Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "vaiṣṇavī" has 1 results.
     
vaiṣṇavī: feminine nominative singular stem: vaiṣṇava
     Monier-Williams
          Search  
8 results for vaiṣṇavī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
vaiṣṇavīf. patronymic fr. viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
vaiṣṇavīf. a female worshipper of viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
vaiṣṇavīf. the personified śakti- of viṣṇu- (regarded as one of the mātṛ-s, and identified with durgā- and manasā-) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
vaiṣṇavīf. Asparagus Racemosus View this entry on the original dictionary page scan.
vaiṣṇavīf. Ocymum Sanctum View this entry on the original dictionary page scan.
vaiṣṇavīf. Clitoria Ternatea View this entry on the original dictionary page scan.
vaiṣṇavīf. (in music) a particular mūrchanā- View this entry on the original dictionary page scan.
vaiṣṇavītantran. Name of a tantra-. View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
14 results
     
vaiṣṇavī devotee of the LordCC Antya 3.142
vaiṣṇavī iti the name VaiṣṇavīSB 10.2.10
vaiṣṇavī iti the name VaiṣṇavīSB 10.2.10
vaiṣṇavī-kṛtya making into VaiṣṇavasCC Madhya 25.1
vaiṣṇavī-kṛtya making into VaiṣṇavasCC Madhya 25.1
vaiṣṇavī belonging to Lord ViṣṇuSB 12.11.4
vaiṣṇavīm of Lord ViṣṇuSB 6.12.20
vaiṣṇavīm of the VaiṣṇavasSB 3.16.28
vaiṣṇavīm of the Vaiṣṇavas, and in relation to ViṣṇuMM 48
vaiṣṇavīm of ViṣṇuCC Adi 17.281
CC Madhya 9.150
vaiṣṇavīm viṣṇumāyā, or yogamāyāSB 10.8.43
paramā vaiṣṇavī a first-class devoteeCC Antya 2.104
paramā vaiṣṇavī a first-class devoteeCC Antya 2.104
     DCS with thanks   
2 results
     
vaiṣṇavī noun (feminine) (in music) a particular Mūrchanā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Asparagus Racemosus (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a female worshipper of Viṣṇu (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Clitoria Ternatea (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Ocymum Sanctum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
patr. from viṣṇu (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the personified śakti of Viṣṇu (regarded as one of the Mātṛs) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
[rel.] name of Devī
Frequency rank 7478/72933
vaiṣṇavītantra noun (neuter) name of a Tantra (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 30382/72933
     Wordnet Search "vaiṣṇavī" has 3 results.
     

vaiṣṇavī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

vaiṣṇavī

tulasī, subhagā, tīvrā, pāvanī, viṣṇuvallabhā, surejyā, surasā, kāyasthā, suradundubhiḥ, surabhiḥ, bahupatrī, mañjarī, haripriyā, apetarākṣasī, śyāmā, gaurī, tridaśamañjarī, bhūtaghnī, bhūtapatrī, vaiṣṇavī, puṇyā, mādhavī, amṛtā, patrapuṣpā, vṛndā, maruvakaḥ, samīraṇaḥ, prasthapuṣpaḥ, phaṇijhakaḥ, parṇāsaḥ, jambhīraḥ, kaṭhiñjaraḥ, kuṭherakaḥ, arjjakaḥ, kulasaurabham, lakṣmī   

vṛkṣaviśeṣaḥ yaḥ pavitraḥ asti tathā ca yasya parṇāni gandhayuktāni santi।

tulasyāḥ parṇāni oṣadhirūpeṇa upayujyante।

vaiṣṇavī

vaiṣṇavī   

viṣṇoḥ sākārā śaktiḥ।

vaiṣṇavyāḥ varṇanaṃ purāṇeṣu vartate।

Parse Time: 1.302s Search Word: vaiṣṇavī Input Encoding: IAST IAST: vaiṣṇavī