Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
pāṭaliḥ2.2.54MasculineSingularkuberākṣī, pāṭalā, amoghā, kācasthālī, phaleruhā, kṛṣṇavṛntā
     Monier-Williams
          Search  
3 results for kṛṣṇavṛntā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
kṛṣṇavṛntāf. the trumpet flower (Bignonia suaveolens) View this entry on the original dictionary page scan.
kṛṣṇavṛntāf. a leguminous plant (Glycine debilis) View this entry on the original dictionary page scan.
kṛṣṇavṛntāf. Gmelina arborea View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
kṛṣṇavṛntā noun (feminine) Gmelina arborea (Monier-Williams, Sir M. (1988))
leguminous plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))
trumpet flower (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 17810/72933
     Wordnet Search "kṛṣṇavṛntā" has 2 results.
     

kṛṣṇavṛntā

māṣaparṇī, hayapucchī, kāmbojī, mahāsahā, siṃhapucchī, ṛṣiproktā, kṛṣṇavṛntā, pāṇḍulomaśaparṇinī, ārdramāṣā, māṃsamāṣā, maṅgalyā, hayapucchikā, haṃsamāṣā, aśvapucchā, pāṇḍurā, māṣaparṇikā, kalyāṇī, vajramūlī, śāliparṇī, visāriṇī, ātmodbhavā, bahuphalā, svayambhūḥ sulabhā, ghanā, siṃhavinnā, viśācikā   

vanamāṣaḥ।

māṣaparṇyāḥ upayogaḥ bheṣajarūpeṇa bhavati।

kṛṣṇavṛntā

gambhārī, sarvatobhadrā, kāśmarī, madhuparṇikā, śrīparṇī, bhadraparṇī, kārśmarī, bhadrā, gopabhadrikā, kumudā, sadābhadrā, kaṭphalā, kṛṣṇavṛntikā, kṛṣṇavṛntā, hīrā, sarvatobhadrikā, snigdhaparṇī, subhadrā, kambhārī, gopabhadrā, vidāriṇī, kṣīriṇī, mahābhadrā, madhuparṇī, svarubhadrā, kṛṣṇā, aśvetā, rohiṇī, gṛṣṭiḥ, sthūlatvacā, madhūmatī, suphalā, medinī, mahākumudā, sudṛḍhatvacā   

dṛḍhakāṣṭhayuktaḥ vṛkṣaviśeṣaḥ yasya parṇāni pippalavṛkṣasya parṇānām iva bhavanti।

gambhāryāḥ kāṣṭhena nirmitaḥ paṭahaḥ uttamaḥ āsīt।

Parse Time: 0.995s Search Word: kṛṣṇavṛntā Input Encoding: IAST IAST: kṛṣṇavṛntā