Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
jatukā2.5.28FeminineSingularajinapattrā
     Monier-Williams
          Search  
6 results for jatukā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
jatukāf. lac View this entry on the original dictionary page scan.
jatukāf. equals tu-kṛt- View this entry on the original dictionary page scan.
jatukāf. equals t/ū- View this entry on the original dictionary page scan.
jatukāf. a cockroach, View this entry on the original dictionary page scan.
jatukāf. red lac View this entry on the original dictionary page scan.
jatukāf. equals -kṛt- View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
jatukā जतुका 1 Lac. -2 A bat.
     DCS with thanks   
1 result
     
jatukā noun (feminine) ūt (Monier-Williams, Sir M. (1988))
lac (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 35094/72933
     Wordnet Search "jatukā" has 3 results.
     

jatukā

jatukā, jatūkā, ajinapatrā, carmacaṭakā, carmacaṭī, bhaṅgārī   

pakṣiviśeṣaḥ yaḥ stanapāyī asti tathā ca yasya caraṇau jālīyuktau staḥ।

jatukā niśācarā asti।

jatukā

parpaṭī, rañjanī, kṛṣṇā, jatukā, jananī, janī, jatukṛṣṇā, saṃsparśā, jatukṛt, cakravartinī   

piṣṭakabhedaḥ, uttarabhāratadeśabhavasugandhīdravyam (āyurvede asya viṣavraṇakaṇḍūkaphapittāsrakuṣṭhanāśitvādayaḥ guṇāḥ proktāḥ);

śrāddhavidhau brāhmaṇena lalāṭe parpaṭyāḥ tilakaṃ paridhṛtaḥ

jatukā

jatukālatā, jatukā, jatukārī, jananī, cakravartinī, tiryakphalā, niśāndhā, bahuputrī, suputrikā, rājavṛkṣā, janeṣṭā, kapikacchuphalopamā, rañjanī, sūkṣmavallī, bhramarī, kṛṣṇavallikā, vijjulikā, kṛṣṇaruhā, granthaparṇī, suvarcikā, taruvallī, dīrghaphalā   

latāviśeṣaḥ।

jatukālatāyāḥ parṇāni bheṣajarūpeṇa upayujyante।

Parse Time: 1.075s Search Word: jatukā Input Encoding: IAST IAST: jatukā