, śarajanmā, krauñcadāruṇaḥ, ṣāṇmāturaḥ, tārakajit, agnibhūḥ, pārvatīnandanaḥkaarttik
kāruḥ2.10.5MasculineSingularśilpī
kāsāraḥMasculineSingularsarasī, saraḥartificial lake for lotus
kaṭiḥ2.6.75FeminineSingularśroṇiḥ, kakudmatī
kaṭuḥFeminineSingularcakrāṅgī, kaṭaṃvarā, śakulādanī, aśokarohiṇī, kaṭurohiṇī, matsyapittā, kṛṣṇabhedī
kavikā2.8.49FeminineSingular‍khalīnaḥ
keśavaḥ2.6.45MasculineSingularkeśikaḥ, keśī
ketuḥ3.3.67MasculineSingularstrīkusumam
khagaḥ2.5.35-36MasculineSingularvihaṅgamaḥ, pakṣī, śakunaḥ, pattrī, pattrarathaḥ, vājī, viṣkiraḥ, garutmān, vihaṅgaḥ, vihāyāḥ, śakuniḥ, dvijaḥ, patagaḥ, aṇḍajaḥ, vikiraḥ, patatriḥ, pitsan, vihagaḥ, śakuntiḥ, śakuntaḥ, patatrī, patan, nagaukāḥ, viḥ, nīḍodbhavaḥ, nabhasaṅgamaḥ
khanati2.9.65MasculineSingulardhu‍rīṇaḥ, dhūrvahaḥ, dhuryyaḥ, dhaureyaḥ
kharāśvāFeminineSingularkāravī, dīpyaḥ, mayūraḥ, locamastakaḥ
khārīvāpaḥ2.9.11MasculineSingular‍khārīkaḥ
kīnāśaḥ3.3.223MasculineSingularstrī, kariṇī
kiñcit2.4.8MasculineSingularīṣat, manāk
kiraṇaḥ1.3.33MasculineSingulardhṛṣṇiḥ, aṃśuḥ, karaḥ, ghṛṇiḥ, mayūkhaḥ, dīdhitiḥ, bhānuḥ, gabhasti, usraḥ, marīciḥray
klīvaḥ2.6.39MasculineSingular‍ṣaṇḍaḥ, napuṃsakam, tṛtīyāprakṛtiḥ, śaṇḍhaḥ
kolam2.4.36NeuterSingularphenilam, sauvīram, badaram, ghoṇṭā, kuvalam
kopanā strī2.6.4FeminineSingularbhāminī
koṭiḥ2.8.85FeminineSingularaṭanī
kramukaḥ2.2.41MasculineSingularpaṭṭikākhyaḥ, paṭṭī, lākṣāprasādanaḥ
kṛṣṇāFeminineSingularkolā, uṣaṇā, māgadhī, śauṇḍī, kaṇā, vaidehī, pippalī, capalā, upakulyā
kṛṣṇaḥMasculineSingularśyāmaḥ, kālaḥ, śyāmalaḥ, mecakaḥ, nīlaḥ, asitaḥblack or dark blue
kṛṣṭam2.9.8MasculineSingularsītyam, halyam
krūraḥ3.3.199MasculineSingularsaṃyatāḥkeśāḥ, cūḍā, kirīṭam
kṣatavrataḥ2.7.58MasculineSingularavakīrṇī
kṣattriyā2.6.14FeminineSingularkṣatriyāṇī
kṣavaḥ2.9.20MasculineSingularkṣudhābhijananaḥ, rājikā, ‍kṛṣṇikā, āsurī
kṣetrajñaḥ3.3.39MasculineSingulardevaśilpī
kuberaḥ1.1.68-69MasculineSingularekapiṅgaḥ, paulastyaḥ, dhanādhipaḥ, manuṣyadharmā, tryambakasakhaḥ, śrīdaḥ, yakṣaḥ, vaiśravaṇaḥ, rājarājaḥ, guhyakeśvaraḥ, aiḍaviḍaḥ, naravāhanaḥ, kinnareśaḥ, dhanadaḥ, yakṣarāṭ, puṇyajaneśvaraḥkuber
kulakaḥ2.10.5MasculineSingularkulaśreṣṭhī
kūlam1.10.7NeuterSingulartīram, pratīram, taṭam, rodhaḥa shore or bank
kulasambhavaḥ2.7.2MasculineSingularbījyaḥ
kulāyaḥ2.5.40MasculineSingularnīḍam
kumudvatī1.10.38FeminineSingularkumudinīa place abounding in water-lillies
kuṅkumam2.6.124NeuterSingularlohitacandanam, saṅkocam, bāhlīkam, kāśmīrājanma, dhīram, raktam, varam, piśunam, pītanam, agniśikham
kuraṇṭakaḥMasculineSingularsahacarī
kūrcaśīrṣaḥMasculineSingularśṛṅgaḥ, hrasvāṅgaḥ, jīvakaḥ, madhurakaḥ
kusīdakaḥ2.9.6MasculineSingularvārdhuṣikaḥ, vṛddhyājīvaḥ, vādrdhuṣiḥ
kuṭannaṭamNeuterSingulargonardam, dāśapuram, kaivartīmustakam, vāneyam, paripelavam, plavam, gopuram
kuṭharaḥ2.9.75MasculineSingular‍gargarī
kuṭṭanī2.6.19FeminineSingularśambhalī
kuṭumbanī2.6.6FeminineSingular‍purandhrī
lābhaḥ2.9.81MasculineSingular‍naimeyaḥ, ‍nimayaḥ, parīvarttaḥ
lajjitaḥ3.1.91MasculineSingularhrīṇaḥ, hrītaḥ
lakṣmī1.1.27FeminineSingularbhārgavī, , haripriyā, padmā, kṣīrasāgarakanyakā, ramā, lokamātā, śrī, padmālayā, lokajananī, kṣīrodatanayā, indirā, kamalālaxmi, goddess of wealth
lakṣmīvataḥ3.1.13MasculineSingularśrīmān, lakśmaṇaḥ, śīlaḥ
lalāmam3.3.151NeuterSingularjīrṇam, paribhuktam
lāṅgalapaddhatiḥ2.9.15FeminineSingularsī‍tā
lāṅgalīFeminineSingularśāradī, toyapippalī, śakulādanī
lavaṅgam2.6.126NeuterSingulardevakusumam, śrīsaṃjñam
locanam2.6.94NeuterSingulardṛṣṭiḥ, netram, īkṣaṇam, cakṣuḥ, akṣiḥ, dṛk, nayanam
madanaḥ1.1.25-26MasculineSingularbrahmasūḥ, māraḥ, kandarpaḥ, kāmaḥ, sambarāriḥ, ananyajaḥ, makaradhvajaḥ, viśvaketuḥ, pradyumnaḥ, darpakaḥ, pañcaśaraḥ, manasijaḥ, puṣpadhanvā, ātmabhūḥ, manmathaḥ, mīnaketanaḥ, anaṅgaḥ, smaraḥ, kusumeṣuḥ, ratipatiḥkamadeva
madhucchiṣṭam2.9.108NeuterSingular‍kunaṭī, golā, ‍manoguptā, ‍manohvā, nāgajihvikā, naipālī
madhūkaḥ2.4.27MasculineSingularguḍapuṣpaḥ, madhudrumaḥ, vānaprasthaḥ, madhuṣṭhīlaḥ
madhukamNeuterSingularklītakam, yaṣṭīmadhukam, madhuyaṣṭikā
madhuraḥ3.3.199MasculineSingularuddīptaḥ, śuklaḥ
madhuvrataḥ2.5.31MasculineSingularbhramaraḥ, puṣpaliṭ, madhupaḥ, ṣaṭpadaḥ, dvirephaḥ, madhuliṭ, aliḥ, bhṛṅgaḥ, alī, madhukaraḥ
mahāraṇyamNeuterSingulararaṇyānī
mahat3.3.85MasculineSingularrāgi, nīlyādiḥ
mahīdhraḥ2.3.1MasculineSingulargiriḥ, parvataḥ, kṣmābhṛt, acalaḥ, gotraḥ, dharaḥ, śikharī, śiloccayaḥ, grāvā, adriḥ, ahāryaḥ, śailaḥ
makūlakaḥMasculineSingularnikumbhaḥ, dantikā, pratyakśreṇī, udumbaraparṇī
malam3.3.204MasculineSingularsakhī, āvalī
mandaḥ2.10.18MasculineSingularalasaḥ, a‍nuṣṇaḥ, ‍tundaparimṛjaḥ, ālasyaḥ, śītakaḥ
mandākinīFeminineSingularviyadgaṅgā, svarṇadī, suradīrghikāthe river of heaven
mandākṣamFeminineSingularhrī, trapā, vrīḍā, lajjāblashfulness
mandāraḥMasculineSingularāsphotaḥ, gaṇarūpaḥ, vikīraṇaḥ, arkaparṇaḥ, arkāhvaḥ, vasukaḥ
maṇḍūkaparṇaḥ2.2.56MasculineSingularkuṭannaṭaḥ, śukanāsaḥ, kaṭvaṅgaḥ, araluḥ, dīrghavṛntaḥ, syonākaḥ, naṭaḥ, śoṇakaḥ, ṛkṣaḥ, ṭuṇṭukaḥ, pattrīrṇaḥ
mañjiṣṭhāFeminineSingularbhaṇḍīrī, vikasā, bhaṇḍī, jiṅgī, yojanavallī, samaṅgā, kālameśikā, maṇḍūkaparṇī
mantrī2.8.4MasculineSingulardhīsacivaḥ, amātyaḥ
maruḥ3.3.171MasculineSingularbhaṅgaḥ, nārīruk, bāṇaḥ
marunmālāFeminineSingularsamudrāntā, devī, koṭivarṣā, laghuḥ, spṛkkā, vadhūḥ, latā, piśunā, laṅkopikā
māsavaḥ2.10.42MasculineSingularmaireyam, śīdhuḥ
mātṛṣvasuḥ2.6.25MasculineSingularmātṛṣvasrīyaḥ
matsyādhānīFeminineSingularkuveṇīa fish basket
mattaḥ3.1.22MasculineSingularśauṇḍaḥ, utkaṭaḥ, kṣīvaḥ
mātulānī2.6.30FeminineSingularmātulī
mayūraḥ2.5.32MasculineSingularmeghanādānulāsī, nīlakaṇṭhaḥ, bhujaṅgabhuk, śikhāvalaḥ, śikhī, barhiṇaḥ, kekī, barhī
meḍhraḥ2.9.77MasculineSingularkrayavikrayikaḥ, ‍naigamaḥ, vāṇijaḥ, vaṇik, ‍paṇyājīvaḥ, āpaṇikaḥ, ‍sārthavāhaḥ
mekhalā2.6.109FeminineSingularkāñcī, saptakī, raśanā, sārasanam
moraṭam2.9.111NeuterSingular‍pippalīmūlam, granthikam
mṛdvīFeminineSingulargostanī, drākṣā, svādvī, madhurasā
mṛgaḥ3.3.24MasculineSingularsnānīyam, rajaḥ, kausumaḥreṇuḥ
mṛganābhiḥ1.2.130MasculineSingularmṛgamadaḥ, kastūrī
mṛgaśīrṣamNeuterSingularmṛgaśiraḥ, āgrahāyaṇīthe wing of pegasus
mṛgatṛṣṇā1.3.35FeminineSingularmarīcikāmirage
mṛtaḥ2.8.119MasculineSingularpramītaḥ, parāsuḥ, prāptapañcatvaḥ, paretaḥ, pretaḥ, saṃsthitaḥ
mud1.4.26FeminineSingularśarma, sammadaḥ, harṣaḥ, sukham, ānandaḥ, āmodaḥ, pramadaḥ, śātam, ānandathuḥ, pramodaḥ, prītiḥjoy or pleasure
muhuḥ2.4.1MasculineSingularabhīkṣṇyam, asakṛt, punaḥpunaḥ, śaśvat
mukuṭam2.6.103NeuterSingularkirīṭam
mūrtiḥ3.3.73FeminineSingularpīḍā, dhanuṣkoṭiḥ
mūrvāFeminineSingulargokarṇī, sruvā, madhurasā, madhuśreṇī, tejanī, devī, pīluparṇī, madhūlikā, moraṭā
mūṣā2.10.33FeminineSingulartaijasāvartanī
nabhaḥ3.3.240NeuterSingularprabhāvaḥ, dīptiḥ, balam, śukram
nadhrī2.10.31FeminineSingularvardhrī, varatrā
nadī1.10.29-30FeminineSingularkūlaṅkaṣā, sravantī, dhunī, śaivalinī, rodhovakrā, apagā, dvīpavatī, hradinī, taraṅgiṇī, nirjhariṇī, nimnagā, srotasvatī, taḍinī, sarit, sarasvatīa river
nadīsarjaḥ2.2.45MasculineSingularvīrataruḥ, indradruḥ, kakubhaḥ, arjunaḥ
nagaḥ3.3.24MasculineSingularsūryaḥ, pakṣī
nagnikā2.6.17FeminineSingular‍koṭavī
nakraḥMasculineSingularkumbhīraḥcrocodile
nākulīFeminineSingularrāsnā, suvahā, sugandhā, gandhanākulī, nakuleṣṭā, bhujaṅgākṣī, surasā, chatrākī
nalinīFeminineSingularbisinī, padminīan assemblage of lotus flowers
namaskārīFeminineSingulargaṇḍakālī, samaṅgā, khadirā
nandīMasculineSingularbhṛṅgī, riṭiḥ, tuṇḍī, nandikaḥ, nandikeśvaraḥ, śṛṅgīnandi
nāndīvādī3.1.36MasculineSingularnāndīkaraḥ
nāpitaḥ2.10.10MasculineSingularkṣurī, muṇḍī, divākīrttiḥ, antāvasāyī
naptrī2.6.29FeminineSingularpautrī, sutātmajā
nārikelaḥ1.4.168MasculineSingularlāṅgalī
natanāsikaḥ2.6.45MasculineSingularavaṭīṭaḥ, avanāṭaḥ, avabhraṭaḥ
naukādaṇḍaḥMasculineSingularkṣipaṇīthe oar
nidigdhikāFeminineSingularrāṣṭrikā, kulī, bṛhatī, duḥsparśā, pracodanī, vyāghrī, kṣudrā, kaṇṭakārikā, spṛśī
nīlāmbujanmaNeuterSingularindīvaramblue lotus
nīlīFeminineSingulardolā, śrīphalī, grāmīṇā, droṇī, rañjnī, klītakikā, nīlinī, tutthā, madhuparṇikā, kālā
nimitam3.3.83NeuterSingularnistalam, padyam, caritram, atītam, dṛḍham
nimnamMasculineSingulargabhīram, gambhīramdeep
niśreṇiḥFeminineSingularadhirohaṇī
niṣṭhevanam2.4.38NeuterSingularniṣṭhyūtiḥ, niṣṭhīvanam, niṣṭhevaḥ
nu3.3.256MasculineSingularsaha, samīpam
nūpuraḥ2.6.110MasculineSingularpādāṅgadam, tulākoṭiḥ, mañjīraḥ, haṃsakaḥ, pādakaṭakaḥ
nyagrodhaḥ3.3.103MasculineSingularcetaḥpīḍā, adhiṣṭhānam, bandhakam, vyasanam
nyāyyam2.8.24MasculineSingularyuktam, aupayikam, labhyam, bhajamānam, abhinītam
odanam2.9.49MasculineSingulardīdiviḥ, ‍bhissā, ‍bhaktam, andhaḥ, annam
padāyatā2.10.31FeminineSingularanupadī
padmam1.10.39-40MasculineSingularpaṅkeruham, kamalam, aravindam, rājīvam, sārasam, kuśeśayam, sahasrapattram, nalinam, ambhoruham, bisaprasūnam, tāmarasam, śatapattram, mahotpalam, puṣkaram, sarasīruhama lotus
paitṛṣvaseyaḥ2.6.25MasculineSingularpaitṛṣvasrīya
pākasthānam2.9.27NeuterSingularmahānasam, rasavatī
pākhaṇḍā2.7.49MasculineSingularsarvaliṅgī
pakṣaḥ3.3.228MasculineSingularvārtā, karīṣāgniḥ, kulyā
pakṣma3.3.128NeuterSingulardhī, paramātmā
paṇḍitaḥ3.3.107MasculineSingularstrī, jāyā, snuṣā
parākramaḥ3.3.146MasculineSingularcāru, sitaḥ, balaḥ(balarāmaḥ), nīlaḥ
parāṅmukhaḥ3.1.32MasculineSingularparācīnaḥ
pāraśavaḥ3.3.218MasculineSingulargaurī, pheravaḥ
paratantraḥ3.1.14MasculineSingularnāthavān, parādhīnaḥ, paravān
pārāvatāṅghriḥFeminineSingularlatā, kaṭabhī, paṇyā, jyotiṣmatī
parisaryā2.4.21FeminineSingularparīsāraḥ
parivyādhaḥ2.4.30MasculineSingularvidulaḥ, nādeyī, ambuvetasaḥ
parjanyaḥ3.3.154MasculineSingulardīrghadveṣaḥ, anutāpaḥ
paryaṅkaḥ3.3.19MasculineSingulardhīvaraḥ
paryeṣaṇā2.7.34FeminineSingularparīṣṭiḥ
paścāttāpaḥ1.7.25MasculineSingularanutāpaḥ, vipratīsāraḥrepeantance
patākā2.8.102FeminineSingular‍vaijayantī, ketanam, ‍‍dhvajam
paṭalam3.3.209NeuterSingulartuṣānalaḥ, śaṅkubhiḥkīrṇaḥśvabhraḥ
pāṭaliḥ2.2.54MasculineSingularkuberākṣī, pāṭalā, amoghā, kācasthālī, phaleruhā, kṛṣṇavṛntā
pāṭhāFeminineSingularpāpacelī, śreyasī, ambaṣṭhā, vanatiktikā, ekāṣṭhī, sthāpanī, prācī, rasā, viddhakarṇī
pathikaḥ2.8.16MasculineSingularadhvanyaḥ, pānthaḥ, adhvanīnaḥ, adhvagaḥ
patnī2.6.5FeminineSingularjāyā, ‍dārā, ‍pāṇigṛhītī, dvitī, sahadharmiṇī, bhāryā
pātram3.3.187NeuterSingularpatnī, śarīram
patrin3.3.113MasculineSingularaśvaḥ, iṣuḥ, pakṣī
paṭuparṇīFeminineSingularhaimavatī, svarṇakṣīrī, himāvatī
pauruṣam3.3.231NeuterSingularnṛtyam, īkṣaṇam
pauṣkaraṃ mūlamNeuterSingularkāśmīram, padmapatram
pāyasaḥ1.2.129MasculineSingularsaraladravaḥ, śrīvāsaḥ, vṛkadhūpaḥ, śrīveṣṭaḥ
