Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "pītā" has 2 results.
     
pītā: feminine nominative singular stem: pīta
pītā: feminine nominative singular past passive participle stem: pīta.
     Amarakosha Search  
2 results
     
     Monier-Williams
          Search  
23 results for pītā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
pītāf. Name of several plants (Curcuma Longa and Aromatica, a species of Dalbergia Sissoo, a species of Musa, Aconitum Ferox, Panicuni Italicum equals mahā-jyotihmatī-) View this entry on the original dictionary page scan.
pītābdhim. "by whom the ocean was drunk", Name of the muni- agastya- (sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order) View this entry on the original dictionary page scan.
pītāmbaramfn. dressed in yellow clothes View this entry on the original dictionary page scan.
pītāmbaram. Name of viṣṇu-kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
pītāmbaram. a dancer or actor View this entry on the original dictionary page scan.
pītāmbaram. a religious mendicant wearing yellow garments View this entry on the original dictionary page scan.
pītāmbaram. Name of several men and authors (also with śarman-and bhaṭṭa-) View this entry on the original dictionary page scan.
pītāmbarāpaddhatif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
pītāmlānam. yellow amaranth View this entry on the original dictionary page scan.
pītāṅgam. a kind of frog View this entry on the original dictionary page scan.
pītāṅgam. a species of śyonāka- View this entry on the original dictionary page scan.
pītāruṇamfn. yellowish-red View this entry on the original dictionary page scan.
pītāruṇam. N. applied to mid-dawn (see nīlāruṇa-). View this entry on the original dictionary page scan.
pītāśmanm. "yellow stone", a topaz View this entry on the original dictionary page scan.
pītāvabhāsamfn. of yellow appearance ( pītāvabhāsatā -- f.) View this entry on the original dictionary page scan.
pītāvabhāsatāf. pītāvabhāsa
pītāvaśeṣamfn. drunk up with the exception of a small remainder View this entry on the original dictionary page scan.
bhaṭṭaśālīyapītāmbaram. Name of various scholars and authors View this entry on the original dictionary page scan.
dārupītāf. equals -niśā- View this entry on the original dictionary page scan.
gandhapītāf. equals -niśā- View this entry on the original dictionary page scan.
raktapītāsitaśyetamf(-)n. red-yellow-blackish white View this entry on the original dictionary page scan.
raktapītāsitaśyetam. red-yellow-blackish whiteness View this entry on the original dictionary page scan.
vatsapītāf. (a cow) at which a calf has sucked View this entry on the original dictionary page scan.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
4 results
     
pītā nānāvidhā stanāḥ N.14.6b.
pītā bhāsvaty aṇūpamā TA.10.11.2d; pītābhā syāt tanūpamā MahānU.11.12d.
pītāpītasya somasya KS.35.5c; JB.1.353c; PB.9.9.8c; Kś.25.12.1c; Mś.3.6.13b.
prapītā brahmacāribhiḥ # AVś.6.108.2c.
     Vedabase Search  
3 results
     
     DCS with thanks   
13 results
     
pītā noun (feminine) mahājyotiṣmatī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Aconitum Ferox (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of yellow pigment; gorocanā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a mystical name of the letter ṣ (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a species of Dalbergia Sissoo (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a species of Musa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Curcuma aromatica (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Curcuma longa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Panicuni Italicum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the wild citron tree
Frequency rank 10418/72933
pītābha noun (neuter) yellow sandal
Frequency rank 58112/72933
pītābhā noun (feminine) a class of sunrays creating snow
Frequency rank 58113/72933
pītāhva noun (neuter) dāruharidrā
Frequency rank 58117/72933
pītāmbara noun (masculine) a dancer or actor (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a religious mendicant wearing yellow garments (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of several men and authors (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Viṣṇu-Krishna (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 15890/72933
pītāmlāna noun (masculine) yellow amaranth (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 58114/72933
pītāvaśeṣa adjective drunk up with the exception of a small remainder (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 58116/72933
pītāyudha noun (masculine) name of a king; son of Manasyu
Frequency rank 58115/72933
pītāśman noun (masculine) a topaz (Monier-Williams, Sir M. (1988))
puṣparāga
Frequency rank 36955/72933
pītāṅga noun (masculine) a kind of frog (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a species of Syonāka (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 24618/72933
pītāṅgī noun (feminine) name of a plant
Frequency rank 58111/72933
gandhapītā noun (feminine)
Frequency rank 51073/72933
dārupītā noun (feminine)
Frequency rank 54380/72933
     Wordnet Search "pītā" has 9 results.
     

