Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
haridrā2.9.41FeminineSingularpītā, vrarṇinī, niśākhyā, kāñcanī
     Monier-Williams
          Search  
3 results for kāñcanī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
kāñcanīf. turmeric View this entry on the original dictionary page scan.
kāñcanīyamf(ā-)n. golden View this entry on the original dictionary page scan.
kāñcanīf. a yellow pigment (go-rocana-) View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
kāñcanī काञ्चनी 1 Turmeric; ग्रन्थिकं च पलां चव्यं काञ्चनीमथ सैन्धवम् Śiva. B.3.16. -2 A kind of tree (स्वर्णक्षारी); (Mar. सोनटक्का). -3 A yellow pigment (Mar. पिवडी).
kāñcanīya काञ्चनीय a. Golden. -या Yellow orpiment (गोरोचना).
     Macdonell Search  
1 result
     
kāñcanīya a. golden.
     Vedabase Search  
3 results
     
     DCS with thanks   
2 results
     
kāñcanī noun (feminine) a kind af yellow pigment; gorocanā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of Asclepias (svarṇakṣīrī) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a plant akin to the Premna spinosa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Curcuma longa Roxb. (turmeric) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 12443/72933
kāñcanīkṛ verb (class 8 ātmanepada) to turn into gold (tr.)
Frequency rank 23672/72933
     Wordnet Search "kāñcanī" has 3 results.
     

kāñcanī

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhiviśeṣaḥ asya pītavarṇīyāni mūlāni pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu api upayujyante।

samaye akṛtena siṃcanena haridrā śuṣkā jātā। / haridrā kapha-pittāstraśotha-kaṇḍuvraṇāpahā।

kāñcanī

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhimūlaviśeṣaḥ। haridrā nāma oṣadheḥ pītavarṇīyāni mūlāni ye janaiḥ pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante। raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu upayujyante।

haridrāyāḥ lepena tvakśuddhiḥ bhavati।

kāñcanī

sauvarṇa, haima, kāñcana, kānaka, kanakamaya, kāñcanaka, kāñcanīya   

suvarṇaḥ varṇayuktaḥ।

ekaḥ puruṣaḥ sauvarṇayā striyā mugdhaḥ।

Parse Time: 1.163s Search Word: kāñcanī Input Encoding: IAST IAST: kāñcanī