Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "karkaṭī" has 1 results.
     
karkaṭī: feminine nominative singular stem: karkaṭa
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
īrvāruḥFeminineSingularkarkaṭī
     Monier-Williams
          Search  
22 results for karkaṭī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
karkaṭīf. a female crab View this entry on the original dictionary page scan.
karkaṭīf. Cucumis Utilissimus, a kind of cucumber commentator or commentary on View this entry on the original dictionary page scan.
karkaṭīf. a small water-jar View this entry on the original dictionary page scan.
karkaṭīf. the fruit of Bombax Heptaphyllum View this entry on the original dictionary page scan.
karkaṭīf. Name of a rākṣasī- View this entry on the original dictionary page scan.
karkaṭīf. ([ confer, compare Greek ; Latin cancer-.]) View this entry on the original dictionary page scan.
cīnākarkaṭīf. equals na-karkaṭikā- View this entry on the original dictionary page scan.
cīrṇakarkaṭīfor cīna-k- equals ṭikā- View this entry on the original dictionary page scan.
gopālakarkaṭīf. a kind of cucumber (gopa-karkaṭikā-, gopālī-, kṣudra-cirbhiṭā-, kṣudra-phalā-, kṣudrervāru-) View this entry on the original dictionary page scan.
gorakṣakarkaṭīf. the cucumber cirbhiṭā- View this entry on the original dictionary page scan.
grāmyakarkaṭīf. Benincasa cerifera View this entry on the original dictionary page scan.
kākakarkaṭīf. a kind of small date View this entry on the original dictionary page scan.
kolakarkaṭīf. idem or 'f. a variety of date (= madhukharjūrikā-) ' View this entry on the original dictionary page scan.
kṣetrakarkaṭīf. a kind of gourd View this entry on the original dictionary page scan.
kulakakarkaṭīf. a species of gourd View this entry on the original dictionary page scan.
kulakarkaṭīfor kulaka-kark- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
madhukarkaṭīf. the sweet View this entry on the original dictionary page scan.
madhukarkaṭīf. the sweet cucumber View this entry on the original dictionary page scan.
padmakarkaṭīf. lotus-seed View this entry on the original dictionary page scan.
rājakarkaṭīf. a kind of cucumber View this entry on the original dictionary page scan.
trapukarkaṭīf. a kind of cucumber View this entry on the original dictionary page scan.
vṛttakarkaṭīf. a water-melon (equals ṣaḍ-bhujā-) View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
15 results
     
karkaṭī noun (feminine) (Hindī) kakḍī Cucumis sativus (Śālīnātha (1995), 21) a kind of cucumber (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Cucumis melo Linn. Cucumis Utilissimus (Monier-Williams, Sir M. (1988))
female crab (Monier-Williams, Sir M. (1988))
fruit of Bombax Heptaphyllum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Rākṣasī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
small water-jar (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 7665/72933
kākakarkaṭī noun (feminine) a kind of small date (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 48953/72933
kulakakarkaṭī noun (feminine) a species of gourd (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 49784/72933
kṣetrakarkaṭī noun (feminine) a kind of gourd (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 50709/72933
gopālakarkaṭī noun (feminine) Name einer Pflanze
Frequency rank 23903/72933
gorakṣakarkaṭī noun (feminine) cirbhaṭa
Frequency rank 51597/72933
grāmyakarkaṭī noun (feminine) Benincasa cerifera (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 51743/72933
cīnakarkaṭī noun (feminine) a kind of plant
Frequency rank 52385/72933
trapusakarkaṭī noun (feminine) a kind of gourd
Frequency rank 53883/72933
padmakarkaṭī noun (feminine) lotus-seed (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 57078/72933
pātālakarkaṭī noun (feminine) a kind of plant
Frequency rank 57710/72933
madhukarkaṭī noun (feminine) Citrus maxima (Burm.) Merr. (Sharma, P.V. (0), 86) the sweet cucumber (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the sweet lime (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 24959/72933
madhurakarkaṭī noun (feminine) sweet citron
Frequency rank 61355/72933
rājakarkaṭī noun (feminine) a kind of cucumber (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 63541/72933
vṛttakarkaṭī noun (feminine) a water-melon (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 66423/72933
     Wordnet Search "karkaṭī" has 10 results.
     