peśalaḥ3.3.213MasculineSingularmantrī, sahāyaḥ
peṭakaḥ3.3.20MasculineSingularstrīdhanam
phalam2.9.13NeuterSingularkuṭakam, phālaḥ, kṛṣakaḥ, nirīśam
phalapūraḥMasculineSingularbījapūraḥ
phalavānMasculineSingularphalinaḥ, phalī
picchā2.2.47FeminineSingularśālmalīveṣṭaḥ
picchilā2.2.46FeminineSingularmocā, sthirāyuḥ, śālmaliḥ, pūraṇī
pīḍā1.9.3FeminineSingularamānasyam, prasūtijam, kaṣṭam, bādhā, kṛcchram, vyathā, ābhīlam, duḥkhammental halu
pīluḥMasculineSingularguḍaphalaḥ, sraṃsī
pinākaḥ3.3.14MasculineSingularmukhyaḥ, rūpī
pītadruḥMasculineSingularpacampacā, dāruharidrā, parjanī, kālakeyaḥ, haridraḥ, dārvī
pītanaḥMasculineSingularāmrātakaḥ, kapītanaḥ
pītasālakaḥ2.2.43MasculineSingularbandhūkapuṣpaḥ, priyakaḥ, jīvakaḥ, sarjakaḥ, asanaḥ
piṭharaḥ2.9.32MasculineSingularsthālī, ukhā, kuṇḍam
plakṣaḥMasculineSingularjaṭī, parkaṭī
prabhāFeminineSingularśociḥ, dyutiḥ, bhā, ruk, rociḥ, chaviḥ, tviṭ, dīptiḥ, bhāḥ, ruciḥlight
prabhavaḥ3.3.218MasculineSingularparipaṇam, strīkaṭīvastrabandhaḥ
pracetāḥ1.1.63MasculineSingularpāśī, yādasāmpatiḥ, appatiḥ, varuṇaḥvaruna
pradhānam3.3.129NeuterSingularśarīram, pramāṇam
pradhānam3.1.58NeuterSingularagryaḥ, agraḥ, pravarhaḥ, mukhyaḥ, pravekaḥ, agriyaḥ, prāgryaḥ, parārdhyaḥ, vareṇyaḥ, uttamaḥ, pramukhaḥ, agrīyaḥ, prāgraharaḥ, anavarārdhyaḥ, varyaḥ, anuttamaḥ
pradoṣaḥ1.4.6MasculineSingularrajanīmukhamevening
prajane2.9.71FeminineSingularbālagarbhiṇī
prājñā2.6.12FeminineSingular‍dhīmatī
prakāraḥ3.3.170MasculineSingularabdaḥ, strīstanaḥ
pramāṇam3.3.60NeuterSingularkramaḥ, nimnorvī, prahvaḥ, catuṣpathaḥ
prāṇīMasculineSingularjantuḥ, janyuḥ, śarīrī, cetanaḥ, janmīanimal
praṣṭhauhī2.9.71FeminineSingularacaṇḍī
pratihāsaḥMasculineSingularkaravīraḥ, śataprāsaḥ, caṇḍātaḥ, hayamārakaḥ
pratisī2.6.121FeminineSingularjavanikā, tiraskariṇī
pratyagraḥ3.1.77MasculineSingularnūtanaḥ, navaḥ, nūtnaḥ, abhinavaḥ, navyaḥ, navīnaḥ
pravaṇam3.3.62MasculineSingularpakṣī, tārkṣyaḥ
prāvāraḥ2.6.118MasculineSingularuttarāsaṅgaḥ, bṛhatikā, saṃvyānam, uttarīyam
pravīṇaḥ3.1.2MasculineSingularśikṣitaḥ, abhijñaḥ, kṛtamukhaḥ, niṣṇātaḥ, nipuṇaḥ, kuśalaḥ, vaijñānikaḥ, vijñaḥ, kṛtī
prayogaḥ2.9.4MasculineSingularvṛddhajīvikā, kusīdam
proṣṭhī1.10.18FeminineSingularśapharīa sort of carp (one kind of fish)
pṛśniparṇīFeminineSingularsiṃhapucchī, kalaśiḥ, pṛthakparṇī, dhāvaniḥ, citraparṇī, guhā, aṅghriparṇikā, kroṣṭuvinnā
pṛṣṭhyaḥ2.8.46MasculineSingularsthaurī
pṛthagjanaḥ3.3.112MasculineSingularvahniḥ, barhī
pṛthuromāMasculineSingularvisāraḥ, jhaṣaḥ, śakalī, matsyaḥ, mīnaḥ, vaisāriṇaḥ, aṇḍajaḥa fish
pūḥFeminineSingularnagarī, pattanam, puṭabhedanam, sthānīyam, nigamaḥ, purī
pūjyaḥ3.1.3MasculineSingularpratīkṣyaḥ
pulākaḥ3.3.5MasculineSingularśūkakīṭaḥ
pulomajāFeminineSingularśacī, indrāṇīsaci, indra's wife
punarnavāFeminineSingularśothaghnī
puruṣaḥ3.3.227MasculineSingularśiroveṣṭam, kirīṭam
puṣkaram3.3.194NeuterSingulararuṇaḥ, sitaḥ, pītaḥ
pūtam2.9.24MasculineSingularbahulīkṛtam
rājā2.8.1MasculineSingularmahīkṣit, rāṭ, pārthivaḥ, kṣamābhṛt, nṛpaḥ, bhūpaḥ
rājādanaḥ2.2.45MasculineSingularphalādhyakṣaḥ, kṣīrikā
rajasvalā2.6.20FeminineSingularātreyī, malinī, puṣpavatī, ṛtumatī, strīdharmiṇī, udakyā, aviḥ
rajatam3.3.86MasculineSingularyuktaḥ, atisaṃskṛtaḥ, marṣī
rākṣasīFeminineSingularkṣemaḥ, duṣpatraḥ, gaṇahāsakaḥ, caṇḍā, dhanaharī
rakṣivargaḥ2.8.6MasculineSingularanīkasthaḥ
raktakaḥMasculineSingularbandhūkaḥ, bandhujīvakaḥ
rasāḥMasculinePluralkaruṇaḥ, adbhutaḥ, hāsyaḥ, bhayānakaḥ, śṛṅgāraḥ, vībhatsaḥ, vīraḥ, raudraḥone kind of acting,vigorous
rāṣṭaḥ3.3.192MasculineSingularpadmam, karihastāgram, tīrthaḥ, vādyabhāṇḍamukham, oṣadhiviśeṣaḥ, jalam, vyoma, khaḍgaphalam
rathyāFeminineSingularpratolī, viśikhā
ratnam2.9.94NeuterSingularhiraṇyam, ‍tapanīyam, ‍bharma, jātarūpam, rukmam, a‍ṣṭāpadaḥ, suvarṇam, hema, śātakumbham, karburam, mahārajatam, kārtasvaram, kanakam, hāṭakam, gāṅgeyam, cāmīkaram, kāñcanam, jāmbūnadam
rītipuṣpam2.9.104NeuterSingularpiñjaram, pītanam, tālam, ālam
ṛkṣagandhāFeminineSingularchagalāntrī, āvegī, vṛddhadārakaḥ, juṅgaḥ
rohī2.2.49MasculineSingularrohitakaḥ, plīhaśatruḥ, dāḍimapuṣpakaḥ
ṛtvijaḥ2.7.19MasculineSingularāgnīdhraḥ, yājakaḥ
rūkṣaḥ3.3.233MasculineSingularrāgaḥ, dravaḥ, śṛṅgārādiḥ, viṣam, vīryam, guṇaḥ
sabhartṛkā2.6.12FeminineSingular‍pativatnī
sādhīyaḥ3.3.243NeuterSingularādānam, mūlam, śāpaḥ, patnī, parijanaḥ
sadhurandharaḥ2.9.66MasculineSingularekadhurīṇaḥ, ekadhuraḥ
sādhuvāhī2.8.45MasculineSingularvinītaḥ
sahāFeminineSingulartaraṇiḥ, kumārī
sahasradraṃṣṭraḥMasculineSingularpāṭhīnaḥsheat fish (one kind of fish)
sāhasraḥ2.8.62MasculineSingularsāhasrī
sahasravedhīFeminineSingularamlavetasaḥ, śatavedhī, cukraḥ
sahiṣṇuḥ3.1.30MasculineSingularkṣamitā, kṣamī, sahanaḥ, kṣantā, titikṣuḥ
śailūṣaḥ2.10.12MasculineSingularśailālī, jāyājīvaḥ, ‍kṛśāśvī, bharataḥ, naṭaḥ
saindhavaḥ2.9.42MasculineSingularmaṇimantham, sindhujam, śītaśivam
saireyakaḥMasculineSingularjhiṇṭī
sajjanaḥ2.7.3MasculineSingularāryaḥ, sabhyaḥ, sādhuḥ, mahākulaḥ, kulīnaḥ
sakhyam2.8.12NeuterSingularsāptapadīnam
śakrapādapaḥ2.2.53MasculineSingulardevadāru, bhadradāru, drukilimam, pītadāru, dāru, pūtikāṣṭham, pāribhadrakaḥ
śakṛt2.6.68NeuterSingularpurīṣam, gūtham, varcaskam, uccāraḥ, viṣṭhā, avaskaraḥ, viṭ, śamalam
śākyamuniḥ1.1.14-15MasculineSingularsarvārthasiddhaḥ, śauddhodaniḥ, gautamaḥ, arkabandhuḥ, māyādevīsutaḥ, śākyasiṃhaḥbuddha
śāleyaḥMasculineSingularśītaśivaḥ, chatrā, madhurikā, misiḥ, miśreyaḥ
samajyā2.7.17FeminineSingularāsthānī, pariṣat, āsthānam, goṣṭhī, sadaḥ, sabhā, samitiḥ, saṃsat
samākarṣinMasculineSingularnirhārīfar spreading odour
samāṃsabhī2.9.73FeminineSingularāpīnam
samāna:3.3.134MasculineSingularsaṃhataḥ, bhūṣaṇam, barham, tūṇīraḥ
samayā3.3.260MasculineSingularvistāraḥ, aṅgīkṛtiḥ
śaṃbhuḥMasculineSingularkapardī, kapālabhṛt, virūpākṣaḥ, sarvajñaḥ, haraḥ, tryambakaḥ, andhakaripuḥ, vyomakeśaḥ, sthāṇuḥ, ahirbudhnyaḥ, paśupatiḥ, mahānaṭaḥ, maheśvaraḥ, īśānaḥ, bhūteśaḥ, giriśaḥ, kṛttivāsāḥ, ugraḥ, śitikaṇṭhaḥ, mahādevaḥ, kṛśānuretāḥ, nīlalohitaḥ, bhargaḥ, gaṅgādharaḥ, vṛṣadhvajaḥ, bhīmaḥ, umāpatiḥ, īśaḥ, gajāriḥ, śūlī, śarvaḥ, candraśekharaḥ, girīśaḥ, mṛtyuñjayaḥ, prathamādhipaḥ, śrīkaṇṭhaḥ, vāmadevaḥ, trilocanaḥ, dhūrjaṭiḥ, smaraharaḥ, tripurāntakaḥ, kratudhvaṃsī, bhavaḥ, rudraḥ, aṣṭamūrtiḥ, śivaḥ, īśvaraḥ, śaṅkaraḥ, khaṇḍaparaśuḥ, mṛḍaḥ, pinākī(51)shiva, god
śambhuḥ3.3.142MasculineSingulargauḥ, strī
sāmi3.3.257MasculineSingulartūṣṇīm, sukham
samīraṇaḥMasculineSingularmaruvakaḥ, prasthapuṣpaḥ, phaṇijjakaḥ, jambīraḥ
sammārjanīFeminineSingularśodhanī
śampā1.3.9FeminineSingularcañcalā, taḍit, hrādinī, vidyut, kṣaṇaprabhā, śatahradā, capalā, saudāminī, airāvatīlighting
sampattiḥ2.8.82FeminineSingularśrī, lakṣmī, saṃpat
sāmudram2.9.42NeuterSingularakṣīvam, vaśiram
saṃvit1.5.5FeminineSingularpratiśravaḥ, saṃśravaḥ, pratijñānam, abhyupagamaḥ, āśravaḥ, āgūḥ, samādhiḥ, aṅgīkāraḥ, niyamaḥagreement
śamyā2.9.14FeminineSingularyugakīlakaḥ
sandānam2.9.74NeuterSingulardāmanī
śaṅkhinīFeminineSingularcorapuṣpī, keśinī
saṅkīrṇaḥ3.3.63MasculineSingularpakṣī, bhāsaḥ
saṅkīrṇam3.1.84MasculineSingularsaṅkulam, ākīrṇam
śarad3.3.100FeminineSingularkomalaḥ, atīkṣṇaḥ
saramā2.10.22FeminineSingularśunī
saraṇāFeminineSingularrājabalā, bhadrabalā, prasāriṇī, kaṭambharā
saritaḥ1.10.34FemininePluralcandrabhāgā, sarasvatī, kāverī, śarāvatī, vetravatīsavarmati(river)
śarkarā3.3.183FeminineSingularāmalakī, upamātā, kṣitiḥ
sarpaḥ1.8.6-8MasculineSingulardvirasanaḥ, kumbhīnasaḥ, bhogadharaḥ, bhujaṅgaḥ, āśīviṣaḥ, vyālaḥ, gūḍhapāt, phaṇī, dandaśūkaḥ, pannagaḥ, pavanāśanaḥ, gokarṇaḥ, phaṇadharaḥ, pṛdākuḥ, ahiḥ, viṣadharaḥ, sarīsṛpaḥ, cakṣuḥśravā, darvīkaraḥ, bileśayaḥ, bhogī, lelihānaḥ, kañcukī, hariḥ, bhujagaḥ, bhujaṅgamaḥ, cakrī, kuṇḍalī, kākodaraḥ, dīrghapṛṣṭhaḥ, uragaḥ, jihvagaḥa snake or serpent
sarvajñaḥ1.1.13MasculineSingularmārajit, tathāgataḥ, sugataḥ, śrīghanaḥ, advayavādī, jinaḥ, bhagavān, dharmarājaḥ, muniḥ, munīndraḥ, daśabalaḥ, lokajit, samantabhadraḥ, buddhaḥ, śāstā, vināyakaḥ, ṣaḍabhijñaḥa gina or buddha
sarvānnīnaḥ3.1.20MasculineSingularsarvānnabhojī
sarvānubhūtiḥFeminineSingulartripuṭā, trivṛtā, trivṛt, tribhaṇḍī, rocanī, saralā
śarvarīFeminineSingularrajanī, kṣapā, rātriḥ, tamī, tamasvinī, kṣaṇadā, niśīthinī, yāminī, vibhāvarī, triyāmā, niśāthe star spangled night
śaśādanaḥ2.5.16MasculineSingularpatrī, śyenaḥ
śastrājīvaḥ2.8.69MasculineSingular‍kāṇḍapṛṣṭhaḥ, āyudhīyaḥ, āyudhikaḥ
śaśvat3.3.251MasculineSingularprācī, prathamaḥ, purā, agrataḥ
śatamūlīFeminineSingularśatāvarī, ṛṣyaproktā, abhīruḥ, nārāyaṇī, varī, bahusutā, aheruḥ, abhīrupatrī, indīvarī
śatapuṣpāFeminineSingularmadhurā, misiḥ, avākpuṣpī, kāravī, sitacchatrā, aticchatrā
śaṭīFeminineSingulargandhamūlī, ṣaḍgranthikā, karcūraḥ, palāśaḥ
śatruḥ2.8.10MasculineSingularārātiḥ, śātravaḥ, ahitaḥ, durhṛd, sapatnaḥ, paraḥ, dasyuḥ, vipakṣaḥ, dveṣaṇaḥ, vairī, pratyarthī, abhighātī, amitraḥ, dviṭ, dviṣan, ripuḥ
sauvarcalam2.9.110NeuterSingulartvakkṣīrī
śayyā1.2.138FeminineSingularśayanīyam, śayanam
śekharaḥ1.2.137MasculineSingularāpīḍaḥ
śeluḥ2.4.34MasculineSingularśleṣmātakaḥ, śītaḥ, uddālaḥ, bahuvārakaḥ
senā2.8.79FeminineSingularsainyam, camūḥ, ‍vāhinī, anīkam, balam, anīkanī, dhvajinī, cakram, ‍varūthinī, pṛtanā
senānī2.8.63MasculineSingularvahinīpatiḥ
śephālikāFeminineSingularnīlikā, suvahā, nirguṇḍī
sevakaḥ2.8.9MasculineSingulararthī, anujīvī
sevanam03.04.2005NeuterSingularsīvanam, syūtiḥ
sīhuṇḍaḥMasculineSingularvajraḥ, snuk, snuhī, guḍā, samantadugdhā
sikatā3.3.80FemininePluralmahatī, kṣudravārtākī, chandobhedaḥ
śikhā2.6.98FeminineSingularcūḍā, keśapāśī
śikhin3.3.113MasculineSingularvrīhibhedaḥ, varṣaḥ, arciḥ
śilīFeminineSingulargaṇḍūpadīa small worm
sīmaFeminineSingularsī
siṃhaḥ2.5.1MasculineSingularmṛgadviṭ, puṇḍarīkaḥ, mṛgaripuḥ, kesarī, mṛgendraḥ, citrakāyaḥ, mṛgāśanaḥ, kaṇṭhīravaḥ, haryakṣaḥ, pañcanakhaḥ, mṛgadṛṣṭiḥ, hariḥ, pañcāsyaḥ
sindukaḥ2.2.68MasculineSingularindrāṇikā, sinduvāraḥ, indrasurasaḥ, nirguṇḍī
śiraḥ2.6.96NeuterSingularśīrṣam, mūrdhan, mastakaḥ, uttamāṅgam
śirīṣaḥ2.2.63MasculineSingularkapītanaḥ, maṇḍilaḥ
śīrṣakam2.8.65NeuterSingularśīrṣaṇyam, śirastram
śivamallīFeminineSingularpāśupataḥ, ekāṣṭhīlaḥ, vakaḥ, vasuḥ
skandhaḥ3.3.107MasculineSingularlepaḥ, amṛtam, snuhī
śleṣmalaḥ2.6.61MasculineSingularśleṣmaṇaḥ, kaphī
snuṣā2.6.9FeminineSingularjanī, vadhūḥ
śobhāñjanaḥMasculineSingulartīkṣṇagandhakaḥ, akṣīvaḥ, mocakaḥ, śigruḥ
somapaḥ2.7.11MasculineSingularsomapītī
śraddhāluḥ2.6.21FeminineSingulardohadavatī
sṛgaḥ2.8.92MasculineSingularbhindīpālaḥ
śrīhastinīFeminineSingularbhuruṇḍī
śrīparṇikā2.4.40FeminineSingularkumudikā, kumbhī, kaṭaryaḥ, kaṭphalaḥ
