Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "kadambas" has 1 results.
     
kadambas: masculine nominative singular stem: kadamba
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
āmodinmfn. in fine compositi or 'at the end of a compound' fragrant or perfumed with exempli gratia, 'for example' kadambāmodin-, perfumed with kadamba-s View this entry on the original dictionary page scan.
     Wordnet Search "kadambaḥ" has 9 results.
     

kadambaḥ

kadambaḥ, nīpaḥ, priyakaḥ, halipriyaḥ, kādambaḥ, ṣaṭpadeṣṭaḥ, prāvṛṣeṇyaḥ, haripriyaḥ, jīrṇaparṇaḥ, vṛttapuṣpaḥ, surabhiḥ, lalanāpriyaḥ, kādambaryaḥ, sīdhupuṣpaḥ, mahāḍhyaḥ, karṇapūrakaḥ, vajraḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ। yasya raktavarṇīyāni puṣpāṇi vṛttāni santi asya guṇāḥ tiktatvam kaṭutvam kaṣāyatvam vātapittakaphārtināśitvam śītalatvam śukravardhanañca।

katipayakusumodgamaḥ kadmabaḥ।

kadambaḥ

dhārākadambaḥ, prāvṛṣyaḥ, pulakī, pulakiḥ, bhṛṅgavallabhaḥ, meghāsaḥ, priyakaḥ, nīpaḥ, prāvṛṣeṇyaḥ, kalambakaḥ, dhārākaṭmbakaḥ, meghāgamapriyaḥ, bhramarapriyaḥ, śiśupālakaḥ   

kadambavṛkṣaprabhedaḥ।

rameśaḥ utplutya utplutya dhārākadambasya patrāṇi chettuṃ prayatate।

kadambaḥ

raktakadambaḥ   

kadambavṛkṣaprakāraḥ।

raktakadambasya raktavarṇiyāni puṣpāṇi santi।

kadambaḥ

devatāḍaḥ, veṇī, kharā, garī, jīmūtaḥ, agarī, kharāgarī, garāgarī, devatāḍī, ākhuviṣahā, ākhuḥ, viṣajihvaḥ, mahācchadaḥ, kadambaḥ, khujjākaḥ, devatāḍakaḥ   

śākhopaśākhāvihīnaḥ patrayuktaḥ oṣadhiviśeṣaḥ।

devatāḍasya patrāṇi upayujya bṛhatīṃ rajjūṃ nirmāti।

kadambaḥ

kadambaḥ, nīpaḥ, priyakaḥ, haripriyaḥ   

kadambaḥ vṛkṣasya phalaḥ;

kadambo madhuraḥ śīto kaṣāyo lavaṇo guruḥ

[śa ka]

kadambaḥ

kadambaḥ   

ekaḥ rājavaṃśa ।

kadambasya ullekhaḥ koṣe asti

kadambaḥ

nīcakadambaḥ   

ekaḥ kṣupaḥ ।

nīcakadambasya ullekhaḥ koṣe asti

kadambaḥ

nadīkadambaḥ   

ekaḥ kṣupaḥ ।

nadīkadambasya ullekhaḥ koṣe asti

kadambaḥ

dhārākadambaḥ   

ekaḥ kaviḥ ।

dhārākadambasya ullekhaḥ vivaraṇapustikāyām asti

Parse Time: 1.089s Search Word: kadambaḥ Input Encoding: IAST IAST: kadambas