pītā

gururatnam, pītamaṇiḥ, pītasphaṭikam, pītāśmaḥ, puṣparāgaḥ, mañjumaṇiḥ, vācaspativallabhaḥ, somālakaḥ   

mūlyavat pītaratnam।

tasya aṅguliḥ gururatnena śobhate।

pītā

viṣṇuḥ, nārāyaṇaḥ, kṛṣṇaḥ, vaikuṇṭhaḥ, viṣṭaraśravāḥ, dāmodaraḥ, hṛṣīkeśaḥ, keśavaḥ, mādhavaḥ, svabhūḥ, daityāriḥ, puṇḍarīkākṣaḥ, govindaḥ, garuḍadhvajaḥ, pītāmbaraḥ, acyutaḥ, śārṅgī, viṣvaksenaḥ, janārdanaḥ, upendraḥ, indrāvarajaḥ, cakrapāṇiḥ, caturbhujaḥ, padmanābhaḥ, madhuripuḥ, vāsudevaḥ, trivikramaḥ, daivakīnandanaḥ, śauriḥ, śrīpatiḥ, puruṣottamaḥ, vanamālī, balidhvaṃsī, kaṃsārātiḥ, adhokṣajaḥ, viśvambharaḥ, kaiṭabhajit, vidhuḥ, śrīvatsalāñachanaḥ, purāṇapuruṣaḥ, vṛṣṇiḥ, śatadhāmā, gadāgrajaḥ, ekaśṛṅgaḥ, jagannāthaḥ, viśvarūpaḥ, sanātanaḥ, mukundaḥ, rāhubhedī, vāmanaḥ, śivakīrtanaḥ, śrīnivāsaḥ, ajaḥ, vāsuḥ, śrīhariḥ, kaṃsāriḥ, nṛhariḥ, vibhuḥ, madhujit, madhusūdanaḥ, kāntaḥ, puruṣaḥ, śrīgarbhaḥ, śrīkaraḥ, śrīmān, śrīdharaḥ, śrīniketanaḥ, śrīkāntaḥ, śrīśaḥ, prabhuḥ, jagadīśaḥ, gadādharaḥ, ajitaḥ, jitāmitraḥ, ṛtadhāmā, śaśabinduḥ, punarvasuḥ, ādidevaḥ, śrīvarāhaḥ, sahasravadanaḥ, tripāt, ūrdhvadevaḥ, gṛdhnuḥ, hariḥ, yādavaḥ, cāṇūrasūdanaḥ, sadāyogī, dhruvaḥ, hemaśaṅkhaḥ, śatāvarttī, kālanemiripuḥ, somasindhuḥ, viriñciḥ, dharaṇīdharaḥ, bahumūrddhā, vardhamānaḥ, śatānandaḥ, vṛṣāntakaḥ, rantidevaḥ, vṛṣākapiḥ, jiṣṇuḥ, dāśārhaḥ, abdhiśayanaḥ, indrānujaḥ, jalaśayaḥ, yajñapuruṣaḥ, tārkṣadhvajaḥ, ṣaḍbinduḥ, padmeśaḥ, mārjaḥ, jinaḥ, kumodakaḥ, jahnuḥ, vasuḥ, śatāvartaḥ, muñjakeśī, babhruḥ, vedhāḥ, prasniśṛṅgaḥ, ātmabhūḥ, suvarṇabinduḥ, śrīvatsaḥ, gadābhṛt, śārṅgabhṛt, cakrabhṛt, śrīvatsabhṛt, śaṅkhabhṛt, jalaśāyī, muramardanaḥ, lakṣmīpatiḥ, murāriḥ, amṛtaḥ, ariṣṭanemaḥ, kapiḥ, keśaḥ, jagadīśaḥ, janārdanaḥ, jinaḥ, jiṣṇuḥ, vikramaḥ, śarvaḥ   

