Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
5 results for sāgaragā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
sāgaragāf. a river, stream, (especially) the Ganges View this entry on the original dictionary page scan.
sāgaragāminmfn. equals -ga- View this entry on the original dictionary page scan.
sāgaragāminīf. a river View this entry on the original dictionary page scan.
sāgaragāminīf. small cardamoms View this entry on the original dictionary page scan.
sāgaragāsutam. "son of gaṅgā-", metron. of bhīṣma- View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
2 results
     
sāgaragā noun (feminine) (esp.) the Ganges (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
stream (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 16263/72933
sāgaragāminī noun (feminine) a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
small cardamoms (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 30947/72933
     Wordnet Search "sāgaragā" has 3 results.
     

sāgaragā

nadī, sarit, taraṅgiṇī, śaivalinī, taṭinī, dhunī, srotasvatī, dvīpavatī, sravantī, nimnagā, āpagā, srotasvinī, srotovahā, sāgaragāminī, apagā, nirjhariṇī, sarasvatī, samudragā, kūlaṅkaṣā, kūlavatī, śaivālinī, samudrakāntā, sāgaragā, rodhovatī, vāhinī   

jalasya saḥ pravāhaḥ yaḥ parvatāt ārabhya viśiṣṭamārgeṇa sāgaraṃ prati gacchati।

parvatapradeśe pāṣāṇasikatādiṣu nadī mārgam ākramati ।/ pāṇineḥ na nadī gaṅgā yamunā na nadī sthalī।

sāgaragā

elā, elīkā, bahulagandhā, aindrī, drāviḍī, kapotaparṇī, bālā, balavatī, himā, candrikā, sāgaragāminī, gandhālīgarbhaḥ, kāyasthā, upakuñcikā, tutthā, koraṅgī, tripuṭā, truṭiḥ   

phalaviśeṣaḥ-tat phalaṃ yasya sugandhitāni bījāni upaskararupeṇa upayujyante।

mohanaḥ svādāya kaṣāye elāṃ yojayati।

sāgaragā

elā, bahvalagandhā, aindrī, drāviḍī, kapotaparṇī, bālā, balavatī, himā, candrikā, sāgaragāminī, gandhālīgarbhaḥ, elikā, kāyasthā   

ekaḥ sāṃvatsaraḥ vṛkṣaḥ yasya phalebhyaḥ prāptāni sugandhitāni bījāni vyañjane prayujyante।

asyāṃ vāṭikāyāṃ elāyāḥ vṛkṣāṇi santi।

Parse Time: 0.969s Search Word: sāgaragā Input Encoding: IAST: sāgaragā