Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "vaivasvatas" has 1 results.
     
vaivasvatas: masculine nominative singular stem: vaivasvata
     Vedabase Search  
1 result
     
     Wordnet Search "vaivasvataḥ" has 3 results.
     

vaivasvataḥ

yamaḥ, yamarāṭ, kṛtāntaḥ, kālaḥ, antakaḥ, vaivasvataḥ, mahiṣadhvajaḥ, mahiṣavāhanaḥ, dharmaḥ, dharmarājaḥ, pitṛpati, daṇḍadharaḥ, śrāddhadevaḥ, śamanaḥ, auḍambaraḥ, yamunābhrātā, dakṣiṇadikpālaḥ, dadhnaḥ, bhīmaśāsanaḥ, śīrṇapādaḥ, prāṇaharaḥ, hariḥ   

mṛtyoḥ devatā, dakṣiṇadikpālaḥ yaḥ jīvānām phalāphalam niyamayati।

dattābhaye tvayiyamādapi daṇḍadhāre।

vaivasvataḥ

vaivasvataḥ   

kaśyapasya pautraḥ vivasvatputraśca yaḥ caturdaśasu manuṣu saptamaḥ āsīt।

kayācit kathayānusāreṇa vaivasvataḥ sūryasya putraḥ āsīt yaḥ saṃjñāyāḥ garbhāt jātaḥ।

vaivasvataḥ

vaivasvataḥ   

rudraviśeṣaḥ।

vaivasvatasya varṇanaṃ purāṇeṣu prāpyate।

Parse Time: 1.294s Search Word: vaivasvataḥ Input Encoding: IAST IAST: vaivasvatas