Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "svasā" has 1 results.
     
svasā: feminine nominative singular stem: svasṛ
     Amarakosha Search  
3 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
bhaginī2.6.29FeminineSingularsvasā
kālindīFeminineSingularśamanasvasā, sūryatanayā, yamunāyamuna(river)
vikramaḥ3.3.148MasculineSingularsvasā, kulastrī
     Monier-Williams
          Search  
5 results for svasā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
svasāf. (m. Calcutta edition) equals svasṛ- View this entry on the original dictionary page scan.
svasāra(sv/a--) n. equals -sara- View this entry on the original dictionary page scan.
svasāran. equals svasara- View this entry on the original dictionary page scan.
mumukṣusarvasvasārasaṃgraham. mumukṣusarvasva
śaivasarvasvasāram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
svasā स्वसा स्वसृ f. [सू अस्-ऋन्; Uṇ.2.97] A sister; तस्य शक्तिं रणे कार्ष्णिर्मृत्योर्घोरां स्वसामिव Mb.6.116.3; स्वसारमादाय विदर्भनाथः पुरप्रवेशाभिमुखो बभूव R.7.1.29. -2 A finger (Ved.).
     Vedabase Search  
16 results
     
     DCS with thanks   
1 result
     
svasā noun (feminine) (m.c.) svasṛ (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 22737/72933
     Wordnet Search "svasā" has 4 results.
     

svasā

bhaginī, svasā, bhaginīkā, bhagnī, svayoniḥ, jāmiḥ, yāmiḥ   

sā strī yā kasyacana puruṣasya kasyāścana mātuḥ udarāt jātā strī tathā ca mātulādīnāṃ putrī athavā dharmādyādhāreṇa svasṛtvena abhimatā strī।

mama bhagineḥ svabhāvaḥ mṛdu asti।

svasā

svasā, bhaginī, sahodarā, sodaryo   

svasya pitroḥ kanyā।

rādhā mama svasā। /svasāramādāya vidarbhanāthaḥ purapraveśābhimukho babhūva।

svasā

yamunā, yamunānadī, kālindī, sūryatanayā, śamanasvasā, tapanatanūjā, kalindakanyā, yamasvasā, śyāmā, tāpī, kalindalandinī, yamanī, yamī, kalindaśailajā, sūryasutā, tapanatanayā, aruṇātmajā, dineśātmajā, bhānujā, ravijā, bhānusutā, sūryasutā, sūryajā, yamānujā, arkatanayā, arkasutā, arkajā   

bhāratīyanadīviśeṣaḥ sā tu himālayadakṣiṇadeśād nirgatya prayāge gaṅgāyāṃ miśritā।

sarnāṇi hṛdayāsthāni maṅgalāni śubhāni ca। dadāti cepsitān loke tena sā sarvamaṅgalā॥ saṅgamād gamanād gaṅgā loke devī vibhāvyate। yamasya bhaginī jātā yamunā tena sā matā॥

svasā

nanāndā, nandinī, nandā, patisvasā   

bhartuḥ bhaginī।

subhadrā satyabhāmāyāḥ nanāndā āsīt।

Parse Time: 1.137s Search Word: svasā Input Encoding: IAST: svasā