Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
2 results
     
     Monier-Williams
          Search  
33 results for parṇā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
parṇādam. "feeding upon leaves", Name of an ancient sage View this entry on the original dictionary page scan.
parṇādam. of a Brahman View this entry on the original dictionary page scan.
parṇāḍhakam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
parṇāḍhakam. plural of his descendants gaRa yaskādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
parṇāhāramfn. equals ṇāśin- View this entry on the original dictionary page scan.
parṇālam. a boat View this entry on the original dictionary page scan.
parṇālam. a spade or hoe View this entry on the original dictionary page scan.
parṇālam. single combat View this entry on the original dictionary page scan.
parṇāśam. (or sa-) Cedrela Toona or a species of Basilicum View this entry on the original dictionary page scan.
parṇāśāf. Name of several rivers View this entry on the original dictionary page scan.
parṇāśanan. the feeding on leaves View this entry on the original dictionary page scan.
parṇāśanam. a cloud View this entry on the original dictionary page scan.
parṇāsim. Ocymum Sanctum View this entry on the original dictionary page scan.
parṇāśinmfn. feeding on leaves View this entry on the original dictionary page scan.
aparṇāf. "not having even leaves (for food during her religious austerities)", Name of durgā- or pārvatī- View this entry on the original dictionary page scan.
bahuparṇāf. Trigonella Foenum Graecum View this entry on the original dictionary page scan.
bhadraparṇāf. Paederia Foetida View this entry on the original dictionary page scan.
ekaparṇāf. "living upon one leaf", Name of a younger sister of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
ekaparṇāf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
granthiparṇāf. the plant jatukā- View this entry on the original dictionary page scan.
navaparṇādibhakṣaṇan. "eating of new leaves, etc.", Name of chapter of View this entry on the original dictionary page scan.
śīrṇaparṇāśinmfn. one who eats withered leaves View this entry on the original dictionary page scan.
sūkṣmaparṇāf. "id.", Name of various plants (Hoya Viridiflora;Argyreia Speciosa; equals -saṇapuṣpī-) View this entry on the original dictionary page scan.
suparṇāf. a lotus plant, a pool abounding with lotuses View this entry on the original dictionary page scan.
suparṇādhyāyam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
suparṇākhyam. Mesua Roxburghii View this entry on the original dictionary page scan.
suparṇākhyānan. the story of su-parṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
suparṇāṇḍam. the son of a śūdra- and a sūta- View this entry on the original dictionary page scan.
śvetaparṇāf. pistia Stratiotes View this entry on the original dictionary page scan.
śvetaparṇāsam. white basil View this entry on the original dictionary page scan.
triparṇāf. wild hemp View this entry on the original dictionary page scan.
varaparṇākhyam. Lipeocercis Serrata View this entry on the original dictionary page scan.
vidyutparṇāf. Name of an apsaras- View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
parṇālaḥ पर्णालः 1 A boat. -2 A spade or hoe. -3 Single combat.
parṇāsaḥ पर्णासः [Uṇ.4.17] 1 A house standing in the midst of water, a summer-house. -2 A lotus. -3 A vegetable. -4 Decoration, toilet, adorning.
     Macdonell Search  
1 result
     
parṇāda m. N. of a Brâhman: -vak ana, n. speech of Parnâda; -½âhâra, a. feeding on leaves.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
7 results
     
parṇā mṛgasya pataror ivārabhe RV.1.182.7c.
parṇāl laghīyasī bhava AVś.10.1.29e.
ādhīparṇā kāmaśalyām # AVś.3.25.2a.
uttānaparṇā subhagām # AVP.7.12.7a. Cf. next.
kaparṇāṣṭhīvantā # MS.4.13.4: 203.14; KS.16.21; TB.3.6.6.3; Aś.3.3.1. Better srekaparṇā-, q.v.
bahuparṇām aśuṣkāgrām # TB.3.7.4.8c; Apś.1.2.1c.
yāsuparṇāpakṣaṇavānapakṣaṇavā (?) # AVP.2.17.5ab. Cf. AVś.2.30.3ab.
     Vedabase Search  
4 results
     
