Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
śyāmāFeminineSingularpālindī, suṣeṇikā, kālā, masūravidalā, ardhacandrā, kālameṣikā
     Monier-Williams
          Search  
2 results for kālameṣikā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
kālameṣikāf. Rubia Munjista View this entry on the original dictionary page scan.
kālameṣikāf. Ipomoea atropurpurea (?) View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
kālameṣikā noun (feminine) Ipomoea atropurpurea (?) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Rubia Munjista (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 16678/72933
     Wordnet Search "kālameṣikā" has 1 results.
     

kālameṣikā

mañjiṣṭhā, vikasā, jiṅgī, samaṅgā, kālameṣikā, maṇḍūkaparṇī, bhaṇḍīrī, bhaṇḍī, yojanavallī, kālameṣī, kālī, jiṅgiḥ, bhaṇḍirī, bhaṇḍiḥ, hariṇī, raktā, gaurī, yojanāvallikā, vaprā, rohiṇī, citralatā, citrā, citrāṅgī, jananī, vijayā, mañjūṣā, raktayaṣṭikā, kṣatriṇī, rāgāḍhyā, kālabhāṇḍikā, aruṇā, jvarahantrī, chatrā, nāgakumārikā, bhaṇḍīralatikā, rāgāṅgī, vastrabhūṣaṇā   

latāprakāraḥ yasyāḥ puṣpāṇi pītāni tathā ca laghūni santi।

mañjiṣṭhāyāḥ daṇḍāt tathā ca sūlāt raktaḥ varṇaḥ prāpyate।

Parse Time: 1.055s Search Word: kālameṣikā Input Encoding: IAST IAST: kālameṣikā