Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
3 results for jantukā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
jantukāf. equals ntu-rasa- View this entry on the original dictionary page scan.
jantukāf. equals jatu-kṛt- View this entry on the original dictionary page scan.
jalajantukāf. a leech View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
jantukā जन्तुका Lac.
     DCS with thanks   
2 results
     
jantukā noun (feminine)
Frequency rank 15711/72933
jantukā noun (feminine)
Frequency rank 28062/72933
     Wordnet Search "jantukā" has 2 results.
     

jantukā

lākṣā, rākṣā, jatu, yāvaḥ, alaktaḥ, drumāmayaḥ, raṅgamātā, khadirikā, raktā, palaṅkaṣā, krimihā, drumavyādhiḥ, alaktakaḥ, palāśī, mudriṇī, dīptiḥ, jantukā, gandhamādinī, nīlā, dravarasā, pittāriḥ   

raktavarṇīyaḥ padārthaḥ yaḥ viśiṣṭe vṛkṣe raktavarṇīyābhiḥ kṛmibhiḥ nirmīyate।

duryodhanena pāṇḍavān hantuṃ lākṣāyāḥ gṛhaṃ nirmitam।

jantukā

jalaukā, raktapā, jalaukasaḥ, jalūkā, jalākā, jaloragī, jalāyukā, jalikā, jalāsukā, jalajantukā, veṇī, jalālokā, jalaukasī, jalaukasam, jalaukasā, raktapāyinī, raktasandaśikā, tīkṣṇā, vamanī, jalajīvanī, raktapātā, vedhinī, jalasarpiṇī, jalasūciḥ, jalāṭanī, jalākā, jalapaṭātmikā, jalikā, jalālukā, jalavāsinī   

jalajantuviśeṣaḥ, yaḥ prāṇināṃ śarīrasthaṃ duṣṭaśoṇitaṃ nirharet।

priyadarśanaḥ jalaukā babhūva।

Parse Time: 0.974s Search Word: jantukā Input Encoding: IAST: jantukā