Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "madas" has 1 results.
     
madas: masculine nominative singular stem: mada
     Monier-Williams
          Search  
4 results for madaḥ
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
madasāram. Salmalia Malabarica View this entry on the original dictionary page scan.
madasrāvinmfn. equals -muc- View this entry on the original dictionary page scan.
madasthala n. "place of intoxication", a drinking-house, tavern View this entry on the original dictionary page scan.
madasthānan. "place of intoxication", a drinking-house, tavern View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
1 result
     
madasya whose intoxicationSB 10.51.47
     Wordnet Search "madaḥ" has 15 results.
     

madaḥ

prasannatā, paramānandam, pulakitatvam, atyānandaḥ, paramaharṣaḥ, atyantaharṣaḥ, harṣasaṃmohaḥ, ānandamohaḥ, mohāvasthā, ānandaveśaḥ, ālhādaneśaḥ, harṣāveśaḥ, paramasukham, brahmasukham, brahmānandaḥ, praharṣaḥ, pramadaḥ, unmadaḥ, mādaḥ, harṣonmattatā, harṣonmādaḥ, romaharṣaḥ   

prasannasya bhāvaḥ।

rāmasya mukhe prasannatā dṛśyate।

madaḥ

kāmadevaḥ, kāmaḥ, madanaḥ, manmathaḥ, māraḥ, pradyumnaḥ, mīnaketanaḥ, kandarpaḥ, darpakaḥ, anaṅgaḥ, pañcaśaraḥ, smaraḥ, śambarāriḥ, manasijaḥ, kusumeṣuḥ, ananyajaḥ, ratināthaḥ, puṣpadhanvā, ratipatiḥ, makaradhvajaḥ, ātmabhūḥ, brahmasūḥ, viśvaketuḥ, kāmadaḥ, kāntaḥ, kāntimān, kāmagaḥ, kāmācāraḥ, kāmī, kāmukaḥ, kāmavarjanaḥ, rāmaḥ, ramaḥ, ramaṇaḥ, ratināthaḥ, ratipriyaḥ, rātrināthaḥ, ramākāntaḥ, ramamāṇaḥ, niśācaraḥ, nandakaḥ, nandanaḥ, nandī, nandayitā, ratisakhaḥ, mahādhanuḥ, bhrāmaṇaḥ, bhramaṇaḥ, bhramamāṇaḥ, bhrāntaḥ, bhrāmakaḥ, bhṛṅgaḥ, bhrāntacāraḥ, bhramāvahaḥ, mohanaḥ, mohakaḥ, mohaḥ, mātaṅgaḥ, bhṛṅganāyakaḥ, gāyanaḥ, gītijaḥ, nartakaḥ, khelakaḥ, unmattonmattakaḥ, vilāsaḥ, lobhavardhanaḥ, sundaraḥ, vilāsakodaṇḍaḥ   

kāmasya devatā।

kāmadevena śivasya krodhāgniḥ dṛṣṭaḥ।

madaḥ

pitā, tātaḥ, janakaḥ, vaptā, janayitā, janmadaḥ, guru, janyaḥ, janitā, bījī, vapraḥ   

pāti rakṣati apatyam yaḥ।

mama pitā adhyāpakaḥ asti। / janako janmadātā ca rakṣaṇācca pitā nṛṇām।

madaḥ

āvegaḥ, unmadaḥ, uttejanaḥ, saṃvegaḥ, iṣitatvatā   

cittasya uttejitā avasthā।

aham āvege kimapi ajalpam।

madaḥ

madyam, surā, madirā, vāruṇī, halipriyā, hālā, pariśrut, varuṇātmajā, gandhottamā, prasannā, irā, kādambarī, pariśrutā, kaśyam, mānikā, kapiśī, gandhamādanī, mādhavī, kattoyam, madaḥ, kāpiśāyanam, mattā, sītā, capalā, kāminī, priyā, madagandhā, mādhvīkam, madhu, sandhānam, āsavaḥ, amṛtā, vīrā, medhāvī, madanī, supratibhā, manojñā, vidhātā, modinī, halī, guṇāriṣṭam, sarakaḥ, madhūlikā, madotkaṭā, mahānandā, sīdhuḥ, maireyam, balavallabhā, kāraṇam, tatvam, madiṣṭhā, pariplutā, kalpam, svādurasā, śūṇḍā, hārahūram, mārddīkam, madanā, devasṛṣṭā, kāpiśam, abdhijā   