devatāviśeṣaḥ hindudharmānusāraṃ jagataḥ pālanakartā।

ekādaśastathā tvaṣṭā dvādaśo viṣṇurucyate jaghanyajastu sarveṣāmādityānāṃ guṇādhikaḥ।

pītā

kṛṣṇaḥ, nārāyaṇaḥ, dāmodaraḥ, hṛṣīkeśaḥ, keśavaḥ, mādhavaḥ, acyutaḥ, govindaḥ, janārdanaḥ, giridharaḥ, daivakīnandanaḥ, mādhavaḥ, śauriḥ, ahijitaḥ, yogīśvaraḥ, vaṃśīdharaḥ, vāsudevaḥ, kaṃsārātiḥ, vanamālī, purāṇapuruṣaḥ, mukundaḥ, kaṃsāriḥ, vāsuḥ, muralīdharaḥ, jagadīśaḥ, gadādharaḥ, nandātmajaḥ, gopālaḥ, nandanandanaḥ, yādavaḥ, pūtanāriḥ, mathureśaḥ, dvārakeśaḥ, pāṇḍavāyanaḥ, devakīsūnuḥ, gopendraḥ, govardhanadharaḥ, yadunāthaḥ, cakrapāṇiḥ, caturbhujaḥ, trivikramaḥ, puṇḍarīkākṣaḥ, garuḍadhvajaḥ, pītāmbaraḥ, viśvambharaḥ, viśvarujaḥ, sanātanaḥ, vibhuḥ, kāntaḥ, puruṣaḥ, prabhuḥ, jitāmitraḥ, sahasravadanaḥ   

yaduvaṃśīya vasudevasya putraḥ yaḥ viṣṇoḥ avatāraḥ iti manyate।

sūradāsaḥ kṛṣṇasya paramo bhaktaḥ।

pītā

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhiviśeṣaḥ asya pītavarṇīyāni mūlāni pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu api upayujyante।

samaye akṛtena siṃcanena haridrā śuṣkā jātā। / haridrā kapha-pittāstraśotha-kaṇḍuvraṇāpahā।

pītā

pītāmbaram   

pītaṃ vastram।

mahātmā pītāmbaraṃ dhārayati।

pītā

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhimūlaviśeṣaḥ। haridrā nāma oṣadheḥ pītavarṇīyāni mūlāni ye janaiḥ pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante। raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu upayujyante।

haridrāyāḥ lepena tvakśuddhiḥ bhavati।

pītā

agastiḥ, agastyaḥ, pītābdhiḥ, maitrāvarūṇiḥ, kumbhasambhavaḥ, vātāpidviṭ, āgneyaḥ, aurvaśīyaḥ, āgnimārutaḥ, ghaṭodbhavaḥ, sindhupibaḥ, sindhupiba, kūṭaḥ   

muniviśeṣaḥ, mitrāvaruṇayoḥ putraḥ।

agastiḥ sāgaraṃ pītavān।

pītā

dāruharidrā, pītadruḥ, kālīyakaḥ, haridravaḥ, dārvī, pacampacā, parjanī, pītikā, pītadāru, sthirarāgā, kāminī, kaṭaṅkaṭerī, parjanyā, pītā, dāruniśā, kālīyakam, kāmavatī, dārūpītā, karkaṭinī, dāru, niśā, haridrā   

vṛkṣaviśeṣaḥ।

dāruharidrāyāḥ kāṇḍaḥ mūlaṃ ca auṣadharūpeṇa upayujyate।

pītā

bhaṭṭaśālīyapītāmbaraḥ   

vividhānāṃ paṇḍitānāṃ tathā ca lekhakānāṃ nāmaviśeṣaḥ ।

kośeṣu bhaṭṭaśālīyapītāmbaraḥ nirdiṣṭaḥ āsīt

Parse Time: 2.755s Search Word: pītā Input Encoding: IAST IAST: pītā