Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
surā2.10.39FeminineSingularva‍ruṇātmajā, halipriyā, madyam, pari‍srutā, prasannā, para‍srut, kaśyam, ‍‍kādambarī, gandhokṣamā, hālā, madirā, irā
     Monier-Williams
          Search  
2 results for prasannā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
prasannāf. propitiating, pleasing View this entry on the original dictionary page scan.
prasannātmanmfn. gracious-minded, propitious View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
4 results
     
prasannā being very much satisfiedSB 9.9.3
prasannābhyām who were very much appeasedSB 10.4.28
prasannā very much pleasedSB 9.13.8
prasannāni fully satisfied and free from disturbancesSB summary
     DCS with thanks   
1 result
     
prasannā noun (feminine) pleasing (Monier-Williams, Sir M. (1988))
propitiating (Monier-Williams, Sir M. (1988))
spirituous liquor made of rice (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 10155/72933
     Wordnet Search "prasannā" has 1 results.
     

prasannā

madyam, surā, madirā, vāruṇī, halipriyā, hālā, pariśrut, varuṇātmajā, gandhottamā, prasannā, irā, kādambarī, pariśrutā, kaśyam, mānikā, kapiśī, gandhamādanī, mādhavī, kattoyam, madaḥ, kāpiśāyanam, mattā, sītā, capalā, kāminī, priyā, madagandhā, mādhvīkam, madhu, sandhānam, āsavaḥ, amṛtā, vīrā, medhāvī, madanī, supratibhā, manojñā, vidhātā, modinī, halī, guṇāriṣṭam, sarakaḥ, madhūlikā, madotkaṭā, mahānandā, sīdhuḥ, maireyam, balavallabhā, kāraṇam, tatvam, madiṣṭhā, pariplutā, kalpam, svādurasā, śūṇḍā, hārahūram, mārddīkam, madanā, devasṛṣṭā, kāpiśam, abdhijā   

mādakadravapadārthaḥ - yasya sevanaṃ pāpaṃ tathā ca nindanīyam iti manyante।

saḥ pratidinaṃ sāyaṅkāle madyaṃ pītvā gṛham āgacchati।

Parse Time: 1.426s Search Word: prasannā Input Encoding: IAST IAST: prasannā