Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
śyāmāFeminineSingularpālindī, suṣeṇikā, kālā, masūravidalā, ardhacandrā, kālameṣikā
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
pālindīf. Ichnocarpus Frutescens (also ndi-) View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
pālindī noun (feminine) Ichnocarpus Frutescens (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 13627/72933
     Wordnet Search "pālindī" has 1 results.
     

pālindī

śālaparṇī, śālaparṇaḥ, triparṇī, triparṇikā, sarivanā, śāliparṇī, dhavaniḥ, śālapatrā, tṛṇagandhā, pītinī, pītanī, rudrajaṭā, saumyā, śālānī, dīrghamūlā, niścalā, vātaghnī, dhruvā, granthaparṇī, kukuraḥ, pīlumūlaḥ, pīvarī, śālikā, śubhapatrikā, nīlapuṣpaḥ, parṇī, astamatī, pālindī, pālindhī   

ekaḥ kṣupaḥ ।

śālaparṇī bheṣajyarūpeṇa upayujyate

Parse Time: 1.056s Search Word: pālindī Input Encoding: IAST IAST: pālindī