Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "mahiṣa" has 2 results.
     
mahiṣa: masculine vocative singular stem: mahiṣa
mahiṣa: neuter vocative singular stem: mahiṣa
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
lulāpaḥ2.2.5MasculineSingularmahiṣa, vāhadviṣan, kāsaraḥ, sairibhaḥ
     Monier-Williams
          Search  
32 results for mahiṣa
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
mahiṣamf(m/ahiṣī-)n. great, powerful View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣam. (with supar/a-) the sun View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣam. (with or scilicet mṛg/a-,once with mṛg/āṇām-) a buffalo etc. etc. (considered as the emblem of yama- and of a jaina- saint) View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣam. a great priest View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣam. the son of a kṣatriya- and a tīvarī- View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣam. Name of an asura- (slain by durgā- or skanda-) View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣam. of a sādhya- View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣam. of a sage (author of a commentator or commentary on the of the yajur-veda-) View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣam. of a mountain in śālmaladvīpa- View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣam. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣacaramfn. equals -ga- View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣadhvajam. "having a buffalo for an emblem", Name of yama- View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣagamfn. riding upon a buffalo (as yama-) View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣaghnīf. "slayer of the demon mahiṣa-", Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣakam. plural Name of a people (Bombay edition) (varia lectio māhiṣa-). View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣakandam. a species of bulbous plant View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣamardinīf. "crusher of mahiṣa-", Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣamardinīf. a prayer addressed to durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣamardinītantran. Name of a tantra- View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣapāla() m. a buffalo-herd View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣapālaka() m. a buffalo-herd View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣaśatakan. Name of a poem. View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣasūdanīf. equals -ghātinī- View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣatvan. the state or condition of a buffalo View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣavāhanam. "having a buffalo for a vehicle", Name of yama- View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣavallīf. a kind of creeper View this entry on the original dictionary page scan.
mahiṣayamanam. "buffalo-tamer", Name of yama- View this entry on the original dictionary page scan.
aśvamahiṣan. sg. a horse and a buffalo, ibidem or 'in the same place or book or text' as the preceding ii, 4, 9, View this entry on the original dictionary page scan.
gomahiṣaf. "granting cattle and buffaloes", Name of one of the mothers attending on skanda- View this entry on the original dictionary page scan.
nīlamahiṣam. a buffalo of a dark colour commentator or commentary View this entry on the original dictionary page scan.
pañcamahiṣan. the 5 products of the buffalo cow (see pañca-gavya-) View this entry on the original dictionary page scan.
pratimahiṣam. a hostile buffalo View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
mahiṣa महिषः [मह्-टिषच् Uṇ.1 45] 1 A buffalo (considered as the vehicle of Yama); गाहन्तां महिषा निपानसलिलं शृङ्गैर्मुहुस्ताडितम् Ś.2.6. -2 N. of a demon killed by Durgā. -Comp. -अक्षः, -अक्षकः a kind of bdellium. -अर्दनः an epithet of Kārtikeya. -असुरः the demon Mahiṣa. ˚घातिनी, ˚मथनी, ˚मर्दनी, ˚सूदनी epithets of Durgā. -घ्नी an epithet of Durgā. -ध्वजः an epithet of Yama; N. of a Jain monk. -पालः, -पालकः a buffalo-keeper. -मर्दिनी N. of Durgā -वहनः, -वाहनः epithets of Yama; कृतान्तः किं साक्षान्महिषवहनो$साविति पुनः K. P.1.
     Macdonell Search  
2 results
     
mahiṣa a. (î) mighty, powerful (V.); m. buffalo (V. C.); N. of an Asura slain by Durgâ or Skanda.
mahiṣatva n. condition of a buffalo; -pâla, m. buffalo-herd: -ka, m. id.; -mardinî, f. Slayer of Mahisha, ep. of Durgâ; -½asura-sûdinî, f. Crusher of the demon Ma hisha, ep. of Durgâ.
     Vedic Index of
     Names and Subjects  
1 result
     
mahiṣa the ‘strong,’ with or without Mpga, ‘wild beast,’ denotes the ‘ buffalo ’ in the Rigveda and the later texts. The feminine, Mahiṣī, is found in the later Samhitās.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
1 result
     
mahiṣa naḥ subhvaṃ (AVP. na subhuvas) tasthivāṃsam AVP.4.2.4c; MS.2.1.9c: 11.11. See samudraṃ na suhavaṃ.
     Vedabase Search  
8 results
     
