Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "līlāvatī" has 4 results.
     
līlāvatī: neuter nominative dual stem: līlāvat
līlāvatī: feminine nominative singular stem: līlāvat
līlāvatī: neuter accusative dual stem: līlāvat
līlāvatī: neuter vocative dual stem: līlāvat
     Monier-Williams
          Search  
26 results for līlāvatī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
līlāvatīf. a beautiful and charming woman etc. View this entry on the original dictionary page scan.
līlāvatīf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
līlāvatīf. of the wife of the asura- maya- View this entry on the original dictionary page scan.
līlāvatīf. of a surāṅganā- View this entry on the original dictionary page scan.
līlāvatīf. of a wife of avīkṣita- View this entry on the original dictionary page scan.
līlāvatīf. of a merchant's daughter View this entry on the original dictionary page scan.
līlāvatīf. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
līlāvatīf. Name of various works (especially of a well-known treatise on arithmetic, algebra, and geometry by bhāskarācārya- ;also abbreviated for nyāya-l-) View this entry on the original dictionary page scan.
līlāvatīprakāśam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
līlāvatīrahasyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
līlāvatīvyākhyāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhāṣālīlāvatīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bījalīlāvatīf. Name of work -1. View this entry on the original dictionary page scan.
hayalīlāvatīf. Name of work on horses (quoted by mallinātha-). View this entry on the original dictionary page scan.
kautukalīlāvatīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nyāyalīlāvatīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nyāyalīlāvatībhāvaprakāśam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nyāyalīlāvatīkaṇṭhābharaṇan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nyāyalīlāvatīprakāśam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nyāyalīlāvatīprakāśadīdhitif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nyāyalīlāvatīprakāśadidhitivivekam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nyāyalīlāvatīprakāśarahasyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nyāyalīlāvatīrahasyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nyāyalīlāvatīvibhūtif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nyāyalīlāvatīvivekam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
viṣṇusiddhāntalīlāvatīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
līlāvatī noun (feminine) a beautiful and charming woman (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of metre (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a merchant's daughter (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Surāṅganā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a wife of AvŒkṣita (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the wife of the Asura Maya (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of various wks. (esp. of a well-known treatise on arithmetic) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 19971/72933
     Wordnet Search "līlāvatī" has 9 results.
     

līlāvatī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

līlāvatī

līlāvatī   

ekā rāgiṇī।

līlāvatī sampūrṇāyāḥ jāteḥ rāgiṇī asti।

līlāvatī

līlāvatī   

mātrikaḥ chandoviśeṣaḥ।

līlāvatyāṃ daśame aṣṭame caturdaśe ca sthāne virāmeṇa saha āhatya dvātriṃśat mātrāḥ santi।

līlāvatī

līlāvatī   

mayasya patnī ।

līlāvatyāḥ ullekhaḥ kathāsaritsāgare vartate

līlāvatī

līlāvatī   

ekā surāṅganā ।

līlāvatyāḥ ullekhaḥ vikramādityacarite vartate

līlāvatī

līlāvatī   

avīkṣitasya patnī ।

līlāvatyāḥ ullekhaḥ mārkaṇḍeyapurāṇe vartate

līlāvatī

līlāvatī   

ekā vaṇikkanyā ।

līlāvatyāḥ ullekhaḥ hitopadeśe vartate

līlāvatī

līlāvatī   

granthaprakāraviśeṣaḥ ।

līlāvatī iti granthaprakāraḥ naikeṣu śāstreṣu dṛśyate

līlāvatī

līlāvatī   

ekaḥ granthaḥ ।

līlāvatī iti bhāskarācāryeṇa likhitaḥ granthaḥ khyātaḥ

Parse Time: 1.033s Search Word: līlāvatī Input Encoding: IAST IAST: līlāvatī