sṛṇikā2.6.67FeminineSingularlālā, syandinī
śrutiḥFeminineSingularvedaḥ, āmnāyaḥ, trayīveda
śrutiḥ3.3.80FeminineSingularstrī, kariṇī
sthalamNeuterSingularsthalī
sthāṇuḥ3.3.55MasculineSingularmṛgī, hemapratimā, haritā
sthaviraḥ2.6.42MasculineSingularjīnaḥ, jīrṇaḥ, jaran, pravayāḥ, vṛddhaḥ
sthūlapīvaraḥ3.1.60NeuterSingularpīnam, pīva, pīvaram
sthūṇā3.3.57FeminineSingularkareṇuḥ, karī
strī2.6.2FeminineSingularsīmantinī, abalā, mahilā, pratīpadarśinī, nārī, yoṣit, vanitā, vadhūḥ, yoṣā, vāmā
stutipāṭhakaḥ2.8.99MasculineSingularbandī
sucaritrā2.6.6FeminineSingular‍pativratā, satī, sādhvī
śukram2.6.62NeuterSingularbījam, vīryam, indriyam, tejaḥ, retaḥ
śulvaḥ2.10.27NeuterSingularrajjuḥ, baṭī, guṇaḥ, varāṭakam
sumanāḥFeminineSingularjātiḥ, mālatī
sūnā3.3.120FeminineSingularjavanam, āpyāyanam, pratīvāpaḥ
surā2.10.39FeminineSingularva‍ruṇātmajā, halipriyā, madyam, pari‍srutā, prasannā, para‍srut, kaśyam, ‍‍kādambarī, gandhokṣamā, hālā, madirā, irā
śūraḥ2.8.79MasculineSingular‍vīraḥ, ‍vikrāntaḥ
sūraḥ1.3.28-30MasculineSingularsahasrāṃśuḥ, raviḥ, chāyānāthaḥ, jagaccakṣuḥ, pradyotanaḥ, lokabāndhavaḥ, aryamā, dhāmanidhiḥ, divākaraḥ, braghnaḥ, bhāsvān, haridaśvaḥ, arkaḥ, aruṇaḥ, taraṇiḥ, virocanaḥ, tviṣāṃpatiḥ, haṃsaḥ, savitā, tejasāṃrāśiḥ, karmasākṣī, trayītanuḥ, khadyotaḥ, sūryaḥ, bhagaḥ, dvādaśātmā, abjinīpatiḥ, ahaskaraḥ, vibhākaraḥ, saptāśvaḥ, vikartanaḥ, mihiraḥ, dyumaṇiḥ, citrabhānuḥ, grahapatiḥ, bhānuḥ, tapanaḥ, padmākṣaḥ, tamisrahā, lokabandhuḥ, dinamaṇiḥ, inaḥ, ādityaḥ, aṃśumālī, bhāskaraḥ, prabhākaraḥ, vivasvān, uṣṇaraśmiḥ, mārtaṇḍaḥ, pūṣā, mitraḥ, vibhāvasuḥ, aharpatiḥ(53)the sun
suṣīmaḥ1.3.19MasculineSingularhimaḥ, śiśiraḥ, jaḍaḥ, tuṣāraḥ, śītalaḥ, śītaḥchillness
śuṣirāFeminineSingularvidrumalatā, kapotāṅghriḥ, naṭī, nalī
sūtaḥ3.3.68MasculineSingularnīvṛdviśeṣaḥ, samaraḥ, nṛtyasthānam
suvratā2.9.72FeminineSingular‍pīvarastanī
svāhā2.7.23FeminineSingularhutabhukpriyā, agnāyī
svairiṇī2.6.11FeminineSingular‍pāṃśulā, carṣaṇī, bandhakī, asatī, kulaṭā, itvarī, ‍puṃścalī
svāmī3.1.8MasculineSingularprabhuḥ, adhibhūḥ, īśvaraḥ, adhipaḥ, netā, īśitā, parivṛḍhaḥ, nāyakaḥ, patiḥ
svaruḥ3.3.175MasculineSingularviṭapī, darbhamuṣṭiḥ, pīṭhādyamāsanam
svarvaidyauMasculineDualnāsatyau, aśvinau, dasrau, āśvineyau, aśvinīsutauashvin
śvasanaḥMasculineSingularvāyuḥ, pṛṣadaśvaḥ, anilaḥ, mārutaḥ, samīraṇaḥ, pavanaḥ, mātariśvā, gandhavahaḥ, āśugaḥ, marut, nabhasvān, pavamānaḥ, sparśanaḥ, sadāgatiḥ, gandhavāhaḥ, samīraḥ, jagatprāṇaḥ, vātaḥ, prabhañjanaḥair or wind
svasti3.3.249MasculineSingulardūram, samīpam
svatantraḥ3.1.14MasculineSingularapāvṛtaḥ, svairī, svacchandaḥ, niravagrahaḥ
śvetasurasāFeminineSingularbhūtaveśī
syādrasālā2.9.44FeminineSingularkṣīravikṛtiḥ
śyāmā2.2.55FeminineSingulargovandanī, priyakaḥ, viśvaksenā, priyaṅguḥ, latā, kārambhā, phalā, gundrā, mahilāhvayā, gandhaphalī, phalinī
śyāmāFeminineSingularpālindī, suṣeṇikā, kālā, masūravidalā, ardhacandrā, kālameṣikā
śyāmaḥ3.3.151MasculineSingularpratīpaḥ, valguḥ
syannam3.1.92MasculineSingularsnutam, rīṇam, srutam
tadā2.4.22MasculineSingulartadānīm
talam3.3.210MasculineSingularnirṇītam, ekaḥ, kṛtsnam
tālaparṇīFeminineSingulardaityā, gandhakuṭī, murā, gandhinī
talpam3.3.138NeuterSingularkūrmī, vīṇābhedaḥ
tāmbūlavallīFeminineSingulartāmbūlī, nāgavallī
tamopahaḥ3.3.246MasculineSingularpāpam, kutsā, īṣat
tāmrakam2.9.98NeuterSingularaśmasāraḥ, śastrakam, tīkṣṇam, piṇḍam, kālāyasam, ayaḥ
tandrīFeminineSingularpramīlastitude
tapaḥ3.3.240NeuterSingulardīptiḥ, balam
tapasvī2.7.46MasculineSingulartāpasaḥ, parikāṅkṣī
tapasvinīFeminineSingularjaṭilā, lomaśā, misī, jaṭā, māṃsī
tārakā2.6.93FeminineSingularkanīnikā
tarjanī2.6.82FeminineSingularpradeśinī
tārkṣyaḥ3.3.153MasculineSingularsvāmī, vaiśyaḥ
tarpaṇam3.2.4NeuterSingularprīṇanam, avanam
tigmamNeuterSingulartīkṣṇam, kharamsultry vapour
tilakaḥMasculineSingularkṣurakaḥ, śrīmān
tilyam2.9.7MasculineSingulartailīnam
tiṣyaphalā2.2.57MasculineSingularāmalakī, amṛtā, vayasthā
triguṇākṛtam2.9.8MasculineSingulartṛtīyākṛtam, trihalyam, trisītyam
tṛṇam2.9.25NeuterSingularnīvāraḥ
tṛṇaśūnyamNeuterSingularmallikā, bhūpadī, śītabhīruḥ
tuṇḍikerīFeminineSingularraktaphalā, bimbikā, pīluparṇī
tuṇḍikerīFeminineSingularsamudrāntā, kārpāsī, badarā
tundilaḥ2.6.44MasculineSingularbṛhatkukṣiḥ, picaṇḍilaḥ, tundikaḥ, tundī
tūṇī2.8.90FeminineSingularupāsaṅgaḥ, tūṇīraḥ, niṣaṅgaḥ, i‍ṣudhiḥ, tūṇaḥ
tūṣṇīm2.4.9MasculineSingulartūṣṇīkām
tūṣṇīśīlaḥ3.1.37MasculineSingulartūṣṇīkaḥ
tvamī2.10.37FeminineSingularnibhaḥ, saṃkāśaḥ, nīkāśaḥ, pratīkāśaḥ
tvaṣṭā3.3.41MasculineSingularśailaśṛṅgam, anṛtam, niścalaḥ, ayoghanam, kaitavaḥ, māyā, sīrāṅgam, rāśiḥ, yantraḥ
tyaktam3.1.108MasculineSingularvidhutam, samujjhitam, dhūtam, utsṛṣṭam, hīnam
ukṣā2.9.60MasculineSingularsaurabheyaḥ, ba‍līvardaḥ, ‍gauḥ, ṛṣabhaḥ, ‍vṛṣabhaḥ, ‍vṝṣaḥ, anaḍvān, ‍bhadraḥ
ulūkaḥ2.5.16MasculineSingularpecakaḥ, divāndhaḥ, kauśikaḥ, ghūkaḥ, divābhītaḥ, vāyasārātiḥ, niśāṭanaḥ
umā1.1.44FeminineSingularkātyāyanī, haimavatī, bhavānī, sarvamaṅgalā, durgā, ambikā, girijā, cāmuṇḍā, gaurī, īśvarī, rudrāṇī, aparṇā, mṛḍānī, āryā, menakātmajā, carmamuṇḍā, kālī, śivā, śarvāṇī, pārvatī, caṇḍikā, dākṣāyaṇī, karmamoṭī, carcikābhavaani
upādhyāyānī2.6.15FeminineSingularupādhyāyī
upahvaram3.3.191NeuterSingularhīrakaḥ, paviḥ
upakuñcikāFeminineSingulartruṭiḥ, tutthā, koraṅgī, tripuṭā
ūrarī3.3.262MasculineSingularabhimukham, samīpam, ubhayataḥ, śīghram, sākalyam
ūrīkṛtam3.1.110MasculineSingularupaśrutam, viditam, āśrutam, samāhitam, saṅgīrṇam, aṅgīkṛtam, upagatam, saṃśrutam, pratijñātam, urarīkṛtam
ūrjasvalaḥ2.8.76MasculineSingularūrjasvī
utsāhavardhanaḥMasculineSingularvīraḥheroism
utsedhaḥ3.3.103MasculineSingularsamarthanam, nīvākaḥ, niyamaḥ
utthitaḥ3.3.91MasculineSingularkṣīṇarāgaḥ, vṛddhaḥ
vacāFeminineSingulargolomī, śataparbikā, ugragandhā, ṣaḍgrandhā
vadānyaḥ3.3.168MasculineSingularpitrādyaḥ, gīrpatiḥ
vāgurā2.10.26FeminineSingularmṛgabandhanī
vājinaḥ3.3.114MasculineSingulararkaḥ, suraśilpī
valajā3.3.37MasculineSingularātmā, pravīṇaḥ
valīkamNeuterSingularnīdhram, paṭalaprāntam
vāmalūraḥ2.1.14MasculineSingularnākuḥ, valmīkam
vāmanaḥ3.1.70MasculineSingularnīcaḥ, kharvaḥ, hrasvaḥ, nyaṅ
vamathuḥ2.8.37MasculineSingularkaraśīkaraḥ
vāṇāFeminineSingulardāsī, ārtagalaḥ
vanam3.3.133NeuterSingularvegī, śūraḥ
vandāFeminineSingularvṛkṣaruhā, jīvantikā, vṛkṣādanī
vaṇī2.7.46MasculineSingularbrhmacārī
vanīyakaḥ3.1.48MasculineSingularyācakaḥ, arthī, yācānakaḥ, mārgaṇaḥ
vāpī1.10.28FeminineSingulardīrghikāa basin
varāhaḥ2.5.3MasculineSingularkolaḥ, bhūdāraḥ, ghoṇī, kiraḥ, ghṛṣṭiḥ, kroḍaḥ, daṃṣṭrī, potrī, sūkaraḥ, stabdharomā, kiṭiḥ
varārohā2.6.4FeminineSingularuttamā, varavarṇinī, mattakāśinī
varīyān3.3.243MasculineSingularnāgadantakam, dvāram, āpīḍam, kvātharasaḥ
varṇabhedaḥ2.9.68MasculineSingulardvihāyanī
vārṣikamNeuterSingulartrāyamāṇā, trāyantī, balabhadrikā
varṣīyān2.6.43MasculineSingulardaśamī, jyāyān
vartakaḥ3.3.11MasculineSingularpīḍā
varvaṇā2.5.29FeminineSingularnī, makṣikā
varvarāFeminineSingulartuṅgī, kharapuṣpikā, ajagandhikā, kavarī
vāsaḥMasculineSingularkuṭī, śālā, sabhā
vāśikāFeminineSingularaṭarūpaḥ, siṃhāsyaḥ, vāsyaḥ, vaidyamātā, vājidantakaḥ, siṃhī, vṛṣaḥ
vātakaḥMasculineSingularaparājitā, śataparṇī, śītalaḥ
vātakī2.6.60MasculineSingularvātarogī
vatsādanīFeminineSingularjīvantikā, somavallī, chinnaruhā, viśalyā, guḍūcī, madhuparṇī, tantrikā, amṛtā
vātūlaḥ3.3.204MasculineSingularpaṅktiḥ, asrī, aṅkaḥ
vāvadūkaḥ3.1.33MasculineSingularvāgmī, ativaktā, vācoyuktipaṭuḥ
vegī2.8.74MasculineSingulartvaritaḥ, prajavī, javanaḥ, javaḥ, tarasvī
velljam2.9.36NeuterSingularkṛṣṇam, ūṣaṇam, dharmapattanam, marīcam, kolakam
veṇī2.2.69FeminineSingularkharā, garī, devatāḍaḥ, jīmūtaḥ
veṇiḥ2.6.99FeminineSingularpraveṇī
veṣṭitam3.1.90MasculineSingularruddham, āvṛtam, valayitam, saṃvītam
vetasaḥ2.4.29MasculineSingularvānīraḥ, vañjulaḥ, rathaḥ, abhrapuṣpaḥ, bidulaḥ, śītaḥ
vidārīFeminineSingularkroṣṭrī, kṣīraśuklā, ikṣugandhā
vidārigandhāFeminineSingularaṃśumatī, śālaparṇī, sthirā, dhruvā
vidheyaḥ3.1.23MasculineSingularvinayagrāhī, vacanesthitaḥ, āśravaḥ
vidvān2.7.5MasculineSingulardhīraḥ, prājñaḥ, kaviḥ, kṛtī, vicakṣaṇaḥ, doṣajñaḥ, kovidaḥ, manīī, saṃkhyāvān, dhīmān, kṛṣṭiḥ, dūradarśī, san, budhaḥ, jñaḥ, paṇḍitaḥ, sūriḥ, labdhavarṇaḥ, dīrghadarśī, vipaścit, sudhī
vikramaḥ3.3.148MasculineSingularsvasā, kulastrī
vīṇāFeminineSingularvipañcakī, vallakīa lute
vipaṇiḥ2.2.2FeminineSingularpaṇyavīthikā
vipraśnikā2.6.20FeminineSingularīkṣaṇikā, ‍daivajñā
vīramātā2.6.16FeminineSingularvīrasūḥ
vīraṇamNeuterSingularvīrataram
vīrapatnī2.6.16FeminineSingularvīrabhāryā
vīravṛkṣaḥ2.2.42MasculineSingularuruṣkaraḥ, agnimukhī, bhallātakī
vīrut2.4.9FeminineSingulargulminī, ulapaḥ
viśālāFeminineSingularindravāruṇī
viśalyāFeminineSingularagniśikhā, anantā, phalinī, śakrapuṣpī
viśalyā3.3.163FeminineSingularharmyādeḥprakoṣṭhaḥ, kañcī, madhyebhabandhanam
viṣṇuḥ1.1.18-21MasculineSingularadhokṣajaḥ, vidhuḥ, yajñapuruṣaḥ, viśvarūpaḥ, vaikuṇṭhaḥ, hṛṣīkeśaḥ, svabhūḥ, govindaḥ, acyutaḥ, janārdanaḥ, cakrapāṇiḥ, madhuripuḥ, devakīnandanaḥ, puruṣottamaḥ, kaṃsārātiḥ, kaiṭabhajit, purāṇapuruṣaḥ, jalaśāyī, muramardanaḥ, kṛṣṇaḥ, dāmodaraḥ, mādhavaḥ, puṇḍarīkākṣaḥ, pītāmbaraḥ, viśvaksenaḥ, indrāvarajaḥ, padmanābhaḥ, trivikramaḥ, śrīpatiḥ, balidhvaṃsī, viśvambharaḥ, śrīvatsalāñchanaḥ, narakāntakaḥ, mukundaḥ, nārāyaṇaḥ, viṣṭaraśravāḥ, keśavaḥ, daityāriḥ, garuḍadhvajaḥ, śārṅgī, upendraḥ, caturbhujaḥ, vāsudevaḥ, śauriḥ, vanamālī(45)vishnu, the god
visṛtvaraḥ3.1.30MasculineSingularvisṛmaraḥ, prasārī, visārī
viśvāFeminineSingularupaviṣā, aruṇā, śṛṅgī, viṣā, mahauṣadham, prativiṣā, ativiṣā
viṣvaksenapriyāFeminineSingularbadarā, gṛṣṭiḥ, vārāhī
vīthīFeminineSingularāliḥ, āvaliḥ, paṅktiḥ, śreṇī
vitunnakaḥNeuterSingulartālī, śivā, tāmlakī, jhaṭā, amalā, ajjhaṭā
vivadhaḥ3.3.103MasculineSingulardoṣotpādaḥ, prakṛtyādivinaśvaraḥ(vyākaraṇe), mukhyānuyāyīśiśuḥ, prakṛtasyānuvartanam
vivāhaḥ2.7.60MasculineSingularpariṇayaḥ, udvāhaḥ, upayāmaḥ, pāṇipīḍanam, upayamaḥ
vivarṇaḥ2.10.16MasculineSingularjālmaḥ, ‍‍pṛthagjanaḥ, ‍pāmaraḥ, itaraḥ, apasadaḥ, ‍prākṛtaḥ, ‍kṣullakaḥ, nihīnaḥ, nīcaḥ
vivaśaḥ3.1.43MasculineSingularariṣṭaduṣṭadhī
vraṇaḥ2.6.54MasculineSingularīrmam, aruḥ
vrātyaḥ2.7.58MasculineSingularsaṃskārahīnaḥ
vṛddhā2.6.12FeminineSingularpa‍liknī
vṛddhiḥ3.4.9FeminineSingularsphītiḥ
vṛddhiḥFeminineSingularyogyam, ṛddhiḥ, siddhiḥ, lakṣmī
vṛkaḥ2.2.8MasculineSingularkokaḥ, īhāmṛgaḥ
vṛkṣādanī2.10.34MasculineSingularvṛkṣabhedī
vṛkṣaḥMasculineSingulardrumaḥ, śālaḥ, taruḥ, śākhī, druḥ, kuṭaḥ, pādapaḥ, mahīruhaḥ, agamaḥ, palāśī, anokahaḥ, viṭapī
vṛścīkaḥ2.2.15MasculineSingularśūkakīṭaḥ
vyādhaḥ2.10.19MasculineSingularmṛgavadhājīvaḥ, mṛgayuḥ, lubdhakaḥ