     DCS with thanks   
6 results
     
mahiṣa noun (masculine) a buffalo (considered as the emblem of Yama and of a Jaina saint) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a great priest (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of fish a kind of rice (śāli) name of a mountain in Śālmaladvīpa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a people (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Sādhya (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a sage (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of an Asura (slain by Durgā or Skanda) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the son of a Kṣatriya and a Tīvarī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the sun (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 2264/72933
mahiṣa adjective māhiṣa (?) great (Monier-Williams, Sir M. (1988))
powerful (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 38173/72933
mahiṣamardinī noun (feminine) a prayer addressed to Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 38174/72933
mahiṣavallī noun (feminine) a kind of creeper (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 38175/72933
mahiṣavāhana noun (masculine) name of Yama (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 25020/72933
pañcamahiṣa noun (neuter) the 5 products of the buffalo cow (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 56907/72933
Ayurvedic Medical
Dictionary
     Dr. Potturu with thanks
     
     Purchase Kindle edition

mahiṣa

buffalo.

     Wordnet Search "mahiṣa" has 6 results.
     

mahiṣa

mahiṣaḥ, lulāpaḥ, sairibhaḥ, yamāhanaḥ, viṣajvaran, vaṃśabhīruḥ, rajasvalaḥ, ānūpaḥ, raktākṣaḥ, aśvāriḥ, krodhī, kaluṣaḥ, mattaḥ, viṣāṇī, gavalī, balī   

mahiṣajātīyaḥ pumān paśuḥ।

saḥ mahiṣaṃ halena yunakti।

mahiṣa

yamaḥ, yamarāṭ, kṛtāntaḥ, kālaḥ, antakaḥ, vaivasvataḥ, mahiṣadhvajaḥ, mahiṣavāhanaḥ, dharmaḥ, dharmarājaḥ, pitṛpati, daṇḍadharaḥ, śrāddhadevaḥ, śamanaḥ, auḍambaraḥ, yamunābhrātā, dakṣiṇadikpālaḥ, dadhnaḥ, bhīmaśāsanaḥ, śīrṇapādaḥ, prāṇaharaḥ, hariḥ   

mṛtyoḥ devatā, dakṣiṇadikpālaḥ yaḥ jīvānām phalāphalam niyamayati।

dattābhaye tvayiyamādapi daṇḍadhāre।

mahiṣa

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

mahiṣa

mahiṣapālaḥ, mahiṣapālakaḥ   

yaḥ mahiṣaṃ pālayati।

mahiṣapālaḥ mahiṣaṃ prakṣālayati।

mahiṣa

mahiṣaḥ, raktāśvaḥ, aśvāriḥ, lulāpaḥ, vāhadviṣā, kāsaraḥ, sairibhaḥ, yamavāhanaḥ, viṣajvarā, vaṃśabhīruḥ, rajasvalaḥ, ānūpaḥ   

paśuviśeṣaḥ yasya strītvaviśiṣṭaḥ paśuḥ dugdhārthaṃ pālyate puṃjātīyaśca bhāravahanārtham upayujyate।

saḥ naikān mahiṣān pālayati।

mahiṣa

mahiṣa   

ekā jātiḥ ।

mahiṣasya ullekhaḥ kośe vartate

Parse Time: 1.397s Search Word: mahiṣa Input Encoding: IAST IAST: mahiṣa