karkaṭī

madhukarkaṭī   

phalaviśeṣaḥ- yad raktapittakṣayaśvāsakāsahikkābhramāpahā।

mātā madhukarkaṭyāḥ śākaṃ pācayati।

karkaṭī

madhukarkaṭī   

vṛkṣaviśeṣaḥ yasya phalāni dīrghāni miṣṭāni ca santi kiṃ tu tasya kāṣṭhaṃ dṛḍhaṃ nāsti।

śyāmena madhukarkaṭī samūlam ucchinnā।

karkaṭī

karkaṭī, kaṭudalī, jīnasā, mūtraphalā, trapuṣā, hastiparṇī, lomaśakāṇḍā, mūtralā, bahukandā, karkaṭākṣaḥ, śāntanuḥ, cirbhaṭī, vālukī, ervāruḥ, trapuṣī   

phalaviśeṣaḥ- devadālīlatāyāḥ dīrghaṃ tathā ca atundaṃ phalam।

janāḥ grīṣmakāle karkaṭīm adanti।

karkaṭī

karkaṭī, irvāruḥ, mūtraphalā   

latāviśeṣaḥ yasya phalāni lambākārakāni santi।

vālukāyāṃ karkaṭī samyaktayā vardhate।

karkaṭī

trapukarkaṭī, trapuṣaḥ, sugarbhakaḥ   

karkaṭajātīyaṃ phalam।

saḥ trapukarkaṭīm atti।

karkaṭī

trapuḥ, trapus, trapulam, raṅgam, piccaṭam, svarṇajam, nāgam, kurupyam, prastīram, surebham, āpūṣam, tīraḥ, ālīnakam, kuṭilam, karkaṭī, bārbbaḍhīram   

dhātuviśeṣaḥ yaḥ vahniyogena lajjate iva trapate। āyurvede asya vātakaphāpahatvādiguṇāḥ proktāḥ।

yathā siṃhaḥ hastigaṇaṃ nihanti tathā trapuḥ akhilamehavargaṃ nihanti।

karkaṭī

khadiraḥ, gāyatrī, bālatanayaḥ, dantadhāvanaḥ, tiktasāraḥ, kaṇṭakīdrumaḥ, bālapatraḥ, khadyapatrī, kṣitikṣamaḥ, suśalyaḥ, vakrakaṇṭaḥ, yajñāṅgaḥ, jihvāśalyaḥ, kaṇṭī, sāradrumaḥ, kuṣṭhāriḥ, bahusāraḥ, medhyaḥ, bālaputraḥ, raktasāraḥ, karkaṭī, jihvaśalyaḥ, kuṣṭhahṛt, bālapatrakam, yūpadrumaḥ, kṣamā   

varvūrajātīyaḥ vṛkṣaḥ।

khadirāt arkaḥ niṣkāsayanti।

karkaṭī

trapukarkaṭī   

karkaṭīprakāraḥ।

kṛṣakaḥ trapukarkaṭyāṃ kīṭanāśakaṃ bheṣajaṃ siñcati।

karkaṭī

kākakarkaṭī   

laghu kharjuraḥ।

śyāmaḥ kākakarkaṭīṃ khādati।

karkaṭī

devadālī, turaṅgikā, jīmūtakaḥ, kaṇṭaphalā, garā, garī, veṇī, mahākoṣaphalā, kaṭphalā, ghorā, kadambī, viṣahā, karkaṭī, sāramūṣikā, vṛntakoṣā, dālī, romaśapatrikā, kuraṅgikā, sutarkārī, devatāḍaḥ   

kośātakyāḥ iva latāprakāraḥ।

atra sarvatra devadālī asti।

Parse Time: 0.794s Search Word: karkaṭī Input Encoding: IAST IAST: karkaṭī