Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "īśvarī" has 1 results.
     
īśvarī: feminine nominative singular stem: īśvara
     Amarakosha Search  
1 result
     
     Monier-Williams
          Search  
11 results for īśvarī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
īśvarīkṛto make any one a lord or master. View this entry on the original dictionary page scan.
īśvarītantran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhātrīśvarī(trīśv-) f. Grislea Tomentosa View this entry on the original dictionary page scan.
lokadhātvīśvarīf. Name of mārīcī-, wife of vairocana-, View this entry on the original dictionary page scan.
nakulīvāgīśvarīmantravidhānan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vāgīśvarīf. Name of sarasvatī- View this entry on the original dictionary page scan.
vāgīśvarīdattam. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
vāgīśvarīstotran. Name of a stotra-. View this entry on the original dictionary page scan.
vahnīśvarīf. Name of lakṣmī- View this entry on the original dictionary page scan.
vajradhātvīśvarīf. Name of vairocana-'s wife and of a tantra- deity View this entry on the original dictionary page scan.
yogīśvarīf. Name of a goddess View this entry on the original dictionary page scan.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
1 result
     
īśvarī sarvabhūtānām RVKh.5.87.9c; TA.10.1.10c; MG.2.13.6c; MahānU.4.8c. Cf. īśānaḥ sarva-.
     Vedabase Search  
19 results
     
īśvarī the rulerSB 10.68.36
īśvarīm Lakṣmī, the goddess of fortuneSB 4.7.34
adhīśvarī SatīSB 4.4.9
dhana-īśvarī possessing wealthSB 6.19.26-28
dhana-īśvarī possessing wealthSB 6.19.26-28
vraja-īśvarī the Queen of VrajaCC Antya 7.30
sarva-kāma-vara-īśvarīm because you are the best of the demigods who can fulfill all material desiresSB 10.2.10
māhā-īśvarīm of Lord ŚivaSB 10.66.38
vraja-īśvarīm the Queen of Vraja (Yaśodā)SB 10.82.36
sa-īśvarīṇām with your mistressSB 4.26.14
vraja-īśvarīra and of the Queen of Vraja, mother YaśodāCC Madhya 18.62
sarva-kāma-vara-īśvarīm because you are the best of the demigods who can fulfill all material desiresSB 10.2.10
māhā-īśvarīm of Lord ŚivaSB 10.66.38
sa-īśvarīṇām with your mistressSB 4.26.14
sarva-kāma-vara-īśvarīm because you are the best of the demigods who can fulfill all material desiresSB 10.2.10
sarva-kāma-vara-īśvarīm because you are the best of the demigods who can fulfill all material desiresSB 10.2.10
vraja-īśvarīm the Queen of Vraja (Yaśodā)SB 10.82.36
vraja-īśvarīra and of the Queen of Vraja, mother YaśodāCC Madhya 18.62
vraja-īśvarī the Queen of VrajaCC Antya 7.30
     Wordnet Search "īśvarī" has 10 results.
     

īśvarī

īśvarīya, divya, devakīya, daiva, devaka, daivika, aiśvara, aiśa, aiśvarīya   

īśvarasambandhī।

bhaktiyugīnaiḥ satkavibhiḥ īśvarīyasya jñānasya pracāraḥ prabhutatayā kṛtaḥ।

īśvarī

pārvatī, ambā, umā, girijā, gaurī, bhagavatī, bhavānī, maṅgalā, mahāgaurī, mahādevī, rudrāṇī, śivā, śailajā, himālayajā, ambikā, acalakanyā, acalajā, śailasutā, himajā, śaileyī, aparṇā, śailakumārī, śailakanyā, jagadjananī, tribhuvanasundarī, sunandā, bhavabhāminī, bhavavāmā, jagadīśvarī, bhavyā, pañcamukhī, parvatajā, vṛṣākapāyī, śambhukāntā, nandā, jayā, nandinī, śaṅkarā, śatākṣī, nityā, mṛḍa़ाnī, hemasutā, adritanayā, haimavatī, āryā, ilā, vāruṇī   

śivasya patnī।

pārvatī gaṇeśasya mātā asti।

īśvarī

samrājñī, rājñī, adhīśvarī, samrājñī   

samrājaḥ patnī।

gāndhārī samrājñī āsīt।

īśvarī

lakṣmīḥ, ramā, kamalā, nārāyaṇī, padmahastā, śrīḥ, viṣṇupriyā, mā, māyā, haripriyā, padmā, padmālayā, bhārgavī, cañcalā, indirā, abjavāhanā, abjā, abdhijā, ambujāsanā, amalā, īśvarī, devaśrī, padmamālinī, padmaguṇā, piṅgalā, maṅgalā, śriyā, śrīpradā, sindhujā, jaganmayī, amalā, varavarṇinī, vṛṣākapāyī, sindhukanyā, sindhusutā, jaladhijā, kṣīrasāgarasutā, dugdhābdhitanayā, kṣīrasāgarakanyakā, kṣīrodatanayā, lokajananī, lokamātā   

dhanasya adhiṣṭhātrī devatā yā viṣṇupatnī asti iti manyate।

dhanaprāptyarthe janāḥ lakṣmīṃ pūjayanti।

īśvarī

sarasvatī, prajñā, bhāratī, vāgīśvarī, vāgdevī, vīṇāvādinī, śāradā, haṃsavāhinī, girā, ilā, brāhmī, irā, jñānadā, gīrdevī, īśvarī, vācā, vacasāmīśā, varṇamātṛkā, gauḥ, śrīḥ, vākyeśvarī, antyasandhyeśvarī, sāyaṃsandhyādevatā, gaurī   

vidyāyāḥ vāṇyaḥ ca adhiṣṭhātrī devatā।

sarasvatyāḥ vāhanaṃ haṃsaḥ asti।

īśvarī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

īśvarī

yuvatī, yuvatiḥ, taruṇī, yūnī, talunī, dikkarī, dhanikā, dhanīkā, madhyamā, dṛṣṭarajāḥ, madhyamikā, īśvarī, varyā   

prāptayauvanā strī। (prāg yauvanā yuvatiḥ iti vātsyāyanaḥ।);

yo yaṃ vicintayati yāni sa tanmayatvam। yassmād ataḥ subhagayā iva gatā yuvatyaḥ॥

īśvarī

svāminī, adhiṣṭhātrī, śāsitrī, īśvarī, bhaṭṭinī   

keṣāñcit vastusthānādīnām adhikāriṇī strī।

śrīmatī urmilāagravālamahodayā asya āpaṇasya svāminī asti।

īśvarī

nākulaḥ, nākulī, cavikā, sarpagandhā, sugandhā, raktapatrikā, īśvarī, nāgagandhā, ahibhuk, sarasā, sarpādaṃnī, vyālagandhā   

kṣupaviśeṣaḥ।

nākulasya mūlaṃ śākhā ca auṣadharūpeṇa upayujyete।

īśvarī

rudrajaṭā, raudrī, jaṭā, rudrā, saumyā, sugandhā, suvahā, ghanā, īśvarī, rudralatā, supatrā, sugandhapatrā, surabhiḥ, patravallī, jaṭāvallī, rudrāṇī, netrapuṣkarā, mahājaṭā, jaṭārudrā   

kṣupaviśeṣaḥ।

rudrajaṭāyāḥ parṇāni mayūraśikhāyāḥ parṇāni iva bhavanti।

Parse Time: 0.949s Search Word: īśvarī Input Encoding: IAST: īśvarī