mādakadravapadārthaḥ - yasya sevanaṃ pāpaṃ tathā ca nindanīyam iti manyante।

saḥ pratidinaṃ sāyaṅkāle madyaṃ pītvā gṛham āgacchati।

madaḥ

mayūraḥ, kalāpī, varhiṇaḥ, varhī, śikhī, śikhābalaḥ, śikhaṇḍī, śikhādhāraḥ, śikhādharaḥ, nīlakaṇṭhaḥ, śyāmakaṇṭhaḥ, śuklāpāṅgaḥ, sitāpāṅgaḥ, bhujaṅgabhuk, bhujaṅgabhojī, bhujaṅgahā, bhujagābhojī, bhujagadāraṇaḥ, pracalākī, candrakī, bhujagāntakaḥ, bhujagāśanaḥ, sarpāśanaḥ, kekī, nartakaḥ, nartanapriyaḥ, meghānandī, meghasuhṛd, meghanādānulāsī, varṣāmadaḥ, citramekhala, citrapicchakaḥ, kumāravāhī, rājasārasaḥ, kāntapakṣī, śukrabhuk, śāpaṭhikaḥ, dārvaṇḍaḥ, hariḥ   

khagaviśeṣaḥ- saḥ śobhanaḥ khagaḥ yasya pucchaṃ dīrgham asti।

mayūraḥ bhāratasya rāṣṭriyaḥ khagaḥ asti।

madaḥ

mattatā, madaḥ, kṣīyatā, unmādaḥ, pānadoṣaḥ, mādaḥ, aṅgajaḥ   

madyavijayādīnāṃ mādakānāṃ padārthānāṃ sevanena jāyamānā mānasikī avasthā।

madyasevanena mattatāṃ prāptaḥ ārakṣakaḥ niraparādhinaṃ ravim atāḍayat।

madaḥ

svairatā, svairitā, durāgrahaḥ, nirbandhaśīm, avaśyatā, pratiniviṣṭatā, pratīpatā, duravagrahaḥ, pragrahaḥ, avineyatā, duṣṭatā, durmadaḥ   

svasya anucitām icchāṃ sādhayituṃ kṛtaḥ āgrahaḥ।

kiśorasya svairatayā sarve api trastāḥ।

madaḥ

madaḥ, dānam   

hastigaṇḍajalam।

hastinaḥ asya gaṇḍasthalāt madaḥ nirgacchati।

madaḥ

kalāpī, varhiṇaḥ, varhī, śikhī, śikhābalaḥ, śikhaṇḍī, śikhādhāraḥ, śikhādharaḥ, nīlakaṇṭhaḥ, śyāmakaṇṭhaḥ, śuklāpāṅgaḥ, sitāpāṅgaḥ, bhujaṅgabhuk, bhujaṅgabhojī, bhujaṅgahā, bhujagābhojī, bhujagadāraṇaḥ, pracalākī, candrakī, bhujagāntakaḥ, bhujagāśanaḥ, sarpāśanaḥ, kekī, nartakaḥ, nartanapriyaḥ, meghānandī, meghasuhṛd, meghanādānulāsī, varṣāmadaḥ, citramekhala, citrapicchakaḥ, kumāravāhī, rājasārasaḥ, kāntapakṣī, śukrabhuk, śāpaṭhikaḥ, dārvaṇḍaḥ, hariḥ   

puṃtvaviśiṣṭamayūraḥ।

kalāpī mayūrī ca tṛdilaṃ cañcvā gṛhṇītaḥ।

madaḥ

gṛtsamadaḥ   

vaidikaḥ ṛṣiviśeṣaḥ।

gṛtsamadasya varṇanaṃ ṛgvede asti।

madaḥ

gṛtsamadaḥ   

paurāṇikaḥ ṛṣiviśeṣaḥ।

gṛtsamadasya varṇanaṃ ṛgvede prāpyate।

madaḥ

durmadaḥ   

dhṛtarāṣṭraputraḥ।

durmadasya varṇanaṃ mahābhārate prāpyate।

madaḥ

drumadaḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

drumadasya ullekhaḥ mahābhārate vartate

madaḥ

narmadaḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

narmadasya ullekhaḥ vivaraṇapustikāyām asti

Parse Time: 1.183s Search Word: madaḥ Input Encoding: IAST IAST: madas