Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
2 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
masī3.5.10FeminineSingular
camasī3.5.10FeminineSingular
     Monier-Williams
          Search  
14 results for masī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
masīf. the stalk of the Nyctanthes Arbor Tristis View this entry on the original dictionary page scan.
masīf. linseed, Linum Usitatissimum View this entry on the original dictionary page scan.
masīram. plural Name of a people (varia lectio samīra-). View this entry on the original dictionary page scan.
camasīf. ( gaRa gaurādi- ; in fine compositi or 'at the end of a compound' gaRa cūrṇādi-) a cake View this entry on the original dictionary page scan.
cāndramasīf. Name of bṛhaspati-'s wife View this entry on the original dictionary page scan.
dhūmasīf. a kind of flour or cake made of baked beans View this entry on the original dictionary page scan.
grāmasīf. village boundary or village field View this entry on the original dictionary page scan.
grāmasīmanta(= - sīmā-), View this entry on the original dictionary page scan.
himasītalamfn. very cold or frosty, freezing View this entry on the original dictionary page scan.
hotṛcamasīyamfn. (fr. prec.) View this entry on the original dictionary page scan.
kālamasīf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
kālamasīf. (varia lectio -mahī- ) View this entry on the original dictionary page scan.
maitrāvaruṇacamasīyamfn. being in the cup of this priest View this entry on the original dictionary page scan.
masīf. night View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
3 results
     
masī मसी (षी) भू To become black; स्वमसारतया मषीभवन्तः Śi.2.63.
masī मसी See मसि above. -Comp. -कूर्चकः an ink-brush. -गुडिका a bolt of ink. -जलम् ink. -धानी an ink-stand. -पटलम् a coating of soot; शिरसि मसीपटलं दधाति दीपः Bv.1.74. -भावुक a. becoming as black as ink.
masī मसीना Linseed.
     Vedabase Search  
8 results
     
masī-bindu a spot of inkCC Madhya 2.48
masī-bindu a spot of inkCC Madhya 2.48
masī in the mode of ignoranceBG 17.2
masī in the mode of ignoranceBG 18.32
masī in the mode of ignoranceBG 18.35
masī related to darknessSB 5.25.1
masī in the mode of ignoranceSB 11.25.27
masīm related to the mode of ignoranceSB 5.17.16
     DCS with thanks   
5 results
     
masī noun (feminine) kṣāra [comm. ad Suśr., Cik. 18.28] black ashes the stalk of the Nyctanthes Arbor Tristis (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 13111/72933
masīlekhyadala noun (masculine) a kind of palm-tree
Frequency rank 61619/72933
camasī noun (feminine) a cake
Frequency rank 52105/72933
cāndramasī noun (feminine) name of Bṛhaspatis wife (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 52220/72933
masī noun (feminine) Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Nardostachys Jatamansi name of a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Devī night (Monier-Williams, Sir M. (1988))
sleep (Monier-Williams, Sir M. (1988))
[medic.] a kind of sleep caused by kapha
Frequency rank 14921/72933
     Wordnet Search "masī" has 10 results.
     

masī

masiḥ, masī, maṣi, maṣī, masikā, masījalam, malināmbu, patrāñjanam, kālikā, kālī, varṇikā, melā, golā   

lekhanadravyam tat citraṃ dravyaṃ yena vastre kārpāse vā lekhanaṃ kartuṃ śakyate।

mama lekhanyāṃ raktavarṇīyā masiḥ asti।

masī

śrītālaḥ, mṛdutālaḥ, lakṣmītālaḥ, mṛducchadaḥ, viśālapatraḥ, lekhārhaḥ, masīlekhyadalaḥ, śirālapatrakaḥ, yāmyodabhūtaḥ   

tālavṛkṣasya prakāraḥ yaḥ jalāśayasya taṭe vardhate।

saḥ jalāśayaṃ nirmāya tasya taṭe sarvatra śrītālān api avapat।

masī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

masī

parākāṣṭhā, caramasīmā, caramabinduḥ, caramāvasthā   

yā antimā sīmā yāvat na ko'pi gacchati।

eṣā asabhyatāyāḥ parākāṣṭhā asti।

masī

malinaya, malinībhū, samalīkṛ, malīmasīkṛ, kalaṅkaya   

kasyacana vastunaḥ anyasmin vastuni lāñchanānukūlaḥ vyāpāraḥ।

masiḥ vastrān amalinayat।

masī

jaṭāmāṃsī, tapasvinī, jaṭā, māṃsī, jaṭilā, lomaśā, misī, naladam, vahninī, peṣī, kṛṣṇajaṭā, jaṭī, kirātinī, jaṭilā, bhṛtajaṭā, peśī, kravyādi, piśitā, piśī, peśinī, jaṭā, hiṃsā, māṃsinī, jaṭālā, naladā, meṣī, tāmasī, cakravartinī, mātā, amṛtajaṭā, jananī, jaṭāvatī, mṛgabhakṣyā, miṃsī, misiḥ, miṣikā, miṣiḥ   

auṣadhīyavanaspateḥ sugandhitaṃ mūlam।

jaṭāmāṃsyāḥ upayogaḥ vibhinneṣu auṣadheṣu bhavati।

masī

masīśoṣaphalam, masīcuṣaḥ, cūṣapatram   

masīśoṣakaṃ tṛṣṭapatram।

masīśoṣaphalena patrasthā sarvā masī śoṣitā।

masī

masī   

ekā nadī ।

tāmasyāḥ ullekhaḥ mahābhārate vartate

masī

masīraḥ   

ekaḥ jātiviśeṣaḥ ।

mahābhārate masīraḥ ullikhitaḥ

masī

camasī   

ekaḥ puruṣaḥ ।

camasī naḍādigaṇe parigaṇitaḥ vartate

Parse Time: 1.145s Search Word: masī Input Encoding: IAST IAST: masī