vyāghraḥ2.5.2MasculineSingularśārdūlaḥ, dvīpī
yajamānaḥ2.7.9MasculineSingularvratī, yaṣṭā
yaśaḥNeuterSingularkīrtiḥ, samajñāfame
yāsaḥMasculineSingulardurālabhā, kacchurā, dhanvayāsaḥ, samudrāntā, rodanī, duḥsparśaḥ, anantā, kunāśakaḥ, yavāsaḥ
yatiḥ2.7.47MasculineSingularnirjitendriyagrāmaḥ, yatī
yātrā3.3.183FeminineSingularsaraghā, kaṇṭakārikā, krūraḥ, vyaṅgā, adhanaḥ, naṭī, alpaḥ, veśyā
yāvāgū2.9.50FeminineSingularśrāṇā, ‍vilepī, taralā, uṣṇikā
yogyamNeuterSingularṛddhiḥ, siddhiḥ, lakṣmī
yuddham2.8.107NeuterSingularāyodhanam, pravidāraṇam, saṃkhyam, ‍samaraḥ, kalahaḥ, abhisaṃpātaḥ, saṃyogaḥ, saṃgrāmaḥ, ‍saṃyat, samit, janyam, mṛdham, samīkam, a‍nīkaḥ, ‍vigrahaḥ, kaṃliḥ, abhyāmardaḥ, āhavaḥ, ‍samitiḥ, yut, pradhanam, āskandanam, ‍sāṃparāthikam, raṇaḥ, saṃprahāraḥ, saṃsphoṭaḥ, ‍samāghātaḥ, samudāyaḥ, ājiḥ
yugam3.3.29NeuterSingularyatnaḥ, arkaḥ, śrī, kīrtiḥ, kāmaḥ, māhātmyam, vīryam
lakṣmī1.1.27FeminineSingularbhārgavī, , haripriyā, padmā, kṣīrasāgarakanyakā, ramā, lokamātā, śrī, padmālayā, lokajananī, kṣīrodatanayā, indirā, kamalālaxmi, goddess of wealth
kaumodakīFeminineSingularone kind of weapon of krishna
śrīvatsaḥ1.1.30-34MasculineSingularthe symbol of krishna
nandīMasculineSingularbhṛṅgī, riṭiḥ, tuṇḍī, nandikaḥ, nandikeśvaraḥ, śṛṅgīnandi
amarāvatīFeminineSingularthe city of indra
hlādinīFeminineSingulardambholiḥ, śatakoṭiḥ, kuliśam, śambaḥ, paviḥ, vajram, aśaniḥ, svaruḥ, bhiduramthe thunderbolt of indra
pīyūṣam1.1.51NeuterSingularamṛtam, sudhāthe food of gods
mandākinīFeminineSingularviyadgaṅgā, svarṇadī, suradīrghikāthe river of heaven
śīghram1.1.65NeuterSingularavilambitam, satvaram, kṣipram, tūrṇam, drutam, laghu, āśu, capalam, aram, tvaritamswiftly
kādambinīFeminineSingularmeghamālāa sucession of cloud
śīkaraḥ1.3.11MasculineSingularthin rain
himānī1.3.18FeminineSingularhimasaṃhatiḥsnow
śītamNeuterSingularcold
suṣīmaḥ1.3.19MasculineSingularhimaḥ, śiśiraḥ, jaḍaḥ, tuṣāraḥ, śītalaḥ, śītaḥchillness
mṛgaśīrṣamNeuterSingularmṛgaśiraḥ, āgrahāyaṇīthe wing of pegasus
śarvarīFeminineSingularrajanī, kṣapā, rātriḥ, tamī, tamasvinī, kṣaṇadā, niśīthinī, yāminī, vibhāvarī, triyāmā, niśāthe star spangled night
jyautsnīFeminineSingulara moonlit night
pakṣiṇīFeminineSingulara night and two days
paurṇamāsīFeminineSingularpūrṇimāday of full moon
sinīvālīFeminineSingularno moon
mārgaśīrṣaḥMasculineSingularsahāḥ, mārgaḥ, āgrahāyaṇikaḥagrahayana
grīṣmaḥ1.4.19MasculineSingulartapaḥ, ūṣmakaḥ, nidāghaḥ, uṣṇopagamaḥ, uṣṇaḥ, ūṣmāgamaḥsummer
prāṇīMasculineSingularjantuḥ, janyuḥ, śarīrī, cetanaḥ, janmīanimal
hṛṣīkamNeuterSingularviṣayi, indriyamorgan of sense
dhīndriyam1.5.8NeuterSingularghrāṇaḥ, rasanā, tvak, manaḥ, netram, śrotraman intellectual organ
pītaḥMasculineSingularharidrābhaḥ, gauraḥyellow
brāhmīFeminineSingularvāṇī, sarasvatī, bhāratī, bhāṣā, gī, vākthe goddess of spech
trayīFeminineSingularthe rig the yajuand the sama veda
ānvīkṣikī1.6.5FeminineSingulartarkavidyālogic
daṇḍanītiḥFeminineSingulararthaśāstramadministration of justice, judicature as a science
kiṃvadantī1.6.7FeminineSingularjanaśrutiḥrumour
ruśatīMasculineSingularinauspicious speech
gītamNeuterSingulargānamsong
kākalīFeminineSingularminute tone
vīṇāFeminineSingularvipañcakī, vallakīa lute
parivādinī1.7.3FeminineSingulara lute with seven strings
bherīFeminineSingularānakaḥ, dundubhiḥa kettle drum
vīṇādaṇḍaḥMasculineSingularpravālaḥthe neck of a lute
nartakī1.7.8FeminineSingularlāsikāa female dancer
devīFeminineSingulara queen
bhaṭṭinī1.7.13FeminineSingularany wife of king
bībhatsamNeuterSingularvikṛtamdisgust
śīlamNeuterSingulargood conduct
vīryam1.7.29NeuterSingularvigour
krīḍāFeminineSingularkūrdanam, khelāa play or game
tandrīFeminineSingularpramīlastitude
āśīFeminineSingularahidaṃṣṭrikājawas
vyālagrāhī1.8.11MasculineSingularahituṇḍakaḥa snake charmer
vaitaraṇīFeminineSingularthe river of the hell
alakṣmī1.9.2FeminineSingularnirṛtiḥmisfortune or misery
pīḍā1.9.3FeminineSingularamānasyam, prasūtijam, kaṣṭam, bādhā, kṛcchram, vyathā, ābhīlam, duḥkhammental halu
tīramNeuterSingulara shore or bank
dvīpam1.10.8NeuterSingularantarīpamisland
droṇī1.10.11FeminineSingularkāṣṭhāmbuvāhinīan oval vessel of wood used for holding or pouring out of water
matsyādhānīFeminineSingularkuveṇīa fish basket
ulūpīMasculineSingularśiśukaḥporpoise(one kind of fish)
nalamīnaḥMasculineSingularcilicimaḥsort of spart(one kind of fish)
proṣṭhī1.10.18FeminineSingularśapharīa sort of carp (one kind of fish)
kulīraḥMasculineSingularkarkaṭakaḥcrab
mahīlatā1.10.21FeminineSingulargaṇḍūpadaḥ, kiñculakaḥa worm
śilīFeminineSingulargaṇḍūpadīa small worm
bhekīFeminineSingularvarṣābhvīa female frog
kamaṭhī1.10.24FeminineSingularduliḥa female turtle
śṛṅgīFeminineSingularsort of sheat-fish
vīnāhaḥMasculineSingularthe cover or facing of a well
puṣkariṇīFeminineSingularkhātama square or large pond
vāpī1.10.28FeminineSingulardīrghikāa basin
nadī1.10.29-30FeminineSingularkūlaṅkaṣā, sravantī, dhunī, śaivalinī, rodhovakrā, apagā, dvīpavatī, hradinī, taraṅgiṇī, nirjhariṇī, nimnagā, srotasvatī, taḍinī, sarit, sarasvatīa river
kālindīFeminineSingularśamanasvasā, sūryatanayā, yamunāyamuna(river)
nīlāmbujanmaNeuterSingularindīvaramblue lotus
vāriparṇīFeminineSingularkumbhikāpistia stratiotes
jalanīlīFeminineSingularśaivalaḥ, śaivālamvallisneria
kumudvatī1.10.38FeminineSingularkumudinīa place abounding in water-lillies
nalinīFeminineSingularbisinī, padminīan assemblage of lotus flowers
puṇḍarīkamNeuterSingularsitāmbhojamwhite lotus
vījakośaḥ1.10.43MasculineSingularvarāṭakaḥthe seed of the lotus
jagatīFeminineSingularlokaḥ, viṣṭapam, bhuvanam, jagat
udīcyaḥMasculineSingular
nīvṛtMasculineSingularjanapadaḥ
nadīmātṛkaḥ add devamātṛkaḥ both are different2.1.12MasculineSingular
gauṣṭhīnam2.1.13NeuterSingular
prācīnam2.2.3NeuterSingular
gṛhāvagrahaṇīFeminineSingulardehalī
valīkamNeuterSingularnīdhram, paṭalaprāntam
gopānasīFeminineSingularvalabhī
sammārjanīFeminineSingularśodhanī
sīmaFeminineSingularsī
mahīdhraḥ2.3.1MasculineSingulargiriḥ, parvataḥ, kṣmābhṛt, acalaḥ, gotraḥ, dharaḥ, śikharī, śiloccayaḥ, grāvā, adriḥ, ahāryaḥ, śailaḥ
darīFeminineSingularkandaraḥ
aṭavīFeminineSingulargahanam, kānanam, vanam, araṇyam, vipinam
ākrīḍaḥMasculineSingularudyānam
vīthīFeminineSingularāliḥ, āvaliḥ, paṅktiḥ, śreṇī
vallīFeminineSingularvratatiḥ, latā
vīrut2.4.9FeminineSingulargulminī, ulapaḥ
jambīraḥ2.4.24MasculineSingulardantaśaṭhaḥ, jambhaḥ, jambhīraḥ, jambhalaḥ
pītanaḥMasculineSingularāmrātakaḥ, kapītanaḥ
pīluḥMasculineSingularguḍaphalaḥ, sraṃsī
gambhārī2.4.35FeminineSingularśrīparṇī, bhadraparṇī, kāśmaryaḥ, sarvatobhadrā, kāśmarī, madhuparṇikā
nādeyīFeminineSingularbhūmijambukā
golīḍhaḥ2.4.39MasculineSingularjhāṭalaḥ, ghaṇṭāpāṭaliḥ, mokṣaḥ, muṣkakaḥ
śrīparṇikā2.4.40FeminineSingularkumudikā, kumbhī, kaṭaryaḥ, kaṭphalaḥ
nīpaḥMasculineSingularpriyakaḥ, kadambaḥ, halipriyaḥ
vīravṛkṣaḥ2.2.42MasculineSingularuruṣkaraḥ, agnimukhī, bhallātakī
titinḍī2.2.43FeminineSingularciñcā, amblikā
pītasālakaḥ2.2.43MasculineSingularbandhūkapuṣpaḥ, priyakaḥ, jīvakaḥ, sarjakaḥ, asanaḥ
nadīsarjaḥ2.2.45MasculineSingularvīrataruḥ, indradruḥ, kakubhaḥ, arjunaḥ
iṅgudī2.2.46Ubhaya-lingaSingulartāpasataruḥ
prakīryaḥ2.2.48MasculineSingularpūtikarajaḥ, pūtikaḥ, kalimārakaḥ
rohī2.2.49MasculineSingularrohitakaḥ, plīhaśatruḥ, dāḍimapuṣpakaḥ
gāyatrī2.2.49FeminineSingularbālatanayaḥ, khadiraḥ, dantadhāvanaḥ
śamīraḥ2.2.52MasculineSingular
śamī2.2.52FeminineSingularsaktuphalā, śivā
piṇḍītakaḥ2.2.52MasculineSingularmaruvakaḥ, śvasanaḥ, karahāṭakaḥ, śalyaḥ, madanaḥ
vibhītakaḥ2.2.57MasculineSingulartuṣaḥ, karṣaphalaḥ, bhūtāvāsaḥ, kalidrumaḥ, akṣaḥ
pītadruḥ2.2.60MasculineSingularsaralaḥ, pūtikāṣṭham
śirīṣaḥ2.2.63MasculineSingularkapītanaḥ, maṇḍilaḥ
gandhaphalīFeminineSingular
veṇī2.2.69FeminineSingularkharā, garī, devatāḍaḥ, jīmūtaḥ
śrīhastinīFeminineSingularbhuruṇḍī
māgadhīFeminineSingulargaṇikā, yūthikā, ambaṣṭhā
karīraḥMasculineSingularkrakaraḥ, granthilaḥ
samīraṇaḥMasculineSingularmaruvakaḥ, prasthapuṣpaḥ, phaṇijjakaḥ, jambīraḥ
pāṭhīMasculineSingularcitrakaḥ, vahnisañjñakaḥ
śivamallīFeminineSingularpāśupataḥ, ekāṣṭhīlaḥ, vakaḥ, vasuḥ
vatsādanīFeminineSingularjīvantikā, somavallī, chinnaruhā, viśalyā, guḍūcī, madhuparṇī, tantrikā, amṛtā
pṛśniparṇīFeminineSingularsiṃhapucchī, kalaśiḥ, pṛthakparṇī, dhāvaniḥ, citraparṇī, guhā, aṅghriparṇikā, kroṣṭuvinnā
nīlīFeminineSingulardolā, śrīphalī, grāmīṇā, droṇī, rañjnī, klītakikā, nīlinī, tutthā, madhuparṇikā, kālā
karipippalīFeminineSingularkapivallī, kolavallī, śreyasī, vaśiraḥ
kṣīrāvīFeminineSingulardugdhikā
śatamūlīFeminineSingularśatāvarī, ṛṣyaproktā, abhīruḥ, nārāyaṇī, varī, bahusutā, aheruḥ, abhīrupatrī, indīvarī
pītadruḥMasculineSingularpacampacā, dāruharidrā, parjanī, kālakeyaḥ, haridraḥ, dārvī
sīhuṇḍaḥMasculineSingularvajraḥ, snuk, snuhī, guḍā, samantadugdhā
mṛdvīFeminineSingulargostanī, drākṣā, svādvī, madhurasā
vidārīFeminineSingularkroṣṭrī, kṣīraśuklā, ikṣugandhā
kṣīravidārīFeminineSingularmahāśvetā, ṛkṣagandhikā
lāṅgalīFeminineSingularśāradī, toyapippalī, śakulādanī
gopīFeminineSingularśārivā, anantā, utpalaśārivā, śyāmā
kadalīFeminineSingularrambhā, mocā, aṃśumatphalā, kāṣṭhilā, vāraṇavusā
mudgaparṇīFeminineSingularkākamudgā, sahā
hiṅgulīFeminineSingularvārtākī, siṃhī, bhaṇṭākī, duṣpradharṣiṇī
nākulīFeminineSingularrāsnā, suvahā, sugandhā, gandhanākulī, nakuleṣṭā, bhujaṅgākṣī, surasā, chatrākī
tuṇḍikerīFeminineSingularsamudrāntā, kārpāsī, badarā
bhāradvājīFeminineSingular
śṛṅgīFeminineSingularvṛṣabhaḥ, vṛṣaḥ
gāṅgerukīFeminineSingularnāgabālā, jhaṣā, hrasvagavedhukā
mahājālīFeminineSingular
jyautsnīFeminineSingularjālī, paṭolikā
lāṅgalikīFeminineSingularagniśikhā
kākāṅgīFeminineSingularkākanāsikā
godhāpadīFeminineSingularsuvahā
musalīFeminineSingulartālamūlikā
ajaśṛṅgīFeminineSingularviṣāṇī
tāmbūlavallīFeminineSingulartāmbūlī, nāgavallī
pālaṅkīFeminineSingularmukundaḥ, kundaḥ, kunduruḥ
tālaparṇīFeminineSingulardaityā, gandhakuṭī, murā, gandhinī
pṛthvīFeminineSingularelā, niṣkuṭiḥ, bahulā, candrabālā
śaṅkhinīFeminineSingularcorapuṣpī, keśinī
prapauṇḍarīkamNeuterSingularpauṇḍaryam
rākṣasīFeminineSingularkṣemaḥ, duṣpatraḥ, gaṇahāsakaḥ, caṇḍā, dhanaharī
dhamanīFeminineSingularhanuḥ, haṭṭavilāsinī, añjanakeśī
āḍhakīFeminineSingularkākṣī, mṛtsnā, tuvarikā, mṛttālakam, surāṣṭrajam
tapasvinīFeminineSingularjaṭilā, lomaśā, misī, jaṭā, māṃsī
taṇḍulīyaḥMasculineSingularalpamāriṣaḥ
brāhmīFeminineSingularsomavallarī, matsyākṣī, vayasthā
paṭuparṇīFeminineSingularhaimavatī, svarṇakṣīrī, himāvatī
hayapucchīFeminineSingularmāṣaparṇī, mahāsahā, kāmbojī
tuṇḍikerīFeminineSingularraktaphalā, bimbikā, pīluparṇī
