Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "taskaras" has 1 results.
     
taskaras: masculine nominative singular stem: taskara
     Monier-Williams
          Search  
2 results for taskaraḥ
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
taskarasnāyum. Leea hirta View this entry on the original dictionary page scan.
mlecchataskarasevitamfn. infested by barbarians and robbers View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
taskarasnāyu noun (masculine) Leea hirta (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 53390/72933
     Wordnet Search "taskaraḥ" has 2 results.
     

taskaraḥ

adhaḥcaraḥ, apahārakaḥ, apahārikā, apahārakam, avahāraḥ, avāvan, avāvarī, ākhanikaḥ, ākhuḥ, āmoṣī, āmoṣi, kapāṭaghnaḥ, kapāṭaghnā, kapāṭaghnam, kambū, kalamaḥ, kavāṭaghnaḥ, kumbhīrakaḥ, kusumālaḥ, kharparaḥ, coraḥ, cauraḥ, corī, corakaḥ, caurī, caurikā, taḥ, takvān, taskaraḥ, tāyu, tṛpuḥ, dasmaḥ, dasmā, dasraḥ, drāvakaḥ, dhanaharaḥ, dhanahṛt, dhanahṛd, naktacāriḥ, naktacārī, nāgarakaḥ, parāskandī, parāskandi, parimoṣī, parimoṣiḥ, paṭaccaraḥ, pāṭṭacaraḥ, puraṃdaraḥ, pracuraḥ., pracurapuruṣaḥ, pratirodhakaḥ, pratirodhī, bandīkāraḥ, malimluḥ, malimluc, mallīkara, mācalaḥ, mīḍhuṣtamaḥ, mumuṣiṣuḥ, muṣkaḥ, mūṣakaḥ, moṣaḥ, moṣakaḥ, moṣṭā, rajanīcaraḥ, rātricaraḥ, rātryāṭaḥ, rikvān, ritakvān, ribhvān, rihāyaḥ, rerihāṇaḥ, laṭaḥ, luṇṭākaḥ, vaṭaraḥ, vanarguḥ, viloḍakaḥ, viloptā, stenaḥ, stainyaḥ, stāyuḥ, steyakṛt, steyakṛd, steyī, staunaḥ, styenaḥ, styainaḥ, srotasyaḥ, harikaḥ, hartā, hārakaḥ, hārītaḥ   

adatsya paradhanasya apahārakaḥ।

rakṣakaḥ corān daṇḍayati।

taskaraḥ

taskaraḥ   

yaḥ coritāni vastūni guptarītyā vikrīṇāti।

vīrappanaḥ kukhyātaḥ candanasya taskaraḥ āsīt।

Parse Time: 0.985s Search Word: taskaraḥ Input Encoding: IAST IAST: taskaras