Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
3 results for raktapāyin
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
raktapāyinmfn. blood-drinking View this entry on the original dictionary page scan.
raktapāyinm. a bug View this entry on the original dictionary page scan.
raktapāyinīf. a blood-sucker, leech View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
2 results
     
raktapāyin noun (masculine) a bug (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 63194/72933
raktapāyinī noun (feminine) a blood-sucker (Monier-Williams, Sir M. (1988))
leech (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 63195/72933
     Wordnet Search "raktapāyin" has 1 results.
     

raktapāyin

jalaukā, raktapā, jalaukasaḥ, jalūkā, jalākā, jaloragī, jalāyukā, jalikā, jalāsukā, jalajantukā, veṇī, jalālokā, jalaukasī, jalaukasam, jalaukasā, raktapāyinī, raktasandaśikā, tīkṣṇā, vamanī, jalajīvanī, raktapātā, vedhinī, jalasarpiṇī, jalasūciḥ, jalāṭanī, jalākā, jalapaṭātmikā, jalikā, jalālukā, jalavāsinī   

jalajantuviśeṣaḥ, yaḥ prāṇināṃ śarīrasthaṃ duṣṭaśoṇitaṃ nirharet।

priyadarśanaḥ jalaukā babhūva।

Parse Time: 1.030s Search Word: raktapāyin Input Encoding: IAST: raktapāyin