elāparṇīFeminineSingularyuktarasā, suvahā, rāsnā
cāṅgerīFeminineSingularcukrikā, dantaśaṭhā, ambaṣṭhā, amlaloṇikā
sahasravedhīFeminineSingularamlavetasaḥ, śatavedhī, cukraḥ
namaskārīFeminineSingulargaṇḍakālī, samaṅgā, khadirā
jīvantīFeminineSingularjīvanī, jī, jīvanī, madhuḥ, sravā
kūrcaśīrṣaḥMasculineSingularśṛṅgaḥ, hrasvāṅgaḥ, jīvakaḥ, madhurakaḥ
vāyasolīFeminineSingularsvādurasā, vayasthā
kākamācīFeminineSingularvāyasī
janīFeminineSingularcakravartinī, saṃsparśā, jatūkā, rajanī, jatukṛt
śaṭīFeminineSingulargandhamūlī, ṣaḍgranthikā, karcūraḥ, palāśaḥ
tumbīFeminineSingularalābūḥ
gaṇḍīraḥMasculineSingularsamaṣṭhilā
kalambīFeminineSingular
golomīFeminineSingulargaṇḍālī, śakulākṣakaḥ, śatavīryā
kīcakaḥMasculineSingular
vīraṇamNeuterSingularvīrataram
īramMasculineSingularlaghulayam, amṛṇālam, abhayam, iṣṭakāpatham, lāmajjakam, sevyam, avadāham, jalāśayam, naladam
śalalī2.2.8FeminineSingularśalam, śalalam
vātapramīmṛgaḥ2.2.8FeminineSingularvātamṛgaḥ
nīlaṅguḥ2.2.15MasculineSingularkrimiḥ
vṛścīkaḥ2.2.15MasculineSingularśūkakīṭaḥ
khañjarīṭaḥ2.5.17MasculineSingularkhañjanaḥ
atāyīMasculineSingularcillaḥ
kīraḥ2.5.24MasculineSingularśukaḥ
paroṣṇī2.5.28FeminineSingulartailapāyikā
daṃśī2.5.30FeminineSingular
gandholī2.5.30FeminineSingularvaraṭā
bhṛṅgārī2.5.30FeminineSingularcīrukā, cīrī, jhillikā
peśī2.5.40Ubhaya-lingaSingularaṇḍam, koṣaḥ
strī2.6.2FeminineSingularsīmantinī, abalā, mahilā, pratīpadarśinī, nārī, yoṣit, vanitā, vadhūḥ, yoṣā, vāmā
kopanā strī2.6.4FeminineSingularbhāminī
mahiṣī2.6.5FeminineSingular
patnī2.6.5FeminineSingularjāyā, ‍dārā, ‍pāṇigṛhītī, dvitī, sahadharmiṇī, bhāryā
kuṭumbanī2.6.6FeminineSingular‍purandhrī
kulastrī2.6.7FeminineSingularkulapālikā
gaurī2.6.8FeminineSingularnagnikā, anāgatārtavā
taruṇī2.6.8FeminineSingularyuvatiḥ
icchāvatī2.6.9FeminineSingularkāmukā
kāmukī2.6.9FeminineSingularvṛṣasyantī
kāntārthinī2.6.10FeminineSingular
svairiṇī2.6.11FeminineSingular‍pāṃśulā, carṣaṇī, bandhakī, asatī, kulaṭā, itvarī, ‍puṃścalī
aśiśvī2.6.11FeminineSingular
avī2.6.11FeminineSingular
sakhī2.6.12FeminineSingularāliḥ, vayasyā
prājñī2.6.12FeminineSingular‍prajñā
śūdrī2.6.13FeminineSingular
ābhīrī2.6.13FeminineSingularmahāśūdrī
aryāṇī2.6.14FeminineSingulararyā
upādhyāyī2.6.14FeminineSingularupādhyāyā
ācāryānī2.6.15FeminineSingular
aryī2.6.15FeminineSingular
kṣatriyī2.6.15FeminineSingular
upādhyāyānī2.6.15FeminineSingularupādhyāyī
vīrapatnī2.6.16FeminineSingularvīrabhāryā
vīramātā2.6.16FeminineSingularvīrasūḥ
dūtī2.6.17FeminineSingularsaṃcārikā
kātyāyanī2.6.17FeminineSingular
sairandhrī2.6.18FeminineSingular
asiknī2.6.18FeminineSingular
kuṭṭanī2.6.19FeminineSingularśambhalī
kānīnaḥ2.6.24MasculineSingular
jananī2.6.29FeminineSingularjanayitrī, prasūḥ, mātā
bhaginī2.6.29FeminineSingularsvasā
naptrī2.6.29FeminineSingularpautrī, sutātmajā
prajāvatī2.6.30FeminineSingularbhrātṛjāyā
mātulānī2.6.30FeminineSingularmātulī
dampatī2.6.38FeminineDual‍jampatī, ‍jāyāpatī, bhāryāpatī
klīvaḥ2.6.39MasculineSingular‍ṣaṇḍaḥ, napuṃsakam, tṛtīyāprakṛtiḥ, śaṇḍhaḥ
stanaṃdhayī2.6.41MasculineSingularuttānaśayā, ḍimbhā, stanapā
varṣīyān2.6.43MasculineSingulardaśamī, jyāyān
pīnasaḥ2.6.51MasculineSingularpratiśyāyaḥ
nāḍībraṇaḥ2.6.54MasculineSingular
grahaṇī2.6.55FeminineSingularpravāhikā
aśmarī2.6.57FeminineSingularmūtrakṛccham
rogahārī2.6.57MasculineSingularagadaṅkāraḥ, bhiṣak, vaidyaḥ, cikitsakaḥ
āmayāvī2.6.58MasculineSingularāturaḥ, abhyamitaḥ, abhyāntaḥ, vikṛtaḥ, vyādhitaḥ, apaṭuḥ
vātakī2.6.60MasculineSingularvātarogī
kilāsī2.6.61MasculineSingularsidhmalaḥ
nāḍī2.6.65FeminineSingulardhamaniḥ, sirā
kīkasam2.6.69NeuterSingularkulyam, asthi
śarīram2.6.71NeuterSingulartanūḥ, dehaḥ, varṣma, gātram, tanuḥ, kāyaḥ, saṃhananam, kalevaram, mūrtiḥ, vigrahaḥ, vapuḥ
tarjanī2.6.82FeminineSingularpradeśinī
aṅgulī2.6.83FeminineSingularkaraśākhā
pradeśinī2.6.83FeminineSingular
grī2.6.89FeminineSingularśirodhiḥ, kandharā
kambugrī2.6.89FeminineSingular
sṛkkaṇī2.6.92FeminineSingular
kabarī2.6.98FeminineSingularkeśaveśaḥ
śīrṣaṇyaḥ2.6.99MasculineSingularśirasyaḥ
aṅgalīyakaḥ2.6.108MasculineSingularūrmikā
kiṅkiṇī2.6.111MasculineSingularkṣudraghaṇṭikā
udgamanīyam2.6.113NeuterSingular
nivītam2.6.114NeuterSingularprāvṛtam
jīrṇavastram2.6.116NeuterSingularpaṭaccaram
antarīyam2.6.118NeuterSingularparidhānam, adhoṃśukam, upasaṃvyānam
nīśāraḥ2.6.119MasculineSingular
āprapadīnam2.6.120MasculineSingular
pratisī2.6.121FeminineSingularjavanikā, tiraskariṇī
tilaparṇī1.2.133FeminineSingularrañjanam, raktacandanam, kucandanam, patrāṅgam
jātīkoṣam1.2.133NeuterSingularjātīphalam
gātrānulepanī1.2.134FeminineSingularvarttiḥ
dīpaḥ1.2.139MasculineSingularpradīpaḥ
pīṭham1.2.139NeuterSingularāsanam
prasādhanī1.2.140FeminineSingularkaṅkatikā
rājabījī2.7.2MasculineSingularrājavaṃśyaḥ
brahmacārī2.7.3MasculineSingular
gṛhī2.7.3MasculineSingular
dīkṣitaḥ2.7.10MasculineSingular
ijyāśīlaḥ2.7.10MasculineSingular
satīrthyaḥ2.7.14MasculineSingularekaguruḥ
praṇītaḥ2.7.22MasculineSingular
sāmidhenī2.7.24FeminineSingulardhāyyā
pramītaḥ2.7.28MasculineSingularupasaṃpannaḥ, prokṣitaḥ
ānupūrvī2.7.38FeminineSingularāvṛt, paripāṭiḥ, anukramaḥ, paryāyaḥ
tapasvī2.7.46MasculineSingulartāpasaḥ, parikāṅkṣī
vaṇī2.7.46MasculineSingularbrhmacārī
sthaṇḍilaśāyī2.7.48MasculineSingularsthāṇḍilaḥ
asrī2.7.50MasculineSingular
vṛṣī2.7.50FeminineSingular
upavītam2.7.54NeuterSingularbrhamasūtram
prācīnāvītam2.7.54NeuterSingular
nivītam2.7.54NeuterSingular
vīrahā2.7.57MasculineSingularnaṣṭāgniḥ
dharmadhvajī2.7.58MasculineSingularliṅgavṛttiḥ
cakravartī2.8.2MasculineSingularsarvabhau‍maḥ
mantrī2.8.4MasculineSingulardhīsacivaḥ, amātyaḥ
kañcukī2.8.8MasculineSingularsthāpatyaḥ, ‍sauvidaḥ, sauvidallaḥ
udāsīnaḥ2.8.9MasculineSingular
nītivedināṃ trivargaḥ2.8.19MasculineSingular
aṣaḍakṣīṇaḥ2.8.21MasculineSingular
hastī2.8.35MasculineSingularpadmī, karī, gajaḥ, anekapaḥ, dantī, stamberamaḥ, vāraṇaḥ, mataṅgajaḥ, dviradaḥ, hāthī, ibhaḥ, kuñjaraḥ, dvipaḥ, dantāvalaḥ
kariṇī2.8.37FeminineSingulardhenukā, vaśā
praveṇī2.8.43FeminineSingularvarṇaḥ, paristomaḥ, ‍kuthaḥ, āstaraṇam
vītam2.8.43NeuterSingular
gajabandhanī2.8.43FeminineSingularvārī
sādhuvāhī2.8.45MasculineSingularvinītaḥ
aśvamedhīyaḥ2.8.45MasculineSingularyayuḥ
āśvīnam2.8.47MasculineSingular
āśvīyam2.8.48NeuterSingularāśvam
karṇīrathaḥ2.8.52MasculineSingularḍayanam, pravahaṇam
gantrī2.8.53FeminineSingularkambalivāhyakam
pāṇḍukambalī2.8.55MasculineSingular
vainītakam2.8.60MasculineSingular
rathī2.8.61MasculineSingularsyandanārohaḥ
senānī2.8.63MasculineSingularvahinīpatiḥ
śīrṣakam2.8.65NeuterSingularśīrṣaṇyam, śirastram
śastrājīvaḥ2.8.69MasculineSingular‍kāṇḍapṛṣṭhaḥ, āyudhīyaḥ, āyudhikaḥ
śāktīkaḥ2.8.70MasculineSingularśaktihetikaḥ
yāṣṭīkaḥ2.8.70MasculineSingular
carmī2.8.72MasculineSingular‍phalakapāṇiḥ
patākī2.8.73MasculineSingular‍vaijayantikaḥ
mandagāmī2.8.74MasculineSingularmantharaḥ
vegī2.8.74MasculineSingulartvaritaḥ, prajavī, javanaḥ, javaḥ, tarasvī
rathī2.8.77MasculineSingularrathinaḥ, rathikaḥ
kāmaṃgāmī2.8.77MasculineSingularanukāmīnaḥ
atyantīnaḥ2.8.77MasculineSingular
sāṃyugīnaḥ2.8.79MasculineSingular
gāṇḍīvaḥ2.8.85MasculineSingulargāṇḍivaḥ
tūṇī2.8.90FeminineSingularupāsaṅgaḥ, tūṇīraḥ, niṣaṅgaḥ, i‍ṣudhiḥ, tūṇaḥ
vīrāśaṃsanam2.8.103NeuterSingular
vīrapāṇam2.8.107NeuterSingular
pīḍanam2.8.112NeuterSingularavamardaḥ
pratīkāraḥ2.8.112MasculineSingularvairaśuddhiḥ, vairaniryātanam
vandīFeminineSingularpragrahaḥ, upagrahaḥ
jīvaḥMasculineSingulara‍sudhāraṇam
jīvanauṣadhamNeuterSingularjīvātuḥ
jīvikā2.9.1FeminineSingular‍ājīvaḥ, vārtā, vṛttiḥ, vartanam, jīvanam
kusīdakaḥ2.9.6MasculineSingularvārdhuṣikaḥ, vṛddhyājīvaḥ, vādrdhuṣiḥ
maudgīnam2.9.7MasculineSingular
bījākṛtam2.9.8MasculineSingularuptakṛṣṭam
khārīvāpaḥ2.9.11MasculineSingular‍khārīkaḥ
āśuvrīhiḥ2.9.16MasculineSingularpāṭalaḥ, vrīhiḥ
satīnakaḥ2.9.16MasculineSingularkalāyaḥ, hareṇuḥ, khaṇḍikaḥ
atasī2.9.20FeminineSingularumā, kṣumā
mātulānī2.9.21FeminineSingularbhaṅgā
vrīhibhedaḥ2.9.21MasculineSingular
nāḍī2.9.22FeminineSingularnālam
śamī2.9.23FeminineSingular‍simbā
śamīdhānyaḥ2.9.24NeuterSingular
cālanī2.9.26FeminineSingulartita‍uḥ
ambarīṣam2.9.31MasculineSingularbhrāṣṭraḥ
ṛjīṣam2.9.33NeuterSingularpiṣṭapacanam
asrī2.9.35MasculineSingularśākam, haritakam
tintiḍīkam2.9.36NeuterSingularcukram, ‍vṛkṣāmlam
jīrakaḥ2.9.37MasculineSingularkaṇā, jaraṇaḥ, ajājī
śuṇḍī2.9.38FeminineSingularmahauṣadham, ‍viśvam, nāgaram, viśvabheṣajam
tatpannī2.9.41FeminineSingular
matsyaṇḍī2.9.44FeminineSingularphāṇitam, khaṇḍavikāraḥ
praṇītam2.9.46MasculineSingularupasaṃpannam
karīṣaḥ2.9.52MasculineSingular
navanītam2.9.53NeuterSingularnavoddhṝtam
haiyaṅgavīnam2.9.53NeuterSingular
pīyūṣaḥ2.9.55MasculineSingular
sapītiḥ2.9.56FeminineSingulartulyapānam
gavīśvaraḥ2.9.59MasculineSingular‍gomān, ‍gomī
āśitaṅgavīnaḥ2.9.60MasculineSingular
māheyī2.9.67FeminineSingular
naicikī2.9.68FeminineSingular
ekahāyanī2.9.69FeminineSingularcaturhāyaṇī
sandhinī2.9.70FeminineSingular
praṣṭhauhī2.9.71FeminineSingularacaṇḍī
baṣkayaṇī2.9.72FeminineSingular‍sukhasaṃdohyā
pīnoghnī2.9.72FeminineSingulardroṇadugdhā
droṇakṣī2.9.73FeminineSingular
samāṃsabhī2.9.73FeminineSingularāpīnam
manthanī2.9.75FeminineSingularkramelakaḥ, mayaḥ, mahāṅgaḥ
nīvī2.9.81FeminineSingularadhikam, ‍phalam
pādastrīyaḥ2.9.90MasculineSingular‍bhāgaḥ, vaṇṭakaḥ
rītiḥ2.9.98FeminineSingular‍śulbam, mlecchamukham, dvyaṣṭam, variṣṭham, udumbaram
śikhigrīvam2.9.102NeuterSingulardārvikā, tuttham
karparī2.9.102FeminineSingularrasagarbham, tākṣryaśailam
rītipuṣpam2.9.104NeuterSingularpiñjaram, pītanam, tālam, ālam
nāgasīsaḥ2.9.106NeuterSingulartrapu, raṅgam, vaṅgam
saṃkīrṇaḥ2.10.1MasculineSingular
śreṇī2.10.5MasculineSingular
grāmadhīnaḥ2.10.9MasculineSingulargrāmādhīnaḥ
anadhīnakaḥ2.10.9MasculineSingularkauṭatakṣaḥ
ajājīvaḥ2.10.11MasculineSingularjābālaḥ
śāmbarī2.10.11FeminineSingularmāyā
vīṇāvādā2.10.13MasculineSingular‍vaiṇikaḥ
jīvāntakaḥ2.10.14MasculineSingularśākunikaḥ
vītasaṃstūpakaraṇam2.10.26MasculineSingular
ghaṭīyantram2.10.27NeuterSingularudghāṭanam
nadhrī2.10.31FeminineSingularvardhrī, varatrā
nārācī2.10.32MasculineSingulareṣaṇikā
āsphoṭanī2.10.34FeminineSingularvedhanikā
kartarī2.10.34FeminineSingularkṛpārṇī
vṛkṣādanī2.10.34MasculineSingularvṛkṣabhedī
sūrmī2.10.35NeuterSingularsthūṇā, ayaḥpratimā
tvamī2.10.37FeminineSingularnibhaḥ, saṃkāśaḥ, nīkāśaḥ, pratīkāśaḥ
sukṛtī3.1.1MasculineSingularpuṇyavān, dhanyaḥ
pravīṇaḥ3.1.2MasculineSingularśikṣitaḥ, abhijñaḥ, kṛtamukhaḥ, niṣṇātaḥ, nipuṇaḥ, kuśalaḥ, vaijñānikaḥ, vijñaḥ, kṛtī
dakṣaṇīyaḥ3.1.3MasculineSingulardakṣiṇyaḥ, dakṣiṇārhaḥ
parīkṣakaḥ3.1.5MasculineSingularkāraṇikaḥ
pratītaḥ3.1.7MasculineSingularvijñātaḥ, viśrutaḥ, prathitaḥ, khyātaḥ, vittaḥ
