Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Vedabase Search  
16 results
     
nāśā'be will spoilCC Madhya 1.271
nāśā'be will spoilCC Madhya 1.271
nāśā the annihilationSB 6.3.12
nāśāya for deathSB 5.1.13
nāśāya for destructionBG 11.29
nāśāya for destructionBG 11.29
SB 10.25.15
nāśāya for the destructionSB 10.27.12
nāśāya to the destroyerSB 10.73.16
buddhi-nāśāt and from loss of intelligenceBG 2.63
nāśā farmersSB 3.30.13
buddhi-nāśāt and from loss of intelligenceBG 2.63
vināśāya for the annihilationBG 4.8
vināśāya killingSB 1.5.34
vināśāya for the destructionSB 10.37.13
vināśāya for the destructionCC Adi 3.23
     Wordnet Search "nāśā" has 6 results.
     

nāśā

martya, naśvara, aśāśvata, nāśavat, vināśin, anitya, maraṇādhīna, martavya, nāśādhīna, kālādhīna, mṛtyadhīna   

yad naśyati।

etad śarīraṃ martyam।

nāśā

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhiviśeṣaḥ asya pītavarṇīyāni mūlāni pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu api upayujyante।

samaye akṛtena siṃcanena haridrā śuṣkā jātā। / haridrā kapha-pittāstraśotha-kaṇḍuvraṇāpahā।

nāśā

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhimūlaviśeṣaḥ। haridrā nāma oṣadheḥ pītavarṇīyāni mūlāni ye janaiḥ pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante। raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu upayujyante।

haridrāyāḥ lepena tvakśuddhiḥ bhavati।

nāśā

karmanāśā   

bihāraprānte vartamānā ekā nadī।

purāṇānusāreṇa karmanāśāyāḥ utpattiḥ triśaṅkvo lālayā abhavat।

nāśā

nandinī, bāṇanāśā   

ekā nadī ।

nandinyāḥ ullekhaḥ brahmapurāṇe vartate

nāśā

bāṇanāśā   

ekā nadī ।

kośakāraiḥ bāṇanāśā iti nadī samullikhitā dṛśyate

Parse Time: 1.002s Search Word: nāśā Input Encoding: IAST IAST: nāśā