Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "pradhānā" has 1 results.
     
pradhānā: feminine nominative singular stem: pradhāna
     Monier-Williams
          Search  
11 results for pradhānā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
pradhānāf. Name of a śakti-, (see ) . View this entry on the original dictionary page scan.
pradhānādhyakṣam. a chief superintendent View this entry on the original dictionary page scan.
pradhānādhyakṣatāf. the office of chief superintendent View this entry on the original dictionary page scan.
pradhānāhutif. a chief oblation, View this entry on the original dictionary page scan.
pradhānāmātyam. a prime minister View this entry on the original dictionary page scan.
pradhānāṅgan. a chief member, the chief member of the body View this entry on the original dictionary page scan.
pradhānāṅgan. most eminent person in a state View this entry on the original dictionary page scan.
pradhānāṅgan. principal branch of a science etc. View this entry on the original dictionary page scan.
pradhānātmanm. supreme or universal soul, Name of viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
pradhānātmanm. (identified with the original cause of the universe or viśva-bhāvana- ) View this entry on the original dictionary page scan.
hakkāpradhānāf. (used in explaining niṣṭhura-bhāṣā-), View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
22 results
     
pradhānā although they are leaders of their own societiesSB 8.5.31
pradhānā and others headed by themSB 9.4.53-54
pradhānā headed bySB 4.1.40
pradhānā older thanSB 5.4.10
pradhānā who are the prominent onesSB 5.24.29
pradhānāt from the pradhānaSB 3.28.41
pradhānāya to Him who predominatesSB 10.40.29
tri-guṇa-pradhānā influenced by the three modes of material natureSB 9.8.22
indra-pradhānān headed by King IndraSB 8.20.25-29
maghavat-pradhānā headed by IndraSB 5.5.21-22
mat-pradhānā have their shelter in MeSB 11.15.3
maghavat-pradhānā headed by IndraSB 5.5.21-22
sattva-pradhānā chiefly in the mode of goodnessSB 6.3.14-15
tri-guṇa-pradhānā influenced by the three modes of material natureSB 9.8.22
mat-pradhānā have their shelter in MeSB 11.15.3
indra-pradhānān headed by King IndraSB 8.20.25-29
ṣaṭ pradhānānām of whom there were six foremost sonsSB 9.23.33
rajaḥ-pradhānāt in which the element of rajas, or passion, predominatesSB 3.20.13
rajaḥ-pradhānāt in which the element of rajas, or passion, predominatesSB 3.20.13
ṣaṭ pradhānānām of whom there were six foremost sonsSB 9.23.33
sattva-pradhānā chiefly in the mode of goodnessSB 6.3.14-15
tri-guṇa-pradhānā influenced by the three modes of material natureSB 9.8.22
     DCS with thanks   
2 results
     
pradhānā noun (feminine) name of a śakti (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 59175/72933
pradhānātman noun (masculine) name of Viṣṇu (Monier-Williams, Sir M. (1988))
supreme or universal soul (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 59178/72933
     Wordnet Search "pradhānā" has 5 results.
     

pradhānā

pradhānācāryā, pradhānādhyāpikā   

vidyālayasya pramukhā ācāryā।

śrīmatī śarmā mahodayā asya vidyālayasya pradhānācāryā asti।

pradhānā

prācāryaḥ, mukhyādhyāpakaḥ, pradhānādhyāpakaḥ   

yaḥ adhyāpakeṣu mukhyaḥ adhyāpakaḥ।

vidyālaye gaṇatantradine prācāryeṇa dhvajārohaṇaṃ kṛtam।

pradhānā

pradhānācāryaḥ   

vidyālayasya ācāryeṣu pradhānaḥ ācāryaḥ।

asya vidyālayasya pradhānācāryaḥ paṇḍita rāma manohara mahodayaḥ।

pradhānā

pradhānācārya   

pradhānācāryasya padam।

pradhānācāryasya padasya kṛte sākṣātkārārthe gacchāmi।

pradhānā

prācāryaḥ, pradhānācāryaḥ   

kasyāpi mahāvidyālayasya pradhānaḥ ācāryaḥ।

pradhānācāryeṇa dīpapūjanaṃ kṛtaṃ tadanantaraṃ vārṣikamahotsavasya śubhārambhaḥ jātaḥ।

Parse Time: 1.195s Search Word: pradhānā Input Encoding: IAST IAST: pradhānā