dhanī3.1.8MasculineSingularibhyaḥ, āḍhyaḥ
svāmī3.1.8MasculineSingularprabhuḥ, adhibhūḥ, īśvaraḥ, adhipaḥ, netā, īśitā, parivṛḍhaḥ, nāyakaḥ, patiḥ
lakṣmīvataḥ3.1.13MasculineSingularśrīmān, lakśmaṇaḥ, śīlaḥ
adhīnaḥ3.1.14MasculineSingularnighnaḥ, āyattaḥ, asvacchandaḥ, gṛhyakaḥ
dīrghasūtraḥ3.1.15MasculineSingularcirakriyaḥ
karmaśīlaḥ3.1.17MasculineSingularkārmaḥ
āmiṣāśī3.1.18MasculineSingularśauṣkalaḥ
sarvānnīnaḥ3.1.20MasculineSingularsarvānnabhojī
avinītaḥ3.1.21MasculineSingularsamuddhataḥ
vinītaḥ3.1.24MasculineSingularnibhṛtaḥ, praśritaḥ
śālīnaḥ3.1.24MasculineSingularadhṛṣṭaḥ
adhīraḥ3.1.25MasculineSingularkātaraḥ
lajjāśīlaḥ3.1.26MasculineSingularapatrapiṣṇuḥ
vikāsī3.1.29MasculineSingularvikasvaraḥ
vāgīśaḥ3.1.33MasculineSingularvākpatiḥ
garhyavādī3.1.34MasculineSingularkadvadaḥ
nāndīvādī3.1.36MasculineSingularnāndīkaraḥ
tūṣṇīśīlaḥ3.1.37MasculineSingulartūṣṇīkaḥ
dīnaḥ3.1.48MasculineSingularniḥsvaḥ, durvidhaḥ, daridraḥ, durgataḥ
vanīyakaḥ3.1.48MasculineSingularyācakaḥ, arthī, yācānakaḥ, mārgaṇaḥ
abhīpsitam3.1.53MasculineSingularpriyam, abhīṣṭam, hṛdyam, dayitam, vallabham
malīmasam3.1.54MasculineSingularmalinam, kaccaram, maladūṣitam
vīghram3.1.54MasculineSingularvimalātmakam
sthūlapīvaraḥ3.1.60NeuterSingularpīnam, pīva, pīvaram
gaṇanīyam3.1.64MasculineSingulargaṇeyam
dvīyaḥ3.1.67MasculineSingularsudūram, daviṣṭham
dīrghamāyatam3.1.68MasculineSingularāyatam
kālavyāpī3.1.72MasculineSingularkūṭasthaḥ
ekākī3.1.81MasculineSingularekaḥ, ekakaḥ
saṅkīrṇam3.1.84MasculineSingularsaṅkulam, ākīrṇam
drutāvadīrṇaḥ3.1.88MasculineSingularavadīrṇaḥ
avagītaḥ3.1.92MasculineSingularagarhaṇaḥ
avarīṇaḥ3.1.93MasculineSingulardhikkṛtaḥ
mīḍham3.1.95MasculineSingularmūtritam
vilīnaḥ3.1.100MasculineSingularvidrutaḥ, drutaḥ
ūrīkṛtam3.1.110MasculineSingularupaśrutam, viditam, āśrutam, samāhitam, saṅgīrṇam, aṅgīkṛtam, upagatam, saṃśrutam, pratijñātam, urarīkṛtam
gīrṇiḥ3.4.11MasculineSingulargiriḥ
nīvākaḥ2.4.23MasculineSingularprayāmaḥ
dhī2.4.25FeminineSingularniṣkramaḥ
saṃvīkṣaṇam2.4.30NeuterSingularmṛgaṇā, mṛgaḥ, vicayanam, mārgaṇam
khalinī2.4.42FeminineSingularkhalyā, svargaḥ, ākāśaḥ
sāhasrakārīṣam2.4.42NeuterSingularkroṣṭā, varuṇaḥ
bherī3.3.3FeminineSingularmārutaḥ, vedhāḥ, bradhnaḥ
pratīkaḥ3.3.7MasculineSingularrāmaṭham
kośātakī3.3.8FeminineSingulartāpaḥ, śaṅkā, ruk
bāhlīkam3.3.9NeuterSingularaśvasyakhuraḥ
puṇḍarīkaḥ3.3.11MasculineSingularapriyam, anṛtam
dīpakaḥ3.3.11MasculineSingularanvayaḥ, śīlaḥ
vyalīkam3,.3.12NeuterSingularśalalaḥ, ainasaḥ, dambhaḥ
alīkam3,.3.12NeuterSingularśūlaḥ, śaṅkaradhanvā
śīlam3.3.13NeuterSingularkareṇuḥ
śilīmukhaḥ3.3.23MasculineSingularśailaḥ, vṛkṣaḥ
nīlakaṇṭhaḥ3.3.46MasculineSingularatiyuvā, alpaḥ
nāḍī3.3.49FeminineSingularsthūlaḥ, pragāḍham, śaktaḥ
grāmaṇī3.3.55MasculineSingularjugupsā, karuṇā
hariṇī3.3.56MasculineSingularpratyak, surā
vāruṇī3.3.58FeminineSingularlohaḥ, kharaḥ, viṣam, abhimaraḥ
śrīparṇam3.3.59NeuterSingularvāntānnam, unnayaḥ
tīkṣṇam3.3.59MasculineSingularpaśuśṛṅgam, ibhadantaḥ
saṅkīrṇaḥ3.3.63MasculineSingularpakṣī, bhāsaḥ
jīmūtaḥ3.3.65MasculineSingularyānapātram, śiśuḥ
rītiḥ3.3.75FeminineSingularbhasma, sampat
mahatī3.3.76FeminineSingularśastram, vahnijvālā, raverarciḥ
bhogavatī3.3.76FeminineSingularchandaḥ, daśamam
jagatī3.3.78FeminineSingularyoniḥ, liṅgam
bṛhatī3.3.81FeminineSingularrupyam, hema
avagītam3.3.85NeuterSingularpītaḥ, vṛddhaḥ, sitaḥ
abhinītaḥ3.3.87MasculineSingularpūtaḥ, vijanaḥ
pratītaḥ3.3.88MasculineSingulardhavalaḥ, mecakaḥ
tīrtham3.3.93NeuterSingularsānuḥ, mānam
daśamīsthaḥ3.3.94MasculineSingularabhiprāyaḥ, vaśaḥ
vīthī3.3.94FeminineSingularājñā, nindā
vīvadhaḥ3.3.103MasculineSingularviṣṇuḥ, candramā
vāṇinī3.3.119FeminineSingulardhojihvikā
vāhinī3.3.119FeminineSingularkratuḥ, vistāraḥ, tucchakaḥ
hrādinī3.3.119FeminineSingularkṛtyaḥ, ketuḥ, upanimantraṇam
kāminī3.3.119FeminineSingularprajāpatiḥ, tattvam, tapaḥ, brahma, brahmā, vipraḥ, vedāḥ
kaulīnam3.3.123NeuterSingularpratirodhaḥ, virodhācaraṇam
kaupīnam3.3.129NeuterSingularkulam, nāśaḥ
hīnam3.3.135MasculineSingulargauṣṭhapatiḥ, godhuk
parīvāpaḥ3.3.136MasculineSingularśayyā, aṭṭaḥ, dārāḥ
vṛṣākṛpī3.3.137MasculineSingularbudhaḥ, manojñaḥ
kacchapī3.3.139FeminineSingularghaṭaḥ, bhamūrdhāṃśaḥ
vīryam3.3.162NeuterSingulardantikā
vṛṣākapāyī3.3.164FeminineSingularkriyā, devatā, dhanādibhiḥbhedyaḥ
parīvāraḥ3.3.177MasculineSingulardyūtakāraḥ, paṇaḥ, dyūtam
pratīhāraḥ3.3.178MasculineSingularanyaśubhadveṣaḥ, anyaśubhadveṣavat, kṛpaṇaḥ
karīraḥ3.3.181MasculineSingularsurā, āpaḥ, bhūḥ, vāk
tandrī3.3.184FeminineSingularśroṇiḥ, bhāryā
dhātrī3.3.184FeminineSingularyogyaḥ, bhājanaḥ
kṣīram3.3.190NeuterSingularadhikam, upari, puraḥ
auśīraḥ3.3.193MasculineSingularandhatamaḥ, ghātukaḥ
pīluḥ3.3.201MasculineSingularprāṇyaṅgajābaliḥ, karaḥ, upahāraḥ
kīlaḥ3.3.204Ubhaya-lingaSingularkṛttikāḥ, gauḥ, agniḥ, śitiḥ
lī3.3.207FeminineSingularsvabhāvaḥ, sadvṛttam
kīlālam3.3.208NeuterSingularchadiḥ, netraruk, samūhaḥ
śīlam3.3.209NeuterSingularaurvānalaḥ
nīvī3.3.220FeminineSingularvaiśyaḥ, manujaḥ
klībam3.3.221MasculineSingularrahaḥ, prakāśaḥ
vīkāśaḥ3.3.223MasculineSingularekavidhā, avasthānam
kīnāśaḥ3.3.223MasculineSingularstrī, kariṇī
abhīṣuḥ3.3.227MasculineSingularśāriphalakam, dyūtam, akṣam
uṣṇīṣaḥ3.3.228MasculineSingularpuṃbhāvaḥ, puṃbhāvakriyā
āśī3.3.236FeminineSingularjvālā, ābhāsaḥ
rodasī3.3.237FeminineSingularkhagaḥ, bālyādiḥ
bībhatsaḥ3.3.242MasculineSingular
kanīyān3.3.243MasculineSingularnirbandhaḥ, parāgaḥ, arkādayaḥ
varīyān3.3.243MasculineSingularnāgadantakam, dvāram, āpīḍam, kvātharasaḥ
sādhīyān3.3.243MasculineSingulartulāsūtram, aśvādiraśmiḥ
sādhīyaḥ3.3.243NeuterSingularādānam, mūlam, śāpaḥ, patnī, parijanaḥ
ūrarī3.3.262MasculineSingularabhimukham, samīpam, ubhayataḥ, śīghram, sākalyam
ūrī3.3.262MasculineSingularnāma, prākāśyam
tūṣṇīm2.4.9MasculineSingulartūṣṇīkām
abhīkṣṇam2.4.11MasculineSingularśaśvat
vallī3.5.2FeminineSingular
vīṇā3.5.2FeminineSingular
nadī3.5.2FeminineSingular
hrī3.5.2FeminineSingular
mṛṇālī3.5.7FeminineSingular
taṭī3.5.7FeminineSingular
ī3.5.7FeminineSingular
ghātakī3.5.7FeminineSingular
āḍhakī3.5.7FeminineSingular
pipīlikā3.5.8FeminineSingular
tindukī3.5.8FeminineSingular
bhaṅgī3.5.8FeminineSingular
kākinī3.5.9FeminineSingular
śāṇī3.5.9FeminineSingular
druṇī3.5.9FeminineSingular
āsandī3.5.9FeminineSingular
jhallarī3.5.10FeminineSingular
carcarī3.5.10FeminineSingular
pārī3.5.10FeminineSingular
gṛdhrasī3.5.10FeminineSingular
camasī3.5.10FeminineSingular
masī3.5.10FeminineSingular
śrīveṣṭaḥ3.5.13MasculineSingular
sīmantaḥ3.5.19MasculineSingular
udgītaḥ3.5.19MasculineSingular
dāsīsabham3.5.27NeuterSingular
tirīṭam3.5.30NeuterSingular
cīram3.5.31NeuterSingular
cīvaram3.5.31NeuterSingular
sīdhu3.5.34MasculineSingular
pragrīvam3.5.35MasculineSingular
pātrīvam3.5.35MasculineSingular
sṛpāṭī3.5.38Ubhaya-lingaSingular
śāṭī3.5.38Ubhaya-lingaSingular
kaṭī3.5.38Ubhaya-lingaSingular
kuṭī3.5.38Ubhaya-lingaSingular
     Monier-Williams
          Search  
37108 results for ī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
the fourth letter of the alphabet, corresponding to i- long, and having the sound of ee in feel. View this entry on the original dictionary page scan.
m. Name of kandarpa-, the god of love View this entry on the original dictionary page scan.
f. (ī-or īs-) Name of lakṣmī- ([also in , according to (who reads puṇyacañcur ī-)]). View this entry on the original dictionary page scan.
ind. an interjection of pain or anger View this entry on the original dictionary page scan.
ind. a particle implying consciousness or perception, consideration, compassion. View this entry on the original dictionary page scan.
for i-. See 5. i-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईड् cl.2 A1. /īṭṭe- (2. sg. present tense īḍiṣe-,Ved. īḷiṣe- perfect tense īḍ/e- future īḍiṣyate- Aorist aiḍiṣṭa-. infinitive mood īḍitum-,Ved. īḷe-,etc.) to implore, request, ask for (with two accusative) ; to praise etc.: Causal P. īḍayati-, to ask ; to praise View this entry on the original dictionary page scan.
ईड्f. praise, extolling View this entry on the original dictionary page scan.
ईडाf. praise, commendation View this entry on the original dictionary page scan.
ईडनn. the act of praising View this entry on the original dictionary page scan.
ईडेन्य mfn. to be invoked or implored View this entry on the original dictionary page scan.
ईडेन्यmfn. to be praised or glorified, praiseworthy, laudable View this entry on the original dictionary page scan.
ईडित mfn. implored, requested View this entry on the original dictionary page scan.
ईडितृmfn. one who praises View this entry on the original dictionary page scan.
ईदृगवस्थmfn. being in such a situation, View this entry on the original dictionary page scan.
ईदृक्षmf(ī-)n. (fr. id-,neut. of pronominal base 3. i-,and dṛkṣa-, dṛś-,dropping one d-and lengthening the preceding i-; see tadṛkṣa-from tad-,etc.) , of this aspect, of such a kind, endowed with such qualities, such-like View this entry on the original dictionary page scan.
ईदृश्mfn. k- (Ved. - ) endowed with such qualities, such etc. View this entry on the original dictionary page scan.
ईदृश्f. (k-) such a condition, such occasion View this entry on the original dictionary page scan.
ईदृशmf(ī-)n. endowed with such qualities, such : View this entry on the original dictionary page scan.
ईदृशmf(ī-)n. ([with the final syllables dṛś-and dṛśa-of these words confer, compare the Greek in , in etc.; Gothic leikainhve7leiks,"which one",svaleik-s,"such"; modern German welcher,solcher; Slavonic or Slavonian liko Nominal verb lik exempli gratia, 'for example' tolik,"such"; Latin liinta7lis,qua7lis.]) View this entry on the original dictionary page scan.
ईदृशभूतmfn. being such a one, View this entry on the original dictionary page scan.
ईदृशभूतता(f.) View this entry on the original dictionary page scan.
ईदृशकmf(ikā-)n. endowed with such qualities, such : View this entry on the original dictionary page scan.
ईदृशकmf(ikā-)n. ([with the final syllables dṛś-and dṛśa-of these words confer, compare the Greek in , in etc.; Gothic leikainhve7leiks,"which one",svaleik-s,"such"; modern German welcher,solcher; Slavonic or Slavonian liko Nominal verb lik exempli gratia, 'for example' tolik,"such"; Latin liinta7lis,qua7lis.]) View this entry on the original dictionary page scan.
ईदृशीदृक्ताf. quality View this entry on the original dictionary page scan.
ईड्यmfn. to be invoked or implored View this entry on the original dictionary page scan.
ईड्यmfn. to be praised or glorified, praiseworthy, laudable View this entry on the original dictionary page scan.
ईड्यमानmfn. being praised. View this entry on the original dictionary page scan.
ईह् cl.1 A1. īhate-, īhāṃ-cakre-, īhiṣyate-, īhitum-, rarely P. īhati-, etc., to endeavour to obtain ; to aim at, attempt ; to long for, desire ; to take care of ; to have in mind, think of (with accusative) : Causal īhayati-, to impel.
ईहm. attempt (See ūrdhveha-) View this entry on the original dictionary page scan.
ईहाf. effort, exertion, activity etc. View this entry on the original dictionary page scan.
ईहाf. request, desire, wish View this entry on the original dictionary page scan.
ईहालिह्mfn. reading (any one's) wish (nayanayoḥ-,"in his eyes"; confer, compare 2. lih-, parasmE-pada 903), View this entry on the original dictionary page scan.
ईहामृगm. a wolf View this entry on the original dictionary page scan.
ईहामृगm. a kind of drama View this entry on the original dictionary page scan.
ईहार्थिन्mfn. aiming at any object, seeking wealth. View this entry on the original dictionary page scan.
ईहतस्ind. diligently, energetically, by or with labour or exertion. View this entry on the original dictionary page scan.
ईहावृकm. a wolf View this entry on the original dictionary page scan.
ईहितmfn. sought, attempted, striven for View this entry on the original dictionary page scan.
ईहितmfn. wished, desired View this entry on the original dictionary page scan.
ईहितn. desire, request, wish, effort View this entry on the original dictionary page scan.
ईज् or īñj- cl.1 P. ījati-, ījāṃ-cakāra-, ījitum- or īñjati-, etc., to go ; to blame or censure (see apej-and sam-īj-.) View this entry on the original dictionary page scan.
ईजानmfn. (perfect tense parasmE-pada of yaj- q.v) one who has sacrificed View this entry on the original dictionary page scan.
ईजिकm. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
ईजितुम्(irregular infinitive mood of yaj- q.v) equals yaṣṭum-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईकारm. the letter or sound ī-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईख् or ikh- cl.1 P. ekhati-, iyekha-, or īkhati-, īkhāṃ-cakāra-, ekhitum- or īkhitum-, to go, move View this entry on the original dictionary page scan.
ईक्ष् cl.1 A1. /īkṣate-, īkṣāṃ-cakre- (), īkṣiṣyate-, aikṣiṣṭa-, īkṣitum-, to see, look, view, behold, look at, gaze at ; to watch over (with accusative or rarely locative case) etc. ; to see in one's mind, think, have a thought etc. ; to regard, consider ; to observe (the stars etc.) ; to foretell for (dative case; literally to observe the stars for any one) : Causal īkṣayati-, to make one look at (with accusative) (This root is perhaps connected with akṣi- q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
ईक्ष्to be seen, View this entry on the original dictionary page scan.
ईक्षmf(ī-)n. in fine compositi or 'at the end of a compound' seeing, looking, visiting (See tiryag-īkṣa-, vadhv-īkṣa-) View this entry on the original dictionary page scan.
ईक्षाf. sight, viewing View this entry on the original dictionary page scan.
ईक्षाf. considering View this entry on the original dictionary page scan.
ईक्षn. anything seen (merely for the etymology of antarikṣa-). View this entry on the original dictionary page scan.
ईक्षकm. a spectator, beholder View this entry on the original dictionary page scan.
ईक्षमाणmfn. looking at, surveying View this entry on the original dictionary page scan.
ईक्षणn. a look, view, aspect sight etc. View this entry on the original dictionary page scan.
ईक्षणn. regarding, looking after, caring for View this entry on the original dictionary page scan.
ईक्षणn. eye View this entry on the original dictionary page scan.
ईक्षणिकmf(ā-) a looker into the future, a fortune-teller View this entry on the original dictionary page scan.
ईक्षणीकm. a looker into the future, a fortune-teller View this entry on the original dictionary page scan.
ईक्षणीयmfn. to be seen or perceived. View this entry on the original dictionary page scan.
ईक्षेण्यmfn. deserving to be seen, curious View this entry on the original dictionary page scan.
ईक्षितmfn. seen, beheld, regarded View this entry on the original dictionary page scan.
ईक्षितn. a look View this entry on the original dictionary page scan.
ईक्षितmfn. (also) approved, ibidem or 'in the same place or book or text' as the preceding View this entry on the original dictionary page scan.
ईक्षितृmfn. seeing, beholding, a beholder View this entry on the original dictionary page scan.
ईक्ष्यमाणmfn. being beheld, being viewed. View this entry on the original dictionary page scan.
ईल् Causal P. īl/ayati-, to move (see īr-, Causal) View this entry on the original dictionary page scan.
ईऌ īḷā-, etc. See under īḍ-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईऌएन्य mfn. to be invoked or implored View this entry on the original dictionary page scan.
ईऌएन्यmfn. to be praised or glorified, praiseworthy, laudable View this entry on the original dictionary page scan.
ईलीor īli- f. a kind of weapon (sometimes considered as a cudgel and sometimes as a short sword or stick shaped like a sword)
ईलिकाf. a nerve, tendon, gut, View this entry on the original dictionary page scan.
ईलिनm. Name of a son of taṃsu- and father of duṣyanta- View this entry on the original dictionary page scan.
ईलिनीf. Name of a daughter of medhātithi- View this entry on the original dictionary page scan.
ईऌइतmfn. implored, requested View this entry on the original dictionary page scan.
ईम्ind. (fr. pronominal base 3. i-), Ved. a particle of affirmation and restriction (generally after short words at the beginning of a period, or after the relative pronouns, the conjunction yad-,prepositions and particles such as āt-, uta-, atha-,etc.) īm- has also the sense"now" (equals idānīm-), and is by sometimes considered as an accusative case for enam- View this entry on the original dictionary page scan.
ईंकारm. uttering the exclamation īm-, View this entry on the original dictionary page scan.
ईंकृत(/īṃ--), mfn. one who has uttered īm-, ibidem or 'in the same place or book or text' as the preceding 2. View this entry on the original dictionary page scan.
ईङ्ख् or iṅkh- cl.1 P. (iṅkhati-, iṅkhāṃ-cakāra-,or īṅkhati-, īṅkhāṃ-cakāra-, iṅkhitum-or īṅkhitum-) to go, move : Causal īṅkh/ayati-, to move backwards and forwards, move up and down, swing View this entry on the original dictionary page scan.
ईङ्खनn. swinging View this entry on the original dictionary page scan.
ईङ्खयmfn. moving, causing to flow or go.
ईन्त् cl.1 P. īntati-, īntitum-, to bind ([ see ant-and and-]) on View this entry on the original dictionary page scan.
ईप्स्(Desiderative of āp- q.v), to wish to obtain. View this entry on the original dictionary page scan.
ईप्साf. asking, desire or wish to obtain View this entry on the original dictionary page scan.
ईप्सनn. desiring or wishing to obtain View this entry on the original dictionary page scan.
ईप्सितmfn. wished, desired View this entry on the original dictionary page scan.
ईप्सितn. desire, wish View this entry on the original dictionary page scan.
ईप्सिततमmfn. most desired, immediately aimed at (as the object of an action) View this entry on the original dictionary page scan.
ईप्सुmfn. striving to obtain View this entry on the original dictionary page scan.
ईप्सुmfn. wishing to get or obtain, desirous of (with accusative) View this entry on the original dictionary page scan.
ईप्सुयज्ञm. a particular soma- sacrifice View this entry on the original dictionary page scan.
ईर् cl.2 A1. /īrte- (3. plural /īrate- ), iraṃ-cakre-, iriṣyati-, airiṣṭa-, īritum- ; Ved. infinitive mood ir/adhyai- , to go, move, rise, arise from ; to go away, retire ; to agitate, elevate, raise (one's voice) : Causal P. īr/ayati- (see īl-), to agitate, throw, cast ; to excite etc. ; to cause to rise ; to bring to life ; to raise one's voice, utter, pronounce, proclaim, cite etc. ; to elevate : A1. to raise one's self
ईरm. wind. View this entry on the original dictionary page scan.
ईरmfn. driving, chasing, View this entry on the original dictionary page scan.
ईरजm. "wind-born", Name of hanumat-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईरामाf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
ईरणmfn. agitating, driving View this entry on the original dictionary page scan.
ईरणm. the wind View this entry on the original dictionary page scan.
ईरणn. uttering, pronouncing View this entry on the original dictionary page scan.
ईरणn. painful and laborious evacuation of the bowels View this entry on the original dictionary page scan.
ईरपादm. a snake View this entry on the original dictionary page scan.
ईरपुत्रm. "wind-son", Name of hanumat-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईरयध्यै(Ved.inf. of Causal of īr-), to set in motion, . View this entry on the original dictionary page scan.
ईरिन्m. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
ईरिन्m. plural (iṇas-) the descendants of this man View this entry on the original dictionary page scan.
ईरिणmfn. desert View this entry on the original dictionary page scan.
ईरिणn. salt and barren soil (See iriṇa-) View this entry on the original dictionary page scan.
ईरितmfn. sent, despatched View this entry on the original dictionary page scan.
ईरितmfn. said, uttered. View this entry on the original dictionary page scan.
ईरिताकूतn. declared purpose or intention. View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्क्ष्य्See īrṣy-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्मind. or īrm/ā- in this place, here, to this place View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्मind. going constantly, or instigating ([ ]) View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्मm. the arm, the fore-quarter of an animal View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्मn. a sore or wound ([ ]) View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्मन्m. = īrm/a-2 above View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्मान्तmfn. (fr. īrma- equals īrita-with anta- ), full-haunched (literally full-ended ) View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्मान्तmfn. thin-haunched View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्मान्तmfn. (perhaps) having the biggest (or quickest?) horses on both sides of the team View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्मान्तmfn. Name of a team of horses or of the horses of the sun's car View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्णmfn. See ud-īrṇa-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्षाf. impatience, envy of another's success (more properly read īrṣyā-) View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्षालुmfn. equals īrṣyālu- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्षितmfn. envied View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्षितn. envy (varia lectio for īrṣyita- q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्षितव्यmfn. to be envied (varia lectio for īrṣyitavya-, q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्षुmfn. envious, jealous (varia lectio for īrṣyu- q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्ष्य् or īrkṣy- cl.1 P. /īrṣyati- (parasmE-pada /īrṣyat- ), īrṣyāṃ-cakāra-, īṣyitum- or īrkṣyati- ; to envy, feel impatient at another's prosperity (with dative case): Desiderative īrṣyiṣiṣati- or īrṣyiyiṣati- commentator or commentary on View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्ष्यmfn. envious, envying View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्ष्याf. envy or impatience of another's success View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्ष्यmfn. spite, malice View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्ष्यmfn. jealousy View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्ष्याभिरतिm. a kind of semi-impotent man, = īrṣyaka- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्ष्यकmfn. envious, envying View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्ष्यकm. a particular kind of semi-impotent man whose power is stimulated through jealous feelings caused by seeing others in the act of sexual union View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्ष्यालुmfn. envious, jealous. View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्ष्यमाणmfn. envying, envious. View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्ष्यारति m. a kind of semi-impotent man, = īrṣyaka- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्ष्याषण्ढm. a kind of semi-impotent man, = īrṣyaka- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्ष्यावशmfn. overcome with envy. View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्ष्यावत्mfn. envious, spiteful. View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्ष्यिन्mfn. envious, spiteful. View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्ष्यितn. envy, jealousy. View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्ष्युmfn. jealous View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्त्स् (Desiderative of ṛdh- q.v) P. īrtsati-, to wish to increase View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्त्साf. the wish to increase anything View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्त्सुmfn. wishing to increase anything View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्वारुm. a cucumber, Cucumis Utilissimus See irvāru-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्यmfn. to be excited. View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्याf. wandering about as a religious mendicant (id est without hurting any creature) . View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्यापथm. the observances of a religious mendicant View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्यापथm. the four positions of the body (viz. going, standing upright, sitting and lying down) and (see airyāpathikī-.) View this entry on the original dictionary page scan.
ईर्यता(īry/a-) f. the condition of one who is to be excited View this entry on the original dictionary page scan.
ईश् cl.2 A1. /īṣṭe-, or Vedic or Veda /īśe- (2. sg. /īśiṣe-and /īkṣe- ; Potential 1. sg. /īśīya- perfect tense 3. plural īśire-, īśiṣyati-, īśitum-) to own, possess ; to belong to ; to dispose of, be valid or powerful ; to be master of (with genitive case,or Vedic or Veda with genitive case of an infinitive mood,or with a common infinitive mood,or the locative case of an abstract noun) etc. ; to command ; to rule, reign etc. ; to behave like a master, allow ; ([ confer, compare Gothic aigan,"to have"; Old German eigan,"own"; modern German eigen.]) View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्m. master, lord, the supreme spirit View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्m. Name of śiva-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईष् cl.1 A1. (with preposition also P.) /īṣate-, -ti- (parasmE-pada /īṣamāṇa- ; īṣ/e-, īṣitum-) to go ; to fly away, escape ; to attack, hurt ; to glean, collect a few grains ; to look View this entry on the original dictionary page scan.
ईष्ind. a nidhana- or concluding chorus at the end of a sāman- View this entry on the original dictionary page scan.
ईशmfn. owning, possessing, sharing View this entry on the original dictionary page scan.
ईशmfn. one who is completely master of anything View this entry on the original dictionary page scan.
ईशmfn. capable of (with genitive case) View this entry on the original dictionary page scan.
ईशmfn. powerful, supreme View this entry on the original dictionary page scan.
ईशmfn. a ruler, master, lord etc. View this entry on the original dictionary page scan.
ईशm. a husband View this entry on the original dictionary page scan.
ईशm. a rudra- View this entry on the original dictionary page scan.
ईशm. the number"eleven"(as there are eleven rudra-s) View this entry on the original dictionary page scan.
ईशm. Name of śiva- as regent of the north-east quarter etc. View this entry on the original dictionary page scan.
ईशm. Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
ईशm. of kuvera- View this entry on the original dictionary page scan.
ईशाf. faculty, power, dominion View this entry on the original dictionary page scan.
ईषm. the month āśvina- See iṣa- View this entry on the original dictionary page scan.
ईषm. a son of the third manu- View this entry on the original dictionary page scan.
ईषm. a servant of śiva-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईषाf. (said to be fr. 1. īṣ-), the pole or shafts of a carriage or plough View this entry on the original dictionary page scan.
ईषाf. dual number (e-) the double or fork-shaped pole View this entry on the original dictionary page scan.
ईषाf. etc. View this entry on the original dictionary page scan.
ईषाf. a plank, board View this entry on the original dictionary page scan.
ईषाf. a particular measure, View this entry on the original dictionary page scan.
ईशाचलm. the himavat-, View this entry on the original dictionary page scan.
ईषच्छ्वास(īṣac-chvāsa-) mfn. slightly resounding. View this entry on the original dictionary page scan.
ईषद्(in compound for īṣat-). View this entry on the original dictionary page scan.
ईषदाढ्यंभवmfn. easy to become rich View this entry on the original dictionary page scan.
ईषदाढ्यंकरmfn. easy to be enriched commentator or commentary on View this entry on the original dictionary page scan.
ईषादण्डm. the handle of a plough View this entry on the original dictionary page scan.
ईषादन्तmfn. having tusks as long as a pole View this entry on the original dictionary page scan.
ईषादन्तm. an elephant with a large tusk View this entry on the original dictionary page scan.
ईषदसमाप्तmfn. a little incomplete, not quite complete, almost complete, View this entry on the original dictionary page scan.
ईषदसमाप्तिf. almost completeness or perfection, little defectiveness or imperfection View this entry on the original dictionary page scan.
ईषद्बीजाf. a species of grape (having no kernel) View this entry on the original dictionary page scan.
ईषद्दर्शनn. a glance, a slight inspection. View this entry on the original dictionary page scan.
ईषद्धास(īṣat-hāsa-) mfn. slightly laughing, smiling. View this entry on the original dictionary page scan.
ईषद्धास्यmfn. (t--) idem or '(īṣat-hāsa-) mfn. slightly laughing, smiling.' View this entry on the original dictionary page scan.
ईषद्धास्यn. slight laughter, a smile. View this entry on the original dictionary page scan.
ईषद्गुणmfn. of little merit. View this entry on the original dictionary page scan.
ईशाधरm. (with Buddhists) Name (also title or epithet) of one of the 8 mountains, View this entry on the original dictionary page scan.
ईषाधारm. Name of a nāga-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईशाध्यायm. Name of the īśā-upaniṣad-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईषद्रक्तmfn. pale red. View this entry on the original dictionary page scan.
ईषदूनmfn. slightly defective. View this entry on the original dictionary page scan.
ईषदुपदानmfn. easy to be ruined on View this entry on the original dictionary page scan.
ईषदुष्णmfn. slightly warm, tepid. View this entry on the original dictionary page scan.
ईषद्वीर्यm. almond tree View this entry on the original dictionary page scan.
ईषद्विवृतmfn. uttered with slight opening of the organs of speech. View this entry on the original dictionary page scan.
ईशगीताf. plural Name of a section of the kūrma-purāṇa-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईशगोचरm. " śiva-'s region", the north-east, View this entry on the original dictionary page scan.
ईषज्जल(īṣaj-jala-) n. shallow water, a little water. View this entry on the original dictionary page scan.
ईशकेind. in the northeast, View this entry on the original dictionary page scan.
ईषल्लभ(īṣat-labha-) mfn. to be obtained for a little View this entry on the original dictionary page scan.
ईषन्(in compound for īṣat-). View this entry on the original dictionary page scan.
ईशनn. commanding, reigning View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानand View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानmfn. owning, possessing, wealthy View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानmfn. reigning etc. View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानm. a ruler, master, one of the older names of śiva-rudra- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानm. one of the rudra-s View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानm. the sun as a form of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानm. a sādhya- View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानm. Name of viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानm. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानाf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानn. light, splendour View this entry on the original dictionary page scan.
ईषणmfn. hastening View this entry on the original dictionary page scan.
ईषणाf. haste View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानबलिm. a particular sacrifice View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानचन्द्रm. Name of a physician View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानदेवीf. Name of a woman View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानाधिपmfn. one whose lord is śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानाधिपाf. (scilicet diś-) the north-east. View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानदिश्f. "śiva-'s region", the north-east, View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानहतmfn. killed by fever (= jvara-- hata-), (Scholiast or Commentator). View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानजm. plural a class of deities forming a section of the kalpabhava-s View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानकल्पm. Name of a kalpa-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानकृत्mfn. acting like a competent person, making use of one's possessions or faculties View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानकृत्mfn. rendering one a master or able ([ ]) View this entry on the original dictionary page scan.
ईशानीf. the silk-cotton tree, Bombax Heptaphyllum View this entry on the original dictionary page scan.
ईषणिन्mfn. hastening View this entry on the original dictionary page scan.
ईषन्मर्ष mfn. easy to be endured, tolerable View this entry on the original dictionary page scan.
ईषन्मर्षणmfn. easy to be endured, tolerable View this entry on the original dictionary page scan.
ईषन्नादmfn. slightly sounding (applied to unaspirated soft consonants). View this entry on the original dictionary page scan.
ईषन्निमयmfn. exchanged for a little View this entry on the original dictionary page scan.
ईषान्तबन्धनn. a yoke, View this entry on the original dictionary page scan.
ईशान्यn. Name of a liṅga-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईसराफm. (fr. the Arabic), Name of the fourth yoga- (in astrology) View this entry on the original dictionary page scan.
ईशसखिm. śiva-'s friend, Name of kuvera-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईशशक्तिf. the personified female energy of śiva-, (confer, compare ) View this entry on the original dictionary page scan.
ईशसंस्थmfn. appearing as lord View this entry on the original dictionary page scan.
ईशसरस्n. Name of a lake. View this entry on the original dictionary page scan.
ईषत्mfn. (pres.p.) attacking, hurting. View this entry on the original dictionary page scan.
ईषत्ind. (gaṇa- svar-ādi- ;for the use of īṣat-See ) little, a little, slightly View this entry on the original dictionary page scan.
ईषत्करmf(ī-)n. (īṣat-) doing little View this entry on the original dictionary page scan.
ईषत्करmf(ī-)n. easy to be accomplished View this entry on the original dictionary page scan.
ईषत्कार्यmfn. connected with slight effort. View this entry on the original dictionary page scan.
ईषत्पानmfn. that of which a little is drunk View this entry on the original dictionary page scan.
ईषत्पानmfn. easy to be drunk View this entry on the original dictionary page scan.
ईषत्पानn. a little draught. View this entry on the original dictionary page scan.
ईषत्पाण्डुm. a pale or light brown colour. View this entry on the original dictionary page scan.
ईषत्प्रलम्भmfn. to be deceived easily. View this entry on the original dictionary page scan.
ईषत्पुरुषm. a mean man, View this entry on the original dictionary page scan.
ईषत्सद्रिशmfn. a little like, View this entry on the original dictionary page scan.
ईषत्संज्ञmfn. slightly conscious, View this entry on the original dictionary page scan.
ईषत्स्पृष्टmfn. uttered with slight contact of the organs of speech (said of the semi-vowels), View this entry on the original dictionary page scan.
ईशत्वn. supremacy, superiority. View this entry on the original dictionary page scan.
ईशावास्य n. "to be clothed or pervaded by the Supreme", Name of the īśopaniṣad- (q.v) which commences with that expression. View this entry on the original dictionary page scan.
ईशावास्यn. "to be clothed or pervaded by the Supreme", Name of the īśopaniṣad- (q.v) which commences with that expression. View this entry on the original dictionary page scan.
ईशेश्वर Name (also title or epithet) of a temple, View this entry on the original dictionary page scan.
ईषिकाf. an elephant's eyeball View this entry on the original dictionary page scan.
ईषिकाf. a painter's brush, etc. View this entry on the original dictionary page scan.
ईषिकाf. a weapon, a dart or arrow Cf. iṣīkā- and īṣīkā-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईषीकाf. a reed, cane View this entry on the original dictionary page scan.
ईषीकाf. an arrow View this entry on the original dictionary page scan.
ईषीकाf. a painter's brush or a fibrous stick used as one View this entry on the original dictionary page scan.
ईषीकाf. an ingot-mould View this entry on the original dictionary page scan.
ईषीकाf. a dipping rod or something cast into a crucible to examine if the metal it contains is in fusion See īkṣikā-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईशिन्mfn. commanding, reigning View this entry on the original dictionary page scan.
ईशिनीf. supremacy View this entry on the original dictionary page scan.
ईषिरm. fire See iṣira-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईशिताf. superiority, supremacy, one of the eight attributes of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
ईशितव्यmfn. to be reigned or ruled over View this entry on the original dictionary page scan.
ईशितृm. a master, owner, proprietor View this entry on the original dictionary page scan.
ईशितृm. a king View this entry on the original dictionary page scan.
ईशित्वn. superiority, supremacy, one of the eight attributes of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
ईष्मm. and 1. īṣva- Name of kāmadeva- View this entry on the original dictionary page scan.
ईष्मm. spring See iṣma- and iṣva-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईशोपनिषद्f. Name of an upaniṣad- (so called from its beginning īśā-[ ];the only instance of an upaniṣad- included in a saṃhitā-). View this entry on the original dictionary page scan.
ईष्वm. a spiritual teacher View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरmfn. able to do, capable of (with genitive case of Vedic infinitive mood,or with common infinitive mood), liable, exposed to etc. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरmf(ī-). master, lord, prince, king, mistress, queen etc. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरm. a husband View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरm. God View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरm. the Supreme Being etc. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरm. the supreme soul (ātman-) View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरm. śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरm. one of the rudra-s View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरm. the god of love View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरm. Name of a prince View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरm. the number"eleven" View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरmf(ā-or ī-). Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरm. of lakṣmī- View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरm. of any other of the śakti-s or female energies of the deities View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरm. Name of several plants View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरभावm. royal or imperial state. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरदत्तm. Name of a prince. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वराधीनmfn. subject to a king, dependant on a master or on God
ईश्वराधीनताf. dependance upon God, subjection to a ruler. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वराधीनत्वn. dependance upon God, subjection to a ruler. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरगीताf. plural a section of the kūrma-purāṇa-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरकारणिक(), m. atheist View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरकारणिन् (), m. atheist View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरकारिन् (), m. atheist View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरकृष्णm. Name of the author of the sāṃkhya-kārikā-. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरानन्दm. Name of a scholiast. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरनिषेधm. denial of God, atheism. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरनिष्ठmfn. trusting in God. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरप्रणिधानn. devotion to God, View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरप्रसादm. divine grace. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरप्रत्यभिज्ञासूत्रn. Name (also title or epithet) of a śaiva- work by utpala- View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरप्रियm. a partridge, View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरपूजाf. worship of God. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरपूजकmfn. pious. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरसभn. a royal court or assembly. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरसद्मन्n. a temple. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरसेनm. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरसेवाf. the worship of God. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरसूरिm. Name of a teacher. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरताf. superiority, supremacy View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरतीर्थाचार्यm. Name of a teacher. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरत्वn. superiority, supremacy View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरवादm. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरवर्मन्m. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरीकृto make any one a lord or master. View this entry on the original dictionary page scan.
ईश्वरीतन्त्रn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
ईतिf. (fr. 4. ī-?), plague, distress, any calamity of the season (as drought, excessive rain, swarm of rats, foreign invasion, etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
ईतिf. infectious disease etc. View this entry on the original dictionary page scan.
ईतिf. an affray View this entry on the original dictionary page scan.
ईतिf. travelling in foreign countries, sojourning View this entry on the original dictionary page scan.
ईतिind. equals iti- View this entry on the original dictionary page scan.
ईवत्mfn. (fr. pronominal base 3. i-), so large, so stately, so magnificent, so much View this entry on the original dictionary page scan.
ईवत्mfn. going, moving ([ ]) View this entry on the original dictionary page scan.
ईयचक्षस्mfn. (īya-fr. i-), of pervading or far-reaching sight View this entry on the original dictionary page scan.
ईयक्षमाण equals /iyakṣamāṇa- (fr. iyakṣ-) q.v View this entry on the original dictionary page scan.
ईयिवस्mfn. (īyivān-, īyuṣī-, īyivat-)(perfect tense parasmE-pada of i-) one who has gone View this entry on the original dictionary page scan.
ईयिवस्mfn. one who has obtained etc. View this entry on the original dictionary page scan.
अबलीयस्mfn. (Comparative degree) weaker View this entry on the original dictionary page scan.
अबलीयस्त्वn. non-predominance, . View this entry on the original dictionary page scan.
अब्धिद्वीपाf. earth View this entry on the original dictionary page scan.
अब्धिजीविन्m. a fisherman View this entry on the original dictionary page scan.
अब्धिमण्डूकीf. the pearl oyster. View this entry on the original dictionary page scan.
अब्धिनगरीf. Name of dvārakā-, the capital of kṛṣṇa-. View this entry on the original dictionary page scan.
अब्धिनवनीतकm. the moon. View this entry on the original dictionary page scan.
आभजनीयmfn. idem or 'm. one who is to be honoured by a share ' on View this entry on the original dictionary page scan.
अभवदीयmfn. not belonging to your Honour View this entry on the original dictionary page scan.
अभवनीयmfn. what is not to be, what will not be. View this entry on the original dictionary page scan.
अभावनीयmfn. not to be inferred or contemplated. View this entry on the original dictionary page scan.
आभेरीf. Name of one of the rāgiṇī-s or modes of music (personified as a female) View this entry on the original dictionary page scan.
अभीmfn. fearless View this entry on the original dictionary page scan.
अभी( i-), abhy-/eti- (Imper. 2. sg. abh/īhi-; imperfect tense 3. plural -āyan-,3. sg. A1. -āyata-; ind.p. abh/ītya-) to come near, approach, go up to or towards (accusative) etc. ; (with sakāśam-or samīpam-or pārśve-) idem or '([ ]) or a-bhīr/uṇa- ([ ]), mfn. not terrific.' ; to go along or after (accusative) etc. ; to enter, join, go over to ; (with a pr. p.) to begin to, (perf. 3. plural abhīy/uḥ-) ; to reach, obtain etc. ; to get or fall into (accusative) etc. ; to come to, fall to one's share (with accusative) ; (said of the sun) to rise (as if he came nearer;also with abhitarām-[ q.v ] instead of abhi-) (with astam-) to set (see abhy-aya-): Passive voice abhīyate- to be perceived, known : Intensive (1. plural -īmahe-) to ask, request View this entry on the original dictionary page scan.
अभिभवनीयmfn. to be overcome. View this entry on the original dictionary page scan.
अभीचारm. exorcising, incantation View this entry on the original dictionary page scan.
अभीचारSee abhi-car-. View this entry on the original dictionary page scan.
अभिचरणीयmfn. fit for enchanting or exorcising etc. View this entry on the original dictionary page scan.
अभिचरणीयmfn. (negative an--) commentator or commentary on View this entry on the original dictionary page scan.
अभिचारणीयmfn. to be enchanted View this entry on the original dictionary page scan.
अभीद्धmfn. inflamed View this entry on the original dictionary page scan.
अभिधानीf. See sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order View this entry on the original dictionary page scan.
अभिधानीf. a halter View this entry on the original dictionary page scan.
अभिधानीयmfn. to be named View this entry on the original dictionary page scan.
आभिधानीयकn. (fr. abhi-dhānīya-), the characteristic of a noun View this entry on the original dictionary page scan.
अभिधी(perf. 1. sg. -dīdhayā-; parasmE-pada A1. -d/īdhyāna- ) to reflect upon, consider View this entry on the original dictionary page scan.
अभिदी(Imper. 2. sg. -didīhi-) to radiate, beam forth or towards View this entry on the original dictionary page scan.
अभिदीक्ष्to consecrate one's self (for a purpose, accusative) View this entry on the original dictionary page scan.
अभिडीनn. ( ḍī-), act of flying towards View this entry on the original dictionary page scan.
अभिदीप्to blaze towards : Causal dīpayati-, to cause to shine, make brilliant ; to blaze or shine all round View this entry on the original dictionary page scan.
अभीगmfn. unterrified, View this entry on the original dictionary page scan.
अभिगीतmfn. addressed or praised in song View this entry on the original dictionary page scan.
अभिगीतn. a song, View this entry on the original dictionary page scan.
अभिग्रहीतृmfn. one who seizes View this entry on the original dictionary page scan.
अभिगृहीतmfn. taken hold of, etc. View this entry on the original dictionary page scan.
अभिगृहीतपाणिmfn. having the hands joined View this entry on the original dictionary page scan.
अभिहरणीयmfn. to be brought near. View this entry on the original dictionary page scan.
अभिजातीय in fine compositi or 'at the end of a compound' (f(ā-).) View this entry on the original dictionary page scan.
अभीज्यmfn. idem or 'mfn. to be honoured with sacrifices ' View this entry on the original dictionary page scan.
अभीज्यm. a god View this entry on the original dictionary page scan.
अभीज्यSee abhi-yaj-. View this entry on the original dictionary page scan.
अभीकmfn. fearless View this entry on the original dictionary page scan.
अभीकmfn. (equals abhika- q.v), longing after, lustful, libidinous View this entry on the original dictionary page scan.
अभीकm. a lover View this entry on the original dictionary page scan.
अभीकm. a master View this entry on the original dictionary page scan.
अभीकm. a poet View this entry on the original dictionary page scan.
अभीकn. (fr. abhi-añc-; see /anūka-), meeting together, collision View this entry on the original dictionary page scan.
अभीकn. (with muc-or1. as-with ār/e-) away from, out of (ablative) View this entry on the original dictionary page scan.
अभीकn. (with verbs expressing defending from, as3. -and uruṣya-) from (with ablative) View this entry on the original dictionary page scan.
अभीकn. before (as before midday;with ablative) View this entry on the original dictionary page scan.
आभीकn. (fr. abhīka-Name of a ṛṣi- ?),"composed by abhīka-" ([ ]) Name of a sāman- View this entry on the original dictionary page scan.
अभीकेind. in the presence of (genitive case), near, towards View this entry on the original dictionary page scan.
अभिक्रीto buy for a special purpose View this entry on the original dictionary page scan.
अभिकृत्वरीf. "producing (diseases)", a female demon View this entry on the original dictionary page scan.
अभीक्ष्( īkṣ-) A1. (imperfect tense 3. dual number -/aikṣetām-) to look towards (accusative) View this entry on the original dictionary page scan.
अभीक्ष्णmfn. (contr. of abhikṣaṇa- see ), constant, perpetual View this entry on the original dictionary page scan.
अभीक्ष्णmfn. in compound for abhīkṣṇam- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
अभीक्ष्णmfn. presently, at once View this entry on the original dictionary page scan.
अभीक्ष्णmfn. very, exceedingly (in compound abhīkṣṇa--) View this entry on the original dictionary page scan.
आभीक्ष्णmfn. (fr. abhīkṣṇa-), repeated, frequent View this entry on the original dictionary page scan.
आभीक्ष्णn. continued repetition. View this entry on the original dictionary page scan.
अभीक्ष्णम्ind. repeatedly, again and again, perpetually, constantly View this entry on the original dictionary page scan.
अभीक्ष्णशस्ind. constantly View this entry on the original dictionary page scan.
आभीक्ष्ण्यn. continued repetition View this entry on the original dictionary page scan.
आभीलmfn. ( bhī-), formidable, fearful View this entry on the original dictionary page scan.
आभीलmfn. suffering pain View this entry on the original dictionary page scan.
आभीलn. bodily pain, misfortune ; ([ confer, compare Hibernian or Irish abhe4il,"terrible, dreadful."]) View this entry on the original dictionary page scan.
अभिलक्ष्यीकृत्य ind.p. (1. kṛ-), aiming at a mark, directing towards. View this entry on the original dictionary page scan.
अभीलापलप्(or abhī-lāpal/ap-,fr. irreg. Intensive) mfn. ( lap-), excessively whimpering (see abhīmoda-m/ud-.) View this entry on the original dictionary page scan.
अभिलषणीयmfn. desirable, to be coveted. View this entry on the original dictionary page scan.
अभिली -līyate-, to adhere to, cling to (accusative) View this entry on the original dictionary page scan.
अभिलीनmfn. adhering to, clinging to (accusative) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
अभिलीनmfn. "adhered to", chosen (as a seat by birds or bees) View this entry on the original dictionary page scan.
अभीमmfn. unterrific, causing no fear View this entry on the original dictionary page scan.
अभीमm. Name of viṣṇu-. View this entry on the original dictionary page scan.
अभीमानSee nir-abhīmāna-. View this entry on the original dictionary page scan.
अभीमानSee nir-abhīmāna-. View this entry on the original dictionary page scan.
अभीमानिन्m. Name of an agni- View this entry on the original dictionary page scan.
अभीमानिन्See abhi-man-. View this entry on the original dictionary page scan.
अभीमोदमुद्(or abhī-modam/ud-,fr. irreg. Intensive) mfn. ( mud-), excessively joyful (see abhīlāpa-l/ap-.) View this entry on the original dictionary page scan.
अभिमुखीf. one of the ten bhūmi-s to be passed by a bodhisattva-, before becoming a buddha-. View this entry on the original dictionary page scan.
अभिमुखी(for abhimukha-in compound with1. kṛ-and bhū-). View this entry on the original dictionary page scan.
अभिमुखीभूतmfn. being in presence of or facing View this entry on the original dictionary page scan.
अभिमुखीभूतmfn. (said of the fate) being favourable to. View this entry on the original dictionary page scan.
अभिमुखीकरणn. turning the face towards, addressing