parṇāni the leavesBG 15.1
suparṇā the wife named VinatāSB 6.6.21-22
suparṇā the SuparṇasSB 8.18.9-10
suparṇāya to GaruḍaSB 10.17.2-3
     DCS with thanks   
8 results
     
parṇāda noun (masculine) name of a Brāhman (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of an ancient sage (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 19600/72933
parṇāsi noun (masculine) Cedrela toona Roxb. ex Rottl. (G.J. Meulenbeld (1974), 571) Ocymum sanctum Linn. (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 15870/72933
parṇāśā noun (feminine) name of several rivers (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 18125/72933
aparṇā noun (feminine) name of an attendant of Devī (K.R. von Kooji (1972), 51) name of Durgā or Pārvatī (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 12336/72933
ekaparṇā noun (feminine) name of a younger sister of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 14072/72933
vartulaparṇā noun (feminine) a kind of plant
Frequency rank 39091/72933
vidyutparṇā noun (feminine) name of an Apsaras (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 39344/72933
śvetaparṇāsa noun (masculine) white basil (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 68397/72933
     Wordnet Search "parṇā" has 9 results.
     

parṇā

pārvatī, ambā, umā, girijā, gaurī, bhagavatī, bhavānī, maṅgalā, mahāgaurī, mahādevī, rudrāṇī, śivā, śailajā, himālayajā, ambikā, acalakanyā, acalajā, śailasutā, himajā, śaileyī, aparṇā, śailakumārī, śailakanyā, jagadjananī, tribhuvanasundarī, sunandā, bhavabhāminī, bhavavāmā, jagadīśvarī, bhavyā, pañcamukhī, parvatajā, vṛṣākapāyī, śambhukāntā, nandā, jayā, nandinī, śaṅkarā, śatākṣī, nityā, mṛḍa़ाnī, hemasutā, adritanayā, haimavatī, āryā, ilā, vāruṇī   

śivasya patnī।

pārvatī gaṇeśasya mātā asti।

parṇā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

parṇā

tulasī, subhagā, tīvrā, pāvanī, viṣṇuvallabhā, surejyā, surasā, kāyasthā, suradundubhiḥ, surabhiḥ, bahupatrī, mañjarī, haripriyā, apetarākṣasī, śyāmā, gaurī, tridaśamañjarī, bhūtaghnī, bhūtapatrī, vaiṣṇavī, puṇyā, mādhavī, amṛtā, patrapuṣpā, vṛndā, maruvakaḥ, samīraṇaḥ, prasthapuṣpaḥ, phaṇijhakaḥ, parṇāsaḥ, jambhīraḥ, kaṭhiñjaraḥ, kuṭherakaḥ, arjjakaḥ, kulasaurabham, lakṣmī   

vṛkṣaviśeṣaḥ yaḥ pavitraḥ asti tathā ca yasya parṇāni gandhayuktāni santi।

tulasyāḥ parṇāni oṣadhirūpeṇa upayujyante।

parṇā

parṇādaḥ   

ṛṣiviśeṣaḥ।

parṇādasya varṇanaṃ purāṇeṣu asti।

parṇā

parṇāṭakaḥ   

ekaḥ ṛṣiḥ।

parṇāṭakasya varṇanaṃ purāṇeṣu vartate।

parṇā

pūrṇāśā, parṇāśā   

ekā nadī ।

pūrṇāśāyāḥ ullekhaḥ mahābhārate vartate

parṇā

suparṇā   

ekā nadī ।

suparṇāyāḥ ullekhaḥ viṣṇupurāṇe vartate

parṇā

suparṇā   

garuḍasya mātā ।

suparṇāyāḥ ullekhaḥ bhāgavatapurāṇe vartate

parṇā

parṇāḍhakaḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

parṇāḍhakasya ullekhaḥ koṣe asti

Parse Time: 0.886s Search Word: parṇā Input Encoding: IAST